[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Papst Leo I. an Bischof Anatholius von Konstantinopel

Inhaltsverzeichnis

Papst Leo I. an die Bischöfe in Kampanien. Picenum und Tuszien

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Papst Leo I. an die Bischöfe in Sizilien

O93, f. 146va; V630, f. 244rb; N442, f. 164vb; P9629, f. 129va; W411, f. 267v; V1341, f. 161vb

LXXXVII1 2 ITEM3 LEONIS AD4 EPISCOPOS PER SICILIAM CUM5 CAPITULIS SUIS.

I6 Quod in7 die epiphaniorum8 prohibeatur baptismum celebrari.

II9 Quod cuncta10 nobis per11 rerum12 ordinem13 per incarnationem domini nostri salutis sacramenta14 digesta15 sunt.

III16 Quod in baptismo mors proveniat17 interfectione18 peccati et sepulturam triduanam19 imitetur20 trina dimersio et ab aquis elevatio sit velut resurrectio21 de sepulchro.

IIII22 Quod beatus apostolus23 Petrus in die pentecostes24 virorum tria milia baptizarit25.

V26 Quod duo27 haec28 tantum29 tempora, id30 est pascha31 et pentecosten32 ad baptizandum a Romanis pontificibus legitima33 sunt34 praefixa.

VI Quod omni tempore hi, qui necessitate mortis urgetur35, debeant36 baptizari.

<O93, f. 146vb> VII Et37 38 de Sicilia terni semper39 annis singulis episcopi40 Romam sociandi synodo41 indissimulanter occurrant.

EXPLICIT42 43 CAPITULA

<P9629, f. 129vb> Leo44 45 universis episcopis per Siciliam constitutis in domino salutem.

Divinis46 praeceptis et apostolicis monitis47 informamur48, ut pro omnium ecclesiarum statu impigro vigilemus affectu49, ac si quid usquam repraehensionem50 invenitur obnoxium, celeri sollicitudine aut ab ignorantiae imperitia aut a51 praesumptionis usurpatione revocemus. Manente52 enim dominicae vocis imperio, quo beatissimus apostolus53 Petrus trina repetitione54 mysticae sanctionis imbuitur, ut Christi oves55, qui Christum diligit, pascat56, ipsius sedis, cui per abundantiam divinae gratiae praesumus, reverentia cohortamur57, ut periculum desidiae58, <V630, f. 244va> quantum possumus, declinemus59, ne professio60 summi apostoli, qua se amatorem domini esse testatus est, non inveniatur in nobis, quia61 neglegenter pascens62 toties commendatum63 64 dominicum65 gregem convincitur summum non amare pastorem.

<N442, f. 165ra> QUOD66 IN67 DIE EPIPHANIORUM68 PROHIBEATUR69 BAPTISMUM CELEBRARI

I70 Cum ergo mihi71 de caritatis vestrae actibus fraterna affectione72 sollicito certis73 indiciis74 innotuerit, vos in eo, quod intra75 sacramenta ecclesiae principale est, ab apostolicae institutionis consuetudine discrepare, ita ut baptismi sacramentum numerosius in die epiphaniae76 <V1341, f. 162ra> quam in77 paschali tempore celebretur78, miror vos vel praecessores vestros tam79 irrationabilem80 novitatem usurpare potuisse, ut confuso temporis <W411, f. 268r> utriusque mysterio nullam esse differentiam81 crederetis inter diem, quo82 adoratus83 est Christus a84 magis, et diem, quo resurrexit Christus a mortuis. Quam85 culpam nullo modo potuissetis incidere, si unde consecrationem honoris86 accipitis, inde legem totius observantiae87 sumeretis88 et beati89 apostoli Petri sedes90, quae vobis sacerdotalis mater est91 dignitatis, esset92 ecclesiasticae magistra93 rationis. A cuius vos regulis recessisse minore posset aequanimitate tolerari94, si aliqua commonitionis nostrae increpatio non95 praecessisset96. Nunc autem, quia non desperatur correctio, servanda est mansuetudo, ut97, licet vix ferenda sit in sacerdotibus excusatio, <P9629, f. 130ra> quae praetendat inscientiam, malumus98 tamen et censuram99 necessariam temperare100, et ratione vos apertissimae veritatis instruere.

