[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an Kaiser Leo

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an die Bischöfe Italiens

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Bischof Turibius von Asturien

O93, f. 139va; V630, f. 241va; N442, f. 161va; P9629, f. 117rb; W411, f. 228v; V1341, f. 138ra

EIUSDEM1 LEONIS2 AD TURIBIUM3 ASTURICENSEM4 EPISCOPUM.

I Contra Priscillianistas, qui sanctam trinitatem non personis, sed tantum nominibus5 distingunt.

II Adversus id, quod dei6 filium posteriorem7 credunt8 fuisse quam patrem.

III Adversus id, quod dicunt ideo unigenitum dici Christum, quia solus sit9 de virgine10 natus.

IIII De natali11 domini, quod in eo Priscillianistae ieiunia celebrent12.

V Adversus id, quod aiunt anima13 hominis ex divina esse substantia.

<W411, f. 229r> VI Contra illud, quod agunt14 diabolum15 ex16 se vel ex caos17 esse et propriam habere18 naturam.

VII Contra illud, quod nuptias et19 procreationes filiorum adstruat20 esse peccatum21.

VIII Contra id, quod corpora humana diaboli22 dicunt esse figmenta23 et a daemonibus24 in utero formari.

VIIII Contra illud, quod filios repromissionis ex sancto25 spiritu26 dicunt esse conceptos27.

X Contra id28, quod animas in caelestibus peccare credunt et secundum qualitatem peccati in hoc mundo accipere sortem vel bonam vel malam.

XI Contra id, quod fatalibus29 stellis dicant30 animas hominum obligatas.

XII Contra id, quod sub aliis31 potestatibus partes animae, sub32 aliis corporis membra discribunt33.

XIII Contra id, quod patriarcharum nomina per singula corporis34 membra disponunt.

<V630, f. 241vb> XIIII Contra id, quod duodecim signa, quae mathematici35 observant, per corpus omne distingunt.

XV De apocryphis36 scripturis eorundem37 Priscillianorum.

XVI38 Emendanda de libro Turibii39 episcopi40.

Leo episcopus Turibio41 42 episcopo43 salutem.

Quam laudabiliter pro catholicae fidei veritate moveris et quam sollicite dominico44 gregi <P9629, f. 117va> devotionem officii pastoralis impendas, tradita nobis per45 diaconum tuum fraternitatis tuae scripta demonstrant, quibus notitiae46 nostrae insinuare curasti, qualis in regionibus vestris47 de antiquae48 pestilentiae reliquiis49 errorum50 morbus51 exarserit. Nam et epistolae sermo52 et commonitorii53 series et libelli tui textus eloquitur54, Priscillianistarum apud vos foetidissimam55 recaluisse sententiam. Nihil est enim sordium56 in quorumcumque57 sensibus impiorum, quod non in hoc dogma confluxerit, quoniam de omni terrenarum opinionum58 luto multiplicem sibi feculentiam miscuerunt, ut59 soli totum biberint60, quicquid alii ex parte gustassent. Denique si universae hereses, quae ante Priscilliani61 tempus exortae sunt, diligentius62 retractentur63, nullus pene invenietur error, <N442, f. 161vb> de quo non traxerit64 impietas ista contagium, quae non65 contenta66 eorum recipere falsitates67, qui ab evangelio Christi sub Christi nomine deviarunt68 <V1341, f. 138rb> in69 tenebras70, sed71 eadem72 paganitatis immersit73 per magicarum74 artium profana75 secreta et mathematicorum vana mendacia76, ut77 religionis fidem morumque rationem in potestate daemonum78 et in effectu79 siderum80 collocaret. Quod si et credi liceat et81 doceri, nec virtutibus praemium nec vitiis poena82 debetur, omniaque83 non solum humanarum84 legum, sed etiam divinarum constitutionum85 decreta solventur, quia neque de bonis neque de malis actibus ullum poterit esse iudicium, si86 in utramque87 partem fatalis88 necessitas motum mentis impellit et, quicquid ab hominibus89 agitur non est hominum, sed astrorum90. Ad hanc91 insaniam pertinent92 et prodigiosa illa totius humani corporis per duodecim caeli signa distinctio93, ut diversis partibus diversae praesideant94 potestates, et creatura95, quam deus96 ad imaginem suam <W411, f. 229v> fecit, in tanta sit obligatione siderum97, in98 quanta est conexione membrorum. Merito patres99 nostri, sub quorum temporibus heresis haec nefanda prorupit100, per totum mundum instanter101 egerunt, ut impius furor ab universa102 103 ecclesia appelletur104, quando etiam mundi <O93, f. 139vb> principes ita105 hanc sacrilegam amentiam detestati106 sunt, ut auctorem eius cum107 plerisque discipulis legum publicarum108 ense prosternerent. Videbant109 enim omnem curam honestatis auferri omnemque coniugiorum copulam solvi simulque divinum ius110 humanumque111 subverti112 113, si huiusmodi hominibus114 usquam vivere cum tali professione licuisset. Profuit <V630, f. 242ra> diu ista districtio115 ecclesiasticae lenitati116, quae117 etsi sacerdotali118 contenta iudicio cruentas119 refugit ultiones, quaerere120 tamen christianorum principum121 constitutionibus adiuvatur, dum ad122 speratum nonnumquam recurrunt remedium, qui timent123 <P9629, f. 117vb> corporale124 supplicium. Ex quo autem multas provincias hostilis occupavit irruptio125 et exsecutiones126 legum127 tempestates128 interclusere129 bellorum130, ex131 quo in132 sacerdotes dei difficilis commeatus et rari coeperunt133 134 esse conventus, invenit ob publicam135 perturbationem secreta136 perfidia libertatem137 et ad multarum mentium138 subversionem his malis est incitata139, quibus debuit esse correcta. Quae vero illic aut quanta pars140 plebium pestis141 huius aliena est, ubi, sicut dilectio tua indicat, letali morbo etiam quorundam sacerdotum corda corrupta sunt, et per quos opprimenda falsitas et defendenda142 veritas credebatur, per ipsos doctrinae Priscillianae143 evangelium subdatur144, ut ad profanos145 sensus146 pietate sanctorum voluminum depravata147, sub nominibus prophetarum et apostolorum non hoc praedicetur, quod spiritus sanctus docuit, sed quod diaboli148 minister inseruit. <V1341, f. 138va> Quia ergo dilectio149 tua fideli, quantum potuit, diligentia damnatas olim opiniones sedecim se150 capitulis compraehendit, nos151 quoque strictim152 omnia153 retractemus, ne aliquid harum blasphemiarum154 aut tolerabile videatur aut dubium.

