[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Innocentius I. an das Konzil von Mileve

Inhaltsverzeichnis

Papst Innocentius I.. an fünf afrikanische Bischöfe

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Fünf afrikanische Bischöfe an Papst Innocentius I.

O93, f. 121va; V630, f. 224va; N442, f. 121ra; P9629, f. 88rb

INCIPIT1 EPISTOLA FAMILIARIS EPISCOPORUM V AD SUPRASCRIPTUM PAPAM2 ROMANUM.

<V630, f. 224vb> Domino beatissimo meritoque honorandissimo3 fratri Innocentio papae Aurelius, Alpius4, Augustinus5, Evodius et Possidius6 in domino salutem.

De conciliis duobus provinciae Carthaginensis7 atque Numidiae ad tuam sanctitatem a non parvo8 episcoporum numero subscriptas litteras misimus contra inimicos gratiae Christi, qui confidunt in virtute sua et creatori nostro quodammodo dicunt9: Tu nos fecisti10 homines, iustos11 autem ipsi nos fecimus. Qui naturam humanam ideo dicunt liberam, ne quaerant <N442, f. 121rb> liberatorem, ideo salvam, ut superfluum iudicent salvatorem. Tantum12 enim dicunt13 valentem, ut suis viribus14 semel in origine suae creationis acceptis possit per15 liberum arbitrium, nihil ulterius adiuvante illius gratia, qui creavit, domare16 et exstinguere omnes cupiditates temptationesque superare. Multi eorum insurgunt adversum nos et dicunt animae nostrae: Non est salus illi in deo eius. Familia Christi quae dicit: Quando infirmor tunc fortis sum, et cui dicit dominus eius17: Salus tua ego sum, suspenso corde cum timore et tremore adiutorium domini etiam per caritatem tuae venerationis exspectat. Audivimus enim esse in urbe Roma, ubi ille18 diu vixit, nonnullisque19 diversis ei20 causis faveant, quidam, scilicet quia vos21 talia persuasisse perhibentur, plures vero, qui, cum22 talia sentire23 non credunt, praesento24 quia non25 in oriente, ubi degit, gesta ecclesiastica facta esse credendum26 nisi, quibus putatur27 esse purgatus28, ubi quidem, si episcopi eum catholicum29 pronuntiarunt, non ob aliud factum esse credendum est, nisi quia se30 dixit dei gratiam confiteri et ait posse hominem suo labore ac voluntate iuste vivere31, <O93, f. 121vb> ut ad hoc adiuvari32 dei gratia non negaret. His enim auditis verbis catholici antistites33 nullam enim34 dei gratiam intellegere potuerunt, nisi quam in libris dei legere et populis dei35 praedicare consuerunt, eam utique, de qua dicit apostolus: Non irritam facio36 gratiam dei. Nam si per legem iustitia37, ergo Christus gratis mortuus est, sine dubio gratiam, quam38 iustificamur ab iniquitate, et qua salvamur ab infirmitate, non qua creati39 sumus cum propria voluntate40. Nam si intellexissent illi episcopi41 eam illum dicere gratiam, quam etiam cum impiis habemus, cum quibus homines sumus, negare vero42 <V630, f. 225ra> eam, quam43 christiani <N442, f. 121va> et filii dei sumus, quis eum patienter catholicorum sacerdotum, non dicimus <P9629, f. 88va> audiret, sed ante oculos suos44 ferret? Quapropter non culpandi sunt iudices, quia45 ecclesiastica consuetudine gratiae nomen audierunt nescientes, quid huiusmodi homines vel suae doctrinae libris vel in suorum solent auribus spargere. Non agitur de uno Pelagio46, quia iam47 fortasse correctus48 est - quod utinam ita sit! - sed tam multis, quibus loquaciter49 contendentibus et infirmas atque ineruditas animas velut ter50 vinctas trahentibus, firmas51 autem et in fide stabiles ipsa contentione fatigantibus52 usquequaque iam plena sunt omnia. Aut