QUOD101 102 OMNIA103 NOBIS PER RERUM104 ORDINEM PER INCARNATIONEM105 DOMINI NOSTRI SALUTIS SACRAMENTA DIGESTA SUNT

II106 Semper quidem in107 aeterno consilio dei mansit humani generis incommutabiliter praeordinata reparatio, sed ordo rerum per Iesum Christum dominum nostrum temporaliter gerendarum in108 incarnatione verbi sumpsit exordium. Unde aliud tempus est; quo109 annuntiante angelo beata virgo110 Maria fecundandam111 se per spiritum sanctum credidit112 et concepit, aliud, quo salva113 integritate virginea puer editus114 exultante115 gaudio116 caelestium ministrorum pastoribus indicatur, aliud, quo infans circumciditur, aliud, quo117 hostia pro eo legalis offertur, aliud118, cum tres magi119 claritate120 novi sideris incitati in Bethleem ab oriente perveniunt et adoratum121 parvulum122 mystica123 munerum124 oblatione125 venerantur. Nec idem sunt126 dies, quibus impio Herodi ornata127 divinitus in Aegyptum translatione subtractus est, vel quibus ab Aegypto in Galilaeam persecutore128 mortuo vocatus129 est. Inter130 has131 autem dispensationum varietates accedunt132 augmenta corporea, crescit dominus, sicut evangelista testatur, provectibus133 134 aetatis et gratiae. Per dies paschae in135 templum Ierusalem cum parentibus136 venit et137, cum abesset a138 societate <V630, f. 244vb> redeuntium139 sedens140 cum senioribus et inter admirantes magistros disputans invenitur rationemque mansionis141 suae reddens: Quid est, inquit, quod quaerebatis me? Nescie<O93, f. 147ra>batis142, quod in his143, quae <N442, f. 165rb> patris mei sunt, oportet me esse? significans eius144 esse145 se filium, cuius esset et146 templum. Iam vero cum in annis maioribus apertius declarandus baptismum praecursoris sui Iohannis147 expetiit148, quid deitatis eius149 remansit ambiguum, quando baptizato domino Iesu spiritus sanctus in columbae specie super eum descendit150 et mansit audita151 <P9629, f. 130rb> de caelis patris voce dicentis: Tu es filius meus dilectus152, in te bene153 com<V1341, f. 162rb>placui154? Quae omnia ideo, quanta potuimus brevitate, perstrinximus155, ut notum sit dilectioni vestrae156 universos Christi dies innumeris157 consecratos fuisse virtutibus et in cunctis eius actionibus sacramentorum mysteria coruscasse, sed158 aliter quidque159 signis denuntiari160, aliter rebus impleri, <W411, f. 268v> nec quaecumque numerantur in operibus salvatoris ad tempus161 potest pertinere baptismatis. Nam si etiam illa, quae post beati162 Iohannis lavacrum a163 domino gesta cognovimus, sub indiscreto honore164 colamus, omnia tempora continuatis165 erunt deputanda festis, quia omnia sunt166 plena miraculis. Verum quia spiritus sapientiae et intellectus ita apostolos167 et totius ecclesiae erudivit magistros, ut in christiana observantia nihil inordinatum168, nihil pateretur esse confusa169, discernendae sunt causae solemnitatum et in omnibus institutis patrum principumque nostrorum rationabilis170 servanda districtio, quia non aliter unus grex et unus pastor sumus, nisi, quemadmodum apostolus docet, ipsum171 dicamus omnes. Simus autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia172.

QUOD173 174 IN BAPTISMO MORS PROVENIAT INTERFECTIONE175 PECCATI ET SEPULTURAM TRIDUANAM IMITETUR TRINA DIMERSIO ET AB AQUIS ELEVATIO SIT VELUT RESURRECTIO176 DE SEPULCHRO

III177 Quamvis ergo et illa178, quae ad humilitatem, et illa, quae ad gloriam pertinent Christi, in unum179 concurrant eandemque personam, totumque quod in illo et virtutis divinae est180 et infirmitatis humanae ad nostrae reparationis tendat effectum181, proprie tamen <P9629, f. 130va> in morte crucifixi et in resurrectione ex mortuis potentia182 baptismatis novam creaturam condit et183 veterem, ut in renascentibus et mors Christi operetur et vita dicente beato apostolo: An ignoratis184, quia, quicumque baptizati sumus185 in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus? Consepulti186 enim sumus cum illo per baptismum in morte187, ut, quomodo resurrexit188 Christus a mortuis per gloriam patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus. Si enim complantati189 facti sumus similitudini mortis eius, simul et resurrectionis erimus, et cetera, quae latius magister gentium ad commendandum sacramentum190 191

O93, f. 147ra; P9629, f. 130va

ITEM AD HORUM192 BENEVENTANUM EPISCOPUM

Dilectissimo fratri Doro Leo.

