[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Caelestinus I. an die gallischen Bischöfe

Inhaltsverzeichnis

Papst Caelestinus I. an die Bischöfe Apuliens und Kalabriens

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Caelestinus I. an die Bischöfe der Kirchenprovinzen Vienne und Narbonne

O93, f. 128ra; V630, f. 219rb; N442, f. 136ra; P9629, f. 100ra; W411, f. 263v; V1341, f. 159ra

ITEM1 EIUSDEM CAELESTINI PAPAE AD EPISCOPOS GALLIAE2

INCIPIUNT3 4 TITULI

<P9629, f. 100rb> I Quod non debeant sacerdotes aut clerici amicti palliis5 et6 praecincti lumbis in ecclesia ministrare.

II Quod nulli7 sit ultima poenitentia8 deneganda.

<N442, f. 136rb> III Quod per gradus9 ecclesiasticos ad episcopatus10 debeat11 officium pervenire12.

IIII Quod unaquaeque13 provincia suo metropolitano debeat14 esse contenta15.

V Quod nolentibus16 clericis17 vel populis nemo debeat episcopus18 ordinari19.

VI Quod20 ab illicitis sit21 ordinationibus abstinendum22.

Caelestinus23 universis episcopis per Viennensem24 et Narbonensem25 provinciam constitutis in domino salutem.

Cuperemus quidem26 de <W411, f. 264r> vestrarum ecclesiarum ita ordinatione gaudere, ut congratularemur27 potius de provectu28 quam aliquod29 admissum contra disciplinam ecclesiasticam <O93, f. 128rb> doleremus. Ad nostram enim laetitiam et bene facta30 perveniunt et meroris aculeis nos, quae fuerint male31 facta, compungunt nec silere possumus, cum32, ut33 ab illicitis revocemus aliquos, officii nostri provocemur instinctu, in speculis a deo constituti34, ut vigilantiae35 nostrae diligentiam comprobantes et, quae coercenda sunt, resecemus36, et quae observanda sunt, sanciamus37. Et quamvis circa longinqua spiritalis cura38 non deficiat, sed semper39 omnia, qua nomen dei praedicatur extendat40, nec notitiam nostram subterfugiunt, quae in eversionem41 regularum novellae praesumptionis auctoritate42 temptantur.

QUOD43 NON DEBEANT SACERDOTES AUT CLERICI AMICTI PALLIIS44 ET45 PRAECINCTI46 LUMBIS IN ECCLESIA MINISTRARE

I47 48 Didicimus49 enim quosdam domini sacerdotes superstitioso50 potius51 cultui52 inservire quam mentis vel fidei puritati53. Sed non mirum, si contra ecclesiasticum morem faciunt, qui54 in55 ecclesia <V630, f. 219va> non creverunt56, sed alio venientes itinere secum haec57 in ecclesiam58, quae in alia59 conversatione habuerunt, intulerunt. Amicti pallio60 et lumbos61 praecincti credunt se sanctae62 scripturae fidem63, non per spiritum, sed per litteram completuros. Nam si ad hoc ista praecepta sunt, ut taliter64 servarentur, cur non fiunt pariter, quae sequuntur, ut lucernae ardentes in65 manibus una cum baculo <V1341, f. 159rb> teneantur? Habent66 suum67 ista <N442, f. 136va> mysterium et intellegentibus ita clara sunt, ut68 ea magis, qua69 decet, significatione serventur. Nam in lumborum praecinctione castitas, in baculo regimen pastorale, in lucernis ardentibus boni fulgor operis indicatur, de quo dicitur: Sic opera vestra <P9629, f. 100va> luceant. Habent70 tamen istum forsitan cultum morem71 potius quam rationem72 sequentes, qui remotioribus habitant locis et procul a ceteris degunt73. Unde hic74 habitus in ecclesiis Gallicanis, ut tot annorum tantorumque pontificum75 in alterum habitum consuetudo vertatur? Discernendi76 a plebe vel ceteris sumus doctrina77, non veste78, conversatione, non habitu, mentis puritate, non cultu. Nam si studere incipimus novitati, traditum nobis a patribus ordinem calcabimus79, ut locum supervacuis80 superstitionibus faciamus. Rudes ergo fidelium mentes81 ad talia82 non debemus inducere, docendi etiam83 sunt potius quam illudendi84 nec imponendum eorum85 est oculis, sed mentibus infundenda praecepta sunt. Erant86 quidem87 multa, quae pro disciplina ecclesiastica vel ipsius rei dicere ratione possemus88, sed ab his ad alia revocamur89.