ergo a tua veneratione accersendus53 est Romam et diligenter interrogandus, quam54 dicit55 gratiam, quam fateatur; si tamen iam feteatur56 non ad peccandum iusteque57 vivendum58 homines adiuvari, aut hoc ipsum cum eo per litteras agendum. Et cum inventus fuerit hanc dicere, quam docet ecclesiastica et apostolica59 veritas, tunc sine ullo60 scrapulo61 ecclesiae, et sine latibulo ambiguitatis illius dixerit62 gratiam, tunc est revera de eius63 purgatione gaudendum. Sive enim dixerit gratiam esse liberum64 arbitrium, sive gratiam esse legis praeceptum, nihil65 eorum dixit66, quod super67 ministrationem spiritus sancti68 pertinet ad concupiscentiam temptationesque vincendas, quem ditissime effudit super nos, quia69 ascendit70 in caelum et captivavit captivitatem, dedit dona hominibus. Hinc enim oremus71, ut peccatorum temptationem superare possimus, ut spiritus dei, unde pignus accepimus, adiuvet infirmitatem nostram. Qui autem orat et dicit: Ne nos inferas in temptationem, non utique id orat, ut homo sit, quo72 est natura73, neque74 id orat75, quod habeat liberum arbitrium, quod iam accepit, cum crearetur ipsa natura, neque id76 orat remissionem peccatorum, quia hoc superius dicitur: Dimitte nobis debita nostra, neque orat, <N442, f. 121vb> ut accipiat mandatum, sed plane orat, ut faciat mandatum. Si enim in temptationem77 inductus fuerit, hoc est in temptatione defecerit78, facit79 utique peccatum, quod est contra mandatum. Orat igitur, ut non peccet, hoc est, ne quid faciat mali, quod pro Corinthiis orat apostolus dicens: Oramus autem ad dominum, ne quid80 facietis81 mali. Unde satis apparet, quod non ad peccandum82, id est ad non83 84 male faciendum, quamvis esse non dubitetur arbitrium voluntatis, tamen eius potestas non sufficiat, nisi adiuvetur <V630, f. 225rb> infirmitas. Ipsa igitur oratio clarissima est gratiae85 et testificatio. Hanc ille confiteatur et eum gaudebimus sive rectum sive correctum. Distinguenda86 87 est lex et gratia: lex iubere novit, gra<P9629, f. 88vb>tia iuvare. Nec lex iuberet, nisi esset voluntas, nec88 gratia iuvaret, si satis esset voluntas. Iubetur, ut89 habeatur intellectus90, ubi dicitur: Nolite esse sicut equus91 et mulus, quibus non est intellectus, et tamen oramus, ut habeamus intellectum, ubi dicitur: Da mihi intellectum, ut discam mandata tua. Iubetur, ut habeamus sapientiam, ubi dicitur92: Stulti, aliquando sapite, et tamen93 oratur, ut habeamus sapientiam, ubi dicitur: Si quis autem vestrum indiget sapientia94, postulet a deo, qui dat omnibus affluenter et non improperat et dabitur ei. Iubetur, ut habeamus continentiam, ubi dicitur: Cum sciret, quia95 nemo potest esse continens, nisi deus det, et hoc ipsum erat sapientiae scire, cuius esset hoc donum: Adii dominum et deprecatus96 sum illum. Postremo ne nimium longum sit cuncta percurrere, iubetur, ut non faciamus97 malum98, ubi dicitur: Declina a malo, et tamen oratur, ut non faciamus99 malum, ubi dicitur: Oramus autem ad dominum, ne quid faciatis100 mali. Iubetur101, ut faciamus bonum, ubi dicitur102: Declina a malo et fac bonum, et tamen103 oratur, ut faciamus bonum, ubi dicitur: Non <O93, f. 122ra> cessamus pro vobis orantes et postulantes, atque inter caetera, quae illis orat, dicit: Ut ambuletis <N442, f. 122ra> digne deo in omne placitum, in omni opere et sermone bono. Sicut ergo agnoscimus voluntatem, cum haec praecipiuntur, sic et ipse agnoscat gratiam, cum petuntur.

