[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Bonifacius I. an Bischof Hilarius von Narbonne

Inhaltsverzeichnis

Papst Caelestinus I. an die Bischöfe der Kirchenprovinzen Vienne und Narbonne

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Caelestinus I. an die gallischen Bischöfe

O93, f. 127ra; V630, f. 217va; N442, f. 133vb; P9629, f. 98rb; W411, f. 260v; V1341, f. 156vb

LVI1 EPISTOLA CAELESTINI2 PAPAE AD3 EPISCOPOS4 GALLIAE

TITULI5 INCIPIUNT6

I De Prospero et7 Hilario, qui quosdam Galliae presbyteros accusant Pelagii sectatores.

II De sancto episcopo Augustino8 mira laudis assertio.

III Praeteritorum sedis9 apostolicae episcoporum auctoritas10 de gratia dei11.

IIIII Quod Adam12 omnes homines laeserit nec13 quemquam nisi14 Christi15 gratia posse salvari.

V Quod nemo sit bonus suis viribus nisi participatione16 eius, qui solus est bonus.

VI Quod nisi17 gratia18 dei continua iuvemur, insidias diaboli19 devitare non possumus.

VII Quod20 per Christum libero bene utamur arbitrio.

VIII Quod omnia sanctorum merita dona sint dei.

VIIII Quod omnis21 sancta cogitatio et motus piae voluntatis ex deo sit.

X Quod gratia22 dei non solum peccata dimittit23, sed etiam adiuvet, ne24 committantur, et praestat25, ut lex impleatur, non sicut ait Pelagius, facile, quasi sine dei gratia difficilius possit impleri.

XI Quod praeter26 statuta sedis27 apostolicae omnes orationes ecclesiae Christi gratiam resonant28, qua29 genus reparatur humanum et30 ab aeterna damnatione reducitur31.

<N442, f. 134ra> XII Quod gratiam32 dei etiam baptizandorum33 testatur34 institutio35 36 cum exorcismis et insufflationibus spiritus ab eis expelluntur immundi37.

XIII38 Quod profundiores quaestiones nec39 contemnendae40 sunt41 nec penitus asserendae42.

Dilectissimis43 fratribus Venerio, Marino, Leontio44, Auxontio45, Arcadio, Fillutio46 et ceteris Galliarum episcopis Caelestinus.

Apostolici47 verba48 praecepti49 sunt apud Iudaeos atque gentiles sine offen<V1341, f. 157ra>sione nos esse debere. Hoc, quisquis50 christianus est51, tota <V630, f. 217vb> animi virtute custodit. Quod, cum ita sit, non parum periculi illi52 manere poterit53 ante deum, qui54 hoc detrectat etiam fidelibus exhibere. Nam qualiter nos, qui neminem perire volumus, ista55 contristent, quae56 auctoribus christianis percellunt57 animos christianos, dominicus58 in59 evangelio60 sermo testatur. Ait enim ipse salvator, quod expediat scandalizanti61 unum de pusillis in maris profundum demergi, ideo quae sit eius iam62 poena quaeramus, cui tale supplicium legimus expedire.

<P9629, f. 98va> <W411, f. 261r> DE63 PROSPERO64 ET65 HILARIO66, QUI QUOSDAM67 GALLIAE PRESBYTEROS ACCUSANT PELAGII SECTATORES.

I68 Filii nostri praesentes69 Prosper et Hilarius70, quorum circa deum nostrum sollicitudo laudanda est, tantum nescio, quibus presbyteris illic licere71, qui dissensioni ecclesiarum studeant72, sunt apud nos prosecuti, ut indisciplinatas quaestiones vocantes73 in medium <O93, f. 127rb> pertinaciter eos dicant74 praedicare adversantia veritati75. Sed vestrae dilectioni iustius76 imputamus, quando illi supra vos habent copiam disputandi. Legimus supra77 magistrum non esse discipulum, hoc est non sibi debere quemquam ad78 iniuriam79 doctorum vindicare doctrinam. Nam80 81 et hos ipsos a deo nostro positos novimus ad docendum, cum sit docente82 apostolo eis tertius locus intra ecclesiam deputandus83. Quid illic84 speciei85 est, ubi magistris86 tacentibus hi87 loquuntur? Quis88 ita est, eorum89 discipuli non fuerunt? Timeo90, ne91 conhibere92 sit hoc <N442, f. 134rb> tacere, timeo93 magis ipsi loquantur, qui permittunt illis taliter loqui. In talibus causis non caret suspicione taciturnitas, quia occurreret veritas, si falsitas displiceret. Merito namque causa nos94 respicit, si silentio faveamus errori95. Ergo corripiantur huiusmodi, non sit his liberum habere pro voluntate sermonem. Deserat96, si ita res sunt, incessere97 novitas vetustatem98, desinat ecclesiarum quietem inquietudo turbare. Conantur99 saepe naufragio100 mergere, quos intra portum stantes statio facit fida securos. Fida101 quippe est omnium statio, quorum perfectis gressibus vestigia non moventur102. Recurrerunt ad apostolicam praedicti103 sedem, <V1341, f. 157rb> haec ipsa nobis, quae temptat perturbatio conquaerentes. Habetote, fratres carissimi, pro104 catholicae plebis pace tractatum. Sciant se105, si tamen censentur presbyterii106 dignitate, vobis esse subiectos. Sciant107 sibi108 omnes, qui male docent109, discere magis ac magis competat quam docere. Nam quid in ecclesiis vos agitis, si illi110 summam111 teneant praedicandi? Nisi forte illud112 obsistat, quod non auctoritate, non adhuc ratione colligitur, ut aliqui e fratrum numero nuper de laicorum consortio in collegium nostrum fortassis113 admissi114 nesciant, quid sibi debeant vindicare. Super his multa iam dicta sunt <V630, f. 218ra> eo tempore, quo ad fratris115 Tuenti116 dedimus scripta <P9629, f. 98vb> responsum. Nunc tamen repetentes saepius admonemus: Vitentur huiusmodi, qui117 laborant per terras118 aliud119 quam ille noster iussit agricola120 seminare. Nec tamen mirari121 possumus, si haec erga122 viventes hi nunc temptare audent, qui nituntur123 etiam quiescentium fratrum memoriam124 dissipare125.

