[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Caelestinus I. an die Bischöfe Apuliens und Kalabriens

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Bischof  Theodoritus

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Sixtus III. an die orientalischen Bischöfe

O93, f. 128vb; V630, f. 220va; N442, f. 137vb; P9629, f. 101va

INCIPIUNT1 DECRETA SIXTI PAPAE.

Sixtus2 episcopus omnibus orientalibus episcopis in domino salutem.

Gratias vestrae referimus sanctitati3, <N442, f. 138ra> quod in tribulatione et persecutione nostra nos4 visitare misistis et causae nostrae finem bonum scire et esse optastis5 precibusque6, quibus deum7 exorastis8, ut mihi in tribulatione <O93, f. 129ra> succurreret mea meque9 adiuvaret et ab aemulis tribulantibus et persequentibus me liberaret. O quam bona est caritas, quae absentes per imaginem praesentes sibimet ipsis exhibet per amorem, divisa quoque unit10, confusa ordinat, inaequalia sociat, imperfecta confirmat. Quam recte praedicator11, egregius apostolus12 videlicet Paulus, vinculum perfectionis vocat, quoniam virtutes quidem ceterae perfectionem generant, sed tamen eas caritas ita ligat, ut ab amantis mente dissolvi iam nequeant. <P9629, f. 101vb> Hac quoque virtute13, fratres, plenos vos spiritus sancti gratia esse repperio, dum solaciari mihi in meis anxietatibus sentio. Nec mirum, karissimi14, si15 me persequuntur aemuli mei, cum caput nostrum, quod est Christus, olim aemuli16 sanctae dei ecclesiae servorumque eius sint persecuti. Unde et ipsa per se veritas dicit: Si patrem familias Beelzebub vocaverunt, quanto magis domesticos eius. Quae iterum dicit: Si de hoc mundo essetis, mundus, quod suum erat, diligeret. Sed quia de hoc mun<V630, f. 220va>do non estis, sed17 ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus.

Haec, fratres, cum et nos sciamus18 et aliis19 nosse praedicamus vosque ea perfecte20 21 scire non dubitemus, propter insidiantium vituperationes22 aut accusationes vel propter laudantium opiniones23 24 nec ad dexteram nec ad sinistram declinare debemus, sed inter verba laudantium sive25 vituperantium ad mentem semper recurrendum est, et si in ea non invenitur bonum, quod de nobis dicitur, magnam tristitiam generare26 debet. Et rursum si in ea non invenitur malum, quod de nobis <N 442, f. 138rb> homines loquuntur, in magna debemus laetitia prosilire27. Quid28 enim, si omnes laudant29, et conscientia nos30 liberos demonstret31, habemus Paulum dicentem: Gloria nostra haec32 est testimonium conscientiae nostrae. Iob quoque dicit: Ecce in caelo33 testis meus. Si ergo est34 nobis testis in caelo, testis in corde, dimittamus stultos foris loqui, quod volunt. Quid enim aliud detrahentes faciunt, nisi35 in pulverem sufflant atque in oculos suos terram exercitant36, ut37, unde plus detractionis perflant, inde magis nihil veritatis videant38. Vocandi tamen sunt etiam ipsi39 et tranquille admonendi eisque satisfieri modis omnibus debet scientes, quod de Iudaeis veritas dicit: Ne forte scandalizemus eos. Si autem satisfieri40 sibi ex veritate noluerint, habes consolationem41, quam in evangelio aspicias, quia cum domino dictum fuisset, scis, quia audito hoc42 verbo scandalizati sunt, respondit: Sinite illos, caeci sunt duces caecorum. Paulus quoque apostolus admonet dicens: Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes, dicturus cum omnibus pacem habeamus, hoc difficile esse perspexit43, praemisit: si fieri potest, et subiunxit: quod potest44 fieri, cum dicit, quod est45 ex vobis, quia46, si nos in mente caritatem erga odientes servare cupimus, et si illi nobiscum pacem non habent, nos tamen cum illis sine47 dubio habemus.