Iudicium, quod de te sperabamus, dolemus esse frustratum, quando ea te commissae193 perspicimus, quae omnem ecclesiasticae sanctionis194 regulam culpabili novitate foedaret, cum plenissime noveris, quanta sollicitudine per omnes domini ecclesias paternorum velimus canonum praecepta servare et hanc maxime curam ad sacerdotes universarum plebium pertinere, ut sanctarum constitutionum regulae nullis corrumpatur excessibus. Unde miramur te, quem auctoritatem195 apostolicae sedis observantissimum esse, cum196 veneratam neglegenter ac potius insolenter197 egisse, ut198 traditor199 tibi legum non custos200 sed transgressor exsisteris. Libello etenim Pauli presbyteri tui, qui in subditis habetur, cognovimus apud te novo ambitu foedoque colludio presbyterii ordinem fuisse turbatum ita, ut201 unius festina et immatura provectio quaedam etiam202 deiectio facta sit, quorum aetas commendabat, et nulla203 culpa minuebat, quod, si ambietis intentio aut imperita faventium204 studio205 id, quod numquam habuit, consuetudo poscebat, ut incipiens emeritis et novellus206 proferretur207 antiquis tuae fuerit industriae atque doctrinae, ut iniuste petentum desideria rationabili auctoritate cohiberes, ut208, quem in sacerdotali propere provehebas ad iniuriam <P9629, f. 130vb> eorum, quibus sociabatur209, inciperet <O93, f. 147rb> minor, qui, si fieret, dum in illo non humilitatis210 virtus, sed fortioris vitium rubraret. Neque enim ignorabas dixisse dominum, quod, qui se humiliat excaltabitur, qui autem se exaltat, humiliabitur. Eundemque dixisse: Vos autem quaeritis de pusillo crescente211 et de maiore minor esse, utrumque enim inordinatum212 praeposterum esset omnis laborum fructus. Aufertur omnis meritorum mensura, vacuatur, si tantum quis assequitur dignitas, quantum ad213 electionis obtinuit, ut cupiditas eminendi non solum superbientem214 minuat, sed etiam cohibentem, si vero, ut asseris215, primi secundique presbyteri circa Epicandium pium sibimet praeponendi216 dum tam huic assentatio fuit, ut illum, cum sui dedecore postrent217 honorari nec hoc quidem illis proprio se iudicio deicientibus tribui debuit, quod volebant, qui tam miseri voluntate218 dignius fuerat obviare quam cedere deformes autem et ignavia subiectio bene sibi conscius et non irritam facientibus gratiam dei praeiudicare non poterit, ut primatos suos quocumque commercio in alterutrum transferentes subsequentium suorum minuerant219 dignitatem, quia ultimum sibi anteposuerint220 ceteris praemineret. Praedicti igitur, qui indignus se honori221 sui222 ordines sunt confessi223, licet privari etiam sacerdotio mererentur, tamen, ut eis pro apostolicae sedis224 pietate parcatur, ultimi inter omnia ecclesia225 presbyteros haec226, ut iudicii sui sententiam ferant227, inferiores etiam illo erant quam propria sententia sibimet pertulerunt228 ceteris omnibus presbyteris in eo ordine permanentibus, quem unicuique ordinationis suae post229 ascribit, nec quisquam praedictos duos imminutae dignitatis potiatur230 iniuriam, sed in eorum statu231 tantummodo hoc recurrat opprobrium, qui in novello et immature ordinatio232 inferiores fieri dilegerunt233, ut illam234 angelicam sententiam assentiant pertinere, qui235 dicitur: Quod iudicio iudicaveritis, iudicabitur de vobis, et quam236 mensura mensi fueritis eadem remicietur vobis. Paulus vero presbyter ordinem suum, de quo laudabili firmitate non cesset, obtineat nec ulterius aliquid in cuiusquam praesumat237 iniuriam ita, ut dilectio tua, quam non immerito tota facta huius pulsat invidia, hoc saltim remedio curares238, praebet239 et ut sine dissimulatione haec, quae decernimus, traduntur effectui nisi temerato ad nos <P9629, f. 131ra> implorati huius240 tam confugerit necesse est241 verius242 commovere cum his, quae male sunt facta correctis malimus redintegrare disciplinam quam augeri vindictam. Exsecutione vero243 praeceptionum244 nostrarum fratri et coepiscopo nostro Iuliano commisisse non noveris, ut omnia illi, quemadmodum constituimus245, roborentur.

Dat. VIIII246 Id. Mart. Postumiano.