DE126 SANCTO127 AUGUSTINO MIRA128 LAUDIS ASSERTIO

II129 130 Augustinum131 sanctae recordationis virum132, quem pro vita sua atque meritis in nostra133 communione semper habuimus nec umquam hunc sinistrae134 suspicionis135 saltem136 rumor aspersit, quem tantae <W411, f. 261v> scientiae olim fuisse meminimus, ut inter magistros <N442, f. 134va> optimos etiam a137 meis semper decessoribus haberetur. Bene ergo de138 eo omnes139 in communione140 senserunt141, utpote qui ubique cunctis et amori fuerit et honori142, unde resistatur143 talibus, quos male crescere videmus. Nefas est haec pati religiosas animas, quarum afflictione, quia membra nostra sunt, nos quoque convenit macerari144, quamvis maneat145 hos beatitudo promissa, quicumque146 probantur persecutionem propter iustitiam sustinere, quibus, quid147 promittat dominus148 in futurum, sequens149 sermo declarat150. Non151 est agentium152 causa sola153 154, universalis ecclesia quacumque155 novitate pulsatur. Intellegamus haec ipsa vobis, quae nobis non156 placent, displicere. Quod ita demum probare poterimus157, si imposito improbis silentio de tali re in posterum <V1341, f. 157va> querela cessabit. Deus vos incolumes158 custodiat, fratres carissimi.

PRAETERITORUM159 SEDIS APOSTOLICAE EPISCOPORUM AUCTORITATES160 DE GRATIA161 DEI

III162 163 Quia nonnulli164 catholico nomine gloriantur, in damnatis hereticorum sensibus seu pravitate165 seu166 imperitia demorantes piissimis disputationibus167 obviare168 praesumunt, et cum Pelagium169 atque Caelestinum170 anathematizare non dubitent, magistros tamen nostros tamquam necessarium modum excesserint171, obloquuntur eaque tantummodo sequi et probare profitentur172, quae sacratissima beati apostoli sedes173 Petri contra inimicos gratiae dei per174 ministerium praesulum suorum sanxit et docuit. Necessarium igitur fuit diligenter inquirere, quid rectores Romanae ecclesiae de heresi175, quae eorum temporibus exorta fuerat, iudicaverint et contra nocentissimos liberi <P9629, f. 99ra> arbitrii defensores, <O93, f. 127va> quid de gratia dei sentiendum esse censuerint176, ita ut etiam Africanorum conciliorum quasdam sententias iungeremus, quas utique177 suas178 fecerunt apostolici antistites179, comprobarunt180. Ut ergo plenius, qui in aliquo181 dubitant, instruantur, constitutiones sanctorum patrum compendiose182 manifestemus183 indiculo. Quod184 si quis non nimium est <N442, f. 134vb> contentiosus, agnoscat omnium disputationum185 co<V630, f. 218rb>nnexionem ex hac186 subditarum auctoritatum brevitate187 pendere nullamque188 sibi contradictionis superesse rationem, si cum catholicis credat et dicat189.

QUOD190 191 ADAM192 OMNES HOMINES LAESERIT NEC193 QUEMQUAM NISI194 GRATIA POSSE SALVARI195.

IIII196 In praevaricatione Adae omnes homines197 naturalem possibilitatem et innocentiam perdidisse et neminem de profundo illius ruinae per liberum arbitrium posse consurgere, nisi198 eum199 gratia dei miserantis erexerit pronuntiante beatae memoriae papa200 Innocentio atque dicente in epistola201 ad Carthaginense202 concilium203: Liberum enim arbitrium ille perpessus204, dum suis inconsultius utitur bonis, cadens in praevaricationis profunda demersus205 est, et nihil quemadmodum exinde surgere posset, invenit suaque in aeternum206 libertate deceptus huius ruinae latuisset oppressu, nisi eum postea207 Christi pro sua gratia rele<V1341, f. 157vb>vasset208 adventus, qui per novae <W411, f. 262r> regenerationis purificationem omne209 praeteriti210 vitium sui baptismatis lavacro purgavit.