Misimus reverentiae tuae librum104, quem dederunt religiosi et honesti adolescentes servi dei, quorum etiam nomina non tacemus, nam Thimasius et Iacobus vocantur. Qui, sicut audivimus, etiam nosse dignaris, ipsius Pelagii exhortatione105 spem, quam habebant in saeculo, reliquerunt et nunc continentes deo serviunt. Qui cum eodem errore tandem106 aliquando per qualemcumque107 operam nostram domino inspirante caruissent, protulerunt108 eundem librum Pelagii esse dicentes et, ut ei responderetur, impendio rogaverunt. Factum est ad eos, dum rescripta est ipsa respon<V630, f. 225va>sio. Agentes gratias rescripserunt. Utrumque misimus, et cui responsum est, et quod109 responsum est110. Et ne nimium essemus onerosi, signa fecimus his locis111, ubi petimus inspicere, non graveris, quemadmodum sibi obiecta quaestione, qua112 gratia dei negaret, ita respondit, ut113 eam esse non diceret, nisi naturam, in qua nos condidit deus. Si autem hunc esse suum librum114 negat aut eodem115 <P9629, f. 89ra> in libro loca116, non contendimus. Anathemet ea et illam confiteatur apertissime gratiam117, quam doctrinam118 christianam demonstrat et praedicat esse propriam christianorum, quae non est natura, sed qua salvatur. Quae naturam non auribus sonante doctrina vel aliquo adiumento visibili119, sicut plantatur quodammodo et120 irrigatur extrinsecus, sed121 ministratio122 spiritus et occulta et123 misericordia, sicut facit ille, qui dat incrementum, deus. Si124 enim quadam non improbanda ratione dicitur gratia dei, qua125 creati sunt126, ut non nihil essemus, nec ita essemus aliud, aut cadaver, quod non vivit, aut arbor, quae non sentit, aut pecus, quod non intellegit, sed homines, qui, ut essemus et viveremus <N442, f. 122rb> et sentiremus et intellegeremus et de hoc tantum beneficio creatori nostro gratias127 agere valeamus, unde merito et ista gratia adici128 potest, quia non praecedentium aliquorum operum meritis, sed gratuita dei bonitate donata est, alia est tamen, quia129 praedestinati vocamur, iustificamur, glorificamur, ut dicere possimus: Si deus pro nobis, quis contra nos? qui filio suo proprio130 non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum131. De hac gratia quaestio avertebatur132, quando ab his, quos Pelagius graviter offendebat atque turbabat, dicebatur133 eo, quod eam suis disputationibus oppugnaret, quibus assereret, non solum ad facienda134, verum etiam ad perficienda mandata divina et135 liberum arbitrium sibi humanam sufficere naturam. Hanc apostolica doctrina gratiam136 isto137 nomine138 appellet139, qua140 salvamur141 et iustificamur142 et143 fide Christi. De hoc144 scriptum est: Non irritam facio gratiam145 dei, nam si per legem iustitia146, ergo Christus gratis mortuus est. De hac scriptum est: Evacuati estis a Christo, qui in lege iustificamini, a gratia excidistis. De hac scriptum est: Si autem gratia, iam <V630, f. 225vb> non ex operibus, alioquin gratia iam147 non est gratia. De hac scriptum est: Ei148 autem, qui operatur, merces non imputatur secundum gratiam, sed secundum debitum, ei autem, qui non operatur, credenti autem in eum, qui iustificat impium, deputatur fides eius149 ad iustitiam, et multa alia, quae melius potes150 ipse meminisse et intellegere prudentius151 et illustrius152 praedicare. lllam vero gratiam, qua creati sumus homines, etiam si illam appellandam non immerito intellegimus, mirum est tamen, si ita appellatam153 in ullius legitimis propheticis, evangelicis apostolicisque litteris legimus. Cum itaque de hac gratia154 christianis fidelibus <N442, f. 122va> catholicisque novissimas155 illi obiceretur156 quaestio, ut eam oppugnare desineret157, quid est, quod, cum158 hoc159 sibi in libro suo velut adversante <P9629, f. 89rb> persona, id160 est ipsa161 obiecisse162, ut se respondendo purgaret, nihil aliud respondit, nisi naturam creati hominis referri gratiam creatoris, atque ita se163 dicere sine164 peccato implere165 posse iustitiam per liberum arbitrium cum adiutorio divinae gratiae, quod deus hoc dederit homini ipse166 possibilitate naturae? Cui merito respondit: Ergo evacuatum est scandalum crucis, ergo Christus gratis mortuus est. Non enim, si non moriretur propter delicta nostra et resurgeret propter iustificationem nostram, nec ascendit167 in altum captivans captivitatem daret dona hominibus, ista168 naturae possibilitas, quam defendit, non esset in hominibus? An forte dei mandatum deerat et ideo Christus mortuus est? Immo iam169 et hoc erat sanctum, iustum et bonum. Iam dictum fuerat: Non concupisces. Iam dictum fuerat: Diliges proximum tuum tamquam170 teipsum. <O93, f. 122rb> In quo sermone apostolus omnem legem dicit impleri171. Et quoniam nisi diligat deum, nemo diligit seipsum, ideo dominus in his duobus praeceptis totam legem dicit prophetasque pendere172, quae duo praecepta iam erant hominibus divinitus data173. An aeternum praemium iustitiae promissum nondum erat? Hoc ipse non dicit, qui in suis litteris posuit, etiam in vetere174 