O93, f. 147rb; P9629, f. 130vb

V630, f. 244vb; N442, f. 165rb; V1341, f. 162rb

baptismatis disputavit, ut appareret ex huius doctrinae spiritu regenerandis filiis hominum et247 248 in dei filios adoptandis illum diem249 et illud tempus electum, in quo per simili<N442, f. 165va>tudinem formamque mysterii ea, quae250 geruntur in membris his, quae in <V630, f. 245ra> ipso sunt capite gesta, congruerent251, dum in baptismatis regula et252 mors intervenit interfectione peccati et sepulturam triduanam imitatur trina dimersio253, et ab aquis elevatio resurgentis instar254 est de sepulchro. Ipsa igitur <V1341, f. 162va> operis qualitas docet celebrandae generaliter gratiae diem legitimum255 eum esse, in quo orta est et virtus256 muneris et species actionis. Ad cuius rei confirmationem plurimum valet, quod ipse dominus Iesus Christus, posteaquam resurrexit a mortuis, discipulis suis, in quibus omnes ecclesiarum praesules docebantur257, et258 formam et potestatem tradidit baptizandi dicens: Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti. De quo utique eos, cum259 etiam ante passionem potuisset instruere, nisi proprie voluisset intellegi regenerationis gratiam ex sua resurrectione coepisse. Additur sane huic observantiae etiam pentecostes ex adventu sancti spiritus sacrata260 <W411, f. 269r> sollemnitas, quae de paschalis261 festi pendet articulo, et cum262 ad alios263 dies alia festa pertineant, haec semper ad eum diem, qui resurrectionem264 domini est insignis, occurrit porrigens quodammodo auxiliantis gratiae manum et eos, quos a die paschae aut molestia infirmitatis aut longinquitatis265 itineris aut navigationis difficultas266 interclusit, invitans, ut267 quibuslibet necessitatibus impediti desiderii sui effectum dono sancti spiritus consequantur. Ipse268 enim unigenitus269 dei270 in fide credentium et in virtute operum nullam inter se et spiritum sanctum271 voluit esse distantiam, quia nulla est diversitas in natura dicens: Rogabo272 ergo273 patrem et alium paraclitum dabit vobis, ut vobiscum sit in aeternum spiritum veritatis274. Et iterum: Cum venerit ille spiritus veritatis, ille diriget vos <N442, f. 165vb> in omnem veritatem. Cum itaque275 veritas Christi276 sit et spiritus sanctus spiritus277 veritatis278 nomenque paracliti utriusque279 sit proprium, non dissimile est festum, ubi unum est sacramentum.


QUOD280 281 BEATUS APOSTOLUS PETRUS in die pentecosten282 virorum tria milia baptizaverit.

IIII283 284 Hoc autem nos non ex nostra persuasione defendere, sed ex apostolica auctoritate servare, satis idoneo probamus exemplo sequentes beatum apostolum Petrum285, qui in ipso die, quo286 omnem credentium numerum promissus287 sancti spiritus replevit adventus288, trium milium populorum sua praedicatione conversum lavacro baptismatis consecravit. Quod sancta scriptura, quae apostolorum actus continet, fidelis289 290 historia docet dicens: His auditis compuncti sunt corde et dixerunt ad Petrum et291 reliquos apostolos: Quid faciemus, viri fratres? Petrus vero ad illos: Poenitentiam, inquit, agite, et baptizetur unusquisque vestrum in nomine292 Iesu Christi in remissionem293 peccatorum vestrorum et accipietis donum sancti294 spiritus. Vobis295 enim est296 repromissio et filiis vestris et omnibus, qui longe sunt, <V1341, f. 162vb> quoscumque advocaverit dominus deus noster297. Aliis etiam298 pluribus verbis testificatus est299 et exhortabatur eos, dicens: Salvamini a generatione ista prava. Qui ergo receperunt sermonem <V630, f. 245rb> eius baptizati sunt et appositae sunt in illa die animae circiter tria300 milia.

QUOD301 302 HAEC DUO TEMPORA, ID EST, <O93, f. 147va> pascha et pentecostes303 ad baptizandum304 a Romano305 pontifice legitima306 sint307 praefixa.

V308 Unde quia manifestissime patet baptizandis in ecclesia309 electis haec duo tempora, de quibus locuti310 sumus, esse legitima, dilectionem vestram monemus, ut nullos311 alios dies huius312 observantiae misceatis.

QUOD313 314 OMNI TEMPORE315 HI, QUI NECESSITATE MORTIS URGENTUR, ID EST AEGRITUDINIS, OBSIDIONIS, PERSECUTIO<P9629, f. 131rb>NIS ET316 NAUFRAGII DEBEANT BAPTIZARI.