QUOD211 NEMO SIT BONUS SUIS VIRIBUS NISI PARTICIPATIONE EIUS, QUI SOLUS EST BONUS212.

V213 Neminem esse per semetipsum bonum, nisi participationem214 sui ille donet215, qui solus est bonus, quod in eisdem scriptis eiusdem pontificis sententia protestatur dicens: Numquid nos de eorum post haec rectum mentibus aestimemus, qui sibi216 se217 putant deberi, quod boni sunt, nec illum218 considerant, cuius cotidie gratiam219 consequuntur, qui sine illo tantum se assequi posse confidunt?

QUOD220 NISI GRATIA DEI CONTINUA221 IUBEMUR222, INSIDIAS DIABOLI223 DEVITARE224 NON POSSUMUS.

VI225 Neminem etiam baptismatis gratia226 renovatum idoneum esse ad superandas diaboli227 insidias et ad evincendas228 carnis concupiscentias, nisi per cotidianum adiutorium dei perseverantiam bonae conversationis acceperit. Quod eiusdem antistitis229 in eisdem230 paginis doctrina confirmat dicens: Nam quamvis hominem redimeret231 a praeteritis <N442, f. 135ra> ille peccatis, tamen sciens iterum posse peccare ad reparationem sibi, quemadmodum posset232 illum et post ista corrigere233, multa servavit234, cotidiana praestans235 illi remedia, quibus nisi freti confisique nitamur, nullatenus humanos vincere poterimus errores. Necesse est enim, ut, quo236 auxiliante vincimus237, eo238 iterum non239 adiuvante240 vincamur241.

QUOD242 243 PER CHRISTUM LIBERO244 BENE UTAMUR ARBITRIO

VII245 Quod nemo nisi per Christum libero246 bene utatur arbitrio, idem magister in epistola ad Milevitanum247 concilium data praedicat dicens: Adverte tandem opera248 visimarum mentium perversa doctrina, quod249 primum hominem250 <P9629, f. 99rb> ita251 libertas ipsa252 decepit253, ut dum indulgen<V630, f. 218va>tius frenis eius254 utitur in praevaricationem255 praesumptionis incideret256 nec257 ex hac potuit erui, nisi ei258 providentia259 regenerationis statum260 pristinae libertatis261 Christi domini reformasset adventus.

QUOD262 OMNIA263 SANCTORUM MERITA DONA SINT DEI.

VIII264 Quod omnia studia et omnia opera ac merita sanctorum ad dei gloriam laudemque referenda265 sint266, <V1341, f. 158ra> quia nemo aliunde ei placet, nisi ex eo, quod ipse donaverit. In quam267 268 nos sententiam dirigit beatae recordationis papae269 Zosimi regularis auctoritas, cum scribens ad totius urbis270 episcopos ait: Nos271 autem instinctu dei, omnia enim272 ad auctorem suum referenda sunt, unde nascuntur ad fratrum et coepiscoporum nostrorum conscientiam273 mundam verba274 retulimus. Hunc autem sermonem sincerissimae275 veritatis luce radiante276 277 tanto Afri episcopi honore278 venerati sunt, ut279 ita ad eundem virum scriberent280: Illud vero, quod in litteris, quas ad universas provincias curasti esse mittendas, posuisti dicens: Nos tamen instinctu dei et cetera, sic accepimus dictum, ut illos, qui contra dei adiutorium <W411, f. 262v> extollunt <O93, f. 127vb> humani arbitrii libertatem destricto gladio281 veritatis velut cursim282 transiens amputares. Quid enim tam libero fecistis283 arbitrio, quam quod284 in nostrae humilitatis conscientiam retulistis? <N442, f. 135rb> Et tamen instinctu285 dei factum esse fideliter sapienterque vidistis, veraciter fidenterque dixistis ideo286 utique, quia praeparatur voluntas a domino, et ut287 boni aliquid agant paternis inspirationibus suorum ipse tangit288 corda filiorum. Quotquot289 enim spiritu290 dei aguntur, hi filii sunt dei, ut nec nostrum deesse sentiamus291 arbitrium et in bonis quibusque voluntatis humanae singulis motibus magis illius valere non dubitemus292 auxilium.

