[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an die Bischöfe Italiens

Inhaltsverzeichnis

Bischof Petrus von Ravenna an Abt Eutyches

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Bischof Flavianus von Konstantinopel

O93, f. 141rb; V630, f. 228vb; N442, f. 140vb; P9629, f. 120ra; W411, f. 233v; V1341, f. 140vb

LXVIII1 LEONIS2 RESCRIPTUM3 AD4 FLAVIANUM EPISCOPUM5 CONTRA EUTICETIS6 PERFIDIAM.

I Quod ignorantia sanctarum7 scripturarum Euticen hereticum fecerit8.

II Contra eos, qui in duos filios dispensationis9 dominicae ministerium10 scindere11 moliuntur.

III Contra eos, qui passibilem divinitatem unigeniti filii audeant12 asserere.

<N442, f. 141ra> <W411, f. 234r> IIII Contra eos, qui in13 duas naturas Christi temperamentum vel confessionem14 argumentantur.

V Contra eos, qui caelestem15 aut alterius cuiusque16 substantiam exsistere formam servi, quam17 ex nobis assumpsit18, insaniendo19 asserunt.

VI Contra eos, qui duas quidem ante adunationem <V1341, f. 141ra> naturas domini20 delirant21, unam vero post adunationem confingunt22 23.

Dilectissimo24 fratri Flaviano Leo episcopus25.

Lectis26 dilectionis tuae27 litteris, quas28 miramur fuisse tam29 seras30, sed31 gestorum episcopalium ordine recensito32 tandem, quid apud vos scandali33 contigerit atque contra integritatem fidei exortum fuisset, agnovimus et, quae prius videbantur34 occulta, nunc nobis reserata patuerunt35.

Quibus Eutices, qui presbyterii36 nomine <V630, f. 229ra> honorabilis videbatur, multum imprudens37 et nimis imperitus ostenditur, ut etiam38 de ipso dictum sit a propheta: Noluit intel<P9629, f. 120rb>legere, ut bene ageret, iniquitatem meditatus est in cubili suo. Quid39 autem iniquius40 quam impia sapere et sapientioribus doctioribusque41 non cederet42? Sed in hanc insipientiam43 cadunt, qui, cum ad agnoscendam44 veritatem aliquo impediuntur obstaculo45, non ad propheticas voces, non ad46 apostolicas litteras nec ad evangelicas auctoritates47, <O93, f. 141va> sed ad48 semetipsos49 recurrunt, et ideo magistri erroris50 exsistunt, quia veritatis discipuli non fuerunt. Quam enim eruditionem de sacris novi et veteris testamenti paginis51 acquisivit, qui nec ipsius quidem symboli initia52 compraehendit53, et quod per totum mundum54 omnium regenerandorum55 voce depromitur56, istius adhuc senis57 corde non capitur?

Nesciens58 igitur, quid59 de60 verbo61 et de verbi dei62 incarnatione sentire, nec volens ad promerendum lumen intellegentiae in sanctarum scripturarum latitudine63 laborare, illam saltim communem et indiscretam64 confessionem sollicito recepisset auditu, quam fidelium universitas profitetur credere se in deum patrem omnipotentem et65 Iesum Christum filium eius66, qui natus est de67 spiritu sancto ex68 Maria virgine. Quibus tribus sententiis omnium fere hereticorum machinae69 destruuntur. Cum enim70 deus et omnipotens et pater creditur, sempiternus71 idem72 filius73 demonstratur in nullo a patre differens, quia de deo deus, de74 omnipotente omnipotens, de aeterno natus est coaeternus, non posterior tempore, non inferior potestate75, non dissimilis76 gloria, non divisus77 essentia. Idem vero sempiterni genitoris unigenitus sempiternus natus est de78 spiritu sancto ex Maria virgine. Quae nativitas temporalis79 illi nativitati divinae80 et sempiternae nihil minuit, nihil contulit81, sed totam82 se reparandum83 homini, qui erat deceptus, impendit, ut84 mortem85 <W411, f. 234v> vinceret86 et diabolum87, qui mortis habebat imperium, <N442, f. 141rb> sua virtute <V1341, f. 141rb> destruet88. Non enim superare89 90 possemus91 peccati et mortis auctorem, nisi naturam nostram ille susciperet et suam faceret, quem nec peccatum contaminare92, nec mors potuit detinere. Conceptus quippe est de spiritu sancto intra uterum virginis matris, quae illum ita salva93 virginitate edidit, quemadmodum salva virginitate concepit. Sed si de hoc christianae fidei fonte purissimum94 sincerumque95 intellectum haurire non96 poterat, quia splendorem perspicuae veritatis obcaecatione97 sibi propria tenebrabat98, doctrinae evangelicae se99 subdidisset100 <P9629, f. 120va> dicente Matthaeo: Liber generationis Iesu Christi, filii101 102 David, filii103 Abraham. Apostolicae quoque praedicationis expetisset instructum104 legens105 in epistola ad Romanos: Paulus servus Iesu Christi vocatus apostolus segregatus106 in evangelium dei, quod107 ante108 promiserat per prophetas suos <V630, f. 229rb> in scripturis sanctis de filio suo, qui factus est ei ex semine David secundum carnem. Ad propheticas quoque paginas piam sollicitudinem contulisset109, inveniens110 promissionem dei ad Abraham dicentis: In semine tuo benedicentur omnes gentes. Et ne de111 huius seminis112 proprietate113 dubitaret114, secutus fuisset apostolum dicentem: Abrahae dictae sunt promissiones115 et semini eius. Non dicit: et seminibus, quasi in multis, sed quasi in uno: et semini116 tuo, quod est Christus. Isaiae quoque praedicationi117 interiora118 appraehendisset auditum119 dicentis: Ecce120 virgo in utero accipiet et pariet filium, et vocabunt121 nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum122, nobiscum deus, eiusque123 prophetae fideliter124 verba legisset: Puer natus est nobis, filius datus est nobis, cuius potestas super humeros eius, et vocabunt125 nomen eius magni consilii angelus, admirabilis consiliarius, deus fortis, princeps pacis, pater futuri126 saeculi. Nec frustratorie127 loquens ita verbum diceret128 carnem129 factum, ut editur130 utero virginis131 haberet formam hominis et non haberet materni corporis veritatem. An132 forte ideo putavit dominum133 nostrum Iesum Christum non nostrae esse naturae, quia missus ad beatam Mariam134 angelus ait: Spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi obumbrabit135 tibi. Ideoque136 quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius dei, et137 quia conceptus virginis138 divini139 fuit operis, non de natura140 concipientis fuerit caro concepti141? Sed non ita nobis142 intellegenda est illa generatio singulariter mirabilis et mirabiliter singularis, ut per novitatem <V1341, f. 141va> creationis143 proprietas remota sit144 generis. Fecunditatem enim virginis145 spiritus sanctus dedit, veritas autem corporis sumpta146 de corpore est et aedificante147 sibi sapientia domum148 verbum <O93, f. 141vb> caro factum est et habitavit in nobis, hoc149 est in150 ea151 152 carne, quam suscepit153 ex homine et quam spiritus154 vitae rationabilis155 animavit.

