[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an die Priester Martianus und Faustus

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Kaiserin Pulcheria

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Kaiser Theodosius

O93, f. 143vb; V630, f. 232ra; N442, f. 147ra; P9629, f. 123vb; W411, f. 240r; V1341, f. 144va

LXXV1 ITEM2 LEONIS PAPAE AD THEODOSIUM3 AUGUSTUM, UBI SCRIBIT, UT ID, QUOD DE INCARNATIONE FILII4 DEI AB ANATOLIO CONSTANTINOPOLITANO EPISCOPO PRAEDICATUR, AGNOSCAT ET UNIVERSALE CONCILIUM IN ITALIA FIAT.

<V1341, f. 144vb> Leo episcopus Theodosio5 augusto.

<W411, f. 240v> Omnibus quidem vestrae pietatis epistolis inter6 eas sollicitudines, quas pro fide patimur, spem7 securitatis nobis maximam praestitistis8 Nicenum commendando9 concilium, adeo ut ab illo, sicut saepe10 iam scribitis11, non patiamini sacerdotes domini deviare. Deinde12 aliquid in praeiudicium13 catholicae defensio<V630, f. 232vb>nis viderer14 egisse de ordinatione eius, qui Constantinopolitanae coepit ecclesiae praesidere, nihil interim in alterutram15 partem tibi16 scribendum17 putavi, non dilectionem negans, sed manifestationem catholicae veritatis exspectans. Quod18 aequanimiter19 ferat, obsecro, vestra20 clementia, ut, cum talem21 se erga fidem catholicam, qualem cupimus, approbarit22, de sinceritate ipsius copiosius et securius23 gaudeamus. Ne vero24 aliqua illum de nostro animo mordeat sinistra suspicio25, occasionem26 totius difficultatis amoveo nec27 aliquid exigo, quod aut arduum videatur aut dubium, sed ad id, quod nullus catholicorum refutet28, invito. Noti29 enim30 sunt per universum mundum atque manifesti, qui ante nos sive Graeca sive Latina lingua in catholicae31 veritatis praedicatione fulserunt, ad quorum scientiam atque doctrinam quidam etiam nostrae aetatis accedunt, de quorum scriptis par et multiplex profertur instructio, quae, sicut Nestorianam32 heresim destruxit, ita etiam hunc, qui nunc33 repullulat abscidit errorem34. Relegat35 itaque36 sollicite, quae a37 sanctis patribus incarnationis dominicae fides38 fuerit custodita semperque similiter praedicata et39, cum sanctae memoriae Cyrilli Alexandrini40 episcopi epistolam, qua41 Nestorium corrigere et sanare voluit42, pravas praedicationes43 ipsius arguens44 et evidentius fidem Nicenae45 definitionis exponens, quamque ab eo missam apostolicae sedis46 scrinia susceperunt, praecedentium47 sensui prospexerit48 consonantem. Ephesinae49 etiam synodi gesta recenseat, quibus contra Nestorii50 51 impietatem52 a sanctae53 memoriae Cyrillo inserta et alligata54 sunt de incarnatio<P9629, f. 124ra>ne domini catholicorum55 testimonia sacerdotum. Non aspernetur etiam meam epistolam recensere56, quam pietati patrum per omnia concordari57 repperiet. Cumque a58 se hoc, quod59 eidem60 profuturum sit ex<N442, f. 147rb>peti desiderarique cognoverit, catholicorum61 sententiis toto corde consentiat, ita ut sinceram communis fidei professionem absolutissima62 subscriptione coram omni clero et universa plebe declaret63 et64 apostolicae sedi65 et universis domini sacerdotibus atque ecclesiis publicandam, ut pacificato per unam fidem mundo possumus66 omnes dicere, quod angeli nato67 de Maria virgine salvatore cecinerunt: Gloria <V1341, f. 145ra> in excelsis deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis68. Quia vero et nos69 et beati patres nostri, quorum doctrinam et veneramur et sequimur, in unius fidei concordia sumus, sicut provinciarum omnium protestantur antistites, agat clementiae vestrae devotissima fides, ut, quam primum ad nos70 Constan<W411, f. 241r>tinopolitani71 episcopi, qualia debent72, probati et catholici sacerdotis73 scripta perveniant aperte scilicet atque lucide74 protestantis75, quod, si quis de incarnatione76 verbi dei aliud77 aliquid78 credat aut asserat79 quam catholicorum80 omnium et mea professio pro<V630, f. 232va>testatur, hunc81 sua82 communione secernat, ut ei83 fraternam in Christo caritatem merito possimus84 intendere85. Ut autem salubribus86 curis87 velocior pleniorque auxiliante domino <O93, f. 144ra> per88 vestrae89 clementiae fidem praestetur effectus, ad pietatem vestram fratres et coepiscopos90 meos Sabundium91 et Asterium92, sed et Basilium et Sanatorem93 presbyteros, quorum mihi devotio est94 probata, direxi, per quos, quae nostrae forma95 sit fidei, manifestatis instructionibus, quas misimus, possitis96 dignanter agnoscere, ut, si Constantinopolitanus antistes97 in eandem confessionem toto corde consentit, securi, ut dignum est, de ecclesiastica pace laetemur, neque aliquid residere98 videatur ambiguum, ut de superfluis forsitan suspicionibus laboremus. Sin vero aliqui a puritate nostrae fidei atque patrum auctoritate dissentiunt, concilium universale99 intra Italiam, sicut synodus100, quae ob hanc causam Roma101 convenerat, mecum petit, clementia vestra concedat, <P9629, f. 124rb> ut in unum convenientibus102 his, qui aut ignorantia aut errore103 prolapsi sunt, correctionis104 remediis consulatur105, ne106 cuiquam ultra sit liberum, ita Nicenae synodi facere mentionem, ut eius fidei inveniatur esse contrarius, quoniam universae ecclesiae et107 vestro108 imperio profuturum est, si unus deus109, una fides, unum sacramentum salutis humanae, una totius mundi confessione teneatur.