testamento regnum caelorum esse promissum. Si ergo ad faciendam175 perficiendamque iustitiam iam erat naturae possibilitas per liberum arbitrium, iam erat legis dei ac176 sanctum, iustum bonumque mandatum, iam erat promissum praemium sempiternum. Ergo Christus gratis mortuus est, ergo neque per legem iustitia, neque per naturae possibilitatem, <V630, f. 226ra> sed ex fide ac177 dono178 dei per Iesum Christum dominum nostrum unum <N442, f. 122vb> mediatorem dei et hominum179, qui, nisi in plenitudinem temporis mortuus esset180 propter delicta nostra et resurrexisset propter iustificationem nostram, profecto et antiquorum fides evacuaretur181 aeterna182 fide vero evacuata, quae homini iustitia remaneat, cum iustus ex fide vivat183? Ex quo enim per unum hominem peccatum intravit in mundum et per peccatum mors et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt, procul dubio a corpore mortis huius, ubi lex alia pugnat184 legi mentis, neminem liberavit aut libere185 suae possibilitas, quae perdita redemptore indiget, saucia186 salvatorem187, sed gratia dei per fidem unius mediatoris dei et hominum, hominis Christi Iesu, qui et deus cum esset, hominem fecit, et manens deus homo factus refecit ipse, quod fecit. Puto autem, quod eum lateat fidem Christi, quae postea in revelationem188 venit in occulto189 fuisse temporibus patrum nostrorum, per quam tamen etiam ipsi dei gratia liberati sunt, quicumque omnibus generis humani temporis190 liberare potuerunt occulto iudicio dei, non tamen vituperabili191. Un<P9629, f. 89va>de dicit apostolus: Habentes autem eundem spiritum fidei, utique eundem, quem et illi, secundum quod scriptum est: Credidi, propter quod locutus sum, et nos credimus, propter quod et loquimur. Inde est, quod ait ipse mediator: Abraham concupivit videre diem meum et vidit et gavisus est. Inde Melchisedech prolato sacramento mensae dominicae novit aeternum eius sacerdotium figurare. Iam vero data in litteris lege, quam dicit apostolus subintrasse, ut abundaret delictum, et de qua dicit: Si ergo ex lege hereditas, iam non ex promissione, Abrahae autem per repromissionem donavit deus. Quid ergo lex? transgressionis gratia posita est, donec veniret semen, cui promissum est, dispositum192 per angelos in manu mediatoris; mediator autem unius non est, deus autem unus est. <N442, f. 123ra> Lex ergo adversus promissa dei? Absit. Si enim data esset lex, quae possit193 vivificare, omnino ex lege esset194 iustitia, sed conclusit scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Iesu Christi daretur credentibus. Nonne satis ostenditur hoc actum esse per legem, ut peccatum agnosceretur195 et praevaricatione augeretur. Ubi <V630, f. 226rb> enim lex non est, nec praevaricatio, et sic adversus victoriam peccati ad divinam gratiam, quae in promissionibus est, confugeretur atque ita lex non esset adversus promissa dei, quia ideo per illam fit cognitio peccati196 et ex praevaricatione legis abundantia peccati, ut ad liberationem quaerantur promissiones dei, quod est gratia dei et197 incipiat esse in hominem iustitia, non sua, sed dei, hoc est data domo198 dei. Quam etiam nunc quidam199, sic et tunc de Iudaeis dictum est: Ignorantes dei iustitiam et suam volentes constituere, iustitiae200 dei non sunt subiecti. Per legem quippe et illi iustificari se arbitrantur sufficientes ibi ad eam201 custodiendam202 libero arbitrio, hoc est iustitia sua prolata ex natura humana, non donata ex gratia divina, propter quod iustitia dei dicitur. Unde item scriptum est: Per legem enim cognitio peccati. Nunc autem sine lege iustitia dei manifestata203 est, testificata per legem et prophetas. Cum dicit: manifestata204 est, ostendit, quia et tunc erat, sed tamquam illa pluvia quam Gedeon impetravit <O93, f. 122va> tunc velut in vellere occulta, nunc autem velut in aere205 manifesta. Cum ergo lex sine gratia non mors206 <P9629, f. 89vb> peccati potuisset esse, sed virtus. Sic207 enim dictum est: Aculeus mortis peccatum, virtus autem peccati lex. Sicut confugiunt208 multi a facie regnantis peccati ad gratiam velut in aerem209 nunc patentem, ita pauci210 ad eam confugiebant velut in vellere tunc latentem. Haec vero <N442, f. 123rb> temporum distributio refertur ad altitudinem divitiarum sapientiae et scientiae dei, de qua dictum est: Quam inscrutabilia211 sunt iudicia eius et investigabiles viae eius. Quapropter se et ante tempus legis et tempore ipso legis iustos patres ex fide viventes non possibilitas naturae infirmae et indignae ac vitiatae et sub peccato venundati212, sed dei gratia per fidem iustificabat et nunc eadem in apertum iam veniens revelata iustificat. Anathemet ergo Pelagius scripta sua, ubi contra eam, et si non per contumaciam, tamen per ignorantiam disputat, possibilitatem defendendo naturae ad vincenda213 peccata et214 implenda mandata: aut si ea esse sua negat aut scriptis215 suis ab inimi<V630, f. 226va>cis suis dicit immissa, quae sua esse negat, anathemet ea tamen216 et damnet paterna