Salva156 igitur proprietate utriusque naturae et in unam coeunte157 personam158 <W411, f. 235r> suscepta159 160 est a maiestate humilitas, a virtute infirmitas161, ab aeternitate mortalitas. Et ad resolvendum condicionis nostrae <N442, f. 141va> debitum natura inviolabilis162 naturae163 est unita164 passibili165, ut, quod divinis166 remediis congruebat, unus atque idem mediator dei et hominum homo <P9629, f. 120vb> Christus Iesus et mori posset167 ex uno et mori non posset ex altero. In integra168 ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est169 170 deus, totus in suis, totus in nostris. Nostra autem dicimus, quae in nobis ab initio creator condidit et quae reparata171 suscepit. Nam illa, quae deceptor intulit, et homo deceptus amisit172, nullum habuerunt in salvatore vestigium. Nec173 quia communionem humanarum subiit infirmitatum, ideo nostrorum fuit particeps delictorum. Assumpsit formam <V630, f. 229va> servi sine sordi174 peccati humana augens, divina non175 minuens, quia176 exinanitio177 illa, qua178 se invisibilis visibilem praebuit et creator ac dominus omnium rerum unus179 voluit esse mortalium, inclinatio fuit miserationis180, non defectio potestatis. Proinde qui manens in forma dei fecit hominem181, idem in forma servi factus est homo. Tenet enim sine defectu proprietatem suam utraque natura182 et sicut forma servi dei formam non183 ademit184, ita forma dei servi185 formam non minuit.

Nam quia gloriabatur diabolus hominem sua fraude186 deceptum divinis caruisse muneribus et immortalitatis dote nudatum duram187 mortis188 subisse189 sententiam seque in malis suis quoddam de praevaricatoris190 consortio invenisse solacium, deum quoque iustitiae191 exigente ratione erga hominem, quem tanto192 honore condiderat, propriam mutasse193 sententiam, opus fuit secreti dispensatione consilii, ut incommutabilis deus, cuius voluntas non potest sua benignitate privari, primam erga nos pietatis suae dispensationem sacramento occultiori compleret et homo diabolicae iniquitatis versutia actus194 in culpam contra dei propositum non periret.

