[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an die Synode von Ephesus

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Kaiserin Pulcheria

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Kaiser Theodosius

O93, f. 142vb; V630, f. 230vb; N442, f. 145vb; P9629, f. 122rb; W411, f. 238r; V1341, f. 143rb

LXXI1 ITEM2 LEONIS3 PAPAE EPISTOLA4 AD THEODOSIUM AUGUSTUM5 de secundo6 synodo Ephesina7, in8 qua Euticetis heresis quorundam <V630, f. 231ra> episcoporum pravo intellectu adiuta est, unde hortatur9 eundem augustum10, ut priscae fidei constitutio ab eis non violetur, sed11 deo12 sacerdotes totius orbis13 coadunentur.

Leo episcopus et sancta synodus, quae14 in15 urbe Roma convenit, Theodosio augusto16.

Litteris clementiae vestrae, quas dudum ad17 beati Petri apostoli sedem pro catholicae fidei amore18 misistis19, tantam20 fiduciam sumpsimus defendendae21 per vos veritatis et22 pacis, ut in23 causam24 tam simplici tamque25 minuta26, nihil putaremus posse exsistere, quod noceret, praesertim cum ad episcopale concilium, quod haberi27 apud Ephesum praecepistis tam instructi sint28 missi, ut, si scripta, quae29 30 ad sanctam synodum vel ad Flavianum episcopum detulerunt, episcoporum publicari31 auribus Alexandrinus per<P9629, f. 122va>misisset32 antistes33, ita manifestatione purissimae fidei, quam34 divinitus inspiratam et accepimus35 et tenemus, omnium concertationum36 <N442, f. 146ra> strepitus quievisset, ut nec imperitia37 ultra desiperet38, nec occasione39 nocendi aemulatio repperiret40. Sed41 dum private causa42 religionis exerciti43 44 sub obtentu, commissum est impietate paucorum, quod universam <V1341, f. 143va> ecclesiam vulneraret. Comperimus enim non45 incerto nuntio46, sed fidelissimo rerum, quae gesta sunt, narratore47 Hilaro48 diacono nostro, qui vix, ne subscribere per49 vim cogeretur, effugit, convenisse ad synodum plurimos50 sacerdotes, quorum utique frequentia consolationi51 et iudicio profuisset, si is, qui sibi locum principem52 vindicabat, sacerdotalem moderationem custodire voluisset, ut, sicut moris est, omnium sententiis53 ex54 libertate prolatis, id tranquillo et aequo constitueretur examine, quod et fidei congrueret et errantibus subveniret. <W411, f. 238v> In ipso autem iudicio non omnes, qui convenerant, interfuisse cognovimus. Nam alios eiectos55, alios didicimus56 intromissos, qui pro supradicti57 sacerdotis arbitrio impiis58 subscriptionibus captivas manus dederent59 et nocituros60 61 statui suo scirent, nisi imperata fecissent62, talemque ab ipso prolatam esse sententiam, ut, dum homo unus impetitur63, in omnem ecclesiam saeviretur64. Quod65 nostri ab apostolica sede directi adeo impii66 et catholicae fidei <O93, f. 143ra> contrarium esse viderunt, ut ad consentiendum nulla poterunt67 oppressione compelli constanterque in eadem synodo, ut decuit68, fuerunt69 protestati70 nequaquam id, quod constituebatur, sedem apostolicam recepturam71, quoniam revera72 omne christianae fidei sacramentum, quod73 absit, a temporibus vestrae74 pietatis exscinditur75, nisi hoc76 scelestissimum facinus, quod cuncta77 sacrilegia excedit78, aboleatur79. Quia vero diabolica nequitia subtiliter fallit80, et ita quorundam imprudentiam per similitudinem pietatis illudit, ut pro salubribus81 nocitura82 persuadeat, removete83, quaesumus, a vestrae pie<V630, f. 231rb>tatis conscientia periculum84 religionis et fidei. Quodque in saecularibus negotiis legum vestrarum aequitate85 conceditur, in rerum divinarum86 pertractatione praestate87, ut Christi evangelio88 vim non89 inferat humana praesumptio. Ecce ego, christianissime et venerabilis imperator, cum consacerdotibus meis implens erga reverentiam clementiae vestrae sinceri amo<P9629, f. 122vb>ris90 officium cupiensque vos placere per91 omnia deo, cum92 pro vobis ab ecclesia supplicatur, ne ante tribunal93 domini rei de silentio iudicemur, obsecramus coram unius deitatis inseparabili94 trinitate, quae tali facto laeditur, cum ipsa vestri sit custos et auctor imperii et coram95 sanctis angelis Christi, ut omnia in eo statu96 esse iubeatis, in quo fuerunt ante omne iudicium, donec maior ex toto orbe sacerdotum numerus congregetur97 nec alieno peccato patiamini98 vos gravari, quia, quod necesse est nos dicere, veremur nec99 100, si101 haec religio102 <V1341, f. 143vb> dissipetur103 104, inquam105 106, vos indignatio provocetur. Prae oculis habete et tota mentis acie reverenter aspicite beati Petri gloriam et communes cum ipso omnium apostolorum107 coronas cunctorumque martyrum <N442, f. 146rb> palmas, quibus alia non fuit causa patiendi nisi confessio verae divinitatis et verae humanitatis in Christo. Cui108 sacramento, quia impie nunc a paucis imprudentibus obviatur109, omnes partium nostrarum ecclesiae, omnes mansuetudini110 111 vestrae cum gemitibus et lacrimis supplicant sacerdotes, ut, quia et112 nostri fideliter reclamaverunt, et eisdem libellum appellationis Flavianus episcopus dedit, generalem synodum iubeatis intra Italiam113 celebrari, quae omnes offensio<W411, f. 239r>nes ita aut repellat114 aut mitiget, ne aliquid ultra sit vel in fide115 dubium, vel in caritate divisum. Convenientibus utique116 orientalium117 provinciarum episcopis, quorum, si qui superati118 minis atque119 iniuriis a veritatis tramite deviarunt, salutaribus remediis in integrum revocentur ipsique, quorum est causa durior, si consiliis melioribus acquiescent120, ab ecclesiae unitate non excedant121. Quam122 autem post appellationem123 interpositam124 hoc necessarie postulatur125, canonum126 Nicea habitorum127 decreta testantur128, quae129 130 totius mundi sunt sacerdotibus constituta, quaeque subter131 annexa sunt. Favete132 catholicis vestro more parentumque vestrorum, date defendendae133 fidei libertatem, quam salva134 clementiae vestrae reverentia nulla vis, nullus poterit mundanus terror auferre135. Cum enim ecclesiae causa statum136 regni vestri agimus et salutis, ut provinciarum vestrarum quieto iure potiamini137, defendite contra hereticos inconcussum ecclesiae statum138, ut vestrum Christi dextera defendat139 imperium.

