[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Innocentius an Bischof Felix von Nocera

Inhaltsverzeichnis

Papst Innocentius I. an das Konzil von Karthago

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Das Konzil von Karthago an Papst Innocentius I.

O93, f. 119vb; V630, f. 214vb; N442, f. 116va; P9629, f. 84vb

ITEM1 INCIPIT2 EPISTOLA CONCILII CARTHAGINENSIS AD SANCTUM INNOCENTIUM PAPAM URBIS ROMAE.

Domino beatissimo et honorantissimo3 sancto fratri Innocentio4 papae Aurelius5, Numidius, Rusticianus6, Fidentinus, Avagrius7, Antoninus8, Palatinus9, Adeodatus, Vincentius, Publianus10, Teasius, Tutus, Pannonius, Victor, Restitutus, alius Restitutus, Rusticus, Fortunatianus11, Ampelius, Avivius, Felix, Donatianus, Adeodatus, Octavius, Serotinus, Maiorinus, Postumianus12, Crispolis, Victor, alius Victor, Leutitis13, Marianus, Fructusus14, Faustinianus, Quodvultdeus15, Candorius, Maximus, Magarus16, Rusticus17, Rufinianus18, Proculus19, Thomas, Ianuarius, Octavianus, Praetextatus, Sixtus20, Pentadius, Cyprianus, Servilius, Pelagius, Marcellus, Venantius, Didimus, Saturninus, Batecenus21, Germanus, Germanianus, Iuventius22, Maiorinus, Iuventius23, Candidus24, Cyprianus25, Emilianus, Romanus, Africanus et Marcellinus, qui in concilio ecclesiae Carthaginensis affuimus.