I Primo itaque capitulo demonstratur, quam impie sentiant155 de trinitate divina, quae156 patris et filii et spiritus157 sancti unam158 159 atque <N442, f. 162ra> eandem deus160, nunc161 pater, nunc filius, nunc spiritus sanctus nominetur, nec alius sit, qui genuit, alius, qui genitus est atque162 de utroque processit, sed singularis unitas in tribus quidem vocabulis et non163 in tribus sit accipienda personis164. Quod blasphemiae genus165 de Sabellii opinione sumpserunt, cuius discipuli etiam Patripassiani166 non167 immerito nuncupantur168, quia, si ipse est filius, qui et pater, crux filii patris est passio, et quicquid in forma servi filius patri169 oboediendo sustinuit, totum in se pater ipse170 suscepit. Quod catholicae fidei sine ambiguitate contrarium est, quae trinitatem deitatis sic homousion171 confitetur, ut patrem <W411, f. 230r> et filium et spiritum sanctum sine confusione indivisos, sine tempore sempiternos172, sine differentia credat173 aequales, quia unitatem in trinitate non174 eadem persona, sed eadem implet essentia.

II175 In secundo capitulo ostenditur ineptum vanumque commentum de processionibus quarundam virtutum ex deo, quas habere coeperit176 et quas essentia sui ipse praecesserit. In quo177 Arrianorum quoque frangantur178 errori179 dicentium, quod pater180 filio prior sit, quia fuerit aliquando sine filio et tunc pater esse coeperit, quando filium generarit181, sed sicut illos ecclesia catholica detestatur, ita et istos, qui putant182 umquam183 deo id, quod eiusdem est essentiae184, defuisse, quem sicut mutabilem ita et pro<V630, f. 242rb>ficientem dicere nefas est. Quam enim mutatur, quod minuitur, tam mutatur etiam, quod augetur185.

<P9629, f. 118ra> III Tertio vero186 capitulo187 sermone assignat188, quod idem189 impii asserunt, ideo unigenitum dici190 filium dei, quia solus sit191 natus ex virgine. Quod utique non auderent192 dicere, nisi Pauli Samosateni et Photini193 virus194 hausissent195, qui dixerunt dominum nostrum Iesum Christum, antequam nasceretur ex Maria virgine non fuisse. Si autem aliud isti de suo sensu intellegi volunt neque principium de matre dant196 Christo, asserant197, necesse est198, non199 200 unum esse filium dei, sed alius201 quoque ex uno patre genitus202, quorum hic unus sit natus ex femina et ob hoc appelletur203 <O93, f. 140ra> unigenitus, <V1341, f. 138vb> quia hanc204 nascendi condicionem alius205 filiorum dei nemo susceperit. Quocumque206 207 versum208 igitur se contulerint209, in magnae tendunt210 impietatis abruptum211, si Christum dominum Iesum212 vel ex matre volunt habere principium vel213 patris dei unigenitum diffitentur, cum et de matre is natus sit, qui erat deus verbum et de patre nemo sit genitus praeter214 verbum.

IIII Quarto autem capitulo continetur, quod natalem Christi215 secundum susceptionem veri216 hominis217, quod218 catholica ecclesia veneratur, quia verbum caro factum est et habitavit219 in nobis, non vere isti honorant220, sed honorare se simulant221, ieiunantes eodem die sicut et die dominico, qui est dies resurrectionis Christi222. Quod utique ideo faciunt, quia Christum dominum in vera hominis natura natum esse non credunt, sed per quandam illusionem ostentam223 videri volunt, quae224 vera non fuerit225, sequentes dogmata226 Cerdonis atque Marcionis et cognatis suis Manichaeis227 per omnia consonantes. Quia sicut in nostro examine detecti228 atque convicti229 sunt, dominicum diem, quem nobis salvatoris nostri resurrectio <N442, f. 162rb> consecravit, exigunt in230 merore231 ieiunus232 233, solis, ut proditum234 est, reverentiae hanc continentiam devoventes, ut per omnia sint a235 nostrae fidei unitate236 discordes, et dies, qui a nobis in laetitia habetur, ab illis in af<W411, f. 230v>flictione ducatur. Unde dignum est, ut inimici crucis et resurrectionis Christi talem excipiant sententiam, qualem237 elegere238 doctrinam.

V Quinto capitulo refertur239, quod animam hominis divinae asserunt esse substantiae, nec a natura creatoris sui condicionis nostrae distare naturam. Quam impietatem et240 philosophorum241 quorundam et Manichaeorum242 opinione manantem243 catholica fides244 damnat sciens nullam tam245 sublimem tamque praecipuam esse facturam, cui deus ipsa246 natura sit. Quod enim de ipso est, hoc est, quod ipse neque aliud est quam filius et spiritus sanctus. Propter247 hanc autem248 trinitatis unam249 consubstantialem et sempiternam atque incommutabilem <P9629, f. 118rb> deitatem nihil omnium250 creaturarum est, <V630, f. 242va> quod non in exordio sui ex nihilo sit creatum. Non autem quicquid inter creaturas eminet, deus est, nec251 si quid magnum atque mirabile est, hoc est, quod ille, qui facit mirabilia magna solus. Nemo hominum veritas, nemo sapientia, nemo iustitia est, sed multi participes sunt veritatis252 et sapientiae atque iustitiae. Solus autem deus253 nullius254 participationis est indigus255. De quo quicquid digne utcumque sentitur, non256 est257 qualitas, sed essentia. Incommutabili enim258 nihil accidit, <V1341, f. 139ra> nihil deperit259, quia esse illi est260, quod est semper aeternum, semper261 proprium. Unde in se manens innovat omnia et nihil accipit, quod ipse non dederit. Nimium igitur superbi nimiumque sunt caeci, qui262, cum263 dicunt humanam animam divinae esse substantiae, non intellegunt nihil se264 aliud dicere quam deum esse mutabilem et265 ipsum perpeti266, quicquid potest naturae vel267 animae eius inferri.

VI Sexta annotatio268 indicat eos269 dicere, quod diabolus270 numquam fuerat271 bonus nec natura eius opificium272 dei sit, sed eum ex chao273 et tenebris274 emersisse, quia scilicet nullum sui275 habeat auctorem276, sed omnis277 mali ipse sit principium atque substantia, cum fides278 ea, quae est catholica omnium creaturarum279 sive spiritalium sive280 corporalium bonam confiteatur substantiam et mali nullam esse naturam, quia deus, qui universitatis est conditor, nihil281 non bonum fecit. Unde et diabolus282 bonus283 esset, si284 in eo, quod factus est, permaneret. Sed quia naturali excellentia285 male usus est et in veritate non stetit, non in contrariam substantiam286 transiit, sed287 a288 289 summo bono, cui debuit adhaerere, descivit, sicut ipsi290, qui talia asserunt, a291 veris in falsa proruunt292 et naturam293 in eo arguunt294, in quo sponte delinquunt295, ac296 pro sua voluntaria297 perversitate damnantur298. Quod utique ipsis malum erit, et ipsum malum non erit substantia, sed poena substantiae.