QUOD293 OMNIS SANCTA COGITATIO ET MOTUS PIAE VOLUNTATIS EX294 DEO SIT

VIIII295 Quod ita deus in cordibus hominum atque296 in ipso libero operetur arbitrio, ut sancta cogitatio, pium consilium omnisque motus bonae voluntatis ex deo sit, quia per illum aliquid boni possumus, sine quo nihil possumus. Ad hanc enim nos297 professionem idem298 doctor instituit, qui cum ad totius urbis299 episcopos de divinae gratiae opitulatione300 loqueretur: Quod ergo, ait, tempus intervenit, quo301 eius non egeamus auxilio? In omnibus igitur302 actibus303, causis, cogitationibus304, motibus305 adiutor et protector orandus est. Superbum est enim, ut quicquam sibi humana natura praesumat, clamante apostolo: Non est nobis colluctatio adver<V630, f. 218vb>sus carnem et sanguinem, sed contra principes et potestates aeris306 huius, contra307 spiritalia nequitiae308 in caelestibus. Et sicut ipse iterum dicit: <P9629, f. 99va> Infelix ego homo, quis309 me liberabit de corpore mortis huius? Gratia dei per Iesum Christum dominum <V1341, f. 158rb> nostrum. Et iterum: Gratia dei sum id310, quod311 sum, et gratia eius in me vacua non fuit, sed plus illis312 omnibus laboravi, non ego autem, sed gratia dei mecum.

QUOD313 GRATIA DEI314 NON SOLUM PECCATA DIMITTIT315, SED ETIAM ADIUVAT316, NE317 COMMITTANTUR318, ET PRAESTAT319, UT LEX IMPLEATUR320 NON, SICUT AIT321 PELAGIUS322, FACILE QUASI SINE323 GRATIA324 DEI DIFFICILIUS POSSIT IMPLERI

X325 Illud etiam, quod intra326 Carthaginiensis327 synodi decreta constitutum est, quasi proprium apostolicae sedis amplectimur, quod scilicet tertio capitulo <N442, f. 135va> definitum est, ut quicumque dixerit gratiam328 dei, qua329 iustificamur per330 Iesum Christum dominum nostrum331 ad solam remissionem peccatorum valere, quae332 iam commissa sunt, non etiam ad adiutorium, ut333 non committantur, anathema sit. Et iterum quarto capitulo: Ut, si334 quis dixerit gratiam335 dei per Iesum Christum propter hoc tantum nos adiuvare ad non peccandum, quia per ipsam nobis revelatur et aperitur336 intellegentia mandatorum337, ut sciamus, quid appetere338 339 et quid vitare debeamus, non autem340 per illam nobis praestari, ut, quod faciendum cognovimus, etiam facere diligamus atque valeamus, anathema sit. Cum enim dicat apostolus: Scientia inflat, caritas vero aedificat341, valde impium est, ut credamus ad eam, quae inflat nos habere gratiam Christi, et ad eam342, quae aedificat, non habere, cum sit utrumque donum343 dei et scire, quid facere <W411, f. 263r> debemus, et diligere, ut344 faciamus, ut345 aedificante caritate scientia non possit inflare346. Sicut autem de deo scriptum347 est: Qui docet hominem scientiam348, scriptum est349: Caritas ex deo est. Item quinto capitulo: Ut quisquis350 dixerit de351 nobis gratiam iustificationis dari, ut, quod facere per liberum iubemur arbitrium, facilius possimus implere per gratiam, tamquam et si352 gratia non daretur353, non quidem354 facile, sed355 tamen possimus356 etiam sine ulla357 implere divina mandata, anathema sit. De fructibus enim mandatorum dominus loquebatur, ubi non358 ait: Sine me difficilius potestis facere, sed ait: Sine me359 nihil potestis facere.

QUOD360 PRAETER STATUTA SEDIS361 APOSTOLICAE OMNES ORATIONES ECCLESIAE CHRISTI GRATIAM RESONANT362, QUA363 GENUS HUMANUM AB AETERNA DAMNATIONE REPARATUR364

<P9629, f. 99vb> <V1341, f. 158va> XI365 Praeter eas366 autem beatissimae et apostolicae sedis inviolabiles367 sanctiones, quibus nos piissimi patres pestiferae novitatis elatione368 deiecta et bonae voluntatis exordia et incrementa probabilium369 studiorum et in eis usque in finem perseverantiam ad Christi gratiam referre docuerunt, obsecrationum quoque370 sacerdotalium sacramenta371 respiciamus372, quae ab apostolis <N442, f. 135vb> tradita in toto mundo <O93, f. 128ra> atque in <V630, f. 219ra> omni ecclesia373 catholica uniformiter celebrantur374, ut legem credendi lex statuat supplicandi. Cum enim sanctarum375 plebium praesules mandata sibimet376 legatione funguntur377, apud divinam clementiam humani generis agunt causam et tota secum378 ecclesia congemescente379 postulant et precantur, ut infidelibus donetur fides, ut idolatrae380 ab impietatis suae liberentur381 erroribus, ut Iudaeis ablato cordis382 velamine383 lux veritatis384 appareat, ut heretici catholicae fidei perceptione385 resipiscant, ut schismatici spiritum redivivae386 caritatis accipiant, ut lapsis poenitentiae remedia387 conferantur, ut denique caticuminis ad regenerationis sacramenta perductis388 caelestis389 misericordiae390 aula391 reseretur392. Haec autem non perfunctorie393 neque inaniter a domino peti394 rerum ipsarum monstrat effectus395, quomodo quidem ex omni errorum396 genere plurimos deus dignatur attrahere, quos erutos de potestate tenebrarum transferat in regnum filii caritatis suae, et397 ex vasis irae faciat vasa misericordiae. Quod adeo totum divini398 operis esse sentitur, ut haec399 efficiente400 deo gratiarum semper401 actio laudisque confessio pro402 illuminatione talium vel correctione referatur.