QUOD90 NULLIS91 SIT ULTIMA92 POENITENTIA DENEGANDA93

II94 95 Agnovimus enim poenitentiam morientibus96 denegari nec illorum desideriis annui, qui97 obitus98 sui tempore hoc animae suae cupiunt remedio subveniri. Horremus99, fateor, tantae impietatis aliquem repperiri100, ut de101 dei pietate desperet102, quasi non possit103 ad se quovis tempore concurrenti104 succurrere et periclitantem sub onere105 peccatorum hominem perdere106, quo se ille107 expediri <W411, f. 264rb> desiderat et108 liberari109? Quid hoc110, rogo, aliud est111 quam morienti mortem addere112 eiusque animam sua crudelitate, ne absolvi possit, occidere, cum deus ad subveniendum sit paratissimus113 et invitans ad poenitentiam sic114 promittat: Peccatori115, inquit, quacumque die conversus fuerit, peccata eius non imputabuntur ei. Et iterum: Nolo mortem <N442, f. 136vb> peccatoris, sed tantum116, ut con<V1341, f. 159va>vertatur et vivat. Salutem117 ergo homini118 adimit119, quisquis mortis tempo<V630, f. 219vb>re120 poenitentiam denegaverit121, et desperavit122 de clementia dei, qui eum ad subveniendum morienti sufficere vel123 momento posse non credit124. Perdidisset latro in cruce praemium ad Christi125 dexteram pendens, si illum unius horae126 poenitentia non iuvisset127. Cum esset in poena, poenituit et per unius sermonis promissionem128 habitaculum paradisi129 deo promittente promeruit. Vera ergo ad deum conversio130 in ultimis <P9629, f. 100vb> positorum mente potius est aestimanda quam tempore propheta hoc taliter asserente: Cum conversus ingemueris, tunc salvus eris. Cum ergo dominus sit cordis inspector, quovis tempore non est deneganda131 poenitentia postulanti, cum illi se obliget iudici132, cui occulta omnia noverit revelari.

<O93, f. 128va> QUOD133 PER GRADUS134 ECCLESIASTICOS AD EPISCOPATUS135 DEBEAT OFFICIUM PERVENIRI136

III137 138 Ordinatos vero quosdam, fratres carissimi, episcopos, qui nullis ecclesiasticis ordinibus ad tantae dignitatis fastigium fuerint instituti contra patrum decreta huius139 usurpatione, qui se hoc recognoscit, fecisse didicimus, cum140 ad episcopatum his gradibus141, quibus frequentissime cautum est, debeat perveniri142, ut a minoribus143 initiati officiis ad maiora firmentur144. Debet enim ante esse discipulus, quisquis doctor esse desiderat, ut possit docere, quod didicit145. Omnis vitae institutio146 ad147 id, quo148 tendit, se ratione confirmat149. Qui minime litteris operam dederit, praeceptor esse150 non potest litterarum151. Qui non per singula stipendia creverit ad meritum152 ordinem153 stipendii non potest pervenire. Solum154 sacerdotium inter ista, rogo155, vilius est156, quod facilius tribuitur, cum difficilius impleatur? Sed iam non satis est laicos157 ordinare, quos nullus <N442, f. 137ra> fieri ordo158 permittit159, sed etiam quorum crimina longe160 lateque per omnes pene sunt nota provincias, pontifices ordinantur. Daniel enim nuper missa relatione ex orientalibus ad nos partibus ab omni, quod tenuerat, virginum <V1341, f. 158vb> monasterio nefariis161 est obiectionibus162 accusatus, multa de multis obiecta flagitia163. In quanam lateret terrarum164 parte quaesitus est, ut, si165 suae innocentiae confideret, contra166 iudicium postulatum167 minime declinaret. Missae ad Arelatensem168 episcopum per Fortunatum subdiaconum nostrum praeceptiones169, ut170 ad iudicium destinaretur episcopale171. Tantis gravatus172 testimoniis, tanta facinorum accusatione pulsatus, sacrarum, ut dicitur, virginum pollutus incesto173 episcopus asseritur ordinatus174, ut175 in nostri176 libellis scrinii177 <W411, f. 265r> continetur, quorum ad178 vos quoque exemplaria direximus179, in pontificii180 dignitatem181 hoc182 tempore, quo ad causam dicen<V630, f. 220ra>dam missis a nobis <P9629, f. 101ra> litteris vocabatur, obrepsit. Sacro nomini absit iniuria. Facilius est, ut hanc dignitatem tali dando183 ipse amiserit184 ordinator, quam eam obtineat ordinatus185. Cui convicto sociabitur, qui eum sibi credidit largiendo186 pontificium187 sociandum. Qualis188 enim ipse sit, quisquis tales189 ordinarit190, ostendit. His ergo in medium nunc deductis191, cum plerique vestrum sint192, qui apostolicae sedis statuta cognoverint nobiscum tempore193 aliquanto194 versati ad195 disciplinae normam nostris conventa adhortationibus196 omnia fraternitas vestra revocare festinet.