VII Septimo loco consequitur, <O93, f. 140rb> quod nuptias damnant299 et procreationem nascentium perhorrescunt300. In quo sicut pene in omnibus cum Manichaeorum301 profanitate concordant. Ideo sicut ipsorum mores probant coniugalem copulam detestantes302, quia est illic libertas turpitudinis303, ubi non304 pudor <N442, f. 162va> et305 matrimonii306 servatur et sobolis307.

VIII Octavum eorum308 plasmationem humanorum309 corporum310 diaboli311 esse figmentum et semina conceptionum per312 313 <W411. f. 231r> daemones in mulierum314 uteris figurari. Propter quod resurrectionem carnis non esse credendam315, quia concretio316 corporis non sit congruens animae dignitati317. Quae318 falsitas sine dubio opus <V630, f. 242vb> diaboli est, et talia319 prodigia opinionum figmenta sunt daemonum, qui320 non in feminarum ventribus <P9629, f. 118va> formantur321 homines, sed in hereticorum cordibus tales322 fabricantur323 errores. Quod immundissimum virus324 de Manichaeorum impietatis specialiter fonte procedens olim fides catholica depraehendit atque damnavit.

VIIII Nona autem325 annotatio manifestat, quod filios promissionis ex mulieribus326 quidem327 natos, sed ex spiritu sancto dicant esse328 conceptos329, ne illa sobolis330, quae de carnis semine nascitur, ad illam331 condicionem pertinere videatur. Quod catholicae fidei repugnans332 atque contrarium est, quae333 omnem hominem <V1341, f. 139rb> in corporis animaeque substantia334 a335 conditore universitatis formari atque animari inter materna336 viscera confitetur manente quidem illo337 peccati mortalitatisque338 contagio339, quod340 in prolem a primo341 parente transcurrit, sed regenerationis subveniente sacramento, quo per spiritum sanctum promissionis342 filii renascuntur, non in utero carnis, sed in virtute baptismatis. Unde et David, qui utique promissionis erat filius dicit ad dominum: Manus tuae fecerunt me et plasmaverunt me. Et343 ad Ieremiam344 dominus ait: Priusquam te formarem in utero, novi te et in vulva matris tuae sanctificavi te.

X Decimo autem titulo referuntur asserere animas345, quae humanis corporibus inseruntur, fuisse in corpore et in caelesti346 habitatione peccasse atque ob347 hoc a sublimibus ad inferiora delapsas in suae348 qualitatis principes incidisse et per349 aerias350 ac sidereas351 potestates alias in diversis352 corporibus esse conclusas353 sorte diversa et condicione dissimili354, ut, quicquid in hac vita varie et inaequaliter provenit, ex praecedentibus causis videatur accidere. Quam impietatis355 fabulam ex multorum sibi erroribus356 texuerunt, sed omnes eos catholica fides a corpore suae unitatis abscidit constanter praedicans atque veraciter, quod animae hominum357, priusquam suis inspirarentur corporibus, non fuerunt nec ab alio incorporantur nisi ab opifice358 deo, qui et ipsarum est creator et corporum. Et quia per359 primi hominis praevaricationem, tota humani generis propago vitiata sit et360 neminem posse a condicione veteris hominis liberari nisi per sacramentum baptismatis Christi, in361 quo nulla est discretio renatorum dicente apostolo: Quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis. Non362 est Iudaeus neque Graecus363, non364 est servus neque liber, non est masculus neque femina, omnes enim vos unum estis in Christo Iesu. Quid ergo hic agunt cursus365 siderum, quid figmenta366 fatorum, quid mun<N442, f. 162vb> <P9629, f. 118vb>danarum rerum mobilis367 status368 et inquieta diversitas? Ecce tot369 impares370 gratia dei fecit aequales, qui inter quoslibet <V630, f. 243ra> vitae huius labores, si fideles permanent, miseri371 esse372 non possunt, quod373 apostolicum illud in omni temptatione <W411, f. 231v> monet374 dicens375: Quis376 nos separabit377 a caritate Christi? <O93, f. 140va> Tribulatio378, angustia, an persecutio, an fames, an nuditas, an periculum379, an gladius? Sicut scriptum est: Quia propter te mortificamur380 tota die, aestimati sumus ut381 oves occisionis, sed in his omnibus superamus382 per eum, qui dilexit nos. Et ideo ecclesia, quae corpus est Christi383, nihil de mundi <V1341, f. 139va> inaequalitatibus metuit, quia nihil de bonis temporalibus384 concupiscit, nec timet inani strepitu fatorum385 gravari, quae patientia tribulationum novit augeri.

XI Undecima386 ipsorum blasphemia est387, qua fatalibus stellis et animis388 hominum ad389 corpora opinantur obstringi, per quam amentiam390 necesse est, ut homines391 paganorum erroribus implicati et faventia392 sibi, ut putant, sidera colere et adversantia studeant mitigare. Verum ista393 sectantibus nullus in ecclesia catholica locus394 sit, quoniam, quisquis395 talibus396 persuasionibus sit397 deditus398, a Christi corpore totus abscessit.

XII Duodecimo399 inter haec illud est400, quod sub aliis potestatibus partes animae, sub aliis corporis401 membra describunt402, qualitates interiorum praesulum in403 patriarcharum nominibus statuunt404, quibus e405 diverso signa siderea406, quorum virtuti corpora subiciuntur, opponunt et in his omnibus inextricabili se errore praepediunt407 audientes dicentem apostolum: Videte, ne quis vos decipiat408 per philosophiam409 et inanem gloriam410 secundum traditionem hominum, secundum elementa411 mundi et non secundum Christum, quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter et estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus et potestatis. Et iterum: Nemo vos seducat volens in humilitate et religione angelorum, quae412 non vidit ambulans frustra inflatus sensu413 carnis suae non414 tenens caput, ex quo totum corpus compactum et coniunctione subministratum crescit415 in augmentum416 dei. Quid ergo opus417 est in cor admittere, quod418 lex non docuit, quod prophetia419 non cecinit, quod evangelii veritas non praedicavit, quod apostolica doctrina non tradidit? Sed haec aperta420 sunt eorum mentibus, de quibus apostolus421 loquitur dicens: Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria422 coacervabunt423 sibi magistros prurientes424 auribus et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas425 autem convertentur. Nihil itaque nobiscum communicabunt426, qui talia audent vel docere427 vel428 quibuslibet modis nituntur adstruere, quod substantia carnis ab429 spe resurrectionis aliena sit atque ita430 omne sacramentum incarnationis Christi resolvunt, quia, sicut431 indignum432 fuit integrum hominem <V630, f. 243rb> suscipi, sic433 dignum erat integrum liberari.

