[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Bischof Eusebius von Mailand an Papst Leo I.

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Bischof Iuvenalis von Jerusalem

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Ravennius und die gallischen Bischöfe an Papst Leo I.

O93, f. 130vb; N442, f. 152vb; P9629, f. 104vb

AD1 LEONEM PAPAM RAVENNII ALIORUMQUE EPISCOPORUM2 GALLORUM3 FIDEI EIUS, QUAM DIREXIT4 5 AD ORIENTEM6 LAUDEM7 DICENTES8.

Domino9 vere sancto, merito in Christo beatissimo et apostolico honore venerando papae Leoni Ravennius, Rusticus, Venerius, Constantinus, Maximus, Armatarus10, Florus, Savinus, Valerianus, Constantius, Nestorius, Maximus, Asclepius, item Maximus, Ursus, Ingenulus, Iustus, Valerius, Superventor11, Chrisafius12, Fonteius, Petronius, Hydacius13, Aetherius, Eulalius, Eustatius14, Fraternus, Victurus, Eugenius, Hilarus, Verus, <P9629, f. 105ra> Amandus, Gerontius, Proculianus, Iulianus, Helladius, Armentarus, Honoratus, Hepartius15, Anemius, Dinamius, Maximinus, Inzatius et Palladius.

Perlata ad16 nos epistola beatitudinis vestrae, quam17 ad Orientem pro catholicae fidei assertione misistis, optassemus et statim apostolatui vestro18 pro tam immenso munere19 gratiarum actionem referre, nisi20 vobis difficultatem, qua21 in unum celeriter non potuimus convenire, vel spatia22, quibus a nobis disparati23 sumus longa24 terrarum vel aurarum, quae in regionibus nostris praeter consuetudinem fuit intemperiis attulisset. Det ergo apostolatus vester25 nostrae veniam tarditati, quae non de otio aut dissimulatione, sed de certa necessitate discendit26, quaeque a nobis, et si celeritatis gratiam abstulit, exultandi tamen materiam auferre non potuit.

Exultavimus itaque Christo propitio27 lectis beatitudinis vestrae litteris et omni instructione patefacta omnes intra Gallias constitutos exultare mox fecimus dolentes pariter pro his vobiscum, catholicae fidei lumine derelicto errorum tenebras inciderunt. Quae aposto<N442, f. 153ra>latus vestri scripta, ita ut symbolum fidei, quisquis redemptionis sacramenta non neglegit, tabulis cordis ascribit28 et tenaci, quo29 ad confundendos hereticorum errores paratior sit, memoriae commendavit. Multi itaque in ea gaudentes pariter exultantes recognoverunt fidei suae sensum et ita se semper ex30 traditione paterna tenuisse, ut vester apostolatus exposuit, iure laetantur. Nonnulli sollicitioris31 facti beatitudinis vestrae admonitione percepta modis omnibus se gratulantur instructos datamque sibi occasionem gaudent, quae libere ac fiducialiter suffragante etiam apostolicae sedis auctoritate loquantur32 et asserat unusquisque, quod credit.

Quis autem apostolatui vestro pro hoc33 tanto munere, quo34 non solum Gallias, sed totum mundum velut quibusdam pretiosissimis gemmis ornavit, dignas aestimet gratias posse persolvi? Doctrinae post deum vestrae debet fidelis, ut constanter35 teneat, quod credebat; debet etiam <P9629, f. 105rb> infidelis, ut a perfidia sua agnita veritate discredat et apostolicae institutionis luce36 perfusus erroris sui tenebras derelinquat magisque sequatur et credat, quod per37 os vestrum dominus noster Iesus Christus de38 sacramento incarnationis suae docet, quam39 id teneat, quod diabolus humanae salutis et veritatis40 inimicus stillat.

