[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an Kaiser Theodosius

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Kaiserin Pulcheria

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Kaiserin Pulcheria

O93, f. 143ra; V630, f. 231rb; N442, f. 146rb; P9629, f. 122vb; W411, f. 239r; V1341, f. 143vb

LXXII1 ITEM2 LEONIS PAPAE AD PULCHERIAM3 AUGUSTAM <V630, f. 231va> contra4 eundem5 secundam6 Ephesinam7 8 synodum, ut eius <P9629, f. 123ra> errores in alio9 synodo retractarentur10.

Leo episcopus et sancta synodus, quae in urbe Roma convenit, Pulcheriae augustae11.

Si epistolae, quae in fidei causa ad pietatem vestram directae sunt, per nostros clericos pervenissent, certum est remedium vos12 his rebus, quae contra13 fidem factae sunt, aspirante14 vobis domino, praestare potuisse. Quando enim sa<O93, f. 143rb>cerdotibus, quando christianae15 religioni16 aut fidei defuistis? Sed cum ad mansuetudinem vestram adeo17 non18 potuerunt19 pervenire, qui missi sunt, ut ad nos vix <V1341, f. 144ra> unus eorum Hilarus20 diaconus noster fugiens21 sit reversus, iteranda scripta credidimus, et ut validiores preces nostrae esse mereantur, ipsorum scriptorum22, quae ad clementiam vestram non pervenerunt, exempla subiecimus23, amplioribus vos obtestationibus obsecrantes24, ut, quanto acerbiora25 sunt facta, quibus pro26 fide regia27 vos28 convenit contraire29, tanto maiore30 gloria31 curam eius, in qua excellietis32 religionis habeatis, ne catholicae fidei integritas33 ulla34 humanarum35 concertationum occasione violetur. Quae enim congregata apud Ephesum synodo sopienda et sananda pacis remedio credebantur36, haec non solum37 in maiora pacis dispendia, sed, quod nimis dolendum est, etiam38 ipsius fidei, <N442, f. 146va> qua christiani sumus, excidia processerunt. Et hi quidem39, qui missi sunt, quorum, quia40 41 idem42 unus vim Alexandrini43 episcopi sibi omnia vindicantis44 effugiens rerum gestarum nobis ordinem fideliter nuntiavit, reclamaverunt in synodo, sicut oportuit, unius hominis non tam iudicio quam furori protestantes ea, quae per vim metumque45 gererentur sacramentis ecclesiae et ipsi <W411, f. 239v> symbolo ab46 apostolis instituto praeiudicare non posse neque se47 ab ea fide ulla48 iniuria separandos49, quam plenissime expositam atque digestam50 a sede beati51 apostoli Petri ad sanctam synodum detulissent. Cumque52 recitatio poscentibus episcopis non sit admissa, ut scilicet remota53 ea fide, quae patriarchas54, prophetas, apostolos et martyres coronavit, generatio55 Iesu Christi domini nostri secundum carnem et verae mortis ac resurrectionis eius confessio, quod horremus dicere, solveretur, scripsimus de hac re, ut potuimus, ad gloriosissimum principem et, quod56 est maximum, christianum57, cuius epistolae pariter exempla subiecimus58, ut59 fidem, in qua renatus60 per dei gratiam regnat, nulla sineret novitate corrumpi61. Quoniam Flavianus episcopus in62 nostra omnium communione63 persistit atque hoc, quod factum64 est sine consideratione iustitiae et contra omnem65 canonum disciplinam, ratum66 haberi ratio nulla permittit, et quia dissensionis <P9629, f. 123rb> scandalum non abstulisset67 Ephesi synodus, sed auxisset, <V630, f. 231vb> habendo intra Italiam concilio68 et locus constitueretur et tempus omnibus querelis et praeiudiciis partis utriusque suspensis, quo69 70 diligentius universa71, quae offensionem generaverant, retractentur et absque vulnere fidei, absque religionis infamia72 in pacem73 Christi redeant, qui per impotentiam74 subscribere coacti sunt sacerdotes, et soli auferantur errores. Quod obtinere mereantur75 probatissimae76 nobis77 <V1341, f. 144rb> fidei veritatem78 pietas79 tua, quae labores80 ecclesiae semper adiuvit81, supplicationem nostram apud clementissimum principem sibi82 specialiter a beatissimo Petro apostolo legationem83 commissam84 dignetur asserere, ut priusquam civile hoc et85 exitiale86 bellum87 intra ecclesiam convalescat88, redintegrandae89 unitatis copiam deo auxiliante concedat sciens imperii sui viribus90 profuturum, quicquid catholicae libertati91 benigna ipsius fuerit dispositione collatum.