Quod ergo mandastis, ut scriberem vobis, qualiter instans48 iurgium contra me <P9629, f. 102ra> suscitatum sit, vel a quo, ut vestro49 adminiculo pelleretur et causa mea firmaretur, scitote me criminari a quodam Basso et iniuste persequi. Quod50 audiens Valentinianus51 augustus nostra <N442, f. 138va> auctoritate synodum congregari52 iussit et facto53 concilio cum magna examinatione satisfaciens omnibus, licet evadere aliter satis potuissem, suspicionem tamen fugiens coram omnibus me purgavi54, me scilicet a suspicione et aemulatione liberans, sed non aliis, qui noluerint aut sponte hoc <V630, f. 221ra> non elegerint faciendum55 formam exemplumque56 dans, cum scriptum sit: Si quis crimen obicere voluerit, scribat se prius probaturum. Et alibi: Criminationes adversum doctorem nemo suscipiat. Et iterum: Si quis episcopus, presbyter aut diaconus vel quilibet clerici57 apud episcopum a qualibet persona fuerint accusati, quicumque fuerit, sive ille sublimis vir honoris, sive ullius alterius generis persona, qui hoc genus illaudabilis58 intentionis arripuerit, noverit docenda probationibus59, monstranda documentis se debere inferre. Si60 quis ergo circa huiusmodi61 personas non probanda detulerit, intellegat se iacturam62 infamiae63 sustinere64 et65 sub magna excommunicatione exilio deportari. Ista omnia postposui66 non aliis, ut paulo superius praelibatum67 est, exemplum dando, sed me a68 praefata infamia et suspicione liberando.

Condemnatus est autem memoratus Bassus a iam dicta synodo ita tamen, ut in ul<O93, f. 129rb>tima die69 viaticum ei non denegetur propter humilitatem pietatis ecclesiae. Valentinianus70 quoque antedictus imperator scripto eum condemnavit cum augusta matre Placidia et omnia praedia facultatum eius71 futuris de talibus dans hominibus72 formam ita faciendi73 ecclesiae catholicae sociavit. Saepedictus74 ergo Bassus nutu divino non multo post moritur. Cuius corpus, licet dignum non esset <N442, f. 138vb> sepulturae, propter misericordiam tamen sepelivi eum in cubiculo75 parentum eius. Et quamquam ipse erga76 me stulte et imprudenter77 egisset, ego vero misericorditer circa eum egi cogitans illud, quod dominus in evangelio loquitur dicens: Si non dimiseritis78 hominibus peccata eorum nec pater vester caelestis dimittet vobis peccata vestra. Et in79 ipsa dominica oratione, quam salvator noster discipulos suos orare docuit, cotidie supplicando domino dicimus: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et multa talia80 et his similia. His ita de81 me peractis82, quia83 contra voluntatem omnium episcoporum, qui nobiscum erant, propter humilitatem sensus mei nullus84 compulsus iudicio aut vi passus, sed sponte85 haec eligens non formam, ut iam dictum est, aliis dando, sed me purificando feci, in aliis tamen episcopis competens adhibenda est86 de talibus medela87 vulneribus, ne immatura curandi facilitas88 mortifera capitis peste nihil possit, sed segnius89 pernicies reatu non legitimae curationis involvat pariter sauciatos et medentes.

