[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an Kaiser Marcianus

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Bischof Anatholius von Konstantinopel

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Kaiser Marcianus

O93, f. 145ra; V630, f. 234ra; N442, f. 148vb; P9629, f. 126rb; W411, f. 244r; V1341, f. 146vb

LXXXI1 EIUSDEM2 LEONIS3 AD MARCIANUM <P9629, f. 126va> AUGUSTUM, UBI INTER CETERA PRO4 DEFENSIONE FIDEI5 CATHOLICAE IMPERATORI6 GRATULETUR7.

Leo8 episcopus Marciano augusto.

Multam mihi fiduciam scribendi ad clementiam vestram et litterae vestrae, quas veneranter accipi9 et coepiscopi10 mei11 revertentis12 Constantinopolim praebuerunt, non sola13 assertione verborum, sed14 ipsis iam operum effectibus demonstrantes ad defensionem catholicae fidei divinum in vobis15 vigere praesidium. Quo16 utique non solum ecclesiae17 status, sed etiam vestri robur munitur imperii, ut merito eius18 exspectetis19 protectionem, cuius colitis veritatem, gloriosissime imperator. Nam, ut20 21 et fratris22 mei Anatholii citius manifestaretur23 integritas24 et25 olim26 damnati erroris27, qui28 redivivus affertur29 in Christi ecclesia30 locum31 non haberet32, ut catholici episcopi, quos nuper hereticorum persecutio depravare33 non potuit, ab iniustis revocarentur exiliis, utque34 reliquiis <V1341, f. 147ra> beatae35 memoriae Flaviani digno honore36 susceptis37, impietatem suam condemnatus38 agnosceret, vestrae <W411, f. 244v> virtutis titulus, vestrae pietatis est39 fructus. Cui confido etiam aliorum40 insignia41 accumulanda palmarum, ut, sicut Constantinopolitana ecclesia recepta apostolicae fidei libertate laetatur, ita omnes regni vestri42 provinciae emundatas43 se44 esse a diabolici45 dogmatis46 contagione47 gloriantur48. Ut ergo praecedentibus litteris indicavi, fratres49 meos Lucensem episcopum et Basilium presbyterum, qui50 51 in52 sollicitudinis53 meae partes possunt54 implere, direxi, favori55 eos pietatis vestrae in omnibus, <N442, f. 149ra> quae sunt agenda, <O93, f. 145rb> commendans. Nam56 et fratris57 mei Anatholii scriptis et58 nostrorum sermone cognovi59 multos de his, qui apud Ephesum Dioscori factione60 compulsi detestabilibus statutis poenitendum praebuere consensum inconstantiae61 suae veniam postulare et communionem <P9629, f. 126vb> catholicam per satisfactionem correctionis62 expetere. Non fuit talium <V630, f. 234rb> neglegenda63 conversio, qui non proprio sensu, sed improbi praesumptoris impulsu64 haec incidisse65 noscuntur, in quibus liberum non habuere66 iudicium67. Ne itaque68 resipiscentium desideria mora69 longior fatigaret70, vel incuriosa facilitas71 72 temere aliquos ac sine discretione susciperet73, iniunctum est ab apostolica sede directis74, ut in consortium suae deliberationis adscito75 Constantinopolitano76 antistite77 et pestilentiae contagia non admittantur et78 sanitatis remedia non negentur79. Quae industria in omnibus, quae nequiter gesta sunt, emendandis80 celerem81 iuvante82 domino consequetur effectum, si reparationi83 pacis ecclesiasticae opem suam vestra pietas dignetur adiungere, ut vobis ita regnantibus84 et dei85 regnum intra vos habere mereamini et catholicam fidem nulla falsitas violet86, nulla hereses87 inquietet nec cuiquam88 liceat doctrinam evangelicam deserere et sacerdotali honore gaudere.

Synodum vero fieri, ut meminit vestra clementia, etiam ipsi poposcimus89. Sed90 sacerdotes provinciarum omnium congregari praesentis temporis91 necessitas nulla ratione permittit, quoniam illae provinciae, de quibus maxime sunt evocandi, inquietante bello ab ecclesiis suis eos non patiuntur92 93 abscedere. Unde opportuniori tempore propitiante94 domino, cum firmior fuerit restituta <V1341, f. 147rb> securitas, iubeat vestra clementia reservari. De qua re plenius inter cetera apud pietatem vestram poterunt allegare95, quos96 misi.

