[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an das Konzil von Chalkedon

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an Bischof Anatholius von Konstantinopel

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an Kaiser Marcianus

O93, f. 145vb; V630, f. 235ra; N442, f. 149vb; P9629, f. 128ra; W411, f. 246v; V1341, f. 148rb

LXXXV1 EIUSDEM2 LEONIS AD MARTIANUM AUGUSTUM, UBI3 <O93, f. 146ra> DE4 EIUS GRATULATUR FIDE, QUAE IN CALCIDONENSE CONCILIO GESTA EST5, ET DE ANATHOLIO CONSTANTINOPOLITANO EPISCOPO, QUI IN EODEM CONCILIO ALEXANDRINAM6 ET ANTHIOCENAM ECCLESIAS7 CONTRA CONSTITUTA8 PER AMBITUM SIBI9 VOLUIT SUBIUGARE10.

Leo episcopus Marciano augusto.

Magno munere misericordiae dei totius ecclesiae catholicae <V630, f. 235rb> multiplicata sunt gaudia11, cum12 sancto et glorioso clementiae vestro13 studio perniciosissimus14 error exstinctus est, ut labor noster citius ad desidera<N442, f. 150ra>tum15 perveniret effectum, quam16 deo servans17 principatum <P9629, f. 128rb> et fidem18 et potestatem19 iuvisset. Quia etsi in virtute spiritus sancti inter20 quaslibet dissensiones21 per sedis apostolicae famulatum evangelii22 erat defendenda23 libertas, manifestatior24 tamen apparuit gratia dei, quae praestitit25 mundo, ut in victoria veritatis auctores26 tantum violatae27 fidei deperirent et sua integritas28 ecclesiae redderetur. Bellum29 igitur, quod pacis nostrae30 inimicus excitaverat adeo feliciter dextera31 domini32 pugnante confectum33 est, ut triumphante Christo omnium sacerdotum esset una victoria34 et coruscante lumine veritatis, solet35 erroris tenebrae cum36 suis assertoribus pellerentur37. Nam sicut in ipsa domini resurrectione credenda38 ad39 corroboranda initia fidei multum securitatis accessit, quod quidam apostoli de corporea domini Iesu Christi veritate dubitarunt40 et visu atque contactu41 fixuras42 clavorum et vulnera43 perscrutando44 ambiguitatem cunctis, dum ambigunt, abstulerunt. Ita nunc quoque, dum aliquorum infidelitas confortatur45, omnium hesitantium corda confirmata46 sunt et profecit47 universis ad illuminationem, quod quibusdam intulit caecitatem. In quo opere digne et iuste exultet48 vestra clementia, qua49 fideliter proprieque prospexit, ut orientalibus50 ecclesiae51 diabolicae insidiae non <V1341, f. 148va> nocerent, sed ad propitiandum52 deum efficaciora53 ubique offerrentur54 holocausta, quando per mediatorem dei et hominum hominem55 Christum Iesum eadem <W411, f. 247r> confessio plebium, eadem sacerdotum56, eadem esset et57 regum, gloriosissime fili et58 clementissime auguste.