IIII195 <V1341, f. 141vb> Ingreditur196 ergo in197 mundi infima198 filius dei de caelesti199 sede descendens et a paterna gloria non recedens200, novo ordine, nova nativitate generatus. Novo ordine, quia invisibilis in suis visibilis201 apparuit202, incompraehensibilis voluit compraehendi, ante tempora manens esse coepit ex tempore, universitatis dominus servilem formam obumbrata maiestatis suae immensitate203 suscepit, impassibilis deus non dedignatus est homo204 esse passibilis et immortalis mortis legibus subiacere. Nova autem nativitate generatus, quia inviolata virginitas concupiscentiam nescivit et carnis materiam ministravit. Assumpta est205 de matre206 domini natura, non culpa207, nec in domino Iesu Christo ex utero virginis genito, quia nativitas est208 mirabilis, ideo nostrae est naturae dissimilis. Qui enim verus est deus, idem verus est homo, et nullum est in hac unitate mendacium, dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo <W411, f. 235v> deitatis. Sicut enim deus non mutatur209 miseratione, ita homo210 non consumitur dignitate. Agit211 enim utraque forma212 cum alterius communione213, quod proprium214 est, verbo215 scilicet operante216, quod verbi est217, car<N442, f. 141vb>ne exsequente, quod carnis218 est219. Unum horum coruscat miraculis220, aliud succumbit iniuriis221. Sicut verbum ab aequalitate222 paternae gloriae non recedit, ita223 caro naturam nostri generis non relinquit224. Unus enim idemque est225, <P9629, f. 121ra> vere filius226 dei et vere filius227 228 hominis, filius229 deus230 per231 id, quod in principio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum, homo per id, quod verbum232 caro factum est et habitavit in nobis, deus per id, quod <V630, f. 229vb> omnia per ipsum facta sunt et sine ipso233 factum est nihil234, homo per id, quod factus235 est ex muliere, factus236 sub lege. Nativitas carnis manifestatio est humanae naturae, partus virginis divinae est virtutis237 indicium. Infantia parvuli ostenditur238 humilitate cunarum239, magnitudo altissimi declaratur vocibus240 angelorum, similis est rudimentis hominum, quem Herodes impius241 molitur occidere, sed dominus est omnium, quem magi gaudentes suppliciter veniunt242 adorare. <O93, f. 142ra> Iam cum ad praecursoris sui Iohannis baptismum venit, ne lateret, quod carnis velamine divinitas tegeretur, vox patris de caelo intonans243 dixit: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacuit244. Quem itaque sicut hominem diaboli245 temptat astutia, eidem246 sicut deo angelica famulantur officia. Esurire, sitire, <V1341, f. 142ra> lassescere atque dormire evidenter humanum est, sed quinque panibus quinque milia hominum saturare247 et248 largiri249 Samaritanae aquam250 vivam251, cuius haustus252 bibenti253 praestat254, ne255 ultra iam sitiat, supra dorsum256 maris plantis non subsidentibus257 ambulare et elationes fluctuum increpata tempestate consternere, sine ambiguitate divinum est. Sicut ergo, ut multa praeteream, non eiusdem naturae258 est flere miserationis affectu259 amicum mortuum et eundem remoto quatriduanae260 aggere261 sepulturae ad262 vocis imperium excitare redivivum aut in cruce pendere et in263 noctem264 luce265 conversa omnia elementa266 tremefacere aut clavis transfixum esse et267 paradisi268 portam fidei269 latronis aperire, ita non eiusdem naturae est dicere: Ego et pater unum sumus, et dicere: Pater maior me est. Quamvis enim in domino Iesu Christo dei et hominis una persona sit, aliud tamen est, unde in utroque270 communis est contumelia, aliud, unde communis est gloria. De nostro enim illi271 est minor patre humanitas, de patre illi272 est aequalis cum patre divinitas.