QUOD403 GRATIA404 DEI405 BAPTIZANDORUM TESTETUR406 INSTITUTA407 PURGATIO CUM EXORCISMIS ET EXSUFFLATIONIBUS408 SPIRITUS AB EIS ABIGUNTUR409 IMMUNDI

XII410 Illud etiam, quod circa baptizandos in411 universo mundo sancta412 ecclesia uniformiter agit, non otioso contemplamur intuitu, cum sive parvuli413 sive iuvenes ad regenerationis veniunt sacramentum, non prius fontem414 vitae <P9629, f. 100ra> adeunt, quam exorcismis <W411, f. 263v> et415 exsufflationibus clericorum spiritus ab eis immundus abigatur, ut416 tunc vere appareat, quomodo princeps417 mundi huius mittatur <V1341, f. 158vb> foras, et quomodo prius alligetur fortis et deinceps vasa eius diripiantur in possessionem translata418 victoris, qui captivam ducit captivitatem et dat419 dona hominibus420.

His ergo ecclesiasticis <N442, f. 136ra> regulis421 et422 ex divina423 sumptis auctoritate documentis ita adiuvante domino conformati424 sumus, ut omnium bonorum affectuum425 atque operum426 et omnium studiorum omniumque virtutum, quibus ab initio fidei ad deum tenditur, deum fateamur427 auctorem428 429 et non dubitemus ab eiusdem gratia omnia hominis merita praeveniri430, per quem fit, ut aliquid431 boni et velle incipiamus et facere. Quod utique auxilio et munere432 dei non aufertur433 liberum arbitrium, sed liberatur, ut434 de tenebroso lucidum, de pravo rectum, de languido sanum, de imprudente sit providum. Tanta enim435 est erga omnes homines436 bonitas dei, ut nostra velit esse merita, quae sunt ipsius dona, et pro his, qui437 largitus est, aeterna438 praemia sit donaturus439. Agit quippe in nobis, ut, quod vult, et velimus440 et agamus, nec otiosa in nobis esse patitur, quae exercenda441 non neglegenda donavit, ut442 et nos cooperatores443 simus444 gratiae dei, <V630, f. 219rb> ac si quid in nobis ex nostra viderimus remissione languescere, ad illum sollicite recurramus445, qui sanat omnes languores nostros et redemit446 de interitu vitam nostram, et cui cotidie dicimus447: Ne inducas nos448 in temptationem, sed libera nos a malo.

QUOD449 PROFUNDIORES QUAESTIONES NEC450 CONTEMNENDAE451 SINT452 NEC453 PENITUS ASSERENDAE.

XIII454 Profundiores vero difficilioresque partes incurrentium quaestionum, quas latius455 pertractarunt456, qui hereticis restiterunt, sicut non audemus contemnere457, ita non necesse habemus adstruere458, quia459 ad confitendam gratiam460 dei, cuius operi461 ac dignationi nihil penitus subtrahendum est, satis sufficere credimus, quicquid secundum praedictas462 regulas apostolicae sedis nos scripta docuerunt, ut prorsus non opinemur catholicum, quod apparuerit praefixis sententiis esse contrarium.

EXPLICIT463 464 DE GRATIA465 DEI ET466 LIBERO467 VOLUNTATIS ARBITRIO.

O93, f. 128ra; V630, f. 219rb; N442, f. 136ra; P9629, f. 100ra; W411, f. 263v; V1341, f. 158vb

1 LVI fehlt V630; P9629; LXVIII N442; XXXIIII W411; V1341

2 CELESTINE P9629

3 AD] AD UNIVERSOS N442

4 EPISCOPOS GALLIAE] GALLIE EPISCOPOS N442

5 TITULI INCIPIUNT fehlt V630; N442

6 INCIPIUNT fehlt W411

7 et Hilario] elario W411

8 agustino O93

9 sed P9629

10 auctoritas de] auctoritate W411

11 dei] dei contra nocentissimos liberi arbitrii defensores korr. aus dei V630

12 ad W411

13 ne P9629

14 quemquam nisi Christi gratia posse salvari] quemquam per liberum arbitrium posse consurgere nisi eum gratia dei erexerit korr. aus quemquam V630

