[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Innocentius I.. an die Synode von Toulouse

Inhaltsverzeichnis

Papst Zosimus an den Klerus von Ravenna

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Zosimus an Bischof Esitius von Salona

O93, f. 126ra; V630, f. 215vb; N442, f. 131va; P9629, f. 96rb; W411, f. 257r; V1341, f. 154va

L1 EPISTOLA2 3 DECRETALIS4 PAPAE5 ZOSIMI AD ESITIUM EPISCOPUM SOLONITANUM6.

I7 Quod monachi vel laici8 nisi per gradus9 ecclesiasticos non debeant10 ad summum sacerdotium11 pervenire.

II12 Quod si quis interdicta despexerit13, gradus sui periculo subiacebit14.

III15 Quae16 in17 singulis clericorum gradibus tempora sint18 praefixa.

<P9629, f. 96va> <V1341, f. 154vb> Zosimus19 episcopus urbis Romae Hesitio episcopo Solonitano20 salutem.

Exigit21 dilectio tua22 praeceptum apostolicae sedis, in quo patrum decreta consentiunt, et significas nonnullos ex monachorum coetu23, quorum24 solitudo25 quamvis frequentia26 maior est, sed27 laicos ad sacerdotium28 festinare29.

QUOD30 MONACHI VEL LAICI NISI PER GRADUS ECCLESIASTICOS NON DEBEANT31 AD SUMMUM SACERDOTIUM PERVENIRE

I32 Hoc autem specialiter <W411, f. 257v> et sub praedecessoribus nostris et nuper33 a nobis interdictum constat34 se35 litteris ad Gallias Spaniasque36 transmissis, in quibus regionibus familiarius37 est ista38 praesumptio, quamvis nec Africa super hoc39 <N442, f. 131vb> admonitione nostra habeatur40 aliena, ne quis penitus contra patrum praecepta, qui ecclesiasticis disciplinis per ordinem non fuisset imbutus et temporum approbatione divinis stipendiis eruditus41, nequaquam42 ad summum ecclesiae43 sacerdotium adspirare praesumeret, et non solum in44 eo ambitio inefficax haberetur, verum etiam in ordinatores eius, ut carerent <P9629, f. 96va> eo ordine, quem sine ordine contra praecepta patrum crediderant praesumendum. Unde miramur ad45 dilectionem tuam46 statuta apostolicae sedis non fuisse perlata. Laudamus igitur propositum47 constantiae tuae, frater48 carissime, nec49 aliud de pontificii50 censura veteris auctoritatis genus exspectandum fuit, quam ut talibus51 ambitionibus52 praeceptis patrum in procinctu fidei constitutus occurreres53. Igitur54 si55 quid auctoritati56 tuae, quod non opinamur57, aestimas58 defuisse, supplemus. Vos obsistite talibus ordinationibus, obsistite superbiae59 et arrogantiae venienti. Tecum faciunt praecepta patrum, tecum apostolicae sedis auctoritas. Si enim officia saecularia principalem locum non vestibulum actionis ingressis60, sed per plurimos gradus61 examinatis62 temporibus63 deferunt, <V630, f. 216ra> quis ille tam arrogans, tam impudens invenitur, ut64 in caelesti militia, quae propensius ponderanda est, et sicut aurum repetitis ignibus exploranda, statim dux esse desiderat, cum tiro65 ante non fuerit et prius velit docere quam discere? Assuescat in domini castris66 in lectorum primitus gradu divini rudimenta servitii nec illi vile67 sit exor<V1341, f. 155ra>cistam, acolitum, subdiaconum, diaconum per ordinem fieri, nec hoc saltu68 sed statutis maiorum69 ordinatione temporibus. Iam vero ad70 presbyterii fastigium talis accedat, ut et nomen aetas71 impleat et meritum probitatis stipendia ante acta72 testentur. Iure inde summi pontificis locum sperare debebit. Facit hoc nimia remissio consacerdotum nostrorum, qui pompam73 multitudinis quaerunt et putant ex hac turba aliquid sibi dignitatis acquiri74. <N442, f. 132ra> Hinc75 passim numerosa76 popularitas etiam his77 locis78, ubi solitudo est talium, repperitur, dum parrochias79 extendi cupiunt aut, quibus aliud praestare non possunt, divinos ordines largiuntur. Quod oportet districti80 semper esse iudicii81, rarum est enim82 omne, quod magnum est.