<P9629, f. 119ra> XIII Tertio decimo loco positum est <N442, f. 163ra> dicere eosdem, quod434 omne corpus scripturarum canonicarum sub patriarcharum nominibus accipiendum sit, quia illae duodecim virtutes, quae reformationem hominis interioris operantur435, in horum436 <V1341, f. 139vb> vocabulis dedicentur437, sine qua scientia nullam438 animam posse assequi439, ut in eam substantiam, de qua prodiit, reformetur440. Sed hanc impiam vanitatem despectui441 <W411, f. 232r> habet christiana sapientia, quae novit442 deitatis inviolabilem et inconvertibilem443 esse naturam, animam autem sive in corpore viventem sive a corpore separatam444 multis passionibus subiacere. Quae445 utique si de divina esset essentia, nihil adversi posset incidere446. Et ideo ineffabiliter aliud est447 creator et aliud creatura. Ille enim semper448 idem est et nulla varietate449 mutatur, haec autem mutabilis450 etiam non451 mutata, quia452, ut453 non454 mutetur, donatum poterit habere, non proprium.

XIIII Sub quarto decimo vero455 capitulo de statu456 corporis457 sentire dicuntur, quod sub potestate siderum atque <O93, f. 140vb> signorum pro terrena458 qualitate teneantur459, et ideo multa in sanctis libris, quae ad exteriorem hominem pertineant460, repperiri461, ut in ipsis scripturis inter divinam462 terrenamque naturam quaedam sibi repugnet adversitas et aliud sit, quod sibi vindicent animae praesules, aliud, quod corporis conditores. Quae fabulae ideo disseruntur, ut anima463 divinae affirmetur464 esse substantiae, et caro credatur malae esse naturae, quoniam et465 ipsum mundum466 elementis467 suis non opus dei boni, sed condicionem468 mali profitetur469 auctoris, atque ut haec mendaciorum suorum sacrilegio470 bonis titulis colorarent, omnia per471 divina eloquia sensuum nefandorum immissione472 violarant473.

XV De qua re quinto decimo capitulo sermo conquaeritur et praesumptione474 diabolica merito detestantur475, quia et nos476 istud veracium testium relatione comperimus et multos corruptissimos eorum codices, qui canonici titularentur, invenimus. Quomodo enim decipere simplices possent, nisi venenata pocula quodam477 melle praelinirent478, ne usquequaque sentirentur479 insuavia, quae essent futura mortifera? Curandum ergo480 est et481 sacerdotali diligentia maxime providendum, ut falsatis482 codices et a483 sincera veritate discordes in nullo usu lectionis habeantur. Apocrifae autem scripturae, quae sub nominibus apostolorum multarum484 habent seminarium485 falsitatum, non solum inter<P9629, f. 119rb>dicendae486 sunt, sed etiam penitus auferendae et487 ignibus concremandae. Quamvis enim488 sint in illis quaedam489, quae videantur speciem habere <V630, f. 243va> pietatis, numquam tamen vacua sunt venenis490, sed per fabularum491 illecebras hoc latenter492 operantur, ut mirabilium narrationibus493 seductos laqueis cuiuscumque494 erroris involvant. <V1341, f. 140ra> Unde si quis episcoporum vel apocrifa haberi per domos non prohibuerit vel sub canonicorum nomine495 eos496 codices497 in ecclesia permiserit legi498, qui Priscilliani adulterina sunt emendatione corrupti499, hereticum se noverit500 iudicandum, quoniam501 alios ab errore non revocat, qui502 seipsum <N442, f. 163rb> errare503 demonstrat.

XVI504 Post505 hoc prodidit iusta506 querimonia, quod Dictinii507 tractatus, quos508 secundum Priscilliani dogma conscripsit, a multis cum veneratione legerentur509, qui510, si aliquid memoriae Dictinii tribuendum putant, rationem511 eius magis debeant amare quam lapsum. <W411, f. 232v> Non ergo Dictinium, sed Priscillianum legunt512 et illud probant, quod errans docuit, non513 correctus elegit. Sed nemo hoc514 imponere515 praesumat nec516 inter517 catholicos censeatur518, quisquis utitur scriptis non solum ab ecclesia catholica, sed519 etiam a suo auctore damnatis520, ne521 sit perversis liberum simulare, quod fingunt, ne522 sub velamine523 nominis524 christiani decretorum525 imperialium statuta declinent526. Ideo enim527 ad ecclesiam catholicam cum tanta528 diversitate conveniunt, ut et, quos possunt, suos529 faciant530 et legum severitatem, dum sensus531 nostros mentiuntur, effugiant532. Faciunt hoc Priscillianistae, faciunt hoc Manichaei, quorum cum istis533 534 tam foeda535 sunt corda, ut in solis nominibus discreti, sacrilegiis autem suis inveniantur uniti. Quia, si vetus testamentum536, quod isti se suscipere537 simulant, Manichaei refutant538, ad unum tamen finem539 utrorumque tendit intentio, cum, quod illi abdicando impugnant, isti praecipitando540 corrumpunt. In exsecrabilibus autem ministeriis541, quae, quanto immundiora542 sunt, tanto diligentius occuluntur, unum prorsus nefas, una est obscenitas et similis turpitudo543. Quam, etsi eloqui erubescimus, sollicitissimis tamen inquisitionibus indagatam et Manichaeorum, qui compraehensi fuerant, confessione detectam ad publicam544 fecimus pervenire notitiam, ne545 ullo modo dubium posset videri546, quod in iudicio nostro, cui547 non548 solum frequentissima praesentia sacerdotum, sed etiam illustrium virorum dignitas et pars549 quaedam se<P9629, f. 119va>natus ac plebis interfuit, ipsorum, qui omne facinus550 perpetrarant, ore reseratum551, sicut ea, quae ad dilectionem tuam552 nunc direximus, gesta553 demonstrant. Quod autem de Manichaeorum foedissimo554 scelere, hoc etiam de Priscillianistarum555 incestissima556 consuetudine olim compertum multumque557 vulgatum est, <O93, f. 141ra> et qui558 per omnia sunt559 in impietate sensuum pares, <V630, f. 243vb> non possunt in sacris560 suis esse dissimiles.