Ob id ergo statuentes decernimus, ut hi90, qui non sunt bonae conversationis, et quorum vita est accusabilis, vel quorum fi<V630, f. 221rb>des, vita et libertas nescitur, non possint domini sacerdotes accusare, nec viles personae ad accusationem eorum admittantur. Similiter hi, qui91 in aliquibus criminibus irretiti92 sunt vel qui sunt suspiciosi, vocem adversus maiores natu non habeant accusandi, quia suspiciosa vox et inimica veritatem solet opprimere. Peregrina vero iudicia93 salva in omnibus apostolica auctoritate generali sanctione prohibemus94, quia indignum est, ut ab externis iudicetur, qui provinciales <N442, f. 139ra> et a se electos debet habere iudices, nisi fuerit appellatum. <P9629, f. 102rb> Unde oportet95, si aliquis episcoporum super certis accusetur criminibus, ut ab omnibus audiatur, qui sunt in provincia episcopis, quia non oportet accusatum aliubi quam in foro suo audiri. Si quis96 vero iudicem adversum sibi senserit, vocem appellationis exhibeat. Appellantem autem non debet afflictio ulla aut detentionis iniuriare97 custodia, sed liceat appellatori vitiatam causam appellationis remedio sublevare. Liceat etiam in causis criminalibus appellare, nec98 appellandi99 vox denegetur100 ei101, quem in supplicio sententia destinarit. Pulsatus ante102 suum iudicem causam dicat et non ante suum iudicem pulsatus, si voluerit, taceat, et ut103 pulsatis , quoties appellaverint, induciae dentur. Si104 quis ergo iratus crimen aliquod105 cuilibet temere106 obiecerit107, convicium non est pro accusatione habendum, sed permisso tractandi spatio id, quod iratus dixit, per scripturam se probaturum108 esse fateatur, ut, si fortasse resipiscens, quae pro109 iracundia dixit, iterare aut scribere noluerit110, non ut reus criminis teneatur. Omnis ergo, qui crimen obicit, scribat se probaturum. Revera ibi semper causa agatur, ubi crimen admittitur, et qui non probaverit, quod obiecit111, poenam, quam112 intulerit, ipse patiatur. Placuit etiam, ut, si episcopus accusatus113 appellaverit apostolicam sedem, id statuendum, quod eiusdem sedis pontifex censuerit114. Haec tamen omnino in sacerdotum causa forma servetur, ne115 quemquam116 sententia non a suo iudice dicta constringat. Occurrere117 quoque quisque fidelium ruinis debet oppressorum et miserorum <N442, f. 139rb> subsidio118, quo valeant119 ex relevatione120 alienae vindictae a se dei removere vindictam. Libat enim domino prospera, qui ab afflictis pellit121 adversa. Unde scriptum est: Frater fratrem adiuvans exaltabitur.

Ecclesia enim122 dei <V630, f. 221va> sine macula et ruga debet123 exsistere, et ideo non oportet eam a quibusdam conculcare aut maculare, quia scriptum est: Una est columba mea, perfecta mea. Hinc iterum dominus ad Moysen ait: Est locus penes me et stabis super terram124. Quis est locus, qui non sit domini, dum cuncta in ipso, per quem creata125 sunt, continentur126? Sed tamen locus apud eum127 videlicet sanctae ecclesiae unitas est, in qua supra petram statur, dum confessionis soliditas128 humiliter tenetur. Vos quoque et omnes129 fratres nostros <O93, f. 129va> ecclesiam Christi sanguine130 redemptam regentibus monemus, ut omnes a praecipitio131, in quo fratres et domini pastores detrahendo et persequendo verbis et factis labuntur, laqueis132, quibus potestis, retentetis, et labi eos in ima non permittatis, quia scriptum est: Ira viri iustitiam dei non133 operatur. Hinc134 rursum dicitur: Sit omnis homo135 velox ad audiendum, tardus136 ad loquendum et tardus ad iram. Haec autem vos auctore deo omnia servare non ambigo, sed occasione137 admonitionis exorta138 bonis vestris desideriis et operibus me furtive subiungo, ut, quod non admoniti facitis, quando vobis et admonens additur, iam non soli139 faciatis.

Quapropter, fratres, oportet vos et omnes fideles diligere invicem et non detrahere aut accusare alterutrum. Scriptum est enim: Dilige proximum140, et coniungere141 fidem cum illo. Quod si denudaveris absconsa illius, non persequeris post eum. Sicut enim homo, qui perdit amicum suum, sic qui perdit amicitiam proximi sui. Et sicut qui dimittit avem de manu sua, <P9629, f. 102va> sic dereliquisti142 <N442, f. 139va> proximum tuum et non eum capies, non illum sequaris, quoniam longe abest. Effugit enim quasi caprea de laqueo, quoniam vulnerata est anima eius, ultra eum non poteris colligare, et maledicta143 est concordatio. Denudare autem amici mysteria disperatio144 est animae infidelis. Annuens oculo fabricat iniqua, et nemo eum abiciet. In conspectu oculorum tuorum condulcabit145 os suum et super sermones tuos admirabitur. Novissime autem pervertet os suum, et in verbis tuis dabit scandalum. Multa audivi et non coaequavi ei, et146 dominus odiet illum.

