[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Das Konzil von Karthago an Papst Innocentius I.

Inhaltsverzeichnis

Das Konzil von Mileve an Papst Innocentius I.

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Innocentius I. an das Konzil von Karthago

O93, f. 120rb; V630, f. 222ra; N442, f. 117vb; P9629, f. 85vb

ITEM1 INCIPIT RESCRIPTUM SANCTI2 PAPAE SUPRASCRIPTO3.

Innocentius4 Aurelio et omnibus sanctis episcopis vel ceteris, qui in concilio Carthaginensis5 et6 affuerunt7 ecclesiae, dilectissimis fratribus in domino salutem.

In requirendis8 de his rebus, quas omni cum sollicitudine decet9 a sacerdotibus maxime a vero10 iustoque et catholico tractari concilio11, antiquae traditionis exempla servantes et ecclesiasticae memores disciplinae, nostrae religionis vigorem12 non minus nunc in consulendo quam antea13 pronuntiaretis vera14 ratione firmitatis15. <V630, f. 222rb> Qui ad nostrum referendum approbastis16 esse iudicium scientes, quid apostolicae sedi, cum omnes hoc loco positi17 ipsum sequi desideremus18 apostolum, debeatur, a quo ipse episcopatus19 et tota auctoritas nominis huius emersit. Quem sequentes tam20 mala iam21 damnare novimus quam probare laudanda vel id vera, quod patrum instituta sacerdotali <N442, f. 118ra> custodientes auxilii22 officio non cessetis23 esse calcanda, quod ille24 non humana, sed divina decrevere sententia, ut, quicquid, quamvis de disiunctis25 remotisque provinciis cogeretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad huius sedis notitiam perveniret, ut tota huius auctoritate26, iuxta quae fuerit pronuntiatio, firmaretur, indeque sumerent ceterae et27 ecclesiae velut de natale28 suo fonte aquae cunctae procederent et per diversas totius mundi regiones puri capitis incorruptae manerent, quid praecipere, quos abluere, quos velut29 in Niceno30 inemundabile31 sordidatos32 mundis digna corporibus unda vitaret. Gratulor igitur, fratres karissimi, quod33 per fratrem et coepiscopum nostrum Iulium litteras ad nos destinastis34 et cum illis curam geritis, quibus praesidetis ecclesiis, sollicitudinem vestram35 pro36 omnium37 utilitate monstratis et per cunctas totius orbis ecclesias omnibus una, quod prosit, decernendum esse deposcitis, ut suis constabilita38 regulis39 ecclesia40 et hoc, quod illis41 caveat pronuntiationis <P9629, f. 86ra> iuste firmata42 decretalibus patere non posset43, qui perversis44 stricti45, immo46 destricti47 verborum argutus48 sub imaginem catholicae fidei disputantes, velut pestiferum exhalantes49 viros50, ut hominum recte sentientium in deteriorem51 partem corda corrumpant, totam52 veri dogmatis quaerunt53 evertere disciplinam. Sanandum ergo celerius, ne longius exsecrandis54 animis morbus55 inserpat, ut, si medicus, cum viderit huius terreni corporis aliquem esse languorem, magnum suae artis aestimat documentum, si56 cito quis illius57 interventu disperatus58 evadat59, vel cum post60 se vulnus aspexerit61, adhibet fomenta vel cetera, quibus illud posset62, quod natum fuerat vulnus, obduci. Ac si id63 <N442, f. 118rb> manens sanari non poterit, nec corpus reliquum sua tabe corrumpat64, ferro amputet, quod nocebat, quo65 reliquum integrum et servet intactum. <V630, f. 222va> Praecidendum id ergo est, quod velut puro sanoque66 nimium corpori vulnus obrepsit67, ne cum tardius abstergitur in ipsis pene visceribus huius mali non hauriendi post68 sentina considatur69. Numquid70 nos de his post haec rectam71 mentibus aestimemus, qui72 sibi se putant debere, quod boni sunt, nec73 illum considerant, cuius cotidie gratiam consequentur74? Sed iam75 iste76 est77, qui tales sunt, nullam78 dei gratiam consequentur, qui sine ullo79 tantum se assequi posse confidunt, quantum vix illi, qui ab illo postulant et accipiunt, promerentur. Quid enim tam iniquum potest esse, tam barbarum, tam totius religionis ignarum, tam christianis mentibus inimicum quam huic denegare80 debere, quicquid in cotidiana <O93, f. 120va> gratia consequeris, cui te ipse81 