V273 Propter hanc ergo unitatem personae in utraque natura intellegendam et filius hominis legitur descendisse de caelo, cum filius dei carnem de ea virgine, de qua est natus, assumpserat274, <W411, f. 235r> et rursus filius dei crucifixus dicitur275 ac sepultus, cum haec non in divinitate ipsa, qua276 unigenitus consempiternus et consubstantialis277 est patri, sed in naturae278 humanae sit infirmitate279 perpessus. Unde unigenitum filium280 dei crucifixum et sepultum omnes etiam281 in symbolo282 confitemur secundum illud apostoli dictum: Si enim cognovissent, numquam dominum283 maiestatis crucifixissent284. Cum285 autem286 ipse <P9629, f. 121rb> dominus noster atque salvator fidem discipulorum suis interrogationibus erudiret, quem me, inquit287, dicunt homines esse filium hominis288? Cumque289 illi diversas aliorum opiniones290 retexuissent: Vos autem291, ait292, <N442, f. 142ra> quem me dicitis293 esse? Me294 utique, qui sum filius hominis et quem295 in forma servi atque in veritate carnis aspicitis, quem me esse dicitis? Ubi beatus Petrus divinitus inspiratus et confes<V630, f. 230ra>sione sua omnibus gentibus profuturus: Tu es, inquit296, filius dei vivi. Nec immerito beatus est pronuntiatus a domino et a principali297 petra soliditatem298 et virtutem299 traxit <V1341, f. 142rb> et300 nominis, qui per revelationem patris eundem et dei filium301 est confessus et Christum, quia unum horum sine alio receptum non proderat ad salutem et aequalis erat periculi302 dominum Iesum Christum aut deum tantummodo303 sine homine aut sine deo solum304 hominem credidisse. Post resurrectionem vero domini, quae utique veri corporis305 fuit, quia non alter est resuscitatus, quam qui fuerat306 crucifixus et mortuus, quid aliud quadraginta dierum mora307 gestum est308, quam ut fidei309 nostrae integritas ab omni caligine mundaretur? Colloquens enim cum discipulis310 et cohabitans311 atque312 convescens313 et pertractari314 se diligenti curiosoque contactu315 ab eis316 317, quos dubietas318 praestringebat319 assensum320 adhibens321, ideo et clausis ianuis ad discipulos introibat322 et flatu suo323 dabat324 spiritum sanctum et donato intellegentiae lumine sanctarum scripturarum occulta pandebat. Et325 rursus idem vulnus lateris, fixuras clavorum et omnia recentissimae passionis signa monstrabat326, dicens: Videte327 manus meas et pedes328, quia ego sum, palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere, ut agnosceretur in eo proprietas divinae humanaeque naturae individua permanere et ita sciremus329 verbum330 non hoc esse, quod carnem, et331 unum dei filium et verbum confiteremur332 et carnem. Quo333 fidei sacramento Eutices334 nimium335 aestimandus336 est vacuus, qui337 naturam nostram in unigenito dei nec per humilitatem mortalitatis, nec per gloriam resurrectionis agnovit338, nec339 sententiam beati apostoli et340 evangelistae341 Iohannis expavit342 dicentis: Omnis spiritus, qui confite<O93, f. 142rb>tur Iesum Christum in carne venisse343, ex deo est, et omnis spiritus, qui solvit344 Iesum, ex deo non est, et hic est antichristus. Quid autem345 solvere Iesum nisi humanam ab eo separare346 naturam et sacramentum, per quod unum347 salvati348 <P9629, f. 121va> sumus, impudentissimis349 evacuare350 figmentis351? Caliginans352 vero circa naturam corporis353 necesse est, ut etiam in passione eius eadem <W411, f. 236v> obcaecatione354 dispiciat355. Nam qui356 crucem domini non putat falsam et susceptum357 pro mundi salute supplicium verum fuisse non dubitat, cuius credit358, mortem agnoscat359 et carnem, nec diffiteatur nostri corporis hominem, quem360 cognoscit fuisse passibilem, quoniam negatio361 verae362 carnis negatio363 est etiam corporeae364 passionis. Si ergo christianam365 suscepit366 fidem et a praedicatione <V1341, f. 142va> evangelii suum non avertit367 auditum, videat, quae368 natura369 transfixa clavis pependerit in crucis ligno et aperto370 per militis371 lanceam372 latere crucifixi, intellegat, unde sanguis373 et aqua fluxerit, ut ecclesia dei et lavacro regeneretur374 et poculo. Audiat et375 beatum376 Petrum apostolum praedicantem, <N442, f. 142rb> quod sanctificatio spiritus per aspersionem377 fiat sangui<V630, f. 230rb>nis378 Christi, nec transitorie legat379 eiusdem380 apostoli verba dicentis381: Scientes382 quod non corruptibilibus argento et auro redempti estis de vana vestra conversatione paternae traditionis, sed pretioso sanguine, quasi agni incontaminati et immaculati Iesu Christi. Beati quoque apostoli Iohannis testimonio non resistat dicentis: Et sanguis383 Iesu Christi filii dei mundat384 nos ab omni peccato. Et iterum: Haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra, et quis385 est386, qui vincit mundum, nisi qui credit, quoniam Iesus est filius dei? Hic est, qui venit per aquam et387 sanguinem Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine, et spiritus est, qui testificatur, quoniam Christus est veritas, quia tres sunt, qui testimonium dant: spiritus388, aqua et sanguis389, et tres unum sunt: spiritus utique sanctificationis et sanguis390 et aqua baptismatis, quae tria unum sunt et individua391 manent, nihilque eorum a sua392 connexione seiungitur, quia ecclesia catholica hac393 fide vivit, hac proficit, ut in domino Iesu Christo vera394 nec sine395 divinitate396 humanitas397, nec398 sine vera credatur humanitate399 divinitas.

VI400 Cum autem ad interlocutionem401 examinis402 vestri Eutices responderit403 dicens404: Confiteor ex duabus405 naturis fuisse dominum nostrum ante adunationem, post406 vero407 adunationem408 unam naturam confiteor; miror tam absurdam409 tamquam410 perversam411 professionem412 413 nulla iudicantium increpatione repraehensam et cernens414 nimis insipientem415 416 ita omissum, quasi417 nihil, quod offenderet, esset auditum, cum tam impie duarum naturarum ante incarnationem unigenitus dei418 filius fuisse dicatur, quam nefarie, postquam419 verbum caro factum420 est, natura421 in eo singularis asseritur. Quod non422 Eutices <P9629, f. 121vb> ideo vel recte vel tolerabiliter aestimet dictum, quia nulla vestra423 424 est sententia confutatum425, dilectionis tuae igitur426 diligentiam commonemus427, frater428 carissime, et429, si per inspirationem430 misericordiae431 dei ad satisfactionem causa432 perducitur, imprudentia433 hominis434 <W411, f. 237r> imperiti etiam435 ab hac sensus436 sui437 macula per te purgetur, qui438 439 quidem, ut440, sicut gestorum ordo patefecit, bene coeperat a sua persuasione441 discedere, cum ex442 vestra sententia coartatus profiteretur se dicere443, quod antea444 non dixerat, et <V1341, f. 142vb> ei fidei acquiescere, cuius prius fuisset alienus, sed cum anathematizando impio dogmati noluisset praebere consensum, intellexit eum fraternitas vestra in sua manere445 perfidia dignumque esse, qui iudicium condemnationis446 exciperet. De quo447, si fideliter atque utiliter doletis448, quam recte449 mota sit episcopalis auctoritas, vel se recognoscat450 vel si ad satisfactionis451 plenitudinem omnia, quae ab eo male sunt sensa, viva voce452 et praesenti453 subscriptione454 damnaverit455, non erit repraehensibilis erga correctum456 quanta<O93, f. 142va>cumque miseratio, quia dominus noster verus et bonus pastor, qui animam suam posuit pro ovibus suis, et qui457 venit animas hominum salvare, non perdere, imitatores nos458 vult459 esse <V630, f. 230va> suae pietatis, ut peccantes quidem460 iustitia coerceat461, conversos462 autem misericordia463 non repellat. Tunc enim demum fructuosissime fides vera464 depraehenditur465, <N442, f. 142va> quando etiam a sectatoribus466 suis opinio falsa damnatur. Ad omnem vero causam pie ac fideliter exsequendam467 fratres468 nostros Iulianum469 episcopum et Renatum presbyterum470, sed et filium meum471 Hilarum472 diaconum vice473 nostra direximus, quibus Dulcitium notarium nostrum, cuius nobis fides est474 probata, sociavimus confidentes adfuturum divinitatis auxilium, ut475, si476 qui erraverint477, damnata478 sensus479 sui pravitate480 salvetur481.