VI317 Quia318 sunt alia quoque festa319, quibus multa in honorem320 dei reverentiam321 debeatur, principalis tamen <W411, f. 269v> et maximi sacramenti322 custodienda nobis est323 mysticae rationalis324 exceptio non interdicta licentia, qua325 326 in baptismo tribuenda quolibet327 tempore periclitantibus subvenitur. Ita enim ad has duas festivitates connexas328 sibimet atque cognatas incolumium329 <N442, f. 166ra> et in330 pacis securitate331 de gentium libera vota differimus332, ut in mortis periculo, in obsidionis discrimine, in persecutionis angustiis, in timore naufragii, nullo tempore hoc verae salutis singulare333 praesidium cuiquam334 denegemus335. Si quis autem epiphaniae festivitatem, quae in suo ordine debito honore veneranda est, ob hoc existimat privilegium habere baptismatis, quia hoc quidam putant, quod in eadem die336 dominus ad baptismum sancti Iohannis accesserit, sciat illius baptismi aliam gratiam337, aliam fuisse rationem nec ad eandem pertinuisse virtutem, qua338 per spiritum sanctum renascuntur339, de quibus dicitur: Qui non ex sanguine, neque ex voluntate340 carnis, neque ex voluntate341 viri, sed ex deo nati sunt. Dominus enim nullius indigens342 remissione peccati nec343 quaerens remedium renascendi344 sic voluit baptizari, quomodo et voluit circumcidi hostiamque pro se emundationes345 offerri, ut qui factus erat ex muliere, sicut apostolus ait346, fieret et sub lege, quam non venerat solvere, sed implere347 et implendo finire, et sicut beatus348 apostolus praedicat349 dicens: Finis autem legis350 Christus ad iustitiam351 omni352 credenti. Baptismi autem sui in se condidit sacramentum, quia in omnibus primatum tenens se353 docuit esse principium et tunc354 regenerationis potentiam sanxit, quando de latere ipsius profluxerunt355 sanguis <V1341, f. 163ra> redemptionis et356 aqua baptismatis. Sicut ergo vetus testamentum novi testificatio fuit357 et lex358 per359 Moysen data est, gratia autem et veritas per Iesum Christum facta est, sicut360 diversa sacrificia unam hostiam reformaverunt361 et multorum agnorum occisio362 illius immolatione finita est, de quo dicitur: Ecce agnus dei, ecce, qui tollit peccata mundi. Sic et Iohannes363, non Christus, sed364 Christi praevius365, non366 sponsus, sed sponsi amicus fuit adeo fide<P9629, f. 131va>lis367 <V630, f. 245va> et non sua quaerens, sed quae Iesu Christi, ut se profiteretur ad solvenda calciamenta pedum eius indignum, quoniam ipse368 quidem baptizarit369 in aqua in370 poenitentiam371, ille autem baptizaturus esset372 in spiritu sancto et igni373, qui duplici potestate et vitam redderet et peccata sumeret374. His itaque, fratres carissimi, tot ac tantis exsistentibus375 documentis, quibus omnia376 ambiguitate submota evidenter agnoscitis in377 baptizandis378 electis, qui secundum apostolicam regulam et379 exorcismis380 scrutandi et381 ieiuniis sanctificandi et frequentibus sunt praedicationibus imbuendi, duo tantum tempora, id est pascha et pentecosten esse servanda, hoc vestrae indicimus caritati, ut382 apostolicis institutis nullo383 ulterius recedatis excessu, quia384 inultum385 post haec esse non poterit, si quisquam apostolicas regulas in aliquo crediderit neglegendas.

<W411, f. 270r> UT386 387 DE SICILIA TERNI SEMPER ANNIS SINGULIS DE EPISCOPIS AD388 DIEM TERTIAM389 KAL. OCTOBRIUM ROMAM SOCIANDI SYNODO INDISSIMULANTER OCCURRANT.

<O93, f. 147vb> VII390 Quare391 illud primitus pro custodia concordissimae unitatis exigimus392, ut, quia salubriter393 <N442, f. 166rb> a sanctis patribus constitutum est binos394 395 in annis singulis debere esse conventus396, terni semper397 ex vobis ad diem398 tertium Kalendarum Octobrium Romam399 fraterno400 concilio sociandi indissimulanter occurrant, quoniam adiuvante401 gratia dei facilius poterit402 provideri403, ut in ecclesiis Christi nulla scandala, nulli404 nascantur errores, cum coram beatissimo Petro apostolo id semper in commune tractandum sit, ut omnia ipsius405 constituta canonumque decreta apud omnes406 domini sacerdotes inviolata permaneant407.

Haec autem, quae inspirante domino vobis insinuanda credidimus408, per fratres et coepiscopos nostros Vacillum et Pascasium ad vestram notitiam volumus409 pervenire. Quibus referentibus cognoscamus, quam reverenter410 vobis apostolicae sedis instituta serventur411.

Datum XII Kal. Novembr. Calapodio412 et Ardabure413 conss.

O93, f. 147vb; V630, f. 245va; N442, f. 166rb; P9629, f. 131va; W411, f. 270r; V1341, f. 163ra

1 Überschrift fehlt W411

2 LXXXVII fehlt V630; W411; V1341; CXVI N442

3 ITEM] EIUSDEM V630; V1341; ITEM EPISTOLA EIUSDEM N442

4 AD] AD UNIVERSOS N442

5 CUM CAPITULIS SUIS fehlt V630, CUM CAPITULIS SUIS] CONSTITUTIS DIRECTA N442

6 I fehlt W411

7 in die epiphaniorum prohibeatur] prohibeatur in die epyphaniorum N442

8 ephiphaniorum P9629

9 II fehlt W411

10 omnia V630; P9629; W411; V1341

11 per fehlt W411

12 rerum ordinem] ordinem rerum V630; N442

13 ordinem fehlt W411

14 sacramentum V630

15 disgesta V630

16 III fehlt W411

17 perveniat P9629; praeveniat W411

18 infectione W411

19 triduanam fehlt W411

20 mittitur W411

21 resurrectio korr. aus resurrectiorectio P9629

22 IIII fehlt W411

23 apostolus fehlt W411

24 pentecosten P9629

25 baptizare V630; baptizaverit N442; baptizavit W411

26 V fehlt W411

27 duo haec] haec duo N442

28 haec fehlt W411

29 tantum fehlt N442

30 id est] post W411

31 pasce W411

32 pentecostes N442; W411

33 legitima fehlt W411

34 sint V630; P9629; N442; W411; V1341

35 urguetur V630; V1341; urgetur] urguentur id est egritudinis obsidionis persecutionis naufragii N442; urguetur korr. aus urgetur W411