15 Christi fehlt W411

16 participatio W411

17 nis P9629

18 gratiae P9629

19 diabuli W411

20 Quod] uoniam P9629; Quod omnia W411

21 omnia W411

22 gratiam O93

23 dimittat V630; W411; V1341

24 ne committantur] nec omittantur N442

25 prestat korr. aus prestet P9629

26 propter P9629

27 sedem P9629

28 resonat P9629; resonent W411

29 quae V630

30 et ab aeterna damnatione reducitur fehlt W411

31 reducitur] ne ducitur P9629

32 gratia V630; P9629; W411

33 baptizatorum W411

34 testatus V630; testetur W411

35 instituta V630

36 institutio] instituta purgatio V630; W411; V1341

37 infirmi W411

38 XII V630

39 ne O93; P9629; W411; V1341; nec korr. aus ne N442

40 contempnende korr. aus condempnende V630; V1341; continendi W411

41 sint P9629; N442; W411

42 asserendae] asserendae INCIPIT EPISTOLA CAELESTINI PAPAE V630

43 Delectissimis P9629

44 leontio korr. aus leontio et ceteris galli O93

45 auxonio V630; W411; V1341

46 sillucio V630; V1341

47 Apostoli P9629

48 verba korr. aus veba P9629

49 praecepta V630; recepta W411

50 quiquis P9629

51 est fehlt W411

52 illum W411

53 potuerit P9629

54 qui hoc detrectat etiam fidelibus exhibere fehlt W411

55 ista korr. aus ita P9629

56 quae fehlt P9629; qui W411

57 praecellunt P9629

58 dominicus korr. aus dominicos W411

59 in fehlt W411

60 aevangelio korr. aus aungelio P9629

61 scandalizantium W411

62 iam fehlt W411

63 Rubrik fehlt V630

64 PROPERO W411

65 ET fehlt W411

66 HILARO P9629; HELARIO W411

67 QUODAM O93; P9629

68 I fehlt O93

69 praesentis P9629

70 helarius W411

71 dicere W411

72 studeunt W411

73 vacantes V630

74 discant W411

75 veritatis V630; W411; V1341

76 iustitius W411

77 super V630

78 ad fehlt W411

79 iniuriam korr. aus iuriam N442

80 am Rande Quod presbyteri a deo sint positi ad docendum et sit eis docente apostolo tercius locus intra ecclesiam deputandus non sit tamen his praesente episcopo liberum habere pro voluntate sermonem V630