Dat. Id. Iun. Asterio et Protogene vv. cc482. aera483 CCCCLXXXVI.

O93, f. 142va; V630, f. 230va; N442, f. 142va; P9629, f. 121vb; W411, f. 237r; V1341, f. 142vb

1 LXVIII fehlt V630; LXXV N442; IIII W411; LXII V1341

2 LEONIS] ITEM PREDICTI LEONIS PAPĘ N442

3 SCRIPTUM V630

4 AD] AD EUNDEM N442

5 EPISCOPUM fehlt W411

6 EUTICES O93; P9629

7 sanctorum O93; P9629; W411; sanctarum korr. aus sanctorum V1341

8 fecerunt P9629

9 dispensationis korr. aus dispensationes V630

10 misnisterium V630; misterium W411; V1341

11 scindere moliuntur] sciunt detractare W411

12 audent N442

13 in fehlt N442

14 confessionem O93; confusionem korr. aus confessionem N442

15 caeleste V630; V1341

16 cuiuscumque V630

17 quam ex korr. aus quam P9629

18 assumpsit korr. aus assumptsit V630

19 insanendo W411

20 dn. O93; deum P9629; domini] domini non N442

21 delerant W411

22 configunt W411

23 confingunt] confingunt EXPLICIUNT CAPITULA V1341

24 am Rande XCV I

25 episcopus fehlt V630; W411; V1341

26 am Rande I N442

27 tuae korr. aus suae P9629

28 quam W411

29 tamquam P9629; tanta W411

30 sera W411

31 sed] Sed et V630; et N442

32 recenseto V630; P9629

33 scandali contigerit atque] scandali korr. aus scandali contigerit atque N442

34 videbamur W411

35 paturunt W411

36 presbyteri korr. aus presbyterii N442

37 inprudent W411

38 etiam de ipso korr. aus etiam V630

39 Qui P9629

40 iniquius korr. aus iniquus N442

41 dictioribusque O93; P9629; doctioribusque korr. aus doctoribusque V630; N442; doctoribusque V1341

42 cedere V630; W411; V1341; credere P9629; credere korr. aus cedere N442

43 insapientiam V1341

44 cognoscendam P9629; agnoscendam korr. aus agnoscendum N442

45 obscuro korr. aus obstaculo N442

46 ad fehlt W411

47 auctoritates fehlt V630

48 ad korr. aus a V1341

49 semetipso W411

50 orroris W411

51 pagnis V1341

52 initia] in tua P9629

53 comprehendit korr. aus comprehenditur V1341

54 mundum fehlt W411

55 generandorum O93; P9629; V1341; regenerandorum korr. aus generandorum N442

56 deprimitur P9629

57 finis W411

58 am Rande II N442

59 qui P9629

60 de verbo et] quid deberet V630; N442

61 verbo] verbis W411

62 dei] dei in V630

63 latitudinem W411

64 indiscretam korr. aus incretam N442; incretam O93; P9629; W411; V1341

65 et] et in V630; et in korr. aus et N442

66 eius] eius unicum dominum nostrum korr. aus eius N442

67 ex V630

68 et W411

69 manicheae O93; P9629; manichę V1341

70 eni W411

71 consempiternus V630; consempiternus korr. aus sempiternus N442

72 eidem V630; N442; idem] id est P9629

73 fidelius W411

74 de fehlt W411

75 potestatem W411

76 dissimulis P9629

77 visus W411

78 de spiritu sancto fehlt W411

79 temporalis] temporalis in W411

80 divini W411

81 tulit O93; V1341; contulit korr. aus tulit V630; N442

82 totum P9629

83 reparando korr. aus parando N442

84 ut] ut et korr. aus ut N442

85 mor W411

86 vinceret korr. aus viceret N442

87 diabulum W411

88 destrueret V630; P9629; destrueret korr. aus destruet N442; destruet korr. aus destret W411