QUOD197 UNAQUAEQUE198 PROVINCIA SUO199 METROPOLITANO DEBEAT ESSE CONTENTA

IIII200 Primum ut201 iuxta decreta canonum unaquaeque202 provincia suo metropolitano contenta sit, ut decessoris203 nostri data ad Narbonensem episcopum continent constituta, nec usurpatione204 locus205 alicui206 sacerdoti in alterius207 concedatur iniuriam208. Sit concessis sibi contentus209 unusquisque limitibus210, alter in alterius provincia <N442, f. 137rb> nihil praesumat211 nec212 emeritis213 in suis ecclesiis214 peregrini et215 extranei et, qui ante ignorati sunt, ad exclusionem eorum, qui bene de suorum civium merentur216 testimonio praeponantur217, ne novum, quod218 ante219 coepiscopi non fuit, institutum videatur220 esse collegium.

<V1341, f. 160ra> QUOD221 NOLENTIBUS CLERICIS VEL POPULIS NEMO DEBEAT EPISCOPUS222 ORDINARI

V223 Nullus invitis224 detur episcopus225. Cleri226, plebis et ordinis consensus et desiderium requiratur. Tunc alter de altera eligatur ecclesia, si227 de civitatis228 ipsius clero229 230, cui est episcopus ordinandus, nullus dignus, quod evenire non credimus, potuerit repperiri. Primum enim illi reprobandi sunt, ut aliqui de alienis ecclesiis merito praeferantur231. Habeat232 unusquisque suae fructum militiae in ecclesia, in qua suam233 per omnia officia transegit aetatem. In aliena stipendia minime alter obrepat, nec alii234 debitam235 alter sibi audeat vindicare mercedem. Sit facultas clericis renitendi236 237, si se viderint praegravari, et quos sibi ingeri ex238 transverso agnoverint, non timeant refutare239. Qui240 si non debitum praemium vel liberum241 deo242, qui eos recturus243 est, debent habere iudicium.

QUOD244 AB ILLICITIS SIT ORDINATIONIBUS ABSTINENDUM

<P9629, f. 101rb> VI245 Abstineatur etiam ab illicitis ordinationibus. Nullus ex <O93, f. 128vb> laicis, nullus digamus, nullus, qui sit viduae maritus aut fuerit, ordinetur, sed irrepraehensibilis, et246 qualem elegit apostolus, fiat. Per Moysen dominus praecepit: Virginem accipiat sacerdos uxorem. Subsequitur et supplet apostolus eodem locutus247 spiritu, unius uxoris virum debere episcopum consecrari. Ad hanc ergo eligantur formulam248 sacerdotes et249 si quae factae250 sunt ordinationes illicitae, removeantur, quoniam stare non possunt251, nec discussionem nostram subterfugere252 po<V630, f. 220rb>terint253, quamvis latere se aestiment254, qui255 aliter pervenerunt256, <N442, f. 137va> et257 258 ut nulla religionis reverentia obscuritate <W411, f. 265v> fuscetur. Non sit vana gloriatio palliatis259, episcopalem morem, qui episcopi sunt, sequantur260.

Daniel, ut diximus, qui accusationem pontificali honore subterfugere se posse261 credidit et ad fastigium tantum accusatores suos latendo262 pervenit, a sanctitatis vestrae <V1341, f. 160rb> coetu interim se263 noverit segregatum, qui sine264 nostro iudicio debet obicere, si265 conscientiae suae novit confidentiam obtinere266.

Massiliensis267 vero ecclesiae sacerdotem, qui dicitur, quod dictu nefas est, in necem fratris taliter268 gratulatus, ut huic269, qui eius sanguine270 cruentatus advenerat, portionem271 cum eodem habiturus occurreret, ex272 vestro eum audiendum collegio delegamus.

Datum VII273 Kal. August. Felice et Tauro consulibus.