36 debeat O93; P9629

37 Ut N442

38 Et de] Unde P9629

39 semper fehlt W411

40 episcopi] de episcopis ad diem tertium kalendarum octobrium N442

41 synodo fehlt N442; W411

42 EXPLICIUNT P9629

43 EXPLICIT CAPITULA fehlt V630; N442; W411

44 Leo] Leo episcopus N442

45 Leo universis episcopis per Siciliam constitutis in domino salutem fehlt W411

46 am Rande VI V630

47 monitis fehlt V630; monitis korr. aus montis W411

48 incitamur N442; W411

49 effectu N442

50 repraehensione V630; N442; W411; V1341

51 a fehlt W411

52 Admonente N442

53 apostolus Petrus] petrus apostolus W411

54 repetione P9629

55 oves korr. aus voces V630

56 pasca P9629

57 coartamur W411

58 desidio O93; dissidie W411

59 declinamus W411

60 promissio N442

61 quia] quia qui N442

62 pascit N442

63 commendatam P9629

64 commendatum dominicum korr. aus commendatum N442

65 dominicum fehlt W411

66 Rubrik fehlt V630; W411

67 IN DIE EPIPHANIORUM PROHIBEATUR] PROHIBEATUR IN DIE EPYPHANIORUM N442

68 EPHUPHANIORUM korr. aus PHUPHANIORUM P9629

69 PRONIBENTUR P9629

70 am Rande VII V630; I fehlt W411

71 amici W411

72 affectatione W411; affectione korr. aus affectatione V1341

73 fertis P9629

74 indiis P9629

75 inter N442; W411

76 ephiphaniae P9629

77 in fehlt W411

78 celebratur W411

79 tanti P9629

80 inrationabili W411

81 differetiam P9629

82 quod P9629

83 adortus W411

84 a magis, et diem, quo resurrexit Christus fehlt W411

85 quod W411

86 honores W411

87 observationis korr. aus observatione V630

88 sumeritis W411

89 beat V1341

90 sedis W411

91 est fehlt W411

92 esse W411

93 magistra rationis] magistrationis W411

94 toleraris W411

95 non fehlt W411; V1341

96 processisset W411

97 et N442

98 maluimus V630; N442; maluimus] malum hos W411

99 recensuram W411

100 temerare V1341

101 QUOD OMNIA NOBIS PER RERUM ORDINEM fehlt W411

102 Rubrik fehlt V630

103 CUNCTA N442; V1341

104 RERUM ORDINEM] ORDINEM RERUM N442; V1341

105 INCARTIONEM P9629; incantationem W411; INCARNACIONEM korr. aus INCARNANEM V1341

106 am Rande VIII V630; II fehlt P9629; W411

107 in aeterno] interno W411

108 in fehlt W411

109 quod P9629; W411

110 virgo Maria] maria virgo N442

111 fecundandam korr. aus fecundadam P9629; fecundam W411

112 credidit et] credite W411

113 salvatur O93; salvat P9629

114 editus korr. aus edius P9629; edictus W411

115 exsultate W411

116 gaudeo W411; V1341

117 quo hostia] ostia quo W411

118 Aliudud P9629

119 magi korr. aus magis V630

120 cleritate W411

121 dobatum W411

122 parvolum W411

123 mysticos W411

124 numerum O93; P9629

125 oblata W411

126 suns W411

127 ordinata korr. aus ornata V630; N442

128 persecutore mortuo] mortuo persecutore V630; P9629; N442; W411; V1341

129 revocatus korr. aus vocatus V630; N442

130 Inter] Inter autem W411

131 his O93; P9629; eas W411

132 interlinear vel succedunt N442

133 Profectibus W411

134 interlinear vel profectibus N442

135 in fehlt V630

136 parentibus venit korr. aus parentibus V630

137 et cum fehlt W411

138 a societate] societatem W411

139 reuntium W411

140 sedens korr. aus sedes P9629

141 remansionis korr. aus mansionis V630; N442

142 nesciebatis korr. aus nesciebatis me V630

143 his quae fehlt W411

144 eius] eius eius O93

145 esse se] se esse N442

146 et fehlt W411

147 iohannis korr. aus iohannes N442

148 expetit W411

149 eius fehlt W411

150 discendit W411

151 Audito V630

152 dilectus fehlt V630

153 bene korr. aus be P9629

154 conplacuit W411

155 perstriximus P9629

156 vestrae korr. aus nostrae P9629

157 inmuneris O93; W411; V1341; imnumeris korr. aus immuneris V630; inmunerus P9629