QUOD83 SI QUIS INTERDICTA DISPEXERIT84, GRADUS85 SUI PERICULO SUBIACEBIT.

II86 Proinde nos, ne quid meritis87 dilectionis tuae derogaremus88, ad te potissimum scripta direximus89, quae90 in omnium fratrum et coepiscoporum nostrorum facies91 ire92 notitiam, non tantum eorum, qui in ea provincia <W411, f. 258r> sunt, sed etiam qui <O93, f. 126rb> vicinis93 dilectionis tuae provinciis adiunguntur94. Sciet95 quisquis hoc postposita patrum et apostolicae sedis auctoritate neglexerit96, a97 nobis districtius98 vindicandum99, ut loci sui minime100 dubitet sibi non constare101 rationem, si hoc putat102 post tot103 pro<P9629, f. 96vb>hibitiones impune posse104 temptari. Contumeliae105 enim studio fit, quicquid interdictum106 toties usurpatur.

QUAE107 IN SINGULIS CLERICORUM GRADIBUS TEMPORA SINT PRAEFIXA108.

III109 Haec autem singulis gradibus observanda sunt tempora. Si ab infantia ecclesiasticis ministeriis nomen dederit et110 inter lectores usque ad vicesimum111 aetatis annum continuata observatione perduret, si maior iam et grandaevus accesserit, qui112 tamen113 post baptismum statim se114 divinae militiae desiderat115 mancipari, sive inter116 lectores sive inter exorcistas quinquennio teneatur. Exinde acolitus vel subdiaconus quattuor annis sit et sic ad117 benedictionem diaconatus118, si meretur119, accedat, in quo ordine quinque annis, si inculpate se gesserit, adhaerere120 debebit. Exinde suf<V1341, f. 155rb>fragantibus stipendiis121 per tot gradus122 datis propriae fidei documentis123, presbyterium124 poterit promereri. De quo125 loco126, si eum127 exactior ad bonos mores vita produxerit128, summum pontificatum <V630, f. 216rb> sperare debebit129 hac tamen lege servata130, ut neque131 digamus neque132 viduae maritus neque poenitens ad hos gradus133 possit admitti. Sane134 etiam defensores ecclesiae, qui135 ex136 laicis fiunt, supradicta observatione teneantur, si meruerint137 in138 ordine esse clericatus.

Data VIIII139 Kal. Mart. dominis nostris Hono<N442, f. 132rb>rio XII et Theodosio VIII augustis140 consulibus.

O93, f. 126rb; V630, f. 216rb; N442, f. 132rb; P9629, f. 96vb; W411, f. 258r; V1341, f. 155rb

1 LXII N442; L fehlt V630; V1341

2 Rubrik fehlt W411

3 EPISTOLA] ITEM EPISTOLA V630

4 DECRETORUM V630; P9629; V1341; DECRETALIS fehlt N442

5 PAPAE ZOSIMI] ZOSIMI PAPAE N442

6 SALONITANUM V630; P9629; N442

7 I fehlt P9629

8 lanari W411

9 grados W411

10 debent N442

11 sacerdotum V1341

12 II fehlt P9629

13 dexpexerit korr. aus dexpexerat O93; dispexerit P9629; N442

14 subiacent W411

15 III fehlt P9629

16 Qui W411

17 in fehlt V1341

18 sinter P9629

19 Zosimus episcopus urbis Romae Hesitio episcopo Solonitano salutem fehlt W411

20 salonitano V630; P9629; V1341; salonitano korr. aus solonitano N442

21 Exiit O93; P9629; Exit W411

22 vestra W411

23 coetu quorum] ceterorum W411

24 corum P9629

25 sollicitudo V630; W411; V1341; solitudo korr. aus sollicitudo N442

26 frequentiam W411

27 sed et korr. aus sed N442; V1341

28 sacerdotium] sacerdotium pertinere nisi per grados ecclesiasticos non debeant ad summum sacerdotium W411

