[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Sixtus III. an die orientalischen Bischöfe

Inhaltsverzeichnis

Bischof Eusebius von Mailand an Papst Leo I.

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Bischof Theodoritus von Cyrus

O93, f. 129vb; N442, f. 151rb; P9629, f. 103ra

DEHINC1 SEQUUNTUR DECRETA PAPAE LEONIS.

INCIPIT2 EPISTOLA LEONIS PAPAE AD TEODORITUM EPISCOPUM CYRI3 POST CALCIDONENSE4.

Dilectissimo fratri Teodorito episcopo Leo episcopus.

Remeantibus ad nos fratribus et consacerdotibus nostris, quos ad sanctum concilium sedes5 beati Petri direxit6, agnovimus dilectionem tuam superno adiutorio nobiscum tam Nestorianae impietatis quam Euticianae vesaniae7 exstitisse victricem. Unde gloriamur in domino cum propheta canentes: Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit caelum et terram. Qui nullum nos in nostris fratribus detrimentum sustinere permisit, sed quae non8 prius ministerio definierat9, universae fraternitatis irretractabili10 firmavit11 assensu12, ut vere a se prodisse ostenderet13, quod prius a prima omnium14 fide15 sede firmatum16 totius christiani orbis17 iudicium recepisset, ut in hoc quoque capiti membra concordent. In quo nobis amplius accrescit gaudendi materia, dum tanto magis se perculit inimicus, quanto etiam18 in19 Christi ministros saevius insurrexit. Nam ne aliarum sedium ad eam20, quam ceteris omnium dominus instituit21 praesidere, consensus assentatio videretur aut alia quaelibet subrepere posset22 adversa suspicio, inventi prius sunt, qui de iudiciis nostris ambigerint23. Et dum nonnulli24 a dissensionis25 coacti auctore26 ad27 contradictionum bella prosiliunt, ad maius bonum, malo eius, auctore totius bonitatis dispensante28 perventum est. Dulcius29 si quidem munera gratiae divinae proveniunt, quoties non sine magnis sudoribus acquiruntur, et minus bonum videri30 solet pax continuata potius31 quam reddita per labores. Ipsa quoque veritas et clarius renitescit et fortius retinetur, dum, quae prius fides docuerit32, haec postea examinatio confirmaverit33. Multum denique sacerdotalis officii meritum34 splendescere35, ubi sic summopere36 servatur auctoritas37 ad maiorem dei gloriam proficit38 finis examinis, quando ad hoc39 <N442, f. 151va> se accipit exserendi40 fiducia, ut vincatur41 adversitas, ne, quod per se probatur reprobum, silentii praeiudicio42 videatur oppressum. Exulta igitur, carissime frater, in unico dei filio victor exulta. Vicit per43 44 nos ille pro45 se, cuius carnis veritas46 negabatur, vicit per47 48 nos et pro nobis ille, cui vicimus49. <P9629, f. 103rb> Secunda est post adventum50 domini haec orbi51 festivitas. Redditum saeculo52 est praedone prostrato incarnationis divinae mysterium, quod humani generis inimicus, quia53 rebus ipsis auferre non poterat, calumniis obscurabat. Quin immo ab incredulorum corde perierat immortale mysterium, quia nihil prodest tanta salus incredulis ipsa veritate suis dicente discipulis: Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit. Qui autem non crediderit, condemnabitur. Sol54 iustitiae subardens55 per orientem56 Nestorii et Euticis57 nebulis impetitum58 pure ab occidente resplenduit, ubi culmen summum in apostolis59 et doctoribus principaliter collocavit. Quamvis nec illic60 umquam defuisset61, credendus sit, quo confessores sibi62 egregios63 reservavit, ita ut, dum denuo conaretur hostis antiquus64 persequendi Pharaonis impoenitens cor fidei Abrahae65 semen <O93, f. 130ra> et filios66 repromissionis exstinguere deo miserante languescens, si67 sibi nocere nihil possit. De quo et illud omnipotens mirabilius egit, quia et, quos68 sibi socios ad Israelitici populi caedes69 sociaverat70, non cum tyrannidis auctore71 submersit, sed cum suo populo congregavit et sicut72 revera se dignum et soli sibi possibile73 fons misericordiae noverat, victos74 a75 nobis nobiscum fecit esse victores. Nam dum solus vere sit humani generis hostis76, spiritus falsitatis77, omnes de illo78 triumphare non dubium est, quos79 sibi veritas vindicavit80. Nunc prorsus illa redemptoris nostri81 dicta, quia82 sint divinae auctoritatis, apparet, dum contra hostes83 fidei sic84 aptantur, ut de ipsis dicta85 esse86 dubitare non liceat: Vos, inquit, ex patre87 diabolo88 estis et desideria patris vestri vultis implere. Ille homicida fuit ab initio et in veritate non stetit, quia veritas in eo non est. Quando loquitur89 mendacium, ex suo90 loquitur, quia mendax est91 pater eius.