Dat. Id. Octobr. Asterio140 et Protogene141 vv. cc. conss142. aera143 qua144 supra.

O93, f. 143ra; V630, f. 231rb; N442, f. 146rb; P9629, f. 122vb; W411, f. 239r; V1341, f. 143vb

1 LXXI fehlt V630; W411; LXXXII N442; LXIII V1341

2 ITEM] ITEM EIUSDEM N442

3 LEONIS PAPAE EPISTOLA] EPISTOLA LEONIS PAPAE V630

4 EPISTOLA fehlt N442

5 AGUSTUM W411

6 SECUNDA V630; P9629; N442; W411; V1341

7 ephesenam W411

8 in fehlt W411

9 oratur P9629

10 agustum O93; W411; V1341

11 sed deo] donec W411

12 DEI N442

13 urbis W411

14 quae in korr. aus quae N442

15 in fehlt V630; P9629; W411

16 agusto O93; W411; V1341

17 a W411

18 amorem W411

19 misisti W411

20 tamquam V630; tantum W411

21 defendendę korr. aus defendę N442; defende W411

22 et fehlt W411

23 in fehlt W411

24 causa V630; W411; V1341; causa korr. aus causam N442

25 tamquae korr. aus tamquam V630

26 munita V630; P9629; N442; W411; V1341

27 amueri W411

28 sunt V630; P9629; W411; V1341; sint korr. aus sunt N442

29 quae] quae vel korr. aus quae N442; quae fehlt W411

30 quę ad korr. aus quę P9629

31 pullicari P9629

32 permisisset] permisisset et P9629

33 antistites V630

34 quam divinitus inspiratam fehlt W411

35 accipimus W411

36 concertationem V630

37 inperia W411

38 desaperet W411

39 occasionem V630; N442; W411; V1341

40 repperisset P9629

41 Sed dum private causa religionis exerciti sub obtentu] Sed dum private causa religionis exercitii sub obtentu korr. aus Sed P9629