158 sed korr. aus se W411

159 interlinear vel queque N442

160 denunciare N442

161 tem P9629

162 beat V1341

163 a fehlt V630

164 honore korr. aus hono N442

165 continuatīs V630

166 sunt plena] plena sunt V630; V1341

167 apostolus O93

168 inordinataum V630

169 confusum V630; P9629; N442; V1341

170 rationabilis] rationabilis est korr. aus rationabilis N442

171 idipsum V630; V1341; idipsum korr. aus ipsum N442

172 sentia P9629; scientia korr. aus sententia N442

173 QUO P9629

174 Rubrik fehlt V630

175 INterFECTIONE korr. aus INFECTIONE P9629

176 RESURrecTIO korr. aus RESURTIO P9629

177 am Rande VIIII V630

178 ILLAM V630

179 unam V630; N442; V1341

180 est et] esset V1341

181 affectum V630; effectum korr. aus effectumtum P9629

182 potentia] potentia magestatis P9629

183 et veterem] ex vetere V630; N442; V1341

184 ignoratis korr. aus ignorantis N442

185 sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus korr. aus sumus N442

186 Consepulti korr. aus Conpulti P9629

187 mortem V630; W411; V1341

188 surrexit V630; P9629; resurrexit korr. aus surrexit N442

189 complatati V1341

190 sacramentum EXPLICIT P9629

191 folgt eingeschoben Leo I. an Dorus von Benevent O93; P9629

192 DORUM P9629

193 commississe P9629

194 sanctitionis P9629

195 auctoritatum P9629

196 cum veneratam] convenerat tam P9629

197 sollempner P9629

198 ut korr. aus u P9629

199 traditari P9629

200 custor P9629

201 et P9629

202 eorum P9629

203 nullam P9629

204 faventum P9629

205 studia P9629

206 novellus] novelus et P9629

207 preferretur P9629

208 ne P9629

209 sociebatur P9629

210 humiliatis P9629

211 crescere P9629

212 inordinatum korr. aus inordinatum inordinatum O93; inordinatum] inordinate eum P9629

213 ad electionis] adulationis P9629

214 superbiente P9629

215 adseritur P9629

216 praeponendi dum] praeponendum tantum P9629

217 poscerent P9629

218 voluntate] voluntati te P9629

219 minuerint P9629

220 anteposuerit P9629

221 honoris P9629

222 suis P9629

223 professi P9629

224 sed P9629

225 eclesiae P9629

226 et P9629

227 fuerant P9629

228 pretulerunt P9629

229 tempus P9629

230 patiatur P9629

231 statu tantummodo] tantummodo statu P9629

232 ordinato P9629

233 delegerunt P9629

234 illum P9629

235 quia P9629

236 qua P9629

237 presumatur P9629

238 curares] curare se P9629

239 preberet P9629

240 huiius tam] iusta P9629

241 sit P9629

242 securius P9629

243 vero] vero in P9629

244 precipitionum P9629

245 constitui P9629

246 VIII P9629

247 et fehlt N442

248 et in korr. aus et V1341

249 diem] diem esse N442

250 quae geruntur] quaerantur N442

251 congruere N442

252 et fehlt N442

253 demersio korr. aus dimersio N442

254 instar est] est instar N442

255 legimum N442

256 virtus] virtus et N442

257 docebantur et formam korr. aus ducebantur V630

258 et formam fehlt V1341

259 cum fehlt N442

260 sacra N442

261 pascailis N442

262 cum ad korr. aus cum V1341

263 alio W411

264 resurrectione N442

265 longinquitatis] longinquitas sit W411; longinquitas V1341

266 difficultis W411

267 aut N442

268 Ipse] In se W411

269 unigenitus dei korr. aus unigenitus V1341

270 dei] dei filius W411

271 santum] sanctum domini W411

272 Rogabo ergo] Ego rogabo N442

273 ergo fehlt W411; ego korr. aus ergo

274 veritatis] veritatis Et iterum: Paraclitus autem spiritus sanctus, quem mittet pater meus (meus fehlt W411) in nomine meo, ille vos docebit omnia et suggerit universa, quęcumque dixi vobis N442; W411