His autem, propter quae59 tanta facta est congregatio sacerdotum60, bono et61 optabili62 fine completis63 miror et doleo, quod pacem universalis ecclesiae divinitus reformatam64 ambitionis rursus spiritus inquietat65. Quamvis enim necessarie66 frater67 meus Anatolius consuluisse68 videatur, ut ordinatorum suorum errorem deserens in assensum catholicae fidei salubri correctione69 transiret, custodire tamen debuit, <P9629, f. 128va> ut, quod vestro70 beneficio noscitur consecutus, nullius cupiditatis pravitate71 turbaret. Nos72 enim vestrae fidei interventionis73 habentes intuitum, cum secundum suae consecrationis auctores eius74 initia titubarent75, benigniores circa76 ipsum quam iustiores esse volumus77, quo78 perturbationes omnes, quae operante diabolo fuerant excitatae, adhibitis79 remediis leniremus80, quae illum modestum81 magis quam immoderatum facere debuerunt. Qui etiamsi praecipuis meritis optimoque iudicio82 legitime fuisset ac solemniter ordinatus, contra reverentiam tamen83 canonum paternorum, contra statuta spiritus84 sancti, contra antiquitatis exempla nullis posset85 suffragiis86. Apud christianum et vere religiosum vereque orthodoxum prin<V630, f. 235va>cipem loquor87: Multum Anatholius88 episcopus proprio detrahit merito, si illicito crescere optat augmento. Habeat, sicut optamus, Constantinopolitana civitas gloriam suam et protegente89 dei dextera diuturno90 clementiae vestrae fruatur imperio. Alia tamen ratio est <N442, f. 150rb> rerum saecularium, alia divinarum, nec praeter illam petram, quam dominus in fundamento posuit, stabilis erit ulla constructio, sed91 propria perdit, qui indebita92 concupiscit. Satis sit praedicto93, quod vestrae pietatis auxilio et mei favoris assensu episcopatum94 tantae urbis95 obtinuit. <O93, f. 146rb> Non dignetur96 regiam civitatem, quam apostolicam facere non potest sedem, nec ullo modo speret, quod per aliorum possit97 offensiones98 augeri. Privilegia enim ecclesiarum sanctorum99 patrum canonibus instituta et venerabilis Nicenae100 synodi fixa decretis nulla possunt101 improbitate convelli, nulla novitate mutari. In quo opere auxiliante Christo fideliter exsequendo necesse est <V1341, f. 148vb> me perseverantem exhibere <P9629, f. 128vb> famulatum, quoniam dispensatio102 mihi credita est et ad meum tendit reatum, si103 paternarum regulae sanctionum, quae in synodo Nicena104 ad totius ecclesiae regimen spiritu dei instruente105 sunt conditae, quod absit, me106 conhibente violentur, et maior sit apud me unius fratris voluntas quam107 universae domus domini communis utilitas. Et ideo sciens gloriosam clementiam vestram ecclesiasticae studere concordiae et his, quae pacificae congruunt unitati108, piissimum praestare consensum, precor et109 sedula suggestione110 vos obsecro, ut ausus improbos111 uni<W411, f. 247v>tati112 christianae pacique113 contrarios ab omni pietatis vestrae abdicetis114 assensu et115 fratris mei Anatolii nocituram ipsi, si116 117 persteterint118, cupiditatem salubriter comprimatis, ne ea, quae vestrae gloriae atque temporibus inimica sunt cupiens, maior suis velit esse prioribus liberumque illi sit, quantis potuerit119 splendere virtutibus, quarum non aliter particeps120 erit, nisi caritate121 magis voluerit122 ornari123 quam ambitione124 distendi. Hanc autem improbi125 desiderii conceptionem, numquam quidem debuit intra cordis sui recipere secretum, sed cum illi126 fratres et coepiscopi127 mei, qui vice mea aderant128, obviarent129, ut ab illicito appetitu130 ex eorum saltim contradictione cessasset131. Nam et vestrae pietatis apices et ipsius scripta declarant, legatos132 sedis apostolicae, sicut oportuit, contradictione iustissima restitisse133, ut inexcusabilior esset praesumptio, quae se nec134 increpata cohiberet. Unde quia convenit fidei135 vestrae136 vel gloriae, ut, sicut heresis deo per vos agente destructa est, ita etiam omnis ambitus137 retundatur138. Agite, quod et christianae est probitatis et regiae, ut139 praedictus episcopus parcat patribus, consulet140 paci neque sibi aestimet licuisse, quod Antiochenae ecclesiae sine ullo exemplo contra statuta canonum <P9629, f. 129ra> episcoporum141 episcopum142 ordinare <V630, f. 235vb> praesumpsit, quod nos amore reparandae fidei et pacis studio retractare censuimus143. Abstineat ergo ab ecclesiasticarum144 iniuria regularum et illicitos declinet145 excessus, ne146 se ab universali ecclesia, dum inimica147 paci temptat148, abscidat. Quem opto149 magis irrepraehensibiliter agentem diligere, quam in hac praesumptione, quae illum ab omnibus <N442, f. 150va> separare poterit, perdurare150. Coepiscopus meus Lucianus, qui cum filio meo Basilio diacono clementiae vestrae ad me scripta portavit, omni151 devotione partes susceptae legationis152 implevit153, quem154 155 non156 est157 aestimandus158 negotio159 defuisse, quem160 potius <V1341, f. 149ra> causa deseruit.

Dat. XI Kal. Iun. Herculano161 v. c. cons. aera162 CCCCLXXI163.

O93, f. 146rb; V630, f. 235vb; N442, f. 150va; P9629, f. 129ra; W411, f. 247v; V1341, f. 149ra

1 LXXXV fehlt V630; W411; XCVI N442; LXVII V1341

2 EIUSDEM] ITEM EPISTOLA EIUSDEM N442

3 Unde W411

4 DE EIUS] et W411

5 EST ET korr. aus EST N442

6 alexandrine W411

7 ECCLESIAS korr. aus ECCLESAS P9629

8 COSTITUTA N442; CONSTITUTA] constituta hęc W411

9 et W411

10 subiugari W411

11 gaudium W411; gaudia fehlt V1341

12 cum fehlt W411

13 vestrae V630, N442; W411

14 perniciosissimis W411

15 desiratum P9629; deseratum W411; desiderandum V1341

16 quaem korr. aus quam N442; quem W411

17 serviaens korr. aus servans N442; serviens W411

18 fide W411

19 potestate W411

20 inte P9629

21 dispensiones O93; dispensationes P9629

22 evangeli O93

23 devendenda W411

24 manifestior korr. aus manifestatior N442; manifestior W411

25 prestet W411

26 auctorem W411

27 molate W411

28 ingritas W411

29 Vellum W411

30 noster W411

31 dexteram P9629

32 deum P9629

33 confractum korr. aus confectum N442; confractum W411

34 victoria korr. aus uctoria P9629

35 solet fehlt V630; sole N442; V1341; sol W411

36 eum W411

37 bellerentur W411

38 credenda korr. aus crededa W411

39 ac P9629

40 dubitaverunt P9629

41 contractu P9629

42 fixuram V1341

43 vulnera] vulnus lanceę N442; vulnus W411

44 perscrutanda O93; P9629

45 confutatur korr. aus confortatur N442; confutatur W411

46 firmata W411

47 proficit P9629; W411

48 exultat P9629; exultat korr. aus exultet N442

49 quae V630; P9629; N442; W411; V1341

50 ornatalibus O93; P9629; natalibus V630; V1341; orientalibus korr. aus orinatalibus N442; ortalibus W411