Discussis itaque omnibus, <V1341, f. 140rb> quae libelli series compraehendit, et561 a quibus commonitorii forma562 non discrepat563, sufficienter, ut opinor564, ostendimus, quid565 de his566 567, quae568 ad nos fraternitas tua retulit, censeamus, et quam non569 ferendum, si tam profanis570 erroribus etiam quorundam571 sacerdotum corda consentiunt572 vel, ut mitius dixerint573, non resistunt. Qua conscientia honorem574 sibi praescium575 vindicant, qui pro animabus sibi creditis non laborant? Bestiae irruunt et ovium septa non claudunt, ferae576 insidiantur et excubias non577 praetendunt, morbi crebrescunt et remedia nulla prospiciunt. Cum578 etiam illud addunt, ut his579, qui sollicitius agunt, consentire detrectent580 et impietates olim toto orbe damnatas susceptionibus581 suis anathematizare582 dissimulent583, quid584 de se intellegi volunt, nisi quod non de numero fratrum, sed de parte585 sint hostium, <N442, f. 163va> ne586 iam587 vero, quod in extrema588 familiaris epistolae tuae parte posuisti589, miror cuiusquam590 <W411, f. 233r> catholici intellegentia591 laborare592, tamquam incertum sit593, an descendente ad infernum Christo caro eius requieverit in sepulchro, quae594 sicut vere et mortua et sepulta, ita vere595 est die tertio596 suscitata. Hoc enim et ipse dominus denuntiaverat597 dicens ad Iudaeos: Solvite templum hoc et in triduo suscitabo illud. Ubi evangelista598 subiungit: Hoc autem dicebat de templo corporis sui. Cuius rei veritatem etiam David praedixerat loquens sub599 persona domini salvatoris et dicens: Insuper et caro mea requiescet in spe, quoniam non derelinques600 animam meam in inferno nec601 dabis sanctum tuum videre corruptionem. Quibus utique verbis manifestatum602 est, quod Christi caro603 et in604 sepulchro requievit605 et corruptionem non subiit, quia celeriter606 vivificata607 reditu animae resurrexit. Quod non credere satis impium est et ad608 Manichaei Priscillianique doctrinam pertinere609 non dubium, qui sacrilego610 sensu ita se Christum simulant confiteri, ut611 612 incarnationis613, mortis et resurrectionis auferant veritatem.

Habeantur614 ergo inter vos epistolae615 et ad concilium in616 eum617 locum, qui omnibus opportunus618 sit, vicinarum conveniant sacerdotes provinciarum619, ut secundum haec, quae ad tua consulta620 <P9629, f. 119vb> respondimus, plenissimo disquiratur621 examine622, an sint623 aliqui inter episcopos, qui huius624 hereseos contagione625 polluantur626, a communione sine627 dubio sunt628 separandi, si nefandissimam sectam per omnium sensuum pravitates629 damnare noluerint. Nulla enim ratione tolerandum est, ut, qui praedicandae fidei suscepit officium, is contra evangelium Christi, <V1341, f. 140va> contra apostolicam doctrinam, contra universalis ecclesiam630 symbolum audeat disputare. Quales illic erunt631 632 discipuli, ubi tales docebunt magistri? Quae illic religio633 populi, quae salus plebis, ubi contra humanam societatem pudoris sanctitas <V630, f. 244ra> tollitur, coniugiorum634 foedus aufertur, propagatio generationis inhibetur, carnis natura damnatur, veri635 dei cultus636 interdicitur637, trinitas deitatis negatur, personarum proprietas confunditur, animabus humanis divina essentia datur et eadem ad638 diaboli arbitrium carne concluditur639. Dei640 filius per id, quod de virgine ortus, non per id, quod ex patre natus est, unigenitus praedicatur, idem641 nec vera642 dei pronem643 mortemque veram mendax etiam resurrectio resumptae de644 sepulchro carnis habeatur? Frustra utuntur catholico nomine, qui istis645 impietatis646 non resistunt, possunt haec credere, qui possunt647 patienter audire?

Dedimus648 itaque litteras ad fratres et coepiscopos649 nostros Terraconenses650, Carthaginenses651, Lusitanos atque Gallicos eisque concilium synodi generalis indiximus. Quae652 ad tuae dilectionis sollicitudinem pertinebit, ut nostrae ordinationis auctoritas ad praedictarum provinciarum episcopos653 deferatur654. Si autem aliquid655, quod absit, abstiterint656, quo minus possit657 celebrari gene<N442, f. 163vb>rale concilium, Galliciae658 saltim in unum659 conveniant sacerdotes, quibus congregandis660 fratres nostri Idatius661 et Coeponius imminebunt coniuncta cum eis in<W411, f. 233v>stantia tua, quo662 citius vel provinciali conventu remedium tantis vulneribus afferatur.

Datum XII Kal. Aug. Callipio663 et Ardabure664 conss.665

O93, f. 141ra; V630, f. 244ra; N442, f. 163vb; P9629, f. 119vb; W411, f. 233v; V1341, f. 140va

1 EIUSDEM] CXII ITEM EIUSDEM N442; LXIIII EIUSDEM W411; V1341

2 LEONIS] LEONIS PAPĘ N442

3 TURBIUM V1341

4 ASTURICENSE P9629

5 nominibus korr. aus in omnibus N442

6 dei filium] deum dominum W411

7 posteriorem] pro patre W411

8 credent W411

9 fit V1341

10 virgine korr. aus virgi P9629

11 natale V630; P9629; N442; W411; V1341

12 celebrarent W411

13 animam N442; W411

14 aiunt P9629; W411

15 diabulum W411

16 ex se] exe W411

17 caos] ea os W411

18 habere korr. aus habe O93; haberent W411

19 ex P9629

20 astruant korr. aus adstruant N442

21 peccatorum W411

22 diabuli W411

23 fimenta W411

24 daemonibus] demonibus et O93

25 sancto spiritu] spiritu sancto V1341

26 sancto V630

27 conceptos korr. aus conceptus V630

28 id fehlt W411

29 fatalibus korr. aus fatabibis P9629; factalibus W411

30 dicunt W411

31 alis W411

32 sub aliis] solus W411

33 discurrunt V630; describunt P9629; describunt korr. aus discribunt N442

34 corporas P9629

35 mathematici korr. aus mathematico O93; mathematici korr. aus mathemati P9629

36 apocrisis O93; apocrifis korr. aus apofrifis V630; apocrys P9629

37 earundem W411

38 XVI fehlt P9629

39 turbi V630; W411; V1341

40 episcopi] episcopus sanctus W411; episcopi EXPLICIUNT CAPITULA V1341

41 turibilio P9629; TURBINI W411; TURBIO V1341

42 Turibio episcopo] TURBINI EPISCOPI W411

43 EPISCOPI W411

44 dominico] domini quo V630; domini con W411

45 per] per me W411

46 notitia V630; notiae P9629

47 nostris O93; N442

48 antiquę korr. aus antiqę N442

49 reliquis P9629

50 errorum] error vel V1341

51 moribus V630; morbo W411; morbus korr. aus moribus V1341

52 sermo korr. aus sermone N442

53 communitorii P9629; commonitoriis W411

54 loquitur P9629

55 fecidissimam P9629; fedissimam korr. aus fecedissimam N442

56 sordidum P9629

57 quorumquumque korr. aus quorumquoque P9629

58 opinioninum P9629

59 ut fehlt W411

60 biberit O93; P9629; biberent V630; W411; V1341; biberint korr. aus biberit N442