89 supare P9629; superare] superare nos korr. aus superare N442

90 superare possemus] possemus superare V630; V1341

91 possimus P9629; possemus korr. aus possim N442; possumus W411

92 contaminare korr. aus cotaminare N442; contaminaret W411

93 solva P9629

94 purissimo V630; plurissimum P9629; purissimo korr. aus purissimum N442; purissimi W411

95 sincerum V630; W411; sincerum korr. aus sincerumque N442

96 non korr. aus no N442

97 obsecratione W411

98 tenebrarat V630

99 se subdidisset] subdidisset set W411

100 subdidisset] subdidisset et korr. aus subdidisset N442

101 fili O93; P9629; V1341; filii korr. aus fili N442

102 filii David filii Abraham] fili abraham fili david W411

103 fili O93; P9629; filii korr. aus fili N442

104 instructum] instructum et korr. aus instructum N442

105 elegens W411

106 segregatus korr. aus segegatus V630

107 quia W411

108 autem P9629

109 contulisset] contulisset ei korr. aus contulisset N442

110 inveniret korr. aus inveniens N442

111 de fehlt P9629

112 feminis O93; P9629

113 proprietatem W411

114 divitaret O93; P9629; W411; dubitaret korr. aus divitaret N442

115 promissionis W411

116 semine P9629

117 praedicationem V630; V1341

118 interiore N442; interiori W411; V1341

119 auditu V630; N442; W411; V1341

120 Haeccę P9629

121 vocabitur W411

122 interpretatur P9629

123 eiusque] Eius quoque P9629; Eiusdemque korr. aus Eiusque N442

124 fideliter verba] verba fideliter V630; V1341

125 vocabitur N442

126 futuris P9629

127 frustratoriae korr. aus frustrariae P9629

128 diceret] diceret et W411

129 carne W411; V1341

130 editus V630; N442; W411; V1341

131 vingis O93; virginis] virginis christus V630; virginis christus korr. aus virginis N442

132 ante W411

133 dominum nostrum] dominum korr. aus dominum nostrum N442

134 Mariam] mariam semper virginem korr. aus mariam N442

135 obumbrabit korr. aus obumbravit N442; obumbravit W411

136 Ideoque korr. aus Ideo N442

137 ut V630

138 virginis fehlt V630

139 divini fehlt W411

140 naturam P9629

141 cepti P9629

142 a korr. aus nobis N442

143 orationis W411

144 est V1341

145 virgini korr. aus virginis N442

146 sumpto P9629

147 aedificanti V630; P9629; V1341

148 donum P9629

149 hoc korr. aus haec V630; Haec V1341

150 in ea korr. aus in N442

151 e V1341

152 ea carne] eam carnem W411

153 interlinear vel sumpsit N442

154 spiritus korr. aus spiritu N442; spiritu W411

155 rationalis V630; rationalis korr. aus rationabilis N442

156 Salva] II SALVA V630; III Salva N442; W411; V1341

157 coeuntem N442

158 personam fehlt W411

159 susceptam V630

160 suscepta est korr. aus susceptae N442

161 firmitas V1341

162 involabilis W411

163 naturae korr. aus natura V630; natura W411

164 unitas P9629

165 passibilis V630

166 nostris V630; N442; dominus W411

167 posse W411

168 integra ergo korr. aus integra P9629

169 est fehlt P9629; W411; V1341

170 est deus] deus est korr. aus deus N442

171 reparanda V630; N442

172 admisit V630; W411; V1341

173 Ne V1341

174 sorde V630; P9629; W411; V1341

175 non korr. aus no N442

176 Quia korr. aus Qua V630

177 exinanitio korr. aus exinanitia V630

178 que P9629

179 unius W411

180 miserationis korr. aus meserationis V1341

181 homine P9629

182 naturae P9629

183 non korr. aus no N442

184 adimit N442

185 servi formam] formam servi N442

186 fraude korr. aus fraudi N442

187 dura W411

188 mortalitatis W411

189 subesse W411

190 praevaricatoris korr. aus praevaricatores V1341

191 iustiae P9629

192 tanti P9629; tato W411

193 mutas W411

194 acutus W411

195 III V630

196 INGREDI V1341

197 HAEC V630; haec korr. aus in N442; HOC W411

198 infirma korr. aus infima N442; INFIRMA W411

199 celesti korr. aus celeste N442

200 cedens W411

201 visibilis apparuit fehlt W411

202 apparuit] apparuit in nostris V630; V1341; est factus in nostris korr. aus est factus N442

203 immensitate korr. aus immensitatis V630

204 homo esse korr. aus homo V630

205 esse W411

206 mare W411

207 culpa korr. aus cupa P9629

208 est korr. aus eius V630

209 mutabitur W411

210 homo fehlt W411

211 Ait O93; P9629; Agite W411

212 formam P9629

213 communio W411

214 propraū W411

215 verbi W411

216 operantem W411

217 est] est et V630

218 carnis est] carnist P9629

219 est fehlt V1341

220 mirabilis V1341

221 iniuriis] iniuriis et V630; N442

222 aequalitate korr. aus aequatate N442

223 ita] ita in W411

224 reliquit korr. aus relinquit N442

225 est] est quod sepe dicendum est V630; est quod sępe dicendum est korr. aus est N442