O93, f. 128vb; V630, f. 220rb; N442, f. 137va; P9629, f. 101rb; W411, f. 265v; V1341, f. 160rb

1 ITEM] LXVIIII EPISTOLA N442; XXXV W411; XXXV ITEM V1341

2 GALLIAE] PER VIENNENSEM ET NARBONENSEM PROVINCIAS CONSTITUTOS N442

3 INCIPIUNT fehlt W411

4 INCIPIUNT TITULI fehlt N442

5 palleis W411

6 et fehlt W411

7 nulla W411

8 paenitentiae P9629

9 grados P9629; W411

10 episcopos W411

11 debeant W411

12 perveniri P9629

13 unaquaque O93

14 debeant W411

15 contempta P9629; W411

16 volentibus W411

17 clericis vel populis fehlt W411

18 episcopis W411; V1341

19 ordinare W411

20 Quos O93; V1341¸ Quod korr. aus Quos V630

21 sint W411

22 abstinendum] abstinendum nullus ex laicis nullus digamus et cetera korr. aus abstinendum V630

23 am Rande XIIII P9629

24 viennem V630

25 ARBONENSEM W411

26 QUIDAM W411

27 congratularemur] cum gratularemur V630

28 profectu N442; W411

29 aliquid korr. aus aliquod N442

30 factam W411

31 mala W411

32 cum] cum hoc korr. aus cum N442; cum hoc W411

33 ut fehlt V630

34 costituti V1341

35 vigilentiae P9629

36 resecemur N442

37 sentiamus P9629

38 cura fehlt P9629

39 semper] se per V630; N442; W411, V1341

40 extendit W411

41 eversione W411

42 auctoritate fehlt W411

43 Rubrik fehlt V630

44 PALLEIS W411

45 ET fehlt W411

46 PRAECINCTIS W411

47 am Rande XIIII V630

48 I fehlt P9629

49 DICIMUS V630

50 superstitiositate W411

51 potius cultui inservire quam mentis vel fidei puritati fehlt W411

52 cultu V1341

53 puritate V630

54 qui in korr. aus qui N442

55 in fehlt W411

56 crevocarunt V630

57 haec in ecclesiam] in aecclaesiam haec P9629

58 ecclesia korr. aus ecclesiam N442

59 alia conversatione] aliam conversationem W411

60 palleo W411

61 lumbis korr. aus lumbos N442

62 se W411

63 fidem non korr. aus fidem N442

64 aliter P9629

65 in manibus] immanibus V1341

66 Habeat O93; Habeant V630

67 suum ista] summa W411

68 ut] ut in korr. aus ut N442

69 quae V630; quam W411

70 Habeant P9629; W411

71 morum W411

72 ratione W411

73 detegunt W411

74 hic fehlt W411

75 pontificium W411

76 Discernenda O93; P9629

77 doctrinae P9629

78 vestre V630

79 calcabimur V630; calcavimus W411

80 supervacuus V630; V1341; supervacuis korr. aus supervacuus V1341

81 mentes fehlt O93; P9629; mentes korr. aus me N442

82 alia W411

83 enim V630; W411; V1341; enim korr. aus etiam N442

84 indulgendum W411

85 eorum est] est eorum W411

86 erat P9629; W411

87 quidam W411

88 possumus W411

89 revocantur W411; devocamur V1341

90 Rubrik fehlt V630

91 NULLI N442; NULLA W411

92 ULTIMA fehlt W411

93 DENEGANDI W411

94 am Rande XV V630

95 II fehlt N442

96 morientibus] morientibus non W411

97 qui] qui in W411

98 obitos W411

99 Oremus W411; Horremus korr. aus Oremus N442

100 repperiri fehlt V1341

101 de fehlt W411

102 disperet V630; V1341

103 posset W411

104 concurrentis W411

105 onore korr. aus honore V630; honore W411

106 pondere W411

107 velle V630; V1341; ille fehlt W411

108 et fehlt W411

109 liberare W411

110 ergo V630

111 est fehlt W411

112 adherere W411

113 paratus W411

114 sicut W411

115 peccator N442; W411

116 tantum fehlt W411

117 saltim W411

118 omnia W411

119 dimittit W411

120 praeterea W411

121 denegaret W411

122 disperavit W411

123 vel] vel in korr. aus vel N442

124 credidit W411

125 christum W411

126 horae fehlt W411

127 iuvisset korr. aus iuvasset O93

128 professionem W411

129 Paradysi korr. aus Pradysi P9629

130 conversi P9629

131 denegenda P9629

132 iudici korr. aus iudicii V630; iudicii P9629

133 Rubrik fehlt V630

134 GRADOS W411

135 EPISPISCOPATUS P9629; EPISCOPOS W411

136 PERVENIRE N442; PERVENIRI korr. aus PERVENRI V1341

137 am Rande XVI V630