Optassemus etiam ad filium vestrum gloriosissimum ac fidelissimum principem super eandem41 causam litteras dare, quibus congratulantes fide ipsius humilitatis quoque nostrae sollicitudinem, qua42 vos in Christo sequimur, proderemus, nisi ad nos de orientalibus nuntio perlato43 fieri hoc minime necessarium putassemus. Meritis autem apostolatus vestri prius dominus praestitit, ut heresim iam diu occulte nutritam vestris temporibus proderet. Ad laudem enim sollicitudinis vestrae pertinet, quod malorum error latere non potuit. Ad gloriae44 fidei redundet, quod prava persuasio particeps aut non invenit aut inventus amisit. Respiciat itaque conservando apostolatum45 vestrum misericors dominus ecclesiam suam toto orbe diffusam46. Vos enim ita invigilantibus et hi, qui curam47 animae suae48 gerunt, sollicitiores49 in fide redduntur, et hi, qui paulo50 desides51 sunt, tanto ad sollicitudinem accenduntur52 exemplo. Quod nos ante oculos semper habentes non desinemus domino ac deo nostro gratias agere et pariter supplicare gratulantes, quod tantae sanctitatis, tantae fidei tantaeque doctrinae apostolicae53 sedi, unde religioni vestrae propitio54 Christo fons et origo manavit, antistitem dederit, petentes etiam, ut datum concessumque munus pontificii55 vestri longissima aedificationem ecclesiarum <N442, f. 153rb> suarum aetate custodiat. Nos autem, et si impares meritis, pari tamen fide, si quid, quod absit, contra ecclesiam catholicam <O93, f. 131ra> profana infestatione temptetur, parati sumus confortante56 domino cum beatitudine vestra pro veritate fidei animas nostras ponere et vitam hanc auctori salutis nostrae et largitori aeternitatis impendere.

Et alia manu: Ora pro me, domine merito beatissime et apostolico honore57 venerande papa. Rusticus episcopus apostolatum vestrum58 in domino venerans saluto et, ut digneris pro me orare, supplex rogo. Venerius te dominum59 in Christo60 meum61, <P9629, f. 105va> reverentissime saluto et, ut digneris pro me orare, supplex rogo. Constantianus episcopus beatitudinem vestram saluto. Similiter et omnes episcopi suprascripti salutaverunt.

O93, f. 131ra; N442, f. 153rb; P9629, f. 105va

1 AD LEONEM PAPAM] C EPISTOLA N442

2 EPISCORUM P9629

3 GALLIORUM P9629; GALLORUM] GALLORUM AD LEONEM PAPAM N442

4 DIXERIT P9629

5 DIREXIT AD ORIENTEM] AD ORIENTEM DIREXIT N442

6 ORIGINEM O93; ORIGENEM P9629

7 LAUDE P9629

8 DICENTIS O93; P9629

9 Domine P9629

10 Armaturus P9629

11 superventus P9629; N442

12 Chrisafuis P9629

13 hydaicus N442

14 eustasius N442

15 Hepatius P9629

16 et O93; P9629; N442

17 quam fehlt O93; P9629; N442

18 vestri P9629; N442

19 munenere O93

20 misi O93; N442; Missi P9629

21 quia P9629; quam N442

22 sapientia N442

23 disperati P9629

24 longua P9629

25 vestre P9629

26 descendit P9629; N442

27 propositio P9629

28 abscribit P9629

29 quod P9629; N442

30 ex traditione] extradictionem P9629

31 sollitioris P9629; sollicitioris korr. aus sollicitiores N442

32 eloquantur N442

33 hac P9629

34 quod N442

35 constantur N442

36 lice P9629

37 per fehlt P9629

38 da O93; dat P9629

39 quam korr. aus quod P9629

40 veritas N442

41 eundem N442

42 qua korr. aus quia P9629

43 praelato P9629

44 gloriose N442

45 apostolatum korr. aus apostolatus O93

46 diffuram P9629

47 cura P9629

48 suae gerunt] geruntur suae P9629

49 solliciores N442

50 paulo korr. aus paulo qui N442

51 desidesi P9629

52 acceduntur P9629

53 apostolici P9629

54 propotio P9629

55 pontifici P9629

56 confortante korr. aus confortant N442

57 auctore P9629

58 nostrum P9629

59 domnum P9629

60 christum P9629

61 mea P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.9.2005