226 filius dei] dei filius korr. aus filius dei N442

227 filius fehlt W411

228 filius hominis] hominis filius N442

229 filius fehlt V630; N442

230 dei P9629; V1341

231 per id] perit W411

232 verbum caro factum est korr. aus verbum N442

233 ipsum P9629

234 nihil] nihil quod factum est W411

235 factum P9629; W411

236 factum W411

237 virtutis korr. aus virtus V1341

238 ostenditur korr. aus ostendite V630

239 cunctarum W411

240 vocibus] in cibus P9629; vocibus korr. aus vocibis N442

241 impii W411

242 veniunt fehlt W411

243 intonuit W411

244 complacuit korr. aus complait V630; ponplacuit W411

245 diabolica korr. aus diaboli N442; diabuli W411

246 eidem] et idem W411

247 saciar W411

248 et fehlt V1341

249 largiri korr. aus lagiri O93

250 aqua W411

251 bibam W411

252 hanstus korr. aus anstus P9629; austu W411

253 viventi W411

254 prestet W411

255 nec W411

256 dorsum korr. aus drorsum V630

257 sedentibus W411

258 natura O93

259 affectu] affectu lazarum korr. aus affectu N442; affectum V1341

260 quadriane W411

261 aggere korr. aus agere V1341

262 ad vocis] a devotis O93; P9629; ad vocis korr. aus a devotis N442

263 in noctem korr. aus innocentem V630

264 nocte W411

265 lucere W411

266 elimenta W411

267 et fehlt W411

268 paridisi P9629

269 fidei korr. aus filidei O93

270 troque O93

271 ille W411

272 ille W411

273 IIII V630; V fehlt W411

274 assumpserit V630; W411; V1341; assumpserit korr. aus assumserat N442

275 dicatur W411

276 quam P9629

277 cumsubstantialis O93; P9629; W411; consubstantialis korr. aus cosubstantialis N442

278 naturae humanae] nare humana W411

279 infirmitatem W411

280 filium dei] dei filium V630; V1341

281 etiam fehlt W411

282 simbulo P9629

283 deum V1341

284 crucifixsent P9629; crucifixissent] crucifixissent eum W411

285 Cum autem fehlt W411

286 enim V630; V1341

287 einquit O93

288 hominis korr. aus hominis vos autem quem me dicitis O93; hominis cumque illi diversas korr. aus hominis N442

289 Cumque illi diversas fehlt O93; P9629

290 opinionis P9629

291 autem fehlt V630; N442

292 ait fehlt O93; P9629; W411; V1341

293 dicitis esse] esse dicitis W411

294 Me fehlt W411

295 quem] quem me P9629; W411; V1341

296 inquit] inquit christus korr. aus inquid christus V630; inquit christus korr. aus inquit N442; inquid christus W411; inquit christus V1341

297 principale W411

298 soliditatem korr. aus solidittem N442; solidiitatem W411

299 virtutis V630; W411; virtutes korr. aus virtutem N442

300 ex N442

301 filium est confessus korr. aus est confessus filium V630

302 peculis W411

303 tantomodo P9629

304 solum korr. aus solo O93

305 interlinear vel hominis N442

306 fuerat korr. aus fugerat O93

307 ora W411

308 es W411

309 fideli P9629

310 discipulis] discipulis suis V630; discipulis suis korr. aus discipulis N442

311 cohabitans korr. aus cohabitas W411

312 et V630

313 convescens korr. aus covescens N442

314 pertractari se] pertractans W411

315 contractu P9629; contactu korr. aus cotactu N442

316 eas W411

317 eis quos korr. aus eis N442

318 dubitas O93; dubietas korr. aus dubitas N442; iduitas W411

319 praestringebat] perstringebat admittens korr. aus perstringebat assensum adhibens N442; perstringebat V630; P9629; W411; V1341

320 assensum] a se usum P9629; assensum fehlt W411

321 admittens V630; adhibens] et mittens W411

322 introiebat W411

323 so O93

324 dabit V1341

325 Et rursus idem vulnus lateris, fixuras clavorum et omnia recentissimae passionis signa monstrabat fehlt W411

326 demonstrabat V1341

327 Vide W411

328 pedes] pedes meos korr. aus pedes N442

329 sciremus] sic credimus W411

330 verbō P9629

331 ut korr. aus et N442

332 confiteremur korr. aus confitemur V630; confitemur P9629

333 Qd P9629; quod W411

334 Eutices] eutices iste V630; uthices P9629; eutices iste korr. aus eutices N442

335 stenent W411

336 exestimandum W411

337 quia V630

338 agnoscunt O93; P9629; V1341; agnovit korr. aus agnoscunt N442

339 nec] nec per W411

340 et fehlt W411

341 evangelisto W411

342 explanavit P9629

343 se W411

344 scindit P9629; V1341

345 autem] autem est V630; V1341; autem est korr. aus autem N442

346 sepaerant W411

347 unam O93

348 salvati] salvati et liberati P9629

349 inprudentissimis P9629

350 evaare P9629

351 fimentis W411

352 caligans N442; caliginabis W411

353 corporis] corporis christi korr. aus corporis N442

354 obscecatione W411

355 desipiat korr. aus dissipat V630; desipiat korr. aus dispiciat N442; V1341; despiciant W411

