[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Gangra

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Antiochia

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Sardika

O93, f. 39va; V630, f. 82vb; W411, f. 14v; V1341, f. 14va; E97, f. 251vb

INCIPIT1 CONCILIUM SARDICENSE TRECENTORUM2 EPISCOPORUM ET IN EO CANONES INSTITUTI3

I4 Episcopum non debere ad aliam civitatem transferri5.

II Episcopum de provincia ad provincias non transire, nisi6 fuerit invitatus.

III De duobus episcopis unius provinciae inter se contentionem habentibus7.

IIII De episcopo adiudicato.

V De episcopis a synodo depositis8.

VI De quibus supra.

VII De episcopis accusatis.

VIII Ut episcopi passim ad comitatum non pergant.

VIIII De quibus supra.

X De quibus supra.

<V630, f. 83ra> XI De quibus supra.

XII De quibus supra.

<W411, f. 15r> XIII Ut ne9 ex laico quilibet episcopus ordinetur.

XIIII Ut episcopus10 in aliena11 provincia non immoretur.

XV De episcopis in aliena provincia possessiones habentibus.

XVI12 De clericorum excommunicatione.

XVII Licere clericis, si iniuste fuerint excommunicati13, adire14 15 episcopos.

XVIII16 Non licere episcopo alterius clericum in17 sua18 ecclesia ordinare.

XVIIII19 De quibus supra.

<V1341, f. 14vb> XX Ut extranei clerici apud Thessalonicam non tardent.

XXI20 Clerici21 vim passi aut persecutionem, si ad aliam accesserint civitatem, non vetentur22 ibi23 morari, quamdiu potuerint redire.24

<E97, f. 252ra> Anno sexto Constantini imperatoris, Leontio et Sallustio consulibus, era CCCLXXI Sardicensis synodus congregata est, ubi omnes per Orientem Arriani episcopi condemnati sunt, qui conventi25 ad concilium occurrere reatus26 conscientia27 noluerunt. In quo concilio inter cetera hae28 regulae pro disciplina ecclesiastica institutae29 sunt:

EPISCOPUM30 NON DEBERE AD ALIAM CIVITATEM TRANSFERRI31

I32 Osius episcopus dixit: Non minus mala consuetudo quam perniciosa corruptela33 funditus eradicanda est, nec34 cui liceat episcopo de civitate sua ad aliam civitatem transire35. Manifesta est enim causa, qua hoc facere temptant, cum nullus in hac re inventus sit episcopus, qui de maiore civitate ad minorem transiret. Unde apparet avaritiae eos ardore36 inflammari et ambitioni37 servire et, ut dominationem exerceant. Si ergo omnibus38 placet, ut huiusmodi pernicies austerius vindicetur, nec laicam communionem habeat, qui talis est39. Universi dixerunt: Placet. Etiam si talis aliquis exstiterit temerarius, ut forsitan excusationem afferat, quod populi litteras <V630, f. 83rb> acceperit40, cum manifestum sit praemio et mercede paucos, qui sinceram41 fidem non habent, potuisse corrumpi, ut clamarent in ecclesia et42 ipsum petere viderentur episcopum. Omnino has fraudes removendas esse43 damno44 ita, ut nec laicam in fine45 communionem talis accipiat, quod si46 vobis omnibus placet, statuite. Universi dixerunt: Placet.

EPISCOPUM47 DE PROVINCIA AD PROVINCIAM NON TRANSIRE, NISI FUERIT INVITATUS48

II49 Osius episcopus dixit: Illud quoque statutum sit, ut episcopus de sua provincia ad aliam provinciam, in qua sunt <O93, f. 39vb> episcopi, non transeat, nisi forte a fratribus suis50 invitatus, nec51 videamur52 ianuam caritatis53 claudere54.

DE55 DUOBUS EPISCOPIS UNIUS PROVINCIAE INTER SE CONTENDENTIBUS56

III57 Osius episcopus dixit: <W411, f. 15v> Providendum est etiam58, ut, si in aliqua provincia <V1341, f. 15ra> forte aliquis episcopus <E97, f. 252rb> contra fratrem suum episcopum litem habuerit, ne59 unus e duobus ex60 alia provincia61 advocet episcopos ad iudicium.