Nihil ergo mirandum est, quod hi, qui in veritate dei nostrae naturae mendacium crediderunt, patri suo et circa ista concordant, quicquid visum, quicquid auditum, quicquid denique92 teste evangelio tactum93 est atque94 palpatum in unico dei filio, non eius, cuius95 probatum est asserentes96, sed coaeternae97 et coessentialis <P9629, f. 103va> patri98 fuisse substantiae99, quasi aut divinitatis natu<N442, f. 151vb>ra crucis ligno transfixa sit aut inconvertibilis crescere per aetates100 erat101 aut102 in sapientia proficere, sapientiam sempiternam vel spiritu deus, qui spiritus est, subinde repleri potuerit103. In hoc quoque se acerba104 vesania, ex quo auctore accesserit, prodit, quod, quantum in se est, universis nocere molita est. Nam qui vos persequendo afflixit, ceteros ad consensum105 sceleris impellendo106 depravavit. Sed nec nos, licet in singulis fratribus, quia membra nostra107 sunt, vulnerasset108, ab speciali dolore fecit exceptos109, quibus novam110 et inauditam prius atque incredibili111 audacia inferre contra suum caput est molitus iniuriam. Sed post tot pessimas112 resipiscens, non nos etiam de suo aeternae damnationis interitu contristasset. Quam mensuram sceleris praetermisit, cui nec hoc sufficere potuit, quod nec vivis113 parcendo114 nec115 mortuis etiam in sanguine innocentis et catholici116 sacerdotis pollutas iam pridem117 abdicata118 veritate atque approbata falsitate, manus intinxit119? Et cum scriptum sit: Qui120 odit fratrem suum, homicida est, ille, quod odio iam fecisse addictus est, implevit operibus, quasi nec audisset illud, quod idem dominus ait: Discite a me, quia mitis121 sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Iugum enim meum suave est122 et onus meum leve. Dignus diabolici praedicator123 erroris Aegyptius vastator inventus est, qui tamquam saevissimus tyrannus ecclesiae nefandas blasphemias per violentam124 seditiosorum turbam125 et per cruentas manus militum venerandis fratribus imponebat. Et cum voce nostri redemptoris firmatum sit unum eundemque126 esse homicidii127 et128 falsitatis auctorem, ille pariter utrumque complevit129, quasi non ut caveantur, sed ut perpetrentur, scripta sint, ad perditionis suae cumulum trahens, quae dei130 filius monuit131 ad salutem. Illud quoque surda minis aure praeteriens, quod ab eodem domino dictum est: Ego, quod vidi apud patrem meum loquor, et vos ergo132, quod vidistis apud patrem vestrum, facietis133. Igitur dum sanctae memoriae Flavianum134 vitam praesentis135 saeculi moliretur auferre, si verae vitae e luce136 privavit137. Dum vos ab ecclesiis vestris conaretur <P9629, f. 103vb> expellere138, se a christianorum collegio segregavit. Dum tradit plurimos et impellit ad erroris139 assensum140, multiplici animam suam vulnere sauciavit, solus ultra omnia141 ac142 pro omnibus reus, qui causa reatus omnibus fuit. Sed licet his tua fraternitas solido cibo firmata indigere143 minime videatur memoriae144, ut, quod enim145 loci est, impleamus circa vocem dicentis apostoli: <N442, f. 152ra> Quae extrinsecus sunt instantia146 et ad cotidianam147 sollicitudo148 omnium ecclesiarum. Quis infirmatur et ego non infirmor? Quis149 scandalizatur et ego non uror? Hoc praecipue praesenti occasione credimus admonendum, frater carissime, ut quotiescumque divina gratia administrante150 illos, qui foris sunt, fonte doctrinae aut submergimus aut purgamus in ullo151 ab illis. Spiritus sancti divinitas Calcedonensi concilio protulit fidei regulis recedentes, inter utrumque, hoc est, novellae perfidiae sermonem nostrum cum omni cautela liberemus, non iam, quod152 absit, tamquam de duobus153 disceptantes, sed auctoritate sua154, quae155 bene definita156 sunt, adstru<O93, f. 130rb>endis157, cum et in apostolicae sedis episcopis et158 cetera, quae per ordinem supra posuimus continuo159 agit. Sed benedictus deus noster, cuius invincibiles160 veritas hereseos macula mundum te161 secundum sedis apostolicae iudicia demonstravit, cui digna162 retribuas163 per164 tot laboribus gratiam, si talem te, qualem probavimus ac probamus, pro universalis ecclesiae defensione servaveris. Nam quod deus omnium calumniosorum fallacias165 solvit, maximam beatissimi Petri curam pro cunctis nobis agnoscimus, qui, postquam suae sedis166 iudicium in fidei definitione firmavit, nec circa cuiusquam vestrum, qui nobiscum pro167 fide168 catholica laborastis169, persona reprobum videre permisit, quia nec poterat sancto170 spiritu iudicante quisquam ex eis171 non victor exire, quorum iam vicerat fides.