42 causae N442; W411

43 exercitui V630; exercitii P9629

44 exerciti sub] exercentur N442; exercitur W411

45 no P9629

46 nuntio fehlt W411

47 narrante V630; P9629; N442; V1341; narratur W411

48 hilario P9629; W411

49 per vim fehlt W411

50 plurimo W411

51 consolationi korr. aus consolatione P9629

52 principalem korr. aus principa N442

53 sentiis O93

54 et P9629

55 reiectos V630; N442; W411; V1341

56 didicimus korr. aus didici N442

57 supradicti korr. aus superdicti N442

58 impii P9629; impiis korr. aus impii N442

59 dederent et] dederint korr. aus dederent et N442

60 nociturum korr. aus nocituros N442

61nocituros statui] nocitui W411

62 fecissent korr. aus fecessent V630

63 inpertitur W411

64 saeviretur] sevire videretur N442; serveretur W411

65 Quid W411

66 impium V630; N442; W411; V1341

67 potuerint V630; V1341; poterint P9629; potuerint korr. aus poterint N442; potuerunt W411

68 decuit] de cuius W411

69 fuerint V630; N442; V1341; fuerunt] fuerint fuerint W411

70 protestati korr. aus potestati P9629

71 recepturum korr. aus recepturam V1341

72 reveram W411

73 quod fehlt W411

74 vestri W411

75 excluditur N442

76 hoc fehlt V1341

77 cuncta korr. aus concta V1341

78 excidit W411; excedit korr. aus exceditur V1341

79 aboletur W411

80 fallit] fallit incautos korr. aus fallit N442

81 salubribus korr. aus salubricus V630

82 nocitur W411

83 aemovete W411

84 periculum korr. aus periculi P9629

85 aequitote W411

86 dinarum W411

87 prestante P9629; prestate korr. aus prestante N442

88 evangelio vim] evangelium W411

89 non korr. aus no N442

90 amoris] amoris offerimus W411

91 per fehlt W411

92 cui N442; W411

93 tribunal] tribunal christi V630; P9629; N442; V1341

94 inseparabili korr. aus inseparabili deitate V630

95 quoram P9629

96 statutum W411

97 congregretur P9629; congregatur W411

98 patiemini V630

99 ne V630; V1341

100 nec si haec] ne cuius N442

101 si haec] huius W411

102 regio W411

103 dissipatur W411

104 dissipetur inquam vos] dissipetur korr. aus dissipetur in quo vos N442

105 in V630; V1341

106 inquam vos] in quo W411

107 apostolorum korr. aus apostorum P9629

108 qui P9629

109 obiciatur W411

110 mansuetudini korr. aus mansuetudinis V630; masuetudinis V1341

111 mansuetudini vestrae] mansuetudinem vestram N442

112 ut W411

113 italiam korr. aus ilaliam V630

114 repellata W411

115 fide dubium] dubio W411

116 itaque V630

117 origentalium P9629

118 superati korr. aus supera O93; superat korr. aus suprat W411

119 aut V630; V1341

120 adquiescant W411

121 discedant korr. aus excedant N442

122 Qua P9629

123 appellatione P9629

124 interpositum N442

125 postuletur W411

126 cononum Nicea] canonice W411

127 habitorum korr. aus habitatorum N442; habiturum W411; habitatorum V1341

128 testentur W411

129 quae] quae a V630; W411; V1341; quae a korr. aus quae N442

130 quae totius korr. aus quatitius P9629

131 subtiliter V1341

132 facite W411

133 defendede O93; P9629; defendite korr. aus defendis N442; defendente W411

134 salva] cam ira W411

135 offerre N442

136 statutum W411

137 patiamini W411

138 statutum W411

139 defenditur W411

140 ATERIO W411

141 PROTEGENO W411

142 CONSTANT W411

143 aera qua supra fehlt P9629; N442

144 QUAE W411

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 19.9.2005