356 si korr. aus qui N442; si W411

357 susceptam P9629

358 credat W411

359 agnoscit P9629

360 quem fehlt W411

361 negotio W411

362 vero W411

363 negatiotio O93

364 corpore O93; P9629; corporeae] corporea et W411

365 christiana P9629

366 suscipit korr. aus suscepit V630

367 avertat W411

368 quem V1341

369 natura transfixa] naturans fixa P9629

370 apto O93; aper P9629

371 milites W411

372 laceam P9629

373 saguis V1341

374 rigaretur V630

375 et fehlt W411

376 beatum korr. aus beati P9629

377 asparsionem korr. aus aspersionem W411

378 sanguinis korr. aus sanguis N442

379 elegat W411

380 eiusdem korr. aus eiudem V630

381 Scientes quod non corruptibilibus argento et auro redempti estis korr. aus dicentis N442

382 Scientes quod non corruptibilibus argento et auro redempti estis fehlt O93; P9629

383 sanguinis W411

384 mundat korr. aus mandat V630; emundat N442

385 quis korr. aus qus V630

386 esset W411

387 et sanguinem fehlt P9629

388 spiritus] spiritus et W411

389 sanguis et tres unum sunt: spiritus utique sanctificationis et sanguis et aqua baptismatis] sanguis, et tres unum sunt: spiritus utique sanctificationis et sanguis et aqua baptismatis et aqua baptismatis korr. aus sanguis et aqua baptismatis N442

390 sanguis] sanguis redemptionis V630

391 dividua W411

392 sui korr. aus sua N442

393 haec W411

394 vera nec sine] nec vera sine V630; nec sine vera N442

395 sine vera] vera sine V630

396 divinitate korr. aus divinetate W411

397 humanitatis W411

398 nec sine vera] vera nec sine W411

399 humanitates O93; humanitate korr. aus humanitas N442; humanita W411

400 V V630; VI fehlt W411

401 interloqutionem P9629

402 exanimis P9629

403 renderit W411

404 duens V630

405 duobus W411

406 postea O93; P9629

407 vero adunationem] adunationem vero V630; V1341

408 adunationem] adunationem vero O93; adunationem korr. aus adunationem vero N442

409 obsurdam O93; P9629; W411; V1341

410 tam P9629

411 perverse V1341

412 profensionem O93

413 professionem nulla iudicantium increpatione repraehensam fehlt V1341

414 sermonem V630; N442

415 insipiente V1341

416 insipientem] insipientem nimisque blasphemum korr. aus inspicientem nimisque blasphemum V630; insipientem nimisque blasphemum korr. aus insipientem N442

417 quia P9629

418 dei fehlt W411

419 post W411

420 factus O93; P9629

421 natum V1341

422 ne W411

423 nostra W411

424 vestra est] est vestra V630; V1341

425 conputatum W411

426 igitur fehlt P9629

427 communemus P9629; W411

428 frater carissime] fratres dilectissimi W411

429 ut V630; ut korr. aus et N442

430 spirationem W411

431 misericordice W411

432 causa perducitur korr. aus causa perducitur causa perducitur V630

433 inprudentiam W411

434 omnis W411

435 etiam fehlt W411

436 sensu W411

437 sui fehlt P9629

438 Qui korr. aus Quae V630; Quia W411

439 qui quidem korr. aus quidem N442

440 ut fehlt V630; N442

441 persuasione korr. aus persuatne P9629

442 et W411

443 diceret W411

444 ante V630

445 permanere V630

446 condamptionis V630

447 quo si korr. aus quo N442

448 doletis] dolet et V630; W411; dolet et korr. aus doletis N442

449 recta P9629

450 recognoscit korr. aus recognoscat N442; recognoscet W411

451 satisfactionis korr. aus satisfactiones V630

452 voci W411

453 praesenti korr. aus praesentis V630

454 sususcriptione W411

455 dampnaverīt V630

456 correptum V630

457 qui] qui non W411

458 nos vult] vulnos W411

459 vult korr. aus ult P9629; vult korr. aus vul V1341

460 quidem] que idem W411

461 coerceat korr. aus coercet V1341

462 conversus O93

463 misericordia] misericordia dei V1341

464 vestra V1341

465 defenditur V630; W411; defenditur korr. aus depraehenditur N442

466 sectatoribus suis korr. aus sectatoribus N442

467 exsequendam] ex quandam O93; exequendam korr. aus exquendam N442; exquendam W411; V1341

468 fratres nostros] fratrem nostrum W411

469 iulium N442

470 presbyterum] presbyterum tituli sancti Clementis V630

471 nostrum W411

472 hilarium W411

473 vice nostra] vicensa O93; W411; dicensam P9629

474 est] est sepe korr. aus est N442; est se W411

475 vel V1341

476 is V630; N442; his W411

477 errraverat V630; N442; erraverant W411; V1341

478 damnata] dampnatus a V630

479 sensus sui] sui sensus P9629

480 pravitatus W411

481 habeantur O93; P9629; V1341; abetur W411

482 cc.] clarissimis consulibus korr. aus clarissimis N442

483 aera CCCCLXXXVI fehlt P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 18.9.2005