61 perscilliani W411

62 diligentias W411

63 retractarentur W411

64 traxerit korr. aus traxerat N442

65 non fehlt W411

66 contempta W411

67 falsitates] falsitate is W411

68 deviarum P9629

69 in fehlt W411

70 tenebris W411

71 se V630; W411; V1341

72 eadem] adeo V630; V1341; etiam W411

73 immersit] inmersit ut W411

74 magicarum korr. aus peragicarum P9629

75 profana] pro vana W411

76 mendaica P9629

77 ut fehlt W411

78 demonionum P9629

79 effectu siderum] effectus idolorum P9629

80 sidorum O93

81 et fehlt W411

82 poena debetur] pendebitur W411

83 omniumque W411

84 humanum W411

85 constitutionum] cons constitutionum P9629

86 si in korr. aus sin O93

87 utremquę P9629

88 fatalis] factam vel P9629

89 omnibus W411

90 asirorum W411

91 hunc O93

92 pertinet V630; W411; V1341

93 destinctio P9629

94 presidiant W411

95 creaturam W411

96 deus ad imaginem suam] ad imaginem suam deus V630; V1341

97 siderarum P9629; siderum korr. aus sidera sunt N442

98 in fehlt W411

99 papatres O93

100 prorumpit P9629

101 instanter korr. aus intanter P9629

102 universa korr. aus universae N442

103 universa ecclesia] universe ecclesię P9629

104 pelleretur V630; V1341; appelleretur P9629; pelleretur korr. aus appelletur N442; appellaretur W411