51 ecclesia O93

52 propitiandum korr. aus protiandum W411

53 aedificatiora P9629; efficatior W411

54 offerantur N442

55 hominem fehlt W411

56 sacerdotem W411

57 et fehlt V630

58 et fehlt W411

59 quem P9629; W411

60 sacerdotem W411

61 et fehlt W411

62 optali V1341

63 conperitis W411; completas V1341

64 reformata W411

65 inquietat korr. aus inquierat P9629

66 necessarie sibi korr. aus necessarie N442

67 fratres W411

68 consoluisse W411

69 correptione V630

70 nostro V1341

71 pravitatus W411

72 Nos korr. aus Non P9629

73 interventiones P9629

74 et W411

75 titubarent korr. aus tubarent N442

76 ca W411

77 voluimus V630; W411; V1341; voluimus korr. aus volumus N442

78 Quod V1341

79 adhibitis korr. aus abhibitis V630; adivitis W411

80 liniremus N442

81 modestum magis quam immoderatum korr. aus modestum N442

82 iudicio legitime korr. aus iudicio N442

83 tamen] tamen in V630

84 spiritus sancti, contra fehlt V630

85 possit P9629; W411

86 suffragiis] suffragiis adiuvari N442; W411

87 loquor korr. aus loqor N442

88 anatholius korr. aus anatholiis P9629

89 protegete W411

90 diuturnao V630

91 sed fehlt W411

92 indevita W411

93 praedicto korr. aus praedictio N442

94 episcopum W411

95 urbis korr. aus urbes V630

96 dedignetur korr. aus dignetur N442

97 possit fehlt W411

98 defensionis O93; P9629; offensiones korr. aus defensionis N442

99 sanctarum W411

100 nicaena P9629

101 possit O93; P9629

102 dispensato W411

103 si fehlt W411

104 nicene W411

105 instruente sunt] instruentes P9629

106 me fehlt W411

107 quam] quam in P9629

108 untati W411

109 et fehlt P9629

110 suggestio W411

111 inpros W411

112 utilitati V630

113 paceque W411

114 addicetis O93; P9629; abdicetis korr. aus addicetis N442

115 et fehlt W411

116 si fehlt V630

117 si persteterint] semper steterint P9629

118 persteterint korr. aus persteterent O93; perstiterit V630; perstiterit korr. aus perstiterint N442; persterit W411; persteterit V1341

119 potuerunt W411

120 parceps O93; particeps korr. aus parceps V1341

121 caritatem W411

122 voluerunt W411

123 ornare O93; ordinare P9629; W411; ornari korr. aus ornare N442

124 anitione W411

125 inpropi W411

126 illi] illi karissimi V630; V1341; illi enim W411

127 coepiscopi korr. aus coepiscopis N442

128 aderant korr. aus adherant V1341

129 obviarent ut] obviarent korr. aus obviarent ut N442

130 adpetita W411

131 cessaret V630; V1341

132 Legatus W411

133 restitisse korr. aus retitisse V1341

134 ne P9629

135 fidem W411

136 iure W411

137 habitus W411

138 redundatur P9629; retundator N442

139 ut fehlt W411

140 consulat N442; consolat W411

141 episcoporum fehlt V630; V1341

142 episcopum W411

143 sensuimus P9629; cessavimus korr. aus censuimus N442; cessavimus korr. aus cessamus W411

144 ecclesiasticarum] eclesia statuta ubi iniuria P9629

145 inclinet O93; P9629

146 ne se] non esse P9629

147 inimici V630

148 teptat V630

149 obtat P9629

150 perdurare] perdurare Frater autem et korr. aus perdurare N442; perdurare Frater autem et W411

151 omni] omni cum korr. aus omni N442

152 legationes P9629; W411; legationis korr. aus legationes N442

153 implebit W411

154 Qui N442; W411

155 quem] quem novimus O93; P9629

156 non est aestimandus negotio] novimus negotio non V630; V1341

157 est aestimandus] qui ne mundus O93; P9629

158 mundus W411; O93

159 negotio] negotio non korr. aus negotio no P9629

160 que W411

161 herculiano V630

162 aera] aera quae supra P9629; W411

163 CCCCLXXI] qua supra V630; CCCCLXX P9629; V1341; CCCCLXXX N442

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 20.9.2005