confiteri82 debere, quod natus es? Ergo83 eris tibi in providendo praestantior, quam potest in te esse, qui te, ut esses84, effecit? Et cum85 potes86 debere, quod vivis, quomodo tenes87, putas ille88 debere, quam89 cotidianam90 eius consequendo gratiam taliter vivis? Et qui nos adiutorio negas indigere divino quasi ex nostra ex totum91 possibilitate92 perfecti93, quomodo non adiutorium in nos, cum tales a nobis etiam esse possumus94, provocamus? Qui enim adiutorium dei negat, vellem interrogare, quid95 dicat: nos non96 merere97 an illum hoc non posse praestare, an nihil esse, propter quod unusquisque98 hoc debeat postulare? Posse hoc deum opera ipsa99 testantur100. Adiutorio quotidiano <P9629, f. 86rb> nos egere negare non possumus. Hoc enim seu bene vivimus, provocamus, ut melius sanctiusque101 vivamus, seu102 prave sentientes a bonis avertimur103, ut ad rectam redeamus viam, eius auxilio104 plus egemus105. Numquid tam mortiferum, tam preces106 <N442, f. 118va> videatur ad casum, tam expositum ad omnia pericula, si107 hoc solum nobis putantes posse sufficere, quod liberum arbitrium, cum nasceremur108, accepimus109, ultra iam a domino nil110 quaeramus, id est, auctoris nostri obliti, eius potentiam, ut nos ostendamus liberos, abiuremus111? Quasi iam amplius, quod possit112 dare, non habeat, qui te in tuo ortu liberum fecit nescientes, quod nisi magnis precibus gratia in nos implorata descendat, nequaquam terrenae labis et mundanis113 corporis vincere conemur errores, compares114 <V630, f. 222vb> nos ad resistendum non liberum115 arbitrium, sed dei solum facere posset116 auxilium. Nam si ille clamat adiutorio sibi opus esse divino, qui digni117 hoc118 non quaereret, si119 cui liberum arbitrium plus prodesset, quippe cum vir beatus et iam electus a domino nihil egeret, tamen ita deum deprecatur postulans: Adiutor meus esto, ne derelinquas me, neque dispicias120 me, deus salutaris meus. Nos nobis liberum arbitrium, ille deum postulat adiutorem. Quod nati sumus, posse sufficere nos dicimus, ille deum, ne derelinquatur, exorat. Non, rogo, manifeste121 discimus, quid122 oremus, cum ille tantopere beatus, ut supra diximus, vir, ne dispiciatur123, exoptat? Ille124 enim necesse est, ista arguant, qui illa confirmant. David enim orationis125 ignarus et suae naturae nescius accusetur, qui, cum sciat tantum in sua esse natura126 adiutorem sibi deum et assiduum adiutorem, nec illis127 sufficit assiduum128, sed ne aliquando illum dispiciat129, orationibus pronus130 exoptat et per corpus omnis psalterii131 hoc et praedicat et clamat. Si ergo hoc ille ita magnum scit, ut assidue dicere132, ita133 necessarium confessus est, ut doceret, quemadmodum Pelagius Caelestiusque seposita omni responsione psalmorum134 talique135 abdicata doctrina sua suros se aliquibus esse <N442, f. 118vb> confidunt, nos adiutorium dei nec debere quaerere nec egere, cum omnes sancti nihil se sine hoc agere posse testantur136. Liberum137 enim arbitrium olim ille perpessus138, dum suis inconsultus139 utitur bonis, cadens in praevaricationis profunda demersus140 nihil quemadmodum exinde surgere posset, invenit suaque in aeternum libertate deceptus, huius ruinae latuisset141 oppressum142, nisi eum post Christus143 pro144 sua gratia relevasset et145 adventus, qui per novae regenerationis purificationem omne praeteritum vitium sui baptismatis lavacro <P9629, f. 86va> purgavit et eius146 firmans statum147, quo rectius constabiliusque procederet, tamen suam gratiam in posterum non negavit. Nam quamvis hominem148 redemisset a praeteritis ille peccatis, tamen sciens iterum posse peccare, ad reparationem sibi, quemadmodum posset illa et post illa corrigere, multa servavit. Cotidiana praestat ille149 remedia150, quibus nisi freti confisique151 nitamur152, nullatenus humanos vincere poterimus errores. Necesse153 est enim, ut, quo auxiliante vincimus, et154 iterum <V630, f. 223ra> non adiuvante vincamur. Sed possim155 plura dicere, nisi vos constaret cuncta dixisse.