Data XVII110 Kal. August. Valentiniano111 vv. cc. conss. aera qua112 supra113.

O93, f. 144ra; V630, f. 232va; N442, f. 247rb; P9629, f. 124rb; W411, f. 241r; V1341, f. 145ra

1 LXXV fehlt V630; W411; LXXXVI N442; LXVII V1341

2 ITEM] ITEM EIUSDEM N442

3 THEODOSIUM AUGUSTUM] THEODOSIAM AGUSTAM W411

4 FILII DEI] DEI FILII P9629

5 teudosio O93

6 inter eas] inreas W411

7 spe V1341

8 praestitit V630; prestitis W411

9 commendando korr. aus commedando W411

10 sepe korr. aus spe P9629

11 scribis P9629

12 Sed V630; Deinde] Sed ne N442; W411; V1341

13 praeputium V1341

14 viderer egisse] videre regisse V630; P9629

15 alterutram korr. aus terutram V630; alterutrum W411

16 tibi scribendum] te me rescribendum korr. aus te scribendum N442; ter rescribendum W411

17 rescribendum V630; V1341

18 Quod] Quod est P9629

19 aequanimiter korr. aus aequamiter N442

20 ura W411

21 tale O93; tales P9629

22 adprobaret W411

23 securus W411

24 vero aliqua] aliqua vero V630

25 suspitia W411

26 Occasionem korr. aus Occansionem V1341

27 ne V1341

28 reputet W411

29 not W411

30 enim sunt korr. aus enim N442

31 catholico W411

32 Nestorianam] inestoria nostra W411

33 nun W411

34 terrorem W411

35 religat W411; Relega V1341

36 utique N442

37 a fehlt W411

38 fide W411; V1341

39 et cum korr. aus et P9629

40 alexandri W411

41 quai W411

42 voluerit W411

43 cogitationes V630

44 argues P9629

45 necenae O93; nicę V1341

46 sedi V630

47 previdentium V1341

48 perspexerit N442; prespexerit W411

49 epheseni W411

50 nestorium P9629

51 Nestorii impietatem] nestorium pietatem O93

52 impietate W411

53 scę W411

54 allegata korr. aus alligata N442; allegata V1341

55 catholicorum korr. aus catholocorum V630

56 recensire W411

57 concordare W411

58 ad W411

59 quod eidem korr. aus quod N442

60 idem W411

61 catholiquorum P9629

62 absolutissima subscriptione] absolutissimam subscriptionem V630

63 declarat V630

64 et fehlt N442

65 sedis W411

66 possimus V630; P9629; N442; W411; V1341

67 nato] nato nato W411

68 voluntatis korr. aus volutatis N442

69 vos W411

70 nos] nos de W411

71 constantinopolitano O93; P9629

72 debentur V630; V1341; debet W411

73 sacerdotes V630

74 lucide] dici de W411

75 protestandis V630; protestantia N442; protestante W411

76 incarnatione] incarnatione domini korr. aus carnatione domini V630

77 aliud fehlt V630

78 quid V1341

79 adserat korr. aus serat P9629

80 cotholicorum W411

81 hunc] hunc a korr. aus hunc N442

82 sua communione] suam communionem P9629

83 eius V630; P9629; V1341

84 possumus W411

85 impendere N442

86 salutaribus V630; V1341

87 curi P9629

88 pro P9629

89 nostre W411; vestro O93; P9629; V1341

90 quoepiscopos P9629

91 sabuldium V630; abund korr. aus sabundium N442; abundium W411

92 aterium korr. aus asterium N442

93 senatorem V630; N442; V1341; saenatorium W411

94 ex W411

95 forma korr. aus forme N442

96 positis V630; V1341; possitis korr. aus positis N442

97 antistites P9629

98 regedere W411

99 universalem W411

100 synodum O93; P9629

101 romanam W411

102 convenientibus] convenientibus omnibus korr. aus convenientibus N442

103 errore korr. aus rore N442

104 correptionis V630

105 consolatur W411

106 nec korr. aus ne N442

107 ut W411

108 vestro] vestro hoc korr. aus vestro N442; vestro hoc W411

109 deus] deus et korr. aus deus N442

110 XVI W411

111 valentiniano] valentiniano sexies et avieno korr. aus valentiniano N442

112 quae P9629; W411

113 supra] supra LX V1341

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 19.9.2005