Quod superest exhortamus, ut, quia illic nonnullas Euticiani ac Nestoriani erroris172 reliquias173 cognovimus remansisse, nunc enim174 sedi apostolicae175 collabores176. Victoria enim, quam Christus deus noster suae donavit ecclesiae, quamdiu in hoc mundo versamur, <P9629, f. 104ra> licet fiduciam maiorem tribuat, non tamen in totum sollicitudinem177 praeminet, nec178, ut dormiamus, donata est, sed179 suavius laboremus. Unde in hoc quoque tuae vigilantiae sollicitudinem volumus180 adiuvari, ut tua relatione currente, quid181 apud illos religionis dominica doctrina proficiat, apostolicam sedem festines instruere, quatenus illius religionis sacerdotis in quocumque usus exegerit182, adiuvemus. De his quoque183 in saepe184 dicto concilio illicita contra venerandum Nicenorum canones praesumptione temptata sunt, ad fratrem et coepiscopum nostrum Antiocenae185 sedis praesulem186 scripsimus adicientes et illud, quod nobis propter improbitatem monachorum187 quorundam religionis vestrae verbo mandasti per vicarios nostros et hoc specialiter statuentes, ut praeter domini sacerdotes nullus audeat praedicare seu monachus sive ille laicus, qui cuiuslibet scientiae nomine glorietur. <N442, f. 152rb> Quas188 tamen litteras pro utilitate universalis ecclesiae per189 praedictum fratrem et coepiscopum nostrum maxime190 ad omnium volumus pervenire notitiam et ob hoc hic voluimus exemplar adiacere191, quia192 praedicto fratri193 et coepiscopo nostro iniunximus, non dubitamus implenda.

Et alia manu: Deus te incolumem custodiat, frater194 carissime.

Dat. IIII Id. Iun. Opilione v. c. cons195.

