[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an Kaiserin Pulcheria

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Kaiser Marcianus

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Bischof Anatholius von Konstantinopel

O93, f. 144v; V630, f. 233rb; N442, f. 148rb; P9629, f. 125va; W411, f. 242v; V1341, f. 146ra

LXXVIIII1 ITEM2 3 LEONIS4 AD5 6 ANATOLIUM CONSTANTINOPOLITANUM EPISCOPUM.

I De fide eius scriptis missis probata.

II De his, qui metu in heresim lapsi sunt, si7 conversi8 fuerint, ut9 recipiantur.

III De nominibus10 hereticorum ad sacrum altare non recitandis11.

IIII De commemoratione Iuliani episcopi vel eorum clericorum, qui Flaviano episcopo in fide12 adhaeserint13.

<N442, f. 148rb> Leo14 15 episcopus Anatolio episcopo.

I16 Gaudemus17 in domino et in dono gratiae ipsius gloriamur, quia18 sicut dilectionis tuae litteris et fratrum nostrorum, quos Constantinopolim miseramus, relatione cognovimus sequacem19 te20 evangelicae eruditionis ostendit, ut per sacerdotis21 probabilem fidem merito praesumamus, quod tota ecclesia22 eidem credita nec rugam cuiusquam sit erroris habitura23 nec maculam24 <W411, f. 243r> dicente apostolo: Dispondi25 enim vos uni viro virginem castam exhibere Christo. Illa est enim virgo ecclesia26 sponsa unius27 viri Christi, quae nullo se patitur errore vitiari, ut per totum mundum una nobis sit unius <V630, f. 233va> castae communionis integritas, in qua societatem tuae dilectionis amplectimur et gestorum, quae sumpsimus seriem necessariis, sicut oportuit, munitam subscriptionibus approbamus. Ut ergo vice28 dilectionis tuae animus29 nostris30 confirmaretur31 alloquiis, filios nostros Casterium32 presbyterum, Patricium33, Asclepiadem34 diaconos, qui ad nos tua scripta detulerunt cum epistolis nostris post35 venerabilem diem <O93, f. 144vb> festi paschalis emisimus36 <V1341, f. 146rb> indicantes37 nos38, sicut supra diximus, de Constantinopolitanae ecclesiae pace gaudere, cui hanc curam39 semper impendimus, ut eam40 nulla41 velimus hereticorum fraude violari.

II De fratribus vero, quos42 et epistolis tuis et legatorum nostrorum relatione <P9629, f. 125vb> communionis43 nostrae cupidos esse cognovimus, eo quod doleant se44 contra impotentiam45 contraque terrores46 non tenuisse constantiam47 et alieno sceleri praebuisse consensum48, cum ita eos formido49 turbasset, ut50 in damnationem catholici atque innocentis antistitis et in51 irreptionem52 detestabilis pravitatis trepido famularentur obsequio. Illud quidem, quod praesentibus et agentibus nostris constitutum est, approbamus, ut suarum interim ecclesiarum essent communione53 contenti54, sed cum legatis nostris, quos misimus, participare55 56 huic57 sollicitudini58 volumus59, disponatur, quatenus hi, qui plenis60 satisfactionibus male gesta condemnant61 et accusari62 magis63 se eligunt quam tueri64, pacis et communionis nostrae unitate laetentur, ita ut digno prius anathemate, quae contra65 fidem catholicam sunt recepta, damnentur. Aliter enim in ecclesia dei, quae corpus est Christi, nec rata66 sunt67 sacerdotia nec vera sacrificia, nisi in nostrae proprietate naturae verus nos68 pontifex reconciliat69, verus immaculati agni sanguis mundat70. Qui licet in patris71 sit dextera constitutus, in eadem tamen carne, quam sumpsit ex virgine, sacramentum propitiationis72 exsequitur73 dicente apostolo: Christus74 Iesus, qui mortuus est, immo qui75 et resurrexit, qui est in dextera76 dei, qui etiam interpellat pro nobis. Neque enim potest77 in aliquo78 benignitas nostra repraehendi, cum satisfacientes79 recipimus, quos doluimus80 esse deceptos. Nec aspere81 igitur communionis82 nostrae gratia deneganda83 est nec temere84 largienda, quia, sicut plenum pietatis est oppressis caritatem dominicam redhiberi, ita iustum <N442, f. 148va> est omnia perturbantis85 auctoritatem86 <W411, f. 243v> amputari87.

III De nominibus autem Dioscori88, Iuvenalis89, Eustatii90 ad sacrum altare non recitandis dilectionem tuam hoc decet91 custodire, quod nostri ibidem constituti faciendum esse dixerunt quodque honorem92 det sancti Flaviani memoriae non repugnet93 et a gratia tua christianae plebis animos <P9629, f. 126ra> non avertat94. Nam inimicum95 nimis est atque incongruum <V630, f. 233vb> eos, qui innocentes catholicos sua persecutione96 vexarunt, sanctorum nominibus sine discretione misceri, cum damnatam impietatem non deserentes ipsi97 se sua <V1341, f. 146va> pravitate condemnent, quos convenit aut percelli pro perfidia aut laborare pro venia.

IIII Fratrem vero et coepiscopum98 nostrum Iulianum vel99 clericos100, qui sanctae memoriae Flaviano fidelibus officiis adhaeserunt, dilectioni quoque tuae volumus adhaerere, ut, quos101 fidei102 suae meritis vivere apud dominum nostrum novimus, in te sibi eum praesentem esse cognoscant. Illud quoque dilectionem tuam nosse volumus fratrem et coepiscopum nostrum Eusebium, qui causa fidei103 multa discrimina laboresque toleravit, nobiscum104 interim105 demorari et in nostra nunc communione persistere, cuius106 ecclesiam107 tua sollicitudine volumus esse defensam, ut nihil eodem absente108 depereat et nullus ei in aliquo109 praeiudicare110 praesumat, donec cum litterarum nostrarum ad vos persecutione111 perveniat.