Qui147 in altum mittit lapidem, super caput eius cadit, et plaga dolosi148 dividet vulnera. Qui fodit foveam, decidet in illam, et qui statuit lapidem proximo, offendet in eo, et qui laqueum alio ponit, peribit in illo. Facienti nequissimum <V630, f. 221vb> consilium super ipsum devolvitur149 et non agnoscet, unde adveniet illi150. Laqueo peribunt, qui151 oblectantur casu152 iustorum. Dolor autem consumet illos, antequam moriantur. Ira et furor utraque exsecrabilia et vir peccator continens erit illorum. Qui vindicari vult, a deo inveniet vindictam, et peccata illius servans153 servabit. Relinque proximo tuo nocenti te, et tunc deprecanti tibi peccata solventur. Homo homini servat154 iram, et a deo quaerit medelam? In hominem similem sibi non habet misericordiam, et de peccatis suis deprecatur altissimum155? Ipse156 dum caro sit, servat iram et propitiationem petit a deo? Quis exorabit pro delictis illius? Memento novissimorum et desine inimicari. Tabitudo enim et mors157 imminent in mandatis. Memorare timorem dei et non irascaris158 proximo. Memorare testamenti159 altissimi et despice160 ignorantiam proximi. Abstine te a lite, <N442, f. 139vb> et minues peccata. Homo enim iracundus incendit litem, et vir peccator turbabit amicos et in medio pacem habentium immittet inimicitiam. Secundum enim ligna silvae, sic ignis exardescit, et secundum virtutem hominis iracundia illius erit, et161 secundum substantiam suam exaltabit iram suam. Certamen festinatum incendet162 ignem, et lis festinans effundet163 sanguinem, et lingua164 testificans adducet mortem. Si sufflaveris, quasi ignis exardebit, et si exspueris super illam, exstinguetur165, et utraque ex ore proficiscuntur. Susurro et bilinguis maledictus166, multos enim turbavit167 pacem habentes. Lingua tertia multos commovit168 et dispersit illos a gente in gentem. Civitates muratas169 divitum destruxit et domos magnatorum effodit170, virtutes populorum concidit et gentes fortes dissolvit. Lingua tertia mulieres viritas171 eiecit, et privavit illas de laboribus suis. Qui respicit illam, non habebit requiem, nec habitavit172 cum requie. Flagelli173 plaga livorem174 facit, plaga autem linguae comminuit ossa. Multi ceciderunt in ore gladii, sed non sic, quomodo qui175 interierunt per linguam suam. Beatus, qui tectus est <P9629, f. 102vb> a lingua nequam, et qui in iracundiam176 illius non transivit, et qui non attraxit iugum eius et vinculis177 illius non178 est ligatus. Iugum enim illius iugum ferreum179 est et vinculum illius vinculum aereum est. Mors illius mors nequissima et utilis potius inferus quam illa. Perseverantia illius non permane<V630, f. 222ra>bit, sed obtinebit vias iniustorum, et flamma sua non comburet iustos. Qui derelinquunt180 deum, incidunt181 in illam, et exardescet in illis et non exstinguetur, et immittetur in182 illos quasi leo, et quasi pardus laedet illos. Sepi aures tuas spinis, et noli audire <O93, f. 129vb> linguam nequam, et ori tuo183 facito ostia et seras auribus tuis, <N442, f. 140ra> aurum tuum et argentum184 confla, et verbis tuis facito stateram185 et frenos186 ori tuo rectos, et attende, ne forte labaris in lingua tua et cadas in conspectu inimicorum insidiantium tibi, et sit casus tuus insanabilis in mortem. Ista caveant omnes et cohibeant linguas a malo et labia eorum, ne loquantur dolum.