exhortatione217 et auctoritate sanctimoniae218 tuae. Si ergo vult, onerosum219 sibi220 et perniciosum discat ecclesiae scandalum auferre, quod scandalum auditores et in perversum dilectores eius usquequaque spargere non quiescunt. Si enim cognoverint eundem221 librum, quem illius vel putant esse vel noverunt222 episcoporum catholicorum auctoritate et maxime sanctitatis tuae, quam apud eum esse maioris ponderis minime dubitamus, ad eodem223 ipse anathematum atque damnatum, non eos ulterius aestimamus224 ausuros loquendo contra gratiam dei, quae225 revelata est per passionem et resurrectionem Christi, nec pectora226 fidelia et simpliciter christiana turbare, sed potius adiuvante misericordia domini227 certante nobiscum caritate ac228 pietate flagrantibus229 etiam orationibus tuis non solum, ut in aeternum beati, verum etiam et iusti et sancti sint, non in sua virtute, sed in eadem gratiam230 confisuri231. Unde et ad ipsum scriptum232 ab uno nostram233 epistolam, ad quem per quendam234 <N442, f. 123va> Orientalem diaconum235, civem autem236 Hipponiensem, tamquam purgationis suae237 quaedam scripta transmisit, tuae beatitudini238 <P9629, f. 90ra> potius credidimus dirigendam239 melius iudicantes et petentes, ut eam ei mittere ipse digneris, sic enim eum240 legere potius non dedignabitur, magis in illa eum, qui misit, quam qui scripsit, attendens. Illud vero, quod dicunt, posse hominem esse sine peccato et mandata dei facile custodire, si241 velit, quamvis cum hoc per adiutorium gratiae, quae tamen per incarnationem unigeniti eius revelata atque donata est, dicitur242, tolerabilius dici videatur, tamen quoniam immerito243 debere potest, ubi et quando per eandem gratiam id efficiatur in nobis, ut244 sine ullo prorsus peccato simus, utrum in hac vita, quando caro concupiscit adversus spiritum, an vero in illa cum fieret245 sermo, qui scriptus est: Ubi246 mors, victoria tua, ubi247 mors, aculeus tuus? Aculeus248 enim mortis est peccatum diligentius pertractandum propter alios quosdam, qui249 inique senserunt atque in suis litteris memoriae mandaverunt etiam in hac vita esse posse hominem sine peccato, non ab initio nativitatis suae, <V630, f. 226vb> sed conversione a peccatis ad iustitiam et a via reproba ad bonam vitam. Sic enim intellexerunt, quod de Zacharia et Elisabeth scriptum est: Ambulasse250 eos in omnibus iustificationibus domini sine querela. Hoc, quod dictum est, sine querela, sine peccato dictum acceperunt251 non quidem negantes, immo etiam, quod aliis locis in litteris eorum invenitur, pie confitentes adiutorium gratiae domini nostri non per naturalem252 spiritum hominis, sed per principalem spiritum dei. Qui parum videntur considerasse ipsum Zachariam fuisse utique sacerdotem. Omnes autem tunc sacerdotes necesse habebant <N442, f. 123vb> ex lege dei primitus pro peccatis suis offerre sacrificium, deinde pro populi253. Sicut ergo nunc per254 orationis sacrificium convincimur255 non esse sine peccato, quoniam iussi sumus dicere: Dimitte nobis debita nostra, ita et tunc per sacrificia victimarum animalium convincebantur sacerdotes sine peccato non256 esse, qui pro suis peccatis iubebantur257 offerre. <O93, f. 122vb> Quod si res ita se habet, ut per gratiam salvatoris proficiamus258 quidem259 in hac vita, deficientes260 cupiditate, caritate crescente, proficiamus261, ut in illa vita cupiditate exstincta, caritate completa profecto illud, quod scriptum est: Qui natus est ex deo, non peccat, secundum ipsam262 caritatem dictum est, quae sola non peccat. Ad nativitatem263 quippe, quae ex deo est, augenda et perficienda caritas et264 pertinet, non ea, quae minuenda est et con<P9629, f. 90rb>sumenda265, cupiditas. Quae tamen, quamdiu est in membris nostris, lege quadam sua repugnat legi mentis, sed natus ex deo, nec oboediens desideriis eius nec exhibens membra sua arma iniquitatis peccato potest dicere: Iam non ego operor illud, sed id, quod habitat266 in me, peccatum. Sed quomodo se habeat ista quaestio, qui267, etsi non invenitur homo268 in hac vita sine peccato, id tamen dicitur posse fieri per adiutorium gratiae et spiritus dei. Quod, ut fiat, canendum atque poscendum est, tolerabiliter in id quisque fallitur nec diabolica impietas et error humanus esse269 laboranda270 et optanda affirmare, etiam si, quod affirmat, non possit ostendere. Id enim credit fieri posse, quod certe laudabile est velle. Nobis autem sufficit, quod nullus in <V630, f. 227ra> ecclesia271 reparaturi272 in quolibet proiectu273 excellentia274 atque iustitia, qui sibi audeat dicere non necessariam275 precationem orationis dominicae: Dimitte nobis debita nostra, et dicat se non habere peccatum, ne seipsum <N442, 124ra> decipiat et in eo veritas non sit, quamvis iam sine276 querela vivat277. Non enim qualecumque278 iam temptationis279 humanae, sed grave peccatum est, quod in querelam venit. Cetera, quae illi obiecta sunt, sicut gestis280 defensa perviderit, ita de his procul dubio tua beatitudo iudicabit.