Quisquis ergo huic156 assentiens videtur esse sententia157, quo158 dicat adiutorio nobis non opus esse divino, inimicum se catholicae fidei et dei beneficio profitetur ingratum. Nam ne159 communione sunt digni, quam praedicando taliter polluerunt. Sic enim sua sponte, dum sequuntur160 illa, quae dicunt, longius a vera religione fugerunt161. Cum enim hoc totum in nostra162 professione consistat163, cotidianisque precibus nihil agamus, <O93, f. 120vb> nisi quemadmodum dei misericordiam consequamur, quemadmodum164 ferre possumus ista iactantes? Quis, rogo, tantus illorum pectora error165 obcaecat166, ut, si ipsi nullam dei gratiam167 sentiant168, quia nec digni sunt nec merentur nec169 de aliis considerant, <N442, f. 119ra> quid170 cotidie singulis gratia divina largitur? Sunt171 quidem isti omnes caecitate172 dignissimi, qui nec hoc sibi reliquerunt173, ut se auxilio credant evocari ab erroribus posse divino174. Negantes enim adiutorium175 non aliis, sed sibi hoc penitus abstulerunt, qui avellendi sunt longius et ab ecclesiae176 procul removendi visceribus nec diutius multa occupans insanabilis post error increscat. Si enim177 diu fuerint sub hac impunitate versati178, necesse est multos179 in hac sive180 pravitate mentes inducant decipiantque181 innocentes vel potius imprudentes, quae182 fidem catholicam non sequuntur183. Putabunt enim eos recte184 sentire, quos185 adhuc186 vident in ecclesia perdurare. Separetur ergo a sano corpore vulnus insanum remotuque morbi saevientis afflatu cautius, quae sunt sincera, perdurent, et grex purior ab hac mali pectoris187 contagione purgetur. Sit188 totius corporis illibata perfectio, quam vos sequi et tenere hac in illos pronuntiatione cognovimus et una nobiscum pari assensione servamus. Qui si tamen aliquod in se dei adiutorium, quod hucusque189 negaverunt, provocaverint et opus sibi eius auxilium190 esse cognoverint, ut de hac labe, in qua sui cor<P9629, f. 86vb>dis191 incurvatione corruerant, liberentur et quasi in lucem de192 foeda tractis193 caligine remotis abdicatisque omnibus, quibus totus noverit194, aspiceret, foedabatur195 et caligabat aspectus, damnent haec, quae hucusque senserunt, et aliquando animum rectis disputationibus commodantes adhuc196 aliquantulum labe correcti, veris se sanandos197 consiliis tribuant atque submit<V630, f. 223rb>tant.

Quod si fecerint, erit198 in potestate pontificum istis199 aliquatenus subvenire, et talibus aliquam curam praestare vulneribus, quam solet lapsis, cum resipuerint et ecclesia non negare, <N442, f. 119rb> ut a suis revocati200 praecipitiis intra ovile domini redigant201, ne foras positi et tanto praesidio a fide monitionis202 exclusi periculis omnibus exponantur devorandi luporum dentibus atque vexandi, quibus obsisterit hac203, qua illos in se irritaverat204, doctrinae perversitate205 non possunt. Sed satis vestris monitis et sic satis abundantibus nostrae legis exemplis probatur esse responsum, nec206 quicquam superesse diximus, quod dicamus, cum nihil praetermissum a vobis, nihil207 constat esse suppressum, quod208 illi refutati209 et210 penitus agnoscantur esse convicti. Ideoque a nobis testimonia211 nulla ponuntur, quia et his plena relatio est et satis constat, ut doctissimos212 sacerdotes cuncta dixisse, nec decet credere vos aliquid, quod ad causam possit proficere213, praeterisse214.

Et alia manu: Bene valete, fratres.