Et ut maior circa te vel nostra vel totius christianae plebis112 affectio provocetur, hoc, quod ad dilectionem113 tuam scripsimus, in omnium volumus notitiam114 pervenire, ut, qui deo nostro deserviunt de confirmata apud te pace sedis apostolicae gratulentur. De ceteris vero causis atque personis dilectio tua litteris, quas per nostros accipiet, plenius instruetur.

Data115 116 aera qua supra.

O93, f. 144vb; V630, f. 233vb; N442, f. 149va; P9629, f. 126ra; W411, f. 243v; V1341, f. 146va

1 LXXVIIII fehlt V630; W411; V1341; XC N442

2 ITEM] ITEM EIUSDEM N442

3 Rubrik] INCIPIUNT CAPITULA V1341

4 LEONIS AD korr. aus LEONIS N442

5 AD fehlt O93; P9629

6 AD ANATOLIUM CONSTANTINOPOLITANUM] CAPITULA V630

7 si fehlt W411

8 CONVERS W411

9 ut fehlt W411

10 omnibus O93; W411; hominibus P9629; nominibus korr. aus nibus N442

11 recidandis O93; P9629; N442

12 FIDEM W411

13 adheserint korr. aus adheserint EXPLICIT V630; adheserunt korr. aus adheserint N442; ADSERUNT W411; adheserint] adheserint EXPLICIUNT CAPITULA ITEM LEONIS AD ANATHOLIUM CONSTANTINOPOLITANUM EPISCOPUM V1341

14 am Rande CVI N442

15 Leo] EIUSDEM LEONIS AD ANATOLIUM CONSTANTINOPOLITANUM EPISCOPUM LEO V630

16 I fehlt V630

17 GAUDEAMUS P9629; V1341

18 qui W411

19 sequace O93; P9629

20 te fehlt W411

21 sacerdotes W411

22 ecclesia korr. aus ecclesa P9629

23 habituram V630

24 culpam W411

25 Despondi P9629; despondi korr. aus dispondi N442

26 ecclesiea N442

27 uni W411

28 invicem korr. aus vicem N442; vicem W411

29 animis W411

30 nostri W411; vestris V1341

31 confirmaretur korr. aus conformaretur V630

32 castorium P9629; carterium korr. aus casterium N442; carterium W411

33 Patricium] patricium et korr. aus patricium N442; patricium et W411

34 asclipiadem korr. aus asclepiadem N442

35 possit W411

36 remisimus korr. aus emisimus N442

37 indicantes korr. aus incantes V1341

38 nos] nos ut W411

39 vestra P9629

40 ea V630

41 nulli V1341

42 quos et korr. aus quos P9629

43 communis O93; communionis korr. aus communis N442; V1341

44 se fehlt P9629

45 potentiam korr. aus impotentiam N442

46 tortores V630; V1341

47 sententiam V1341

48 consensu W411

49 formi O93; formido korr. aus formi N442

50 et V630

51 in fehlt P9629

52 receptionem V630; W411; inreptiones P9629

53 communionem W411

54 contempti P9629

55 participarte O93; participate W411

56 participare huic] participata tecum korr. aus participare huic N442

57 cum W411

58 sollicitudine korr. aus sollictudini N442; sollicitudine W411

59 voluimus V630; V1341

60 pleni V630; plenis korr. aus pleni V1341

61 condempnant korr. aus condempnat P9629

62 accusari] accusare P9629; W411

63 magis se] se magis P9629

64 veri W411

65 con P9629

66 grata V630; W411; V1341

67 sunt fehlt V630

68 noster W411

69 reconciliet V630; N442; V1341

70 emundet V630; V1341; emundet korr. aus mundet N442

71 tres W411

72 propitiationis korr. aus propitionis N442

73 exquiritur W411

74 Christo W411

75 quia V630

76 dexteram V1341

77 poterit korr. aus poterat V630; potest] spe est W411; poterit V1341

78 aliquo korr. aus aliqo N442

79 satisfacientes korr. aus satifacientes P9629

80 diluimus O93; P9629

81 asperie O93; P9629; asperi W411

82 communis O93; communionis korr. aus communis N442

83 deneganda est] denegavimus V630

84 timere W411

85 pertubantis auctoritatem] perturbationis auctoribus korr. aus perturbantis auctoritatem N442; perturbationis auctoribus W411

86 auctorem V1341

87 imputari korr. aus amputari N442; inputari W411

88 DIOSCORII W411

89 iuvenalis et korr. aus iuvenalis N442; IUBENALIS ET W411

90 EUSTARII W411

91 docet O93

92 honorem det] honorandę korr. aus honorem de N442; honorant de W411

93 repungnet V1341

94 avertit V630

95 iniquum N442; iniqum W411

96 percussione V1341

97 Ipse W411

98 quoepiscopum P9629

99 et P9629

100 CLERICIS W411

101 quos] qui W411

102 fidem W411

103 fidem W411

104 nobiscum korr. aus nobis P9629

105 interri O93

106 Cuus P9629

107 eclesia P9629; ecclesiam korr. aus ecclesia N442

108 absente] absente te W411

109 alico P9629

110 praedicare O93; P9629; praeiudicare korr. aus praedicare N442

111 prosequutione P9629

112 fidei korr. aus plebis N442

113 dilectione V630

114 letitiam W411

115 Data] Data id. apr. adelfio v. c. cons. korr. aus Data N442; Data fehlt W411

116 Data aera qua supra fehlt P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 19.9.2005