138 III fehlt V630

139 huius fehlt W411

140 cum ad episcopatum his fehlt W411

141 gaudibus N442; gradus V1341

142 pervenire W411

143 minoribus korr. aus minobus P9629

144 firmatur W411

145 dicit V630

146 institutio] institutio hac W411

147 ad id korr. aus addi N442

148 quod W411

149 conmat W411

150 esse non potest] non potest esse V630

151 litterum O93; litterarum korr. aus litterum V1341

152 meritum] meritum et W411

153 ordinem stipendii] et stipendii ordinem korr. aus ordinem et stipendii N442

154 solus P9629

155 interlinear vel ergo N442

156 et P9629; est korr. aus esse N442

157 aliquos W411

158 ordo fehlt W411

159 permittat P9629

160 longa W411

161 nefariis korr. aus nefaris P9629

162 abiectionibus P9629

163 flagitiis V630

164 terrarum parte] parte terrarum W411

165 sis P9629

166 contra] contra se N442

167 postolatum O93; N442

168 irelatensem N442

169 perceptiones W411

170 et P9629

171 episcopale] episcopus alem W411

172 gravitatis W411

173 incessu W411

174 ordinatus] ordinatus et V1341

175 ut fehlt W411

176 nostris W411

177 scrinii korr. aus scriminii V1341

178 ad vos quoque] quoque ad vos W411

179 direximus korr. aus direxerimus P9629

180 pontifici W411

181 dignitate W411

182 hoc tempore fehlt W411

183 tando W411

184 erit W411

185 ordinatur P9629

186 largendo W411

187 pontificum W411

188 quali W411

189 talis V630

190 ordinaverit P9629; N442; ordinaret W411

191 deductus V630

192 sit W411

193 temporale W411

194 aliquando V630; P9629; W411

195 a P9629

196 adorationibus W411

197 Rubrik fehlt V630

198 UNAQUAEQUE korr. aus UNAQUAE P9629

199 SUO fehlt W411

200 am Rande XVII V630

201 ut fehlt V630

202 unaque W411

203 decessores W411; decessoris korr. aus decessoribus V1341

204 usurpationi V630; V1341

205 locum W411

206 alicui sacerdoti korr. aus alicuius sacerdotis N442

207 alteris P9629

208 iniuria V1341

209 conventus V630; contemptus W411

210 limitinibus W411

211 praesumant W411

212 ne V630; W411

213 meritis W411

214 ecclesiis] ecclesiis clerici korr. aus ecclesiis N442; ecclesiis clericis W411

215 et fehlt V630; P9629

216 meretur W411

217 prepanantur W411

218 interlinear quod dum de quo non ante N442

219 dande W411

220 videantur W411

221 Rubrik fehlt V630

222 EPISCOPOS W411

223 am Rande XVIII V630

224 INVITUS W411

225 EPISCOPIS V630

226 Clerici W411

227 si korr. aus se O93; se P9629; W411; V1341

228 civitate W411

229 interlinear vel clericis N442

230 cleri W411

231 proferantur P9629

232 Habet V630

233 sua W411

234 alius W411

235 debitam korr. aus debetam V630; devitam W411

236 retinendi W411

237 renitendi si korr. aus renitendis P9629

238 ex transverso] extraneorum W411

239 reputare W411

240 Qui si] quasi P9629; W411

241 liverum W411

242 deo] de eo V630; V1341

243 recturus est korr. aus recturus N442

244 Rubrik fehlt V630

245 am Rande XVIIII V630

246 et fehlt W411

247 loquitur P9629

248 formam N442

249 et fehlt W411

250 facta W411

251 possint korr. aus possunt N442

252 subterfuge O93; P9629; V1341

253 poterunt korr. aus poterint N442; poterunt W411; poterint korr. aus poterant V1341

254 aestimant V630

255 qui aliter] qualiter P9629; N442; W411

256 pervenerint N442

257 et fehlt W411

258 et ut] ut korr. aus et ut N442

259 palleatis W411

260 sequatur W411

261 posset O93; V630; posse korr. aus posset N442; possit W411

262 latendo korr. aus larendo P9629

263 se fehlt V630

264 se N442; V1341

265 si conscientiae] sicut scientiae P9629

266 obponere W411

267 Mansiliensis W411

268 talite W411

269 hic V630

270 sanguinem W411

271 portione O93; P9629

272 ex fehlt W411

273 VI W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 7.9.2005