Cum ex more ad Carthaginensem26 ecclesiam <N442, f. 116vb> solemniter veniremus27 atque ex diversis causis congregata ex nobis synodus28 haberetur, compresbyter noster Orosius nobis litteras sanctorum fratrum et consacerdotum nostrorum dedit Anerothis <P9629, f. 85ra> et Lazari, quorum formam his constituimus esse subdendam. His ergo lectis29 Pelagium et Caelestium30 auctores nefarii prorsus et ab omnibus31 nobis anathematizandi32 erroris advertimus. Unde factum est, ut recensendum33 peteremus, quid ante ferme quinquennium super Caelestii34 35 nomine hic apud36 ecclesiam Carthaginensem fuerit agitatum. Quo recitato, sicut ex subditis avertere poterit sanctitas tua, quamvis iudicatio manifesta constaret, quia illo tempore episcopali iudicio excisum hoc tantum vulnus37 ab ecclesia38 videretur, nihilominus tamen id communi deliberatione censuimus, ut huiusmodi persuasionis auctores, quamvis et ad presbyterium idem39 Caelestius40 postea pervenisse dicatur, nisi haec apertissime anathematizaverint, ipsos quoque anathematizari oportet, ut, si41 ipsorum non potuerit, saltim eorum, qui ab eis decepti sunt vel decipi possunt, cognita sententia, quae42 in eos lata est, sanitas procuretur. Hoc itaque gestum, domine frater43, sanctae caritati tuae intimandum duximus, ut statutis nostrae mediocritatis etiam apostoli<V630, f. 215ra>cae sedis adhibeatur auctoritas pro tuenda salute multorum et quorundam perversitate etiam corrigenda. Id44 enim agunt isti damnabilibus disputationibus suis, ut non defendendo, sed potius in superbiam sacrilegam extollendo liberum arbitrium nullum relinquant locum gratiae dei, qua christiani sumus, quia45 et46 ipsum nostrae voluntatis arbitrium vere facit47 liberum, dum a carnalium concupiscentiarum dominatione liberatur dicente domino48: Si vos filius <N442, f. 117ra> liberaverit, tunc vere liberi eritis, quod auxilium fides impetrat, quae est in Christo Iesu domino nostro. Isti49 autem50 asserunt, sicut a fratribus, qui etiam eorum51 libros52 legerunt, cognovimus, in eo dei gratiam deputandam53, quod talem hominis instituit creavitque naturam, quae54 per55 propriam56 voluntatem legem57 dei possit implere sive naturaliter in corde conscriptam sive in litteris datam, eandem quoque legem ad gratiam pertinere, quod illam deus in adiutorium hominibus dedit. Illam vero gratiam, qua58, ut dictum est, christiani sumus, cuius apostolus praedicator est dicens: Condelector enim legi dei secundum interiorem hominem, video autem <O93, f. 120ra> aliam legem in membris meis59 repugnantem legi mentis meae et captivantem me in legem60 peccati, quae est in membris meis. Miser ego61 homo, quis me liberabit62 de corpore mortis huius? Gratia dei per Iesum Christum dominum nostrum. Nolunt omnino cognoscere <P9629, f. 85rb> nec aperte quidem oppugnare audent. Sed quid aliud agunt cum hominibus animalibus percipientibus, quae sunt spiritus dei? Persuadere non cessant ad operandam perficiendamque iustitiam et dei mandata complenda63 solam sibi humanam sufficere64 posse naturam non attendentes, quod scriptum est: Spiritus adiuvat infirmitatem nostram. Et: Non volentis65 neque currentis, sed miserentis est dei. Et: Quod unum corpus sumus in Christo Iesu66, singuli autem alter alterius membra habentes dona diversa secundum gratiam, quae data est nobis. Et: Gratia dei sum67 id, quod sum68, et gratia eius in me vacua non fuit, sed plus omnibus illis laboravi, non ego autem, sed gratia dei mecum. Et: Gratias ago deo, qui69 dedit nobis victoriam per dominum nostrum Iesum Christum. Et: Non quia idonei sumus cogitare aliquid quasi ex nobismetipsis, sed suffi<N442, f. 117rb>cientia nostra ex deo est. Et: Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus, ut eminentia virtutis sit dei et non ex nobis, et innumerabilia70, quae de scripturis omnibus, si colligere71 velimus, domus72 non sufficit. Et veremur, ne apud te ista ipsa commemorando73, quae maior74 gratia de sede apostolica praedicas75, inconvenienter facere videamur76, sed ideo facimus, quia eo, quod infirmiores sumus, quaqua versus quisque77 nostrum verbum dei praedicando pu<V630, f. 215rb>tatur attentius78, crebrius eos patimur in nos audacius insurgentes79. Si ergo Pelagius episcopalibus gestis, quae in80 oriente confecta dicuntur, etiam tuae81 veneratione iuste visus82 fuerit absolutus, error tamen ipse83 et impietas, quae iam multos assertores habet per diversa84 dispersos, etiam auctoritate apostolicae sedis anathematizanda est. Consideret enim sanctitas tua et pastoralibus nobis compatiatur visceribus, quam sit pestiferum et exitiabile85 ovibus Christi, quod istorum sacrilegas disputationes necessario sequitur, ut nec orare debeamus, ne intremus86 in temptationem, quod dominus87 discipulos monuit et posuit in oratione quam docuit, ut ne88 deficiat fides nostra, quod pro apostolo Petro se rogasse ipse testatus89 est. Si enim possibilitate90 naturae et arbitrio voluntatis in potestate sunt constituta, quis non ea videat inaniter a domino peti et fallaciter orari, cum91 orando poscuntur, quae naturae92 iam ita conditae sufficientibus viribus obtinentur. Nec debuisse dicere dominum Iesum: Vigilate et orate, sed tantummodo: Vigilate93, <P9629, f. 85va> ne intretis in temptationem; nec beatissimo Petro94 primo95 apostolorum: Rogavi pro te, sed moneo te vel impero96 ac praecipio, ne deficiat97 fides tua. Contradicitur etiam iustorum98 <N442, f. 117va> contentione benedictionibus nostris, ut incassum super populum dicere videamur99, quicquid eis a domino precamur, ut recte ac pie vivendo illi placeant vel illa, quae pro fidelibus precatur apostolus dicens: Flecto genua100 mea ad patrem domini101 nostri Iesu Christi, ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur, ut det vobis secundum divitias gloriae suae102 virtute103 corroborari104 per spiritum eius. Si ergo105 voluerimus benedicendo super populum dicere: Da illi, domine106, virtutem107 corroborari per spiritum tuum, istorum nobis disputatio contradicit, affirmans negari108 liberum arbitrium, si hoc a deo poscitur, quod in vestra109 est potestate, virtute enim corroborari, si volumus, inquiunt, possumus ea possibilitate naturae, quae110 non111 112 nunc accipimus113, sed cum114 crearemur115, accepimus116. Parvulos117 etiam propter salutem, quae per salvatorem Christum datur baptizandos, negant, ac si118 eos mortifera ista doctrina in aeternum necant promittentes, etiam si non baptizentur, habituros vitam aeternam nec pertinere119, de quibus dominus ait: Venit enim filius hominis quaerere et salvare, quod perierat. Quia isti inquiunt, non perierant, nec est, quod in eis salvetur120 vel tanto pretio redima<V630, f. 215va>tur, quia nihil est in eis vitiatum, nihil121 tenetur sub diaboli potestate captivum, nec pro eis fusus esse sanguis in remissione legitur peccatorum. Quamquam per baptismum Christi etiam parvulorum fieri dicant redemptionem libellos122 vero Caelestius in Carthaginensi123 ecclesia iam confessus est. Sed multi, qui eorum prohibentur124 esse vel fuisse discipuli, haec mala, quibus fundamenta Christianae fidei conantur125 evertere126, quacumque possunt affirmare, non cessant. Unde etiam si Pelagius Caelestiusque <N442, f. 117vb> correcti sunt, vel si ista numquam sensisse127 dicunt, et quaecumque scripta contra eos prolata fuerint, sua esse negabunt, nec128 est quemadmodum commendatio129, convincantur130, generaliter131 tamen quicumque dogmatizat132 et affirmat humanam sibi ad vincenda133 peccata <O93, f. 120ra> et dei mandata facienda sufficere posse naturam et eo modo gratiae dei, quae sanctorum evidentius orationibus declaratur adversarius invenitur, et quicumque negat parvulos per baptismum Christi a134 perditione liberari135 et salutem percipere sempiternam, anathema sit. <P9629, f. 85vb> Quicumque136 autem alia eis obiciuntur137, non dubium venerationem tuam, cum gesta episcopalia perspexerit, quae in oriente in138 eadem causa confecta dicuntur, id iudicaturum139, unde omnes in dei misericordia gaudeamus.