81 Nam fehlt W411

82 dicente W411

83 deputandus korr. aus deputandum N442

84 illic korr. aus illi N442

85 spei W411

86 magistris korr. aus magis N442

87 in O93; P9629

88 Quis] qui si N442

89 eorum] eorum qui W411

90 Timeo korr. aus Time V1341

91 ne] ne eo W411

92 conivere korr. aus conhibere V1341

93 timeo] timeo ne V630; W411; V1341

94 non P9629; W411

95 errorem W411

96 Desinat N442; V1341

97 incestare W411

98 vetustatem] vetus tamen P9629

99 Conatur P9629

100 naufragium W411

101 Fida korr. aus Fide P9629

102 moveatur W411

103 perflicti P9629

104 per O93; P9629

105 se fehlt V1341

106 presbyteri W411

107 Sciant] Sciant quod korr. aus Sciant N442

108 se W411

109 docent] docent quod V630; V1341

110 illa P9629

111 summa V630

112 illud] illi id P9629

113 fortasse W411

114 admissis W411

115 fratres W411

116 Tuenti] tuendi korr. aus tuendis V630; instituendos korr. aus tuenti

117 qui fehlt W411

118 terram W411; litteras V1341

119 aliud] sali ut W411

120 agricula W411

121 mirare W411

122 ergo V630; ega P9629

123 nitur W411

124 memoria O93; P9629

125 dipare W411

126 Rubrik fehlt V630

127 SANCTO] SANCTO EPISCOPO W411; V1341

128 MIRA LAUDIS] MIRABILIS W411

129 am Rande II V630

130 II fehlt O93; P9629

131 Agustinum O93

132 virum quem] virum korr. aus virum quem N442; utrum W411

133 nostra communione] nostram communionem W411

134 sinistitue P9629

135 suspitionis korr. aus supitionis V1341

136 salutem N442; W411

137 a fehlt W411

138 de eo] deo W411

139 omnis V630

140 commune V630; commune korr. aus communione N442; V1341

141 senserunt korr. aus senserint N442

142 honore W411

143 resistatur korr. aus resistantur N442

144 macerare W411

145 maneat] mane ad W411

146 quicumque] qui cuncta W411

147 quod P9629; quid fehlt W411

148 deus W411

149 sequi W411

150 declaranti P9629

151 nonne W411

152 augentium W411

153 interlinear vel solarum N442

154 solarum V630; V1341; solorum W411

155 quacumqua W411

156 non placent] conplacent W411

157 potuerimus N442

158 incolumen V630; incolo W411

159 Rubrik fehlt V630

160 AUCTORITATIS W411

161 SANCTA P9629

162 am Rande III V630

163 III fehlt O93; P9629

164 nonnulli] nonnulli qui korr. aus nonnulli N442, NONNULLI QUI W411

165 pravitas W411

166 sive W411

167 disputatoribus V630; P9629; N442; W411; V1341

168 obediare W411

169 pelagio W411

170 caelestium korr. aus caelestinum N442; celestino W411

171 execesserunt W411

172 provitentur W411

173 sedes Petri] petri sedes V630

174 per fehlt W411

175 resi W411

176 censuerunt P9629; consuerunt W411

177 tique W411

178 suas fehlt W411

179 antestitis W411

180 comprobarunt] cum probarunt W411; cum probarunt korr. aus comprobarunt V1341

181 aliquo korr. aus aliqo V1341

182 compendioso V630; N442; V1341

183 manifestamus W411

184 Quod fehlt W411

185 disputationem O93; P9629

186 hac korr. aus hic N442

187 previtate O93; brevitate korr. aus bevitate W411

188 nullumque V630; V1341

189 discat korr. aus dicat V1341

190 QUOD ADAM] QUODAM W411

191 Rubrik fehlt V630

192 Ā P9629

193 NE W411

194 NISI] NISI CHRISTI N442; W411; V1341

195 SALUTARI P9629

196 am Rande IIII V630

197 homines fehlt W411

198 nis P9629

199 cum W411

200 papa fehlt V630

201 epistola sua korr. aus epistola N442

202 cartaginensem W411

203 consilium W411

204 propessus W411

205 dimersus V630; W411

206 eter W411

207 post W411

208 revelasset P9629; elevasset W411

209 omne fehlt V630; omnem W411

210 praeteritum korr. aus praeteriti N442

211 Rubrik fehlt V630

212 EST BONUS] BONUS EST N442; W411

213 am Rande V V630

214 participatione N442

215 donetur W411

216 sibi se korr. aus sibi O93

217 se putant] deputant N442

218 illum korr. aus illud N442

219 gratia P9629; gratia korr. aus gratiam N442

220 Rubrik fehlt V630

221 CONTINUO N442

222 IUVEMUR N442; ADIUBEMUR W411; IUBENTUR V1341

223 diabuli W411

224 SUPERARE N442

225 am Rande VI V630

226 gratiam P9629

227 diabolicas W411

228 vincendas korr. aus evincendas N442; evincendis W411

229 antestis V630

230 hisdem W411

231 redemerit korr. aus redimeret N442

232 posse W411

233 corrigere] corrigere ac W411

234 servabit W411

235 prestat W411

236 quos W411

237 vicimus P9629; vicimus korr. aus vincimus N442

238 eo fehlt W411

239 nos N442

240 adiuvate W411

241 vincamus N442; vincimur W411

242 QUOD PER fehlt P9629

243 Rubrik fehlt V630

244 LIBERO BENE UTAMUR ARBITRIO] LIBERUM BENE UTAMUR ARBITRIUM W411

245 am Rande VII V630

246 libere O93

247 milebitanum V1341

248 o pravissimarum] opera visimarum O93

249 quo N442

250 hominum P9629

251 tam P9629

252 ista W411

253 decipit W411

254 ei P9629

255 praevaricationem praesumptionis] prevaricationis praesumpcione W411

256 concederet W411

257 nec korr. aus ne N442

258 eius N442; ei fehlt W411

259 providentiae V630; providenti W411

260 statum pristinae korr. aus pristinae statum O93; statum pristinae] pristine statum P9629

261 libertas V630; tatis W411

262 Rubrik fehlt V630

263 OMNIUM W411

264 am Rande VIII V630

265 referenda korr. aus refrenda P9629; reverenda W411

266 sunt W411

267 qua V1341

268 quam nos sententiam] qua nos sententia W411

269 papa O93; P9629

270 orbis N442

271 Non W411

272 enim] enim bona V630; W411; V1341

273 conscientiam mundam] conscientia munda W411

274 versa W411

275 sincerissimae] si converissime W411

276 radiantem N442

277 radiante tanto] radiam temptanto W411

278 honor W411

279 ut ita] ita ut V630

280 screberent V630

281 gladii W411

282 cursim korr. aus cursim fugiens O93; N442

283 fecisti V630

284 quod] quod universa V630; W411; V1341

285 et W411

286 ideo utique] ideoque W411

287 ut boni fehlt W411

288 agit W411

289 Quodquod V630; quodquot W411

290 spiritu dei aguntur] habentur W411

291 sentimus W411

292 dubitemus korr. aus dubitamus N442

293 Rubrik fehlt V630

294 EX DEO SIT fehlt W411

295 am Rande VIIII V630

296 aut W411

297 nos fehlt N442

298 idem] id est W411

299 orbis V630; P9629; N442

300 opitulatione korr. aus opitulatine O93

301 quod W411

302 igitur actibus fehlt W411

303 actis P9629

304 cogitationibus] cogitationibus ac korr. aus cogitationibus N442

305 motus V1341

306 eius W411

307 contra fehlt W411

308 nequitia W411

309 quis korr. aus qui O93

310 in W411

311 quot W411

312 illis omnibus] omnibus illis V630; V1341

313 Rubrik fehlt V630

314 DEI fehlt V1341

315 DIMITTAT W411; V1341

316 adiubet W411

317 nec W411

318 COMMITTETUR V1341

319 praestet W411

320 IMPLETUR P9629

321 AIT fehlt

322 pelatius W411

323 ne W411

324 GRATIA DEI] DEI GRATIA N442

325 am Rande X V630

326 inter W411

327 CARTAGINENSIS V630; P9629; V1341; carthaginensis N442; cartaginenses W411

328 gratia W411

329 qua korr. aus quia P9629

330 per fehlt O93; P9629

331 nostrorum P9629; nostrum fehlt W411

332 qui W411

333 ut fehlt W411

334 si fehlt W411

335 gratia W411

336 aperitur] aperitur nobis N442

337 mandatorum] mandatorum dei korr. aus mandatorum N442

338 appetere korr. aus ippetere P9629

339 appetere et] appeterit W411

340 aut P9629

341 aedificat] edificat impium W411

342 ea V1341

343 domum P9629; W411

344 ut fehlt V630; ut korr. aus quid P9629

345 et W411

346 inflere W411

347 dictum N442

348 scientiam] scientiam ita V630; V1341; scientiam ita etiam N442; scientia ita etiam W411