29 pertinere W411

30 Rubrik fehlt V630; W411

31 DEBENT N442

32 am Rande I V630

33 nuper korr. aus per P9629

34 constat se] constasse W411

35 se fehlt V630; V1341; esse korr. aus se N442

36 ispaniasque P9629; hispaniasque N442

37 familiaris W411

38 ista fehlt W411; V1341

39 hac V630; W411; V1341

40 abetur P9629

41 eruditos N442

42 nequaquam] nec aquam W411

43 ecclesiae sacerdotium] sacerdotium eclesie W411

44 in eo] vero O93; P9629

45 a W411

46 tua W411

47 propositum fehlt V630

48 fratres P9629

49 ne V630

50 pontifici W411

51 talibus ambitionibus] tabam vitionibus pro W411

52 ambitionibus] ambitionibus pro V630; V1341

53 occurres W411

54 igit W411

55 si quid] sicut V630

56 auctoritatis W411

57 opinantur W411

58 estimatur W411

59 superbis W411

60 ingressi W411

61 grados W411

62 examinatus korr. aus examinatos W411

63 temporalibus V630

64 et W411

65 ore W411

66 castius W411

67 vile korr. aus veli V630; vele W411

68 salto W411

69 maigrum W411

70 ad korr. aus a V1341

71 aestas P9629

72 facta V630; V1341

73 pompa P9629; popam W411

74 adquri W411

75 in W411

76 numero W411

77 his fehlt W411

78 locis fehlt V630

79 parrochiis W411

80 districtis N442; destructi W411

81 iudiciis N442

82 enim fehlt W411

83 Rubrik fehlt V630

84 DESPEXERIT V1341

85 GRADU P9629

86 am Rande II V630

87 meritis korr. aus mentis N442

88 derogemus korr. aus derogaremus N442

89 dixerimus P9629

90 quam W411

91 facias N442

92 ire] in re W411

93 vicinis dilectionis tuae provinciis korr. aus vicinis N442

94 adiungitur W411

95 Sciens korr. aus Sciet N442

96 neglexerit] sue lexerit W411

97 a nobis] in his W411

98 disctrictus P9629

99 iudicandum P9629

100 muiime P9629

101 contristare V630

102 putant W411

103 tot korr. aus ot V1341

104 posse fehlt W411

105 Contuneli W411

106 interductum V630; interdictu W411; interdictum korr. aus interductum V1341

107 Rubrik fehlt V630

108 PROFIXA W411

109 am Rande III V630; II V1341

110 et fehlt W411

111 vicensimum W411

112 ita W411

113 tamen] tamen ut W411

114 se fehlt V630

115 deferat V1341

116 inter fehlt W411

117 ad benedictionem] advene W411

118 diac. W411

119 mereatur W411

120 herere W411

121 meritis V630

122 grados W411

123 adcumentis P9629

124 presbyterium] presbiterii sacerdotium korr. aus presbiterium N442; presbyter in sacerdotium W411

125 co P9629

126 loquo W411

127 eum] eo illum W411

128 perduxerit V630

129 debet W411

130 servatur W411

131 neque fehlt W411

132 nec W411

133 grados W411

134 Sane] sane ut W411

135 quae O93; que W411

136 et P9629

137 mereantur W411

138 in ordine esse] esse in ordine W411

139 VIII V630

140 AUGOG W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 5.9.2005