O93, f. 130rb; N442, f. 152rb; P9629, f. 104ra

1 DEHINC SEQUUNTUR DECRETA PAPAE LEONIS fehlt N442

2 INCIPIT] INCIPIUNT P9629; XCVIII ITEM N442

3 CYRI fehlt P9629: CYPRI korr. aus CYRI N442

4 CALCIDONENSE] CALCEDONENSE CONCILIUM N442

5 sedes korr. aus sedis O93; sedis P9629

6 direxi P9629

7 vesaniae korr. aus vesariae O93

8 nostro N442

9 definierat korr. aus adfinierat P9629

10 inretractabili korr. aus inretractabilis O93; inretractabilis P9629; N442

11 firmavit korr. aus formavit O93; formavit N442

12 assensum P9629; N442

13 ostenderet korr. aus ostenderit O93; N442; ostenderit P9629

14 omnium korr. aus omnium omnium O93

15 fide sede korr. aus sede O93; N442

16 firmatum korr. aus formatum O93; formatum P9629; N442

17 verbis P9629

18 etiam in korr. aus etiam O93; N442

19 in fehlt P9629

20 ea P9629; N442

21 instituit korr. aus instabit O93; instabit P9629; N442

22 posset korr. aus possit O93; possit P9629; N442

23 ambierint P9629; ambigerent korr. aus ambierint N442

24 nonnulli a korr. aus nonnulli N442

25 disensionis korr. aus desensione O93: defensione P9629; dissensionum korr. aus desensione N442

26 auctorem P9629; auctore korr. aus auctorem N442

27 aut P9629; ad korr. aus aut O93

28 dispensate P9629

29 dultium P9629

30 videri korr. aus videre O93; videre P9629

31 potius] per otium korr. aus potius N442

32 docuerit haec korr. aus docuerit N442

33 confirmaverit korr. aus confirmaret O93; confirmaret P9629; confirmarit korr. aus confirmaret N442

34 meritum korr. aus merito O93; N442; merito P9629

35 splendescere korr. aus splendidisset O93; splendidisset P9629; splendescit N442

36 summoperum P9629; summorum N442

37 auctoritas] auctoritas et P9629; N442

38 proficit korr. aus proficiet O93; proficiet P9629

39 hoc korr. aus haec O93; haec P9629

40 exerendi korr. aus exherendi O93; exhaerendi P9629

41 vincatur korr. aus vincantur N442

42 praeiudicio korr. aus praeiudicia O93; praeiuditia P9629

43 per nos korr. aus pronos O93; pronos P9629

44 per nos ille korr. aus pro nobis N442

45 pro se fehlt N442

46 caritas P9629

47 pro P9629

48 per nos ille korr. aus pro nobis N442

49 vicimus korr. aus dicimus O93; dicimus P9629; dicimus, interlinaer per quem N442

50 adventu P9629

51 orbis P9629; N442

52 secundo P9629

53 quia korr. aus qua O93; quae P9629; N442

54 Solis O93; P9629

55 iubar densis korr. aus subar densis O93; subardensis P9629

56 oriente P9629

57 euticis korr. aus eutices O93; eutices P9629; euticetis korr. aus eutices N442

58 impetitu P9629; impeditum N442

59 apostolis et korr. aus apostolis N442

60 illinc O93; P9629; illic korr. aus illinc N442

61 defuisse P9629

62 sibi fehlt P9629; N442

63 egregius P9629

64 antiquis P9629

65 habrae P9629

66 filius P9629

67 nisi P9629; N442

68 cos P9629

69 cedes korr. aus sedes O93; sedis P9629; cedes korr. aus cedis N442

70 sociaverat korr. aus sarciverat O93; arciverat P9629; asciverat N442

71 auctor O93

72 sicuti P9629

73 possibile korr. aus possibilem O93; possibilem P9629; N442

74 victos a nobis nobiscum] victus a nobis nobiscum korr. aus victus nobiscum a nobiscum P9629; N442