Dabit sane nobis veniam suavitatis mitissima cordis tui, quod prolixiorem epistolam fortasses281, quam velles, tuae misimus sanctitati. Non enim rivulum nostrum282 tuo largo fonti283 augendo refundimus, sed in hac non comparva temptatione temporis, unde nos liberet, qui284 dicimus285: Ne nos inferas286 in temptationem, utrum287 licet exiguus, ex eodem, quo etiam tuus abundans emanet capite fluentorum, hoc a288 te probare289 volumus: ut290 his, quae rescriptis de communi291 participatione292 unius gratiae consolari293. Contuli.

O93, f. 122vb; V630, f. 227ra; N442, f. 124ra; P9629, f. 90rb

1 INCIPIT] XL INCIPIT N442

2 PAPAM ROMANUM] ROMANUM PAPAM V630

3 honorantissimo N442

4 Alipius V630; Alippius P9629; alipius korr. aus alpius N442

5 agustinus P9629

6 possids O93; possidius korr. aus possidi N442

7 cartaginensi O93; P9629; cartaginiensis V630; carthaginensis korr. aus carthaginensi N442

8 parao O93; P9629

9 dicit V630

10 creasti V630; P9629

11 iusto N442

12 am Rande De his qui dicunt tantum valere naturam humanam ut suis viribus possit per liberum arbitrium sine gratia dei domare omnes cupiditates temptationesque superare V630