349 est] est etiam V630; V1341

350 quisquis korr. aus quidquid P9629

351 de] ideo V630; N442; W411; V1341; id est

352 si fehlt W411

353 daretur korr. aus detur O93; daretr P9629

354 quidam W411

355 se W411

356 possumus P9629; W411; possemus V1341

357 illa V630; W411; V1341

358 nam W411

359 me fehlt O93

360 Rubrik fehlt V630

361 SE W411

362 resonetur

363 QUAS P9629

364 REPARAT P9629

365 am Rande XI V630

366 has N442; W411

367 involabiles P9629

368 elationem W411

369 probilium W411

370 quocumque W411

371 sacramentorum P9629

372 respiciamus quę korr. aus respiciamus N442

373 ecclesia catholica] ecclesiae catholica korr. aus ecclesiae catholicae P9629

374 celebratur W411; celebrant V1341

375 sanctorum W411

376 sibimet] sibi et W411

377 fungatur W411

378 secum korr. aus secum clementia O93

379 congemescentes W411

380 idolatriae W411

381 liberentur korr. aus libenter O93

382 cordis] cordis sui W411

383 velamine] vel animae P9629

384 veritatis korr. aus veritas O93; V1341

385 praeceptione P9629

386 rediviva W411

387 remedia conferantur] remedium conferatur V630; V1341

388 perducitis W411

389 caelestis fehlt V630

390 misericordiae aula] aula misericordiae V630; V1341

391 aula reseretur] aule reserentur W411 W411

392 reseratur V630; V1341

393 perfinctoriae O93; P9629; perfunctorie korr. aus perfinctoriae V1341

394 petri P9629

395 effectis W411

396 eorum V630

397 et fehlt W411

398 divine W411

399 hoc W411

400 efficient korr. aus efficiente N442

401 semper fehlt W411

402 pro fehlt W411

403 Rubrik fehlt V630

404 GRATIAM N442

405 DEI] DEI ETIAM P9629; V1341

406 testatur W411; V1341

407 INSTUTA korr. aus INSTITUTA P9629

408 SUFFLATIONIBUS P9629; EXSUFFLATIONE N442

409 abigum W411

410 am Rande XII V630

411 in fehlt V630

412 sanctae P9629

413 pavulis W411

414 fortem W411

415 et fehlt W411

416 et W411

417 princeps mundi huius mittatur foras, et quomodo fehlt W411

418 transta W411

419 donat W411

420 omnibus W411

421 regulis et fehlt V630

422 et fehlt W411

423 divinę P9629

424 confortati V630; conformati korr. aus confortati N442; confirmati W411

425 affectum W411

426 operum] cum per eum W411

427 fateamur] fatemur V630; profiteamur N442; confiteamur W411

428 actorem W411

429 auctorem et non dubitemus ab eiusdem gratia omnia hominis merita fehlt O93; P9629

430 veniri O93; P9629

431 aliqui P9629

432 numeri P9629

433 aufertur korr. aus auferatur O93; N442; auferatur V630; V1341

434 ut de] Vide V630

435 enim est] est enim W411

436 homines fehlt W411

437 quae V630; N442; V1341

438 etiam N442

439 donatus P9629

440 velimus korr. aus velumus V1341

441 exercendas P9629

442 ut et korr. aus ut N442

443 operatores P9629

444 simus gratiae dei ac si quid in nobis ex nostra viderimus korr. aus simus N442

445 recuramus V1341

446 redimit N442

447 ducimus O93; V1341; dicimus korr. aus ducimus N442

448 nos fehlt W411

449 Rubrik fehlt V630

450 HEC P9629; NEC fehlt W411

451 CONTENNENDE P9629

452 SUNT W411

453 HAEC P9629

454 am Rande XIII V630

455 lactius P9629

456 perpetrarunt W411

457 contempnende W411

458 adinstruere W411

459 qui W411

460 gratiam dei] dei gratiam W411

461 operi ac dignationi] opere ac dignatione W411

462 praedictas regulas] prędicta regula W411

463 EXPLICIT] FINIUNT AUCTORITATES PRETERITORUM SEDIS APOSTOLICAE EPISCOPORUM N442

464 EXPLICIT DE GRATIA DEI ET LIBERO VOLUNTATIS ARBITRIO fehlt V630

465 GRATIA DEI] DEI GRATIA W411

466 VEL W411

467 LIBRO W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 7.9.2005