Data92 Id. Octobr. Astero93 et Protogene94 viris clarissimis consulibus95 aera qua96 supra.

O93, f. 143rb; V630, f. 231vb; N442, f. 146va; P9629, f. 123rb; W411, f. 239v; V1341, f. 144rb

1 LXXII fehlt V630; W411; LXXXIII N442; LXIII V1341

2 ITEM] EPISTOLA EIUSDEM korr. aus EPISTOLA EUSDEM N442

3 PUCHERIAM V1341

4 contra eundem] contrahentem W411

5 eandem N442

6 SECUNDUM V1341

7 ephesenam W411; EPHESIANAM V1341

8 Ephesinam synodum] synodum ephesinam N442

9 alia P9629; N442

10 retractentur N442

11 agustae O93; V1341

12 vos his] his vos P9629

13 con W411

14 aspirante] a disperante W411

15 christani W411

16 religione O93; religioni korr. aus religione N442; relegione W411; religioni korr. aus religionis V1341

17 adei O93; P9629; adeo korr. aus adei N442

18 non fehlt W411

19 potuerint V630; V1341

20 hilarius W411

21 effugiens W411

22 scripturorum O93

23 subicimus W411

24 obsecretes W411

25 acerbiora] acerbiores V630; acerviora W411

26 pro fide] provide W411

27 regi O93; rege P9629; rege korr. aus regi N442

28 vos] vos vos V1341

29 contraire tanto] contrarietatem W411

30 maiori P9629

31 gloriam W411

32 excellitis V630; P9629; N442; V1341; excelletis W411

33 integitas W411

34 nulla W411

35 humanarum] humanarum ulla P9629

36 crebantur W411

37 sola P9629

38 etiam] etiam in korr. aus etiam N442; etiam in W411

39 quidem fehlt V630; P9629

40 quae W411

41 quia idem] quidem V630; quidem korr. aus quia idem N442

42 idem unus] unus idem P9629

43 alexandrine O93; P9629; W411; alexandrini korr. aus alexandrine N442

44 vindicantes O93; vindicantes korr. aus vidicantes P9629; vindicantis korr. aus vindicantes N442

45 metumque gererentur] metum quereretur W411

46 ab fehlt W411

47 se fehlt W411

48 ulla iniuria] ullam iuria W411

49 seperandos W411

50 degestam W411

51 beati apostoli Petri] apostoli beati petri P9629

52 Cuiusque korr. aus Cumque N442; Cuiusque W411

53 remoto W411

54 patriarcis W411

55 generavit P9629

56 quod est korr. aus quod N442

57 christianum fehlt W411

58 subicimus W411

59 et W411

60 rena P9629

61 conumpi W411

62 in nostra] inter W411

63 communione korr. aus communone P9629

64 fetum W411

65 omnium W411

66 oratum W411

67 abstulissent W411

68 concilium W411

69 qua P9629

70 quo diligentius] colligentius W411

71 universa fehlt V1341

72 iniuria N442; iniuriam W411

73 pace V1341

74 innocentiam V1341

75 mereamur V630; V1341; mereatur korr. aus mereantur N442

76 probatissimae] pro beatissime P9629

77 nobis fidei] fidei nobis P9629

78 veritatem fehlt W411

79 pietas tua] pietatis tuae W411

80 lares W411

81 adiuvat korr. aus adiuvit N442

82 sive W411

83 legationem commissam] legatione commissa N442

84 commissum V630; commissa N442

85 et fehlt V630

86 exiciali W411

87 vellum W411

88 convalescat reintegrandae] convalescare de integram de W411

89 redintegrade P9629; redintegratdę N442

90 viribus] viribus suis P9629

91 libertatis V630; libertati korr. aus libertate W411

92 Data] Data III V630; W411; V1341

93 asterio V630; V1341; asterio korr. aus astero N442

94 protegene V630

95 consulibus fehlt W411

96 quae P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 19.9.2005