Ora pro nobis, domine140 beatissime papa141. Contuli.

O93, f. 120rb; V630, f. 215va; N442, f. 117vb; P9629, f. 85vb

1 Rubrik] XXXVI EPISTOLA EPISCOPORUM CONCILII CARTAGINENSIS INNOCENTIO PAPAE DIRECTA N442

2 INCIPIT fehlt V630

3 honoratissimo V630; P9629

4 innocenti P9629

5 Aurelianus V630

6 rustianus P9629

7 evagrius N442

8 antonius N442

9 Palacinus P9629

10 Publicanus P9629

11 fortunatus N442

12 portumianus V630

13 leutius V630; P9629; leutianus N442

14 fructuosus V630; Fructosus P9629

15 quodvuldeus N442

16 magarius V630; N442

17 Busticus P9629

18 rufianus V630

19 procultus V630

20 Xystus P9629

21 bazecenus V630; hatecenus N442

22 Iuventius Maiorinus fehlt N442

23 Viventius P9629

24 candidis N442

25 cyprianus] cyprianus et V630

26 charzaginensem P9629

27 veneremus O93; veniemus P9629

28 synodalis P9629

29 lectis korr. aus lectas N442

30 celestinum N442

31 nibus N442

32 anematizandi P9629

33 recensendum korr. aus reticendum O93

34 caelesti V630

35 Caelestii nomine] celesti in homine P9629

36 apit P9629

37 vulno P9629

38 ecclesie P9629

39 idem] id est V630

40 caelestinus V630

41 si fehlt P9629

42 quae in] queri P9629

43 frater sanctae] sanctae frater P9629

44 am Rande Quod celestiani et pelagiani extollendo liberum arbitrium nullum relinquant locum gratie dei V630