13 dicit V630

14 viris N442

15 super N442

16 donare O93; P9629; N442

17 ei P9629

18 ille diu] illi divini P9629; N442

19 nonnullisque] nonnullos qui V630

20 ei korr. aus eis P9629

21 vobis V630

22 eum P9629; N442

23 errorem O93

24 praesertim V630; praesenti P9629; N442

25 non fehlt V630

26 credendum] credendum est V630

27 putat P9629

28 turbatus V630

29 catholicam O93; N442; catholica P9629

30 se dixit] dixit se V630

31 venire P9629

32 adiutori N442

33 antistes O93; N442

34 aliam V630

35 dei fehlt P9629; N442

36 facit O93; facio korr. aus fecit N442

37 initiata N442

38 qua V630; P9629

39 creatis P9629

40 volunte N442

41 episcopi eam] eam episcopi V630

42 voro P9629

43 quia V630; qua P9629

44 suos korr. aus tuos N442

45 qui V630; P9629

46 palagio P9629

47 iam fehlt V630

48 currectus korr. aus curretus P9629

49 eloquaciter P9629

50 ter vinctas] convinctas V630

51 firmis V630; firmus P9629

52 fatigentibus O93; P9629; N442

53 accessendum V630

54 qua V630

55 dicat V630; P9629

56 fatetur V630; fateatur P9629

57 iusteque] sed iuste V630

58 vivendum korr. aus viaendum P9629

59 apostoli P9629

60 illo N442

61 scrupulo V630; P9629

62 dixerit gratiam] absolvendus est V630

63 ei P9629

64 liberam P9629; N442

65 Nihil korr. aus Nilhil N442

66 dicit V630

67 per V630

68 sanctus O93; P9629; N442

69 qui V630; P9629

70 descendit N442

71 oramus V630

72 quod V630

73 naturam P9629

74 neque fehlt O93; P9629; N442

75 orat ut homo sit, quo est natura, id orat korr. aus orat N442

76 is fehlt V630

77 temptatione korr. aus temptationem V630

78 deficerit P9629

79 sicut P9629

80 quid korr. aus qui P9629

81 faciatis V630

82 peccatadum V630; peccatum P9629

83 non] non ad V630

84 non malefaciendum korr. aus dominum alefaciendum P9629

85 gratiae et fehlt V630

86 am Rande Quod lex distinguenda est et gratia Lex vero iubere novit gratia iuvare V630

87 distinguendam P9629

88 ne P9629

89 ut habeatur P9629

90 intellectum O93; P9629; N442

91 aequus O93

92 Da mihi intellectum, ut discam mandata tua. Iubetur, ut habeamus sapientiam, ubi dicitur fehlt N442

93 tam P9629

94 sapientiam O93

95 quia nemo] qui animo P9629

96 deprecans V630

97 patiamur P9629; faciamus malum korr. aus faciamus N442

98 malum P9629

99 patiamur O93

100 facietis O93; P9629

101 Iubemur V630

102 dicitur: Oramus autem ad dominum, ne quid facietis mali. Iubetur ut faciamus bonum, ubi dicitur korr. aus dicitur N442

103 tam V630

104 librum korr. aus liberum N442

105 exortationem N442

106 eodem V630

107 qualemquumque P9629

108 pertulerunt V630

109 quo P9629

110 eius P9629

111 locis ubi korr. aus locis P9629

112 qua gratia] quod gratiam V630; quam gratiam P9629

113 am Rande De his qui dicunt gratiam dei non esse aliud nisi naturam in qua nos condidit deus V630

114 liberum V630

115 eadem V630

116 loco P9629

117 gratum V630

118 doctrinam christianam] doctrina christiana V630

119 visibili] visibili fovet V630

120 et irrigatur] ednirigatur P9629

121 sed] Sed si P9629; sed korr. aus sed si N442

122 subministratione V630

123 et fehlt V630

124 am Rande Quod alia sit gratia dei qua creati sumus ut viveremus sentiremus intellegeremus et alia qua praedestinati vocamur salvamur iustificamur glorificamur fide christi V630