De cetero, karissimi, confortamini in domino et in potentia virtutis eius. Induite vos arma187 dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli, quia188 non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritalia nequitiae189 in caelestibus. Propterea accipite arma190 dei, ut possitis resistere in die malo et in omnibus perfecti stare. State ergo succincti lumbos vestros in veritate et induti191 lorica192 iustitiae et calciati pedes in praeparatione evangelii pacis in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea exstinguere. Et galeam salutis assumite et gladium spiritus, quod est verbum dei. Haec, fratres193, vobis scripsimus, generaliter omnibus notum fieri volumus, ut, quae ceteros tangunt, omnibus nota fiant.

Omnipotens deus vos et reliquos fratres nostros ubique consistentibus protegat usque in finem, qui cunctum mundum est dignatus redimere Iesus Christus dominus noster, qui est benedictus in saecula. Amen.

Data Kal. April. Valentiniano et Florentio vv. cc194. conss.

FINIUNT195 EPISTOLAE DECRETORUM CAELES<P9629, f. 103ra>TINI ET SIXTI.

O93, f. 129vb; V630, f. 222ra; N442, f. 140ra; P9629, f. 103ra

1 Rubrik] LXXI EPISTOLA SYXTI PAPĘ AD UNIVERSOS ORIENTALES EPISCOPOS N442

2 am Rande Quod sixtus romanus pontifex licet contra voluntatem omnium episcoporum qui cum eo erant suspicionem tamen fugiens non formam aliis dando sed sponte hec eligens coram omnibus se purgavit de obiecto a quodam basso crimine V630

3 sanctitati korr. aus sanitati P9629

4 nos fehlt P9629

5 optatis V630; P9629

6 precibusque quibus] precibusque korr. aus precibusque quibus N442

7 domini V630

8 exorcistis P9629

9 neque O93; P9629

10 unita V630; vitam P9629

11 praedicator] praedicatoris tansi P9629

12 apostolus videlicet korr. aus apostolus P9629

13 virtute korr. aus virtutem V630

14 karissime P9629

15 si fehlt V630

16 aemuli] aemulis quod est V630

17 si korr. aus set P9629

18 dicamus V630; damus P9629

19 alias O93; P9629; N442

20 perfecta P9629

21 perfecte scire korr. aus perfecte N442

22 vituperationis P9629

23 adulationes V630

24 opiniones nec ad dexteram nec ad sinistram declinare debemus, sed inter verba laudantium sive fehlt P9629