105 ut P9629

106 detestati korr. aus detestandi N442

107 cum fehlt V630

108 pulicarum P9629; publicarum korr. aus publicorum N442

109 viderunt W411

110 eius W411

111 humanum W411

112 subverti korr. aus subverte N442

113 subverti si] subvertis W411

114 hominibus usquam korr. aus hominibus N442

115 districtio korr. aus distrinctio N442

116 lenita W411

117 quia N442

118 sacerdotalis V630

119 cruentes W411

120 quaeris W411

121 principium P9629

122 ad korr. aus a O93

123 timent korr. aus tim N442

124 corporale korr. aus corporare P9629

125 inruptione W411

126 excutiones P9629; executiones korr. aus excutiones N442; excutione W411

127 legem P9629

128 tempestate W411

129 interlusere P9629

130 bellorum] vel illorum W411

131 in W411

132 in fehlt W411

133 caeper P9629

134 coeperunt esse] esse coeperunt V630; V1341

135 pullicam P9629

136 secretam N442; W411

137 livertatem W411

138 gentium V1341

139 incitatum N442

140 pras P9629; W411

141 pentis P9629

142 defendenda korr. aus defenda N442; vendenda W411

143 priscilliani W411

144 subditur V1341; subdiatur W411

145 provanos W411

146 sensos W411

147 depravata korr. aus de pravitate V630

148 diabuli W411

149 dilectatio P9629

150 se fehlt V630; V1341

151 hos W411

152 statim P9629; statim korr. aus strictim N442

153 onia W411

154 blasphemium V630

155 sentiunt P9629

156 qui N442; quia W411

157 spiritu P9629

158 una O93; vanam W411

159 unam atque eandem] una atque eadem V630; P9629; V1341

160 deus fehlt V630; V1341

161 nun O93

162 atque] aut qui V630; V1341; alius qui N442; a qui W411

163 non fehlt W411

164 personae W411

165 gerunt O93; P9629

166 patripassiam P9629; patripassian W411

167 non korr. aus no N442; fehlt W411

168 nuncupantur korr. aus nuncupatur N442; nuncupatur W411

169 patris W411

170 ipse] pro se W411

171 homusion W411

172 sempiternus W411

173 credat fehlt V1341

174 non korr. aus no N442

175 II fehlt N442

176 cerit W411

177 quod W411

178 suffragantur V630; W411; V1341; suffragantur korr. aus frangantur N442

179 erri W411

180 pater] pater et V1341

181 generari O93; P9629; N442; generaret W411

182 putan W411

183 umquam] vel quam V1341

184 essensia P9629; essentiale W411

185 auget W411

186 AUTEM W411

187 CAPITULI V630; P9629; V1341

188 DESIGNAT W411; adsignatur V1341

189 quidem P9629

190 duci V630

191 sit] sit ex V630

192 aderent W411

193 futini O93

194 viro W411

195 haucsissent korr. aus haucsessent O93

196 dam P9629

197 adserant korr. aus aderant W411

198 est non korr. aus est N442

199 non fehlt V630; P9629; V1341

200 non unum] anum O93

201 alios korr. aus alius N442; alios W411

202 genitos korr. aus genitus N442; genitos W411

203 appellatur W411

204 hac P9629

205 alios W411

206 interlinear vel quo N442

207 Quocumque korr. aus Quodcumque P9629; quoque W411

208 versus korr. aus versum N442

209 contulerint korr. aus contulerit V630; contulerit W411

210 taendunt korr. aus tandunt V630

211 abruptum korr. aus abraptum N442

212 Iesum fehlt W411; nostrum V1341

213 vel] vel in P9629

214 propter P9629

215 Christi] christi quem korr. aus christi N442

216 viri P9629

217 hominis quod] hominis korr. aus hominis quod N442

218 quod fehlt W411

219 habitabit N442; W411

220 honorent W411

221 silent W411

222 domini N442

223 ostentatam V630; V1341; ostentatam korr. aus ostentam N442; ostentata W411

224 quias O93; quasi V630; P9629; V1341; quae] vel quia his N442; quia W411

225 fuerit korr. aus fuerint N442; fuerint W411

226 dogmate W411

227 magicheis W411

228 detecta W411

229 convincti N442

230 in fehlt V630

231 memore P9629

232 ieiuniis V630; ieiunii W411

233 ieiunus] ieiuniis korr. aus ieiunus solis N442

234 perditum P9629

235 a fehlt V630; V1341

236 unitatem P9629

237 quam W411

238 elegere] vel egere P9629

239 Referetur W411

240 ex N442; W411

241 filosophorum korr. aus filophorum P9629

242 manicheeo V1341

243 manantem] manentem et P9629

244 fidei W411

245 tam fehlt W411

246 ipse W411; V1341

247 Preter V630; N442; W411; V1341

248 autem] autem summę N442; autem me W411

249 una O93

250 omnia W411

251 ne V630; V1341

252 veritatis korr. aus veritas V1341

253 nostros O93

254 ullius P9629

255 indiguus V630; indiguus korr. aus indigu N442; indignus W411

256 non] non est V630

257 est qualitas] aequalitas O93; P9629; est qualitas korr. aus qualitas N442

258 enim fehlt V1341

259 depetit O93; P9629; depretit V630

260 est fehlt W411

261 semper] semper est W411

262 quicumque] qui cum W411

263 cumque P9629

264 se fehlt W411

265 et fehlt W411

266 perpetim W411

267 vel animae fehlt W411

268 ADNOTATIO korr. aus ADNOTATO P9629

269 episcopus O93; P9629; episcopos N442

270 diabulus W411

271 fuerit V630; N442; W411; V1341

272 officium W411

273 cahoo V630; V1341; caho W411

274 tenebris] tenebris se W411

275 sibi V630

276 adiutorem W411

277 omnis korr. aus om N442; omnes W411

278 fides] fides sua W411

279 creaturarum] creaturarum corporalium korr. aus creaturarum V1341

280 sive corporalium fehlt V1341

281 nihil non korr. aus nihil O93

282 diabulus W411

283 bonus] bonus non W411

284 si in eo quod factus est permaneret fehlt W411

285 excellentiam O93; P9629

286 substantiam korr. aus substantias P9629

287 sed a summo bono, cui debuit adhaerere, descivit fehlt V1341

288 ad P9629; a fehlt W411

289 a summo] assummo V630

290 ipsi korr. aus ipse W411

291 a veris] haberis W411

292 prorunt W411

293 natura P9629

294 arguunt korr. aus argunt N442

295 deliquunt W411

296 Haec W411

297 volutaria W411

298 damnantur korr. aus damnatur N442

299 dampnat P9629

300 perhorrescunt] per erorres sunt W411

301 manicheorum korr. aus macheorum V1341

302 detestanter V630

303 turpidinis W411

304 non fehlt W411

305 et fehlt N442

306 matrimoniis W411

307 subolis P9629

308 eorum] IPSORUM EST V630; V1341; ipsorum P9629; N442

309 humanarum W411

310 corporum korr. aus coporum P9629

311 diboli O93; diabuli W411

312 interlinear vel opere demonum N442

313 per daemones] opere demonum W411

314 mulierum] mulierum utique N442

315 credendum V1341

316 creatio P9629; concrescio W411

317 dignati N442

318 quia W411

319 alia W411

320 Quia V630; P9629; W411

321 formant korr. aus formantur N442

322 tales fabricantur errores] talis fabricator erroris W411

323 fabricant korr. aus fabricantur N442

324 virus korr. aus verus P9629; virus korr. aus vir N442; virum W411

325 autem fehlt N442

326 mulieribus korr. aus muliebus V1341

327 quide P9629

328 es W411

329 conceptos ne] conceptione W411

330 subolis P9629

331 dei W411

332 repugnas W411

333 qui W411

334 substantiae P9629; substantiam W411

335 et V630

336 materni P9629

337 illa korr. aus illo N442

338 mortalitatis N442

339 contagione N442

340 quę N442

341 prono V630

342 promissionis korr. aus promissiones N442; remissionis W411

343 sed W411

344 hieremiam korr. aus heremiam N442

345 animas quae korr. aus animas N442

346 caelestis W411

347 ab V630

348 se W411

349 per aerias] per aereas korr. aus peereas P9629

350 aereas V630; N442

351 sideras V630; sidias W411; sidereas korr. aus sideres V1341

352 diversis korr. aus diversas N442; versis W411

353 conclusa W411

354 dissimili korr. aus dissmuli N442

355 impietatis korr. aus impietates V630

356 erribus W411

357 hominum korr. aus animum P9629

358 opifice korr. aus ifice N442; opice W411

359 per fehlt W411

360 et fehlt W411

361 in quo] iniquo W411

362 Non korr. aus No N442

363 grecus korr. aus grecos W411

364 non korr. aus no N442

365 cursus siderum] siderum cursus V630

366 fimenta W411

367 nobilis P9629

368 statutus V630; satus P9629

369 toti W411

370 impares gratia] inparentcia W411

371 miserris W411

372 se W411

373 quod fehlt W411

374 monet fehlt W411

375 dicentes W411

376 Qui P9629

377 separavit W411

378 Tribulatio] Tribulatio an V630; P9629; W411; Tribulatio an korr. aus Tribulatio N442

379 periculum] periculum an persecutio N442

380 mortificabimur W411

381 sicut V630; N442

382 speramus P9629

383 Christi] christi a W411

384 temporalibus korr. aus temporibus N442

385 fatorum korr. aus factorum N442

386 UNDECIMO P9629

387 est fehlt P9629

388 animas N442

389 et N442; a W411

390 amentiam korr. aus amtiam N442

391 hominibus W411

392 faventie P9629; fabentia W411

393 stare W411

394 locutus P9629

395 qisquis P9629; quisquis] quis et W411

396 qualibus W411

397 sit fehlt W411

398 deditus a] dedita W411

399 QUODECIMO P9629; DUODECIMUM korr. aus DUODECIMO N442

400 est fehlt P9629

401 corporis] corporis anime V630

402 describunt korr. aus discribunt N442

403 in fehlt P9629

404 statuunt korr. aus statuent O93; statuum W411

405 et korr. aus e N442

406 siderea korr. aus sidea N442

407 praepediunt] prepediunt non W411

408 seducat N442

409 philofiam P9629

410 fallatiam V630; N442; W411; V1341

411 elimenta W411

412 quia W411

413 sense P9629

414 non korr. aus no N442

415 irescit P9629

416 agmentum W411

417 corpus O93

418 quod lex korr. aus quod P9629

419 propheta V630; V1341; propetia W411

420 apta V630; P9629; N442; W411; V1341

421 apostolus fehlt W411

422 desideria korr. aus sideria N442

423 coacerbabunt korr. aus coacerbabant V630

424 prurientes korr. aus prurientis P9629; spurientes W411

425 fabula W411

426 communicabunt] commune habeant N442; communiabant W411

427 docre] docere vel credere korr. aus docere N442

428 et W411

429 a V630; W411; V1341

430 ei V630

431 sicut fehlt W411

432 dignum korr. aus indignum N442

433 si P9629; W411

434 quod omne] quodam ne W411

435 operentur W411

436 eorum W411

437 dicentur W411

438 nullum W411

439 adsequi ut korr. aus adsequi O93

440 reformentur W411

441 dispectui V630; P9629; dispectui korr. aus despectui N442

442 novit] novit vere W411

443 incovertibilem W411

444 saparatam O93

445 quia W411

446 incedere W411

447 est fehlt P9629; W411

448 semper idem] idem semper V630; P9629

449 veritate W411

450 mutabilis] mutabilis est V630; W411; V1341

451 non korr. aus no N442

452 quia ut] qui autem V630; P9629; V1341; Quod autem N442

453 ut fehlt N442

454 non korr. aus no N442

455 vero fehlt W411

456 testatu P9629

457 corporis] corporis corpori W411

458 terna W411

459 servantur N442; teneatur W411

460 permaneant W411

461 repperi V630

462 divinam terrenamque] divinam vel terrenam humanamque V630; V1341

463 animae korr. aus anima N442

464 adfirmentur korr. aus adfirmetur N442

465 et fehlt P9629

466 mundum] mundum cum korr. aus mundum N442

467 elimentis W411

468 conditione W411

469 profitentur korr. aus profitetur N442

470 sacrilegia korr. aus sacrilegio N442

471 interlinear vel pene N442

472 inmixtione N442

473 violarunt V630; N442; W411; V1341; violarant korr. aus violarent P9629

474 praesumptione diabolica] praesumptionem diabolicam N442; W411

475 detestatur korr. aus detestantur N442

476 nos istud] nostrum W411

477 quodam korr. aus quondam N442

478 prelinrent W411

479 sentiretur W411

480 ergo korr. aus ego V630

481 ut W411

482 falsas V630; falsi P9629; falsati korr. aus falsatis N442; falsati W411; falsatos korr. aus falsatas V1341