125 qua korr. aus qui P9629

126 sumus V630; P9629

127 gratia N442

128 dici V630; P9629

129 quam V630; qua P9629

130 proprio fehlt P9629

131 illum V630; P9629

132 vertebatur V630

133 dicebat V630

134 faciendam V630; N442; faciendum P9629

135 per V630

136 gratiam] gratiam non inmerito V630

137 isto nomine] nomen isto P9629

138 nomen N442

139 appellat V630; P9629

140 quia P9629

141 salvamus P9629

142 iustificamus P9629

143 ex V630

144 hac V630; P9629

145 gratia N442

146 iustitiam O93

147 iam fehlt O93

148 Tu P9629

149 ei P9629

150 potes korr. aus potest P9629

151 prudentium N442

152 inlustrius korr. aus inlustius P9629

153 appellatum V630

154 gratia] gratia a V630

155 novissima V630

156 obieceretur P9629; N442

157 desineret korr. aus desideret P9629

158 cum hoc fehlt N442

159 hac V630; hoc fehlt P9629

160 id est] idem V630

161 ipse V630

162 obiecisse korr. aus obiecisset V630

163 si N442

164 nisi V630

165 impleri V630

166 ipsa V630; ipso N442

167 ascendisse V630

168 ita P9629

169 etiam V630; P9629

170 sicut V630; P9629

171 impleri korr. aus imperi P9629

172 impleri V630; implere P9629

173 data korr. aus dita N442

174 veteri V630

175 facienda O93; N442

176 ac fehlt V630

177 ac korr. aus a P9629

178 dona P9629

179 hominem P9629

180 esset] est et V630; P9629

181 evacueretur O93

182 aeterna] et nostra V630

183 vivit N442

184 repugnat V630

185 liberat V630

186 sauciata V630

187 salvatore V630

188 reveratione O93

189 occultos V630

190 temporibus V630

191 vituberabili Unde] vituperabilium de P9629

192 dispositum korr. aus dispositum est O93

193 posset V630; P9629

194 esse P9629

195 cognosceretur V630; P9629

196 peccati et ex praevaricatione legis abundantia peccati korr. aus peccati P9629

197 et incipiat esse in hominem iustitia, non sua, sed dei fehlt P9629

198 dono V630; P9629

199 quidem P9629

200 iustiae P9629

201 eandem V630; eadem P9629

202 constodiendam P9629

203 manifesta N442

204 manifesta P9629; N442

205 area V630; aere korr. aus are P9629

206 moris P9629; N442

207 Sicut V630

208 configiunt P9629

209 aream V630

210 pauci korr. aus pauc V630

211 scrutabilia P9629

212 venundatae V630

213 vincendo P9629

214 et] et ad N442

215 scripturis P9629

216 tamen fehlt V630

217 exultatione N442

218 sanctimonie korr. aus sanctimoni O93

219 onorosum P9629; honorosum N442

220 tibi P9629

221 eandem O93; P9629; N442

222 norunt V630; P9629

223 eodem] eodem esse V630

224 destinamur P9629

225 hicque P9629

226 pecora V630

227 dei V630; P9629

228 et V630; P9629

229 fraglantibus V630

230 gratia V630

231 confisuros V630

232 scriptam V630

233 homine V630

234 quandam O93; N442

235 diaconem N442

236 autem fehlt V630

237 suae fehlt V630

238 beatitudine P9629

239 dirigendam fehlt V630; dirigendum P9629

240 eam V630

241 se V630

242 dicite N442

243 merito V630

244 am Rande Quod diligentius pertractandum sit ubi et quando per gratiam dei id efficiatur in nobis ut sine ullo prosus peccato simus utrum in hac vita quando caro concupiscit adversus spiritum an vero in illa cum fiet sermo qui scriptus est ubi est mors victoria tua ubi mors aculeus tuus V630

245 fiet V630

246 Ubi] ubi est V630

247 ubi] ubi est V630

248 Aculeos O93

249 qui inique] quinque O93; N442

250 Ambulasset P9629

251 acceperunt korr. aus acceperint P9629

252 naturalem korr. aus natulalem P9629

253 populo V630

254 per orationis] operationis V630

255 convincimus O93; P9629; N442

256 non fehlt O93; P9629; N442

257 iubeantur O93; P9629; N442

258 proficiamus quidem in hac vita, deficientes cupiditate, caritate crescente fehlt N442

259 quidam O93; P9629

260 deficiente V630; P9629

261 perficiamur V630

262 illam V630; P9629

263 nativitate P9629

264 et fehlt V630

265 consummanda V630; consummando P9629

266 habitet P9629

267 quia V630

268 homini P9629

269 est V630

270 elaboranda V630

271 ecclesia] ecclesia dei P9629; N442

272 raparituri O93; reparaturi] dei filius repperitur V630

273 provectu V630

274 excellenti V630

275 necessarium V630

276 sine korr. aus si P9629

277 vivat] vivat Per P9629

278 qualemcumque V630

279 temptationes P9629

280 iestis P9629

281 fortassis V630; fortasse P9629

282 nomine V630

283 foru P9629

284 cui V630

285 dicimus ne korr. aus dicimus P9629

286 inferas] inferas inferas korr. aus inferas P9629

287 utrum] Verum etiam V630

288 a te] apte V630

289 probari V630

290 ut his quae] tuis V630

291 commune N442

292 partitione P9629

293 consolare V630

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 4.9.2005