75 a nobis nobiscum korr. aus nobiscum a nobis O93

76 hostis korr. aus hostes O93; N442

77 falsitatis korr. aus falsitates O93; N442

78 illo korr. aus illorum O93; N442; illorum P9629

79 quos korr. aus quod O93; quod P9629; N442

80 vindicavit korr. aus vindiavit P9629

81 nostris P9629

82 cum P9629; N442

83 hostes korr. aus hostis O93; N442; hostis P9629

84 sic aptantur] si captantur P9629

85 dicta esse korr. aus dicta O93

86 esse fehlt P9629; N442

87 patre korr. aus parte O93

88 diabolo korr. aus diaboli O93

89 loqui P9629

90 suo korr. aus suis O93; suis P9629; N442

91 est] est et korr. aus est N442

92 denique korr. aus inique O93; inique P9629; N442

93 tactum korr. aus tectum O93; N442; tectum P9629

94 atque korr. aus aque P9629

95 tuus P9629

96 asserentis P9629; N442

97 quoaeternae P9629

98 patris N442

99 substantia P9629; N442

100 aetates korr. aus aetatis O93; N442

101 erat aut korr. aus erat O93

102 aut fehlt P9629; N442

103 potuerit korr. aus poterit N442

104 acerva P9629; N442

105 consensum korr. aus consessum P9629

106 impellendum P9629; N442

107 nostra korr. aus nam O93

108 vulnerasset korr. aus vulnerasse O93; N442; vulnerasse P9629

109 exceptus P9629

110 nova et inauditam] nova et inaudita P9629; nova et inaudita korr. aus nova et audita N442

111 incredibili korr. aus increduli N442

112 pessimas] pessima ac P9629; pessima N442

113 cuius P9629

114 parcendo nec korr. aus parcendo N442

115 nec korr. aus et O93; et P9629

116 catholici korr. aus catholicae O93; catholicae P9629

117 pridem] per idem P9629

118 abdicata korr. aus addicta O93; addicta P9629; N442

119 instrinxit P9629

120 Qui korr. aus Qu P9629

121 mitti P9629

122 est fehlt P9629

123 praedicatur O93

124 violentam korr. aus violentem N442

125 turbas P9629

126 eundemque korr. aus eodemque O93; eodemque P9629; N442

127 homicidii et korr. aus homicidii O93

128 et fehlt P9629; N442

129 complevit korr. aus complent O93; complent P9629; complet korr. aus complens N442

130 di P9629

131 monuit korr. aus movit O93; N442; monit P9629

132 ergo korr. aus ego N442

133 facitis N442

134 flavianu N442

135 praesenti O93; P9629

136 duce P9629

137 privabit O93; P9629

138 expelle P9629

139 erroris korr. aus errores N442

140 assensum] a sensu O93; P9629

141 omnes N442

142 am Rande et per omnes N442

143 indigere minime] indigerem enim O93; P9629

144 memoriae] et tamen korr. aus memoriae N442

145 nostri N442

146 instantia et ad] instantia in ea korr. aus instantia N442

147 cotidiana N442

148 sollicitudo korr. aus sollitudo P9629

149 qui O93; P9629; N442

150 administrate P9629

151 nullo korr. aus ullo N442

152 quo O93

153 dubiis korr. aus duobus N442

154 suae O93; P9629

155 quam O93; P9629

156 definita korr. aus definite O93; N442; difinita P9629

157 adstruentes N442

158 et] et post korr. aus et N442

159 continue korr. aus continui N442

160 invincibilis] invisibiles ab omni korr. aus invincibiles N442

161 te korr. aus et N442

162 dignam N442

163 retribues korr. aus retribuas N442

164 pro N442

165 fallatia N442

166 saecundum P9629

167 pro fehlt O93; P9629

168 fidei O93; P9629

169 laborasti P9629

170 sancta O93; P9629

171 eius O93; eis korr. aus eius N442

172 errores O93; P9629

173 reliquas O93; P9629; reliquias korr. aus reliquas N442

174 etiam N442

175 apostolici O93; P9629; N442

176 conlaboris O93; P9629; collabores korr. aus collaboris N442

177 sollicitudinem praeminet, nec, ut dormiamus] sollicitudinem perimit nec ut dormiamus korr. aus sollicitudinem N442

178 nec fehlt O93; P9629

179 sed] sed ut korr. aus sed N442

180 nolumus O93; P9629

181 qui P9629

182 exierit O93; P9629; exegerit korr. aus exgerit N442

183 quoque] vero quę korr. aus quę N442

184 saepe dicto] se praedicto P9629

185 antiocenę korr. aus antimę N442

186 presulum P9629

187 manachorum O93

188 quas korr. aus quis N442

189 per korr. aus pr P9629

190 maximum N442

191 adicere N442

192 quia] quia quae korr. aus quia N442

193 fratre O93; fratrem P9629

194 fratres N442

195 conss P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.9.2005