25 sive] sive ut V630

26 congenerare P9629

27 prosilere O93; P9629

28 Quod P9629

29 laudat V630

30 nos] nos accusat aut si omnes accusent et conscientia nos V630

31 demonstretur P9629; demonstraet korr. aus demonstrat N442

32 hoc N442

33 caelis V630

34 est nobis testis] testis nobis est korr. aus nobis est testis P9629

35 nisi] nisi er P9629

36 exercitant korr. aus excitant P9629

37 ut fehlt V630; P9629

38 vident V630

39 ipse P9629

40 satisfierit P9629

41 consulationem P9629

42 hoc verbo fehlt V630

43 perspiciens korr. aus perexpexit N442

44 potes P9629

45 est ex vobis] ex vobis est V630; N442

46 Quia korr. aus Qui P9629

47 nec P9629

48 instans fehlt P9629

49 vestra P9629

50 Quod korr. aus Quo N442

51 valentianus O93

52 congregari korr. aus congregare O93; congregare P9629

53 facta V630

54 pargavi P9629

55 faciendi V630

56 exemplumque fehlt V630

57 clerici korr. aus cleri P9629

58 illaudabus N442

59 probatioribus V630

60 Si] QUID PATIATUR QUI EPISCOPUM CRIMINATUR Si N442

61 huiusmodi] vim modi P9629

62 iacaturam P9629

63 infamiae] in fatie P9629

64 sustinere] sustine ne P9629

65 et sub korr. aus et P9629

66 praeposui P9629

67 delibatum N442

68 ad P9629

69 dei V630

70 Valentianus P9629

71 eum P9629

72 omnibus N442

73 stadiendi P9629

74 Saepeditus P9629

75 cubiculo korr. aus cubilo P9629

76 ergam V630

77 impudenter N442

78 dimiseritis korr. aus dimeseritis N442

79 in fehlt P9629; N442

80 alia V630

81 de me fehlt V630; de me] dem et P9629

82 pactis N442

83 qui V630

84 nullo V630; nullius N442

85 sponte korr. aus ponte P9629

86 est fehlt N442

87 medellam P9629

88 facillicitas O93; N442

89 segnius] segnius tracta V630; segenius P9629

90 his V630

91 qui] qui in aliqui O93

92 inretti P9629

93 iudicio V630

94 perhibemus V630

95 oportet] oportet ut P9629

96 quis] qui sunt P9629

97 iniuriae V630

98 nec korr. aus ne N442

99 appellari V630

100 denegatur V630

101 et N442

102 ante suum korr. aus ante P9629

103 in V630

104 Si] DE EO QUI CRIMEN IRATUS ALICUI INPINGIT Si N442

105 aliquid P9629

106 tenere P9629

107 obicerit O93; obicerit korr. aus obiceret N442

108 probaturum korr. aus reprobaturum N442

109 per V630

110 nolent V630; noluerit korr. aus noluerint N442

111 abiecit P9629

112 quod O93; P9629

113 accusatur P9629

114 consuerit P9629

115 nec korr. aus ne N442

116 quequam P9629

117 Occurre P9629

118 subsidia V630

119 valeant] valet et N442

120 revelatione V630; P9629

121 pellit korr. aus pellet P9629

122 enim dei korr. aus enim P9629

123 debes P9629

124 petram V630; petram korr. aus terram N442

125 citata V630

126 connentur V630

127 deum N442

128 soliditas korr. aus soditas P9629; sodilitas N442

129 omnes fratres korr. aus omnes P9629

130 sanguinem P9629

131 praecipitio korr. aus praecipio P9629

132 laqueis] laque his P9629

133 non operatur fehlt V630

134 Hinc korr. aus Hic N442

135 homo fehlt V630; P9629

136 tardus] tardus autem korr. aus tardus N442

137 occasionem P9629

138 exorta korr. aus exorto N442

139 solum V630; P9629

140 proximum korr. aus proximum tuum N442

141 coniunge korr. aus coniungere N442

142 derelinquisti V630

143 malidicta P9629

144 desperatio V630; P9629

145 conculcabit V630

146 et fehlt P9629

147 qui in korr. aus quin P9629

148 dolosi korr. aus dolisi N442

149 devolvetur V630

150 illi] illi Inlusio et inproperium superborum et vindicta sicut leo insidiabitur illi V630

151 quod V630

152 casui N442

153 servans korr. aus sevans P9629

154 servet V630; P9629

155 altissimum korr. aus altissimo P9629

156 ipsum N442

157 timor V630

158 irasceris N442

159 testamenti altissimi] altissimi testamenti V630; P9629

160 dispice P9629; dispice korr. aus despice N442

161 et fehlt N442

162 incendit N442

163 effundet sanguinem] incendet ignem N442

164 lingua korr. aus linga O93; ligua N442

165 extringetur P9629

166 maledicitur N442

167 turbabit V630

168 cognovit P9629

169 murates korr. aus murales P9629

170 effodit korr. aus effudit P9629

171 veritas O93; P9629

172 habitabit N442

173 flagella P9629

174 livorum P9629

175 qui V630

176 iracundia P9629

177 vinculus korr. aus vinculis N442

178 non est ligatus. Iugum enim illius iugum ferreum non est ligatus. Iugum enim illius iugum ferreum est et vinculum illius fehlt N442

179 ferrum O93; P9629

180 derelinquunt korr. aus derelinquun P9629

181 incidant V630

182 in illos fehlt P9629

183 tuos P9629

184 argentum] argentum tuum V630

185 staterum P9629

186 frenes V630

187 armatura V630; P9629; armatura korr. aus arma N442

188 quoniam V630; P9629

189 nequitia V630

190 armatura korr. aus arma N442

191 induite V630

192 lurica V630

193 fratres] fratres quae korr. aus fratres N442

194 cc.] ā P9629

195 FINIUNT EPISTOLAE DECRETORUM CAELESTINI ET SIXTI fehlt V630; FINIT EPISTOLA SYXTI PAPAE N442

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 7.9.2005