Dat. VI97 Id. Iun. Adelfio98 v. c. cons. aera qua99 supra.

O93, f. 145rb; V630, f. 234rb; N442, f. 149ra; P9629, f. 126vb; W411, f. 244v; V1341, f. 147rb

1 LXXXI fehlt V630; W411; XCII N442; LIII V1341

2 EIUSDEM] ITEM EPISTOLA EIUSDEM N442

3 LEONIS] LEONIS PAPAE N442

4 PRO DEFENSIONE] defensorem W411

5 FIDEI] fidem W411

6 imperatorem W411

7 GRATULATUR V630; N442; V1341; CONGRATULETUR P9629

8 am Rande CVIII N442

9 accepi V630; P9629; N442; V1341

10 quoepiscopi P9629

11 mihi W411

12 revertentes a korr. aus revertentis N442; revertentes W411

13 sola assertione] solam adsertionem W411

14 se W411

15 nobis W411

16 quod W411

17 ecclesiei W411

18 eius fehlt W411

19 expectatis korr. aus expectetis W411

20 ut fehlt V1341

21 ut et] et ut N442

22 fratres W411; fratris korr. aus fratres V1341

23 manifestaretur korr. aus manifestatur N442

24 ingrotas W411

25 set W411

26 olim] olim et olim W411

27 erroris qui] erroris korr. aus erroris qui N442

28 qui fehlt W411

29 assertor korr. aus adfertur N442; adsertur W411

30 ecclesiam V630; P9629

31 locum fehlt W411

32 habet W411

33 depravare korr. aus depravari N442

34 atque N442

35 beatae fehlt W411

36 horare W411

37 susceptis korr. aus susceptas N442

38 condemnatus] condemnator eius korr. aus condemna N442; condempnatore W411

39 est fehlt W411

40 aliarum korr. aus aliorum N442

41 insigna W411; insignia korr. aus insigna V1341

42 nostri W411

43 emundatas] et mundas P9629; emundata W411

44 se fehlt W411

45 diabolico W411

46 domatis P9629

47 contagionem P9629

48 glorientur V630; P9629; N442; W411; V1341

49 frater W411

50 quę korr. aus qui V1341

51 qui in] qui korr. aus qui in N442

52 in fehlt V630; W411; V1341

53 sollicitudinis korr. aus solitudinis N442

54 possunt korr. aus possint N442

55 fabori O93; W411; favore N442

56 Nam] Nam cum korr. aus Nam N442

57 fratres P9629

58 e W411

59 recognovi V630; V1341; cognoverim korr. aus cognovi N442; cognoverim W411

60 fatione W411

61 inconstantiae suae] inconstanties W411

62 correptionis V630

63 neglegentia V630

64 impulsu] impulsu in korr. aus impulsu N442; inpulsu in W411

65 indicisse, am Rande vel incidisse P9629

66 habere P9629; W411

67 iudicium korr. aus iudium P9629

68 itaque] itaque vel korr. aus itaque N442

69 mora longior] longior mora V630; V1341

70 fatigare W411

71 felicitas V630

72 facilitas temere] facilitate mere W411

73 suscipere W411

74 directi W411

75 abscito P9629; adscito korr. aus abscito N442

76 Constantinopolitano] constantinopolitanę urbis korr. aus constantinopolitanę N442; constantinopolitane W411

77 episcopo V630; V1341

78 et fehlt W411

79 negetur W411

80 emendandis korr. aus emendandas V630; emendatis V1341

81 celere W411

82 iubente W411

83 reparatione V1341

84 regnantibus korr. aus renantibus P9629

85 di W411

86 videt P9629

87 heresis N442

88 cuiquam korr. aus quam P9629

89 poscimus N442

90 Sed fehlt P9629

91 temporibus W411

92 paciuntur korr. aus paciantur V630

93 patiuntur abscedere korr. aus patiuntur N442

94 propitiato W411

95 adligare W411

96 quos korr. aus quo N442

97 VI fehlt N442; V W411

98 adelfo V630

99 quae P9629

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 19.9.2005