O93, f. 120vb; V630, f. 223rb; N442, f. 119rb; P9629, f. 86vb

1 Rubrik] XXXVII EPISTOLA INNOCENTII PAPAE ERPISCOPIS CONCILII CARTAGINENSIS RESCRIPTA N442

2 SANCTI PAPAE] SUM P9629

3 SUPRASCRIPTO] AD SUPRASCRIPTOS V630

4 Innocentus P9629

5 cartaginiensis V630

6 et fehlt N442

7 affuerunt] fuerunt O93; P9629

8 quirendos V630; requirendis korr. aus quirendis N442

9 docet P9629

10 viro P9629; vero korr. aus viro N442

11 contulio V630

12 vigorem] vigorem mentis V630

13 antea] antea cum V630

14 vera ratione] veneratione P9629

15 firmatis V630

16 adprobatis V630; P9629

17 posito N442

18 defideremus N442

19 episcopatur P9629

20 cum V630

21 tam V630

22 auxili O93; auxilii fehlt V630; P9629

23 censetis V630

24 illi V630

25 disvinctis P9629

26 auctoritatem P9629

27 et fehlt P9629

28 natali V630

29 veluti V630; vult P9629

30 ceno V630

31 inemundabili P9629

32 ordinatas V630

33 quid V630

34 destinatis V630

35 nostram N442

36 per V630

37 omnium korr. aus omnibus O93

38 constabilitas P9629

39 regalis P9629

40 ecclesiae V630

41 illos V630

42 firmate P9629

43 possit V630

44 perversis] perversis vel P9629

45 istricti O93; instructi V630

46 imino P9629

47 destructi V630

48 argutiis V630; N442

49 exulans V630; exalentes N442

50 viros] virus et V630; virus P9629

51 distercorem P9629

52 tutam V630

53 quaerant P9629

54 execrandus V630

55 morbus korr. aus moribus N442

56 si cito] Scito V630; P9629

57 alius N442

58 desperatur V630

59 evadit P9629

60 post se] posse P9629

61 aspexit N442

62 possit V630

63 hic P9629

64 corumpat korr. aus rumpat P9629

65 quod V630

66 sanaque V630

67 oppressit P9629

68 post sentina] possent ina P9629; praesentia N442

69 considiatur P9629

70 Numquid] Nam quid V630

71 rectum V630; recta P9629

72 quae P9629; quia korr. aus qui N442

73 nec illum] Nullum P9629

74 consequuntur V630; consequantur P9629

75 iam fehlt P9629

76 isti V630; ipse P9629

77 est fehlt V630

78 nullum P9629

79 illa V630

80 denegari V630

81 ipsum N442

82 confiteris V630

83 Ego N442

84 esset P9629

85 cum] cum te V630

86 potes] putes ei V630

87 tenes] te non V630

88 illi V630

89 quam] quod non V630

90 cotidiana P9629

91 toto V630

92 possibilitatem P9629

93 perfectos V630

94 possum N442

95 qui N442

96 non fehlt P9629

97 temereri V630

98 unusquis O93; V630; N442

99 ipse P9629

100 testamur P9629

101 sanctiusque] sanctiamus quae P9629

102 seu korr. aus se a P9629

103 avertimus P9629

104 auxilia P9629

105 egemus korr. aus egimus N442

106 praeceps V630; P9629

107 si korr. aus sibi P9629

108 nasceremus P9629

109 accipimus V630

110 nihil V630; P9629

111 abiuvaremus korr. aus abiuremus N442

112 possit dare] dare possit V630; dari possit P9629

113 mundani V630; P9629; mundani korr. aus mundanis N442

114 cumpares V630

115 liberemur V630

116 possit V630; posse N442

117 digne V630

118 hęc V630

119 si cui] sive P9629

120 despias V630; despitias P9629

121 manifesto N442

122 quod V630

123 despiciatur V630

124 illi V630; P9629

125 orationes P9629

126 nature P9629

127 illi V630

128 assidium N442

129 despiciat V630

130 Protinus V630

131 psalterii] spiritus alterii V630

132 duceret V630

133 ita] ita ut P9629

134 salmorum P9629

135 tulitque P9629

136 testantur] testantur vel V630

137 Liberum enim arbitrium] libero enim arbitrio V630

138 perversus V630

139 inconsultis V630

140 demersusque V630

141 iacuisset V630; latuisset] latius sed P9629

142 oppressus V630

143 christi V630

144 pro sua gratia] per suam gratiam V630

145 et fehlt V630

146 ei V630

147 statutum P9629

148 homine P9629

149 illa V630; P9629

150 remedia quibus korr. aus remedia P9629

151 confixique V630; confessique P9629

152 nitantur N442

153 Necesse korr. aus Necesce P9629

154 eo V630; P9629

155 possem V630

156 hunc P9629

157 sententiae V630

158 qui N442

159 nec V630

160 sequantur V630; sequntur P9629

161 fuerunt P9629

162 nostrae V630

163 consistat korr. aus constat N442

164 queadmodum P9629

165 errore P9629

166 obiaceat N442

167 gratia P9629

168 sentiunt V630

169 ne N442

170 qui P9629

171 Sunt quidem korr. aus Sunt P9629

172 cecitati P9629

173 relinquerunt P9629

174 divina P9629

175 adiutorio N442

176 ecclesia V630

177 non N442

178 servati V630; versati korr. aus versatio P9629

179 multas V630

180 sua V630; suae P9629

181 Decipiantque korr. aus Decipientque P9629

182 qui V630

183 sequantur V630; sequntur P9629

184 necte V630

185 quod N442

186 adhuc] ad hunc N442

187 pectores N442

188 Si P9629

189 hucusque] hoc usque V630

190 auxilio V630

191 corcordis korr. aus cordis P9629

192 de foeda tractis] desendatractis korr. aus desendatractas P9629

193 tracti V630

194 noverit] ne verum V630

195 foedatur P9629; foedebatur N442

196 adhuc] ab hac V630

197 sanando N442

198 certe P9629

199 isti P9629

200 revocati fehlt V630

201 redigantur V630

202 munitionis V630; monitionis korr. aus motionis N442

203 hac fehlt V630

204 inritaverant V630

205 perversitati P9629

206 Ne P9629

207 mihi P9629

208 quo V630

209 refutatior P9629

210 et fehlt P9629

211 testimonio V630

212 doctissimus P9629

213 sufficere V630

214 preterisse korr. aus petiisse P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 3.9.2005