483 ad W411

484 multorum W411

485 seminatum P9629

486 interdicede W411

487 et ignibus] a dignibus W411

488 enim fehlt V630; V1341

489 quaedam fehlt P9629

490 veneni W411

491 famularum W411

492 latentur P9629; latente W411

493 naturatione W411

494 cuicumque V1341

495 nomine] nomine censerunt korr. aus nomine N442

496 eos fehlt V630

497 libros korr. aus codices N442

498 legere korr. aus legi N442

499 vitii W411

500 noverit] noverit in W411

501 quam P9629; quoniam] quoniam qui korr. aus quoniam N442

502 qui fehlt N442; W411

503 errore W411

504 XVI fehlt V1341

505 HOST V630; Post] Postremo capitulo N442; POSTREMO AUTEM CAPITULO W411

506 iuxta W411

507 dictinii korr. aus dictini N442; dictioni W411

508 quod W411

509 venerentur W411

510 cum N442; eum W411

511 recuperationem N442; rerationem W411

512 legant O93; P9629

513 non] non quod korr. aus non N442

514 haec W411

515 inpone korr. aus inponere N442

516 vel P9629

517 inter catholicos] interdicant holicos W411

518 senseatur V630; censeatur korr. aus senseatur V1341

519 sed etiam] sententiam W411

520 dampnatus P9629

521 non N442; W411

522 nec korr. aus ne N442; W411

523 velanime W411

524 nominis korr. aus nomines P9629

525 decreta O93; P9629

526 declinant W411

527 enim ad] animam de W411

528 tanta] tanta cordis korr. aus tanta N442; tata W411

529 vos P9629

530 fatient P9629

531 se korr. aus sensus N442

532 effugant W411

533 mistis W411

534 istis tam] istam V630

535 foeda] foederata N442; federa W411

536 testamentum fehlt V630

537 scire W411

538 reputant W411

539 finem korr. aus fidem O93; fimen W411

540 interlinear vel recipiendo N442; praecipiunde W411

541 ministeriis] misteriis eorum korr. aus ministeriis N442; misteriis W411

542 inmundiora korr. aus inmundoora N442

543 turpido W411

544 pullicam P9629

545 Ne korr. aus Nec V630; nec W411

546 videre W411

547 cuius P9629

548 nos W411

549 pras P9629; W411

550 facimus V630

551 reseratum] reseratam V630

552 tuam fehlt V630

553 gestra P9629

554 fidissimo W411

555 prescillianistarum P9629

556 incertissima W411

557 multumque korr. aus multum qui N442

558 quia korr. aus qui N442

559 sunt fehlt P9629

560 sacris] sacris in P9629

561 et fehlt W411

562 forma non korr. aus forma O93

563 discrepat korr. aus discre V1341

564 oppinor korr. aus oppinior N442

565 quid korr. aus que P9629

566 iis V1341

567 his quae korr. aus his N442

568 quae fehlt O93; P9629

569 non] non sit korr. aus non N442

570 profani W411

571 corundam V630

572 conveniunt V630; V1341

573 dixerim V630; N442; V1341

574 horem W411

575 prestitum korr. aus pre N442; prestitum W411; presulum korr. aus prescium V1341

576 fures N442; feres W411

577 non korr. aus no N442

578 Cum autem korr. aus Cum N442

579 his fehlt W411

580 detrectent korr. aus detretent N442

581 subscriptionibus W411

582 anathemare W411

583 dissimulant N442

584 qui P9629

585 patre W411

586 ne fehlt V630; V1341

587 iam] in ea W411

588 extrma korr. aus extremo P9629

589 posuistis V1341

590 cuius V1341

591 intellegentia korr. aus intellegentiae P9629intellegentiam N442; W411

592 labore V630; V1341

593 sit an] si tandem W411

594 quae fehlt W411

595 vero W411

596 tertia P9629; W411

597 denuntiaverat] denuntia habere W411

598 evangelia P9629

599 sub fehlt W411

600 derelinques korr. aus derelinquens V630

601 nec] non et W411

602 manifestum V630; V1341

603 caro fehlt V630

604 in sepulchro requievit] tuae sepulture quievit W411

605 quievit V630; V1341

606 celeriter korr. aus cele N442

607 vivificata reditu] vita creditur W411; vivifica V1341

608 ad fehlt W411

609 pervenire V630

610 sacrilegio W411

611 et fehlt W411

612 ut] ut et N442

613 incarnationis] incarnationis et korr. aus incarnationis N442

614 Habeatur korr. aus Habeantur N442

615 epistolae et ad] episcopale N442; W411

616 in fehlt P9629

617 in eum] ad eum korr. aus eum N442; in W411

618 oportunis W411

619 provinciarum fehlt W411

620 consuta W411

621 inquiratur] inquiratur et korr. aus inquiratur, interlinear disquiratur N442; disexquiratur W411

622 examine] exanime P9629; ex animae W411

623 sint korr. aus sit V1341

624 huius hereseos] iussere eos W411

625 contagio W411

626 pulluantur O93; V630

627 sine dubio sunt] sunt sine dubio V630

628 sunt fehlt N442

629 pravitatis W411

630 ecclesiae V630; N442; V1341

631 erunt korr. aus eruunt P9629

632 erunt discipuli korr. aus erunt discipuli erunt discipuli V1341

633 regio O93; V630; P9629; W411; religio korr. aus regio V1341

634 coniungiorum W411

635 Veris V630; verum W411

636 cultum W411

637 interdicitur fehlt W411

638 a P9629; W411

639 concludatur V630; V1341

640 Dei korr. aus Deus V630

641 Idemque N442

642 veri N442

643 pronem] dei proles nec verus virginis partus (partu W411) asseritur ut per falsam passionem V630; W411; V1341; dei prolis nec verus virginis partus asseritur ut per falsam passionem mortemque non korr. aus prolis mortemque N442

644 de fehlt W411

645 istis korr. aus isti V1341

646 impietatibus V630; N442; W411; V1341; impietate P9629

647 possunt] possunt haec W411

648 Didicimus W411

649 episcopos W411

650 terracomenses P9629; terraconenses korr. aus terraconensis V1341

651 cartagienses O93; V1341

652 Quae fehlt W411

653 episcopos] episcopus cos W411

654 differatur P9629

655 aliqui W411

656 obstiterit V630; N442; obstiterint V1341

657 possint V1341

658 gallici N442

659 vestrum P9629

660 congregandis korr. aus congegandis P9629; congregandis fehlt W411

661 idactius P9629; edatius W411

662 quo citius] quotitius korr. aus quotius P9629

663 callapio W411

664 ardapore V630; V1341; ardabore W411

665 conss fehlt P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 18.9.2005