275 idque W411

276 christus W411; V1341

277 spiritus fehlt W411

278 veritatis] veritatis sit N442

279 utrique N442

280 Rubrik fehlt V630

281 QUOD BEATUS APOSTOLUS PETRUS fehlt W411

282 PENTECOSTES N442; W411

283 am Rande X V630

284 IIII fehlt O93; P9629; W411; III N442

285 Petrum fehlt P9629

286 quo fehlt W411

287 promissus] pro sui W411

288 adventus] adventus ut V630; adventum W411

289 fideli N442

290 fidelis historia] fidelistoria W411

291 et] et ad korr. aus et N442; et ad W411

292 nomine] nomine domini P9629

293 remissione W411

294 sancti spiritus] spiritus sancti N442

295 Vobis fehlt W411

296 est] est hęc korr. aus est N442

297 noster] noster et W411

298 autem V630

299 est et korr. aus est N442

300 tria korr. aus tra P9629; tria korr. aus tri V1341

301 Rubrik fehlt V630

302 QUOD HAEC DUO TEMPORA, ID EST, pascha et pentecostes ad fehlt W411

303 petecosten P9629; PENTECOSTEN V1341

304 dum W411

305 Romano pontifice] ROMANIS PONTIFICIBUS N442

306 legitime W411

307 sint korr. aus sunt P9629

308 am Rande XI V630; V fehlt W411

309 ecclesia electis] ecclesiis W411

310 locuti sumus] locutus sum W411

311 nullus O93; P9629; W411

312 huic V630; N442; V1341

313 Rubrik fehlt V630

314 QUOD OMNI TEMPORE HI, QUI NECESSITATE MORTIS URGENTUR fehlt W411

315 TEMPORA P9629

316 ET fehlt N442

317 am Rande XII V630; VI fehlt P9629; W411

318 Quia] Quia et si korr. aus Quia N442

319 festa fehlt W411

320 ore W411

321 reverentia V630; N442; V1341; referentia W411

322 sacramentum V630

323 et W411

324 rationabilis korr. aus rationalis N442

325 quia V630

326 qua in korr. aus qua N442

327 qualibet P9629; quilibet W411

328 conexa W411

329 incolobium V630

330 in fehlt W411

331 securitatem W411

332 differimus korr. aus defferimus P9629

333 singulari W411

334 cui W411

335 denegamus W411

336 die fehlt W411

337 gratiam korr. aus gloriam P9629

338 quia V630

339 renascuntur korr. aus recuntur V1341

340 voluptate N442

341 voluptate N442

342 indiens O93

343 nec korr. aus ne N442; ne W411

344 nascendi W411

345 emundationis P9629; emundationis korr. aus emundationes N442; emundationem W411

346 ait] ut O93; P9629

347 implere korr. aus adimplere P9629; adimplere korr. aus implere N442; adimplere W411

348 beatus fehlt W411

349 ait W411

350 legis] legis autem W411

351 iustiam P9629

352 homini W411

353 se docuit] edocuit W411

354 nunc P9629

355 profluxerunt] profluxit erunt W411

356 et] et a P9629

357 fuit korr. aus fit P9629

358 lex per korr. aus lex N442

359 per fehlt O93

360 sic N442

361 praeformaverunt N442

362 accisio P9629

363 iohannis P9629; iohannes korr. aus iohannis N442

364 et W411

365 brevius V630; praevius] prae huius W411

366 novi W411

367 fideli W411

368 ipse quidem] quidem ipse W411

369 baptizaret korr. aus baptizarit N442; baptizaret W411

370 in poenitentiam] poenitentiae W411

371 paenitentia N442

372 esset in spoiritu sancto] in spiritu sancto esset P9629

373 agni V1341

374 consumeret V630; W411; V1341; consumeret korr. aus sumeret N442

375 existentibus korr. aus existentisbus O93

376 omni V630; N442; W411; V1341

377 in baptizandis electis fehlt W411

378 baptizantis P9629

379 et fehlt V630; W411

380 exorcismi P9629; exorcismas W411

381 et fehlt W411

382 ut ab korr. aus ut N442

383 nullo ulterius recedatis fehlt W411

384 Qui P9629

385 multum V630; V1341; inultam W411

386 Rubrik fehlt V630

387 UT DE SICILIA TERNI SEMPER ANNIS SINGULIS fehlt W411

388 AD DIEM TERTIAM] addicentium W411

389 TERTIUM P9629; N442

390 am Rande XIII V630; VII fehlt W411

391 Quam W411

392 exgimum W411

393 saluberrime V630; W411; V1341

394 binas P9629

395 binos in] binos korr. aus binos in N442; binois V1341

396 conventos W411

397 seper V1341

398 em W411

399 romae N442

400 faterna P9629

401 adiuvantem P9629; iuvante W411

402 poterit korr. aus potuerit N442

403 praevideri V630

404 nulla O93; V630

405 ipsius constituta] constituta ipsius V630

406 homines W411

407 permaneant korr. aus permaneat O93

408 credimus V630; W411

409 volum O93; voluit P9629

410 reverenter] reverenter a V630; V1341; reverenter a korr. aus reverenter N442; referenter W411

411 serventur korr. aus servetur N442

412 calopodio N442

413 Ardabure] ardabure vv- cc. P9629; ardabure v. c. N442

© 2004, 2005 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 21.9.2005