45 qua V630

46 et] et in korr. aus et in id V630

47 fit V630; facit] facit arbitrium P9629

48 domino] domino De libero arbitrio P9629

49 am Rande Quod pelagiani dicunt in eo dei gratiam putandam quod talem hominis instituit creavitque naturam quae per proriam voluntatem legem dei possit implere V630

50 autem fehlt V630

51 eorum fehlt V630

52 liberos P9629

53 putandam V630; deputandum N442

54 quae korr. aus qua N442

55 per fehlt P9629

56 propiam P9629

57 lege P9629

58 quia O93

59 meis fehlt N442

60 lege V630; P9629; N442

61 ego korr. aus ergo O93

62 liberavit O93; P9629; liberabit korr. aus liberavit V630

63 complendia O93; conplendam P9629

64 sufferre O93; P9629

65 volentis neque currentis] volentes neque currentes V630

66 Iesu fehlt P9629

67 sumus P9629

68 sumus P9629

69 qui korr. aus quid P9629

70 inmunerabilia P9629

71 corrigere O93; P9629

72 thomus V630

73 commemoranda N442

74 maiore V630

75 praedictas N442

76 videamus N442

77 quisque nostrum korr. aus quisque N442 N442

78 adtentior V630

79 insurgemer P9629

80 in oriente] moriente P9629

81 tua N442

82 iustius V630; vis P9629; N442

83 ipse korr. aus ipsi N442

84 diversas V630

85 exatiabile P9629; exitiabili N442

86 interemus N442

87 dominus fehlt P9629

88 non V630; N442

89 testatus est korr. aus testatus N442

90 possibilitatem V630

91 cum orando] commorando P9629

92 natura V630

93 vigilate korr. aus vigalate N442

94 petro primo korr. aus petro O93

95 primum P9629

96 impetro V630; P9629

97 deficiat] defitiat ne defitiat P9629

98 istorum V630

99 videamus P9629

100 ianua P9629

101 domini fehlt V630

102 suae fehlt P9629

103 virtutem V630; P9629

104 corrobori N442

105 ego O93

106 domine virtutem] virtutem domine V630; P9629

107 virtute N442

108 negari liberum] liberum negari V630; P9629

109 nostra V630; ora P9629

110 quam V630; P9629; N442

111 non fehlt P9629

112 non nunc] nunc non N442

113 accipimus sed cum crearemur korr. aus accipimus O93

114 cum fehlt V630

115 creamus P9629

116 accipimus V630

117 am Rande Quod pelagiani et celestiani parvulos propter salutem quę per salvatorem christum datur babtizandos negant V630

118 sic V630

119 perisse V630

120 salvatur P9629

121 nil V630; P9629

122 libello V630

123 cartaginiensi V630

124 prohibitur P9629

125 conatur N442

126 avertere P9629

127 sensisse] sensisse se V630

128 nec est fehlt V630

129 commendatio] de mendatio V630

130 convincantur korr. aus devincantur O93

131 am Rande De generali anatematismo pelagianorum et celestianorum V630

132 dogmatizat korr. aus dogmatizant O93; dogmatizant P9629

133 vindictam P9629

134 ad V630

135 liberari korr. aus liberare P9629

136 Quaecumque V630

137 obiciuntur korr. aus abiciuntur N442

138 in fehlt V630

139 iudicaturam V630

140 domne P9629

141 papa korr. aus pape P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 2.9.2005