DE62 EPISCOPO IUDICATO

IIII63 Osius episcopus dixit: Quod si aliquis episcopus adiudicatus fuerit in aliqua causa et putat se bonam causam habere, ut iterum iudicium renovetur64. Si vobis placet, sancti Petri apostoli memoriam honoremus, ut scribatur vel ab his65, qui examinarunt66, vel etiam ab aliis episcopis, qui in provincia proxima morantur, Romano67 episcopo. Et si iudicaverit68 renovandum69 esse iudicium, renovetur et det iudices70. Si autem probaverit talem causam, ut ea non refricentur71, quae acta sunt, quae decreverit Romanus episcopus, confirmata erunt. Si hoc72 73 ergo omnibus placet, statuatur. Synodus respondit74: Placet.

DE75 EPISCOPIS A SYNODO DEPOSITIS

V76 Gaudentius episcopus dixit: Addendum est, si placet, huic sententiae77, quam plena78 sanctitate protulistis, ut, cum aliquis79 episcopus depositus fuerit eorum episcoporum iudicio, qui in vicinis commorantur locis, et proclamaverit agendum sibi negotium in urbe Roma, alter episcopus in eadem cathedra post appellationem eius, qui videtur80 esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in iudicio Romani episcopi determinata.

DE81 QUIBUS SUPRA

VI82 Osius episcopus dixit: Si contigerit, in una provincia, in qua fuerint plurimi episcopi, unum forte remanere83 episcopum, ille vero per neglegentiam noluerit ordinare episcopum, et populi convenerint episcopos vicinae provinciae debere84 illum prius convenire85 86 episcopum, qui in eadem provincia moratur, et ostendere87, quod populi petant sibi rectorem, et hoc iustum esse, ut et ipsi88 veniant et cum ipso ordinent episcopum. Quod si conventus litteris tacue<V630, f. 83va>rit et simulaverit89 nihilque responderit90, tunc satisfaciendum esse populis, ut veniant ex vicinis provinciis et ordinent episcopum91. Iterum licentia ordinandi92 episcopum danda93 passim non est. Si enim subito aut vicus aliquis aut94 modica civitas, cui satis est unus95 presbyter, voluerit sibi96 episcopum <E97, f. 252va> ordinari97 ad hoc, ut vilescat nomen episcopi98 et summi99 honoris auctoritas, non debent illi100 ex alia provincia invitati facere episcopum, nisi aut101 in102 civitatibus103, quae episcopos habuerunt104, aut si qua tam populosa est civitas vel locus, qui mereatur habere episcopum. Synodus respondit105: Placet.

DE106 EPISCOPIS ACCUSATIS

VII107 <V1341, f. 15rb> Osius episcopus dixit: Et hoc placuit, ut108, si episcopus accusatus fuerit et omnes109 iudicaverint congregati episcopi regionis ipsius et de gradu suo deiecerint eum, si appellaverit110, qui deiectus videtur111, et confugerit ad beatissimum Romanae112 ecclesiae episcopum et voluerit se113 audiri114, si iustum putaverit, ut renovetur115 examen, scribere episcopis dignetur Romanus116 episcopus his117, qui in finitima <W411, f. 16r> et propinqua altera provincia sunt, ut ipsi diligenter omnia requirant, ut iuxta fidem veritatis definiant. Quod si is, qui rogat causam suam iterum audiri deprecatione118 sua moverit episcopum Romanum, ut de latere suo presbyteros mittat, erit in potestate ipsius, quid velit et quid aestimet. Et si decreverit mittendos119 esse, qui praesentes cum episcopis iudicent, ut habeant etiam auctoritatem personae illius, a120 quo destinati sunt, erit in eius arbitrio. Si vero crediderit sufficere episcopos provinciales, ut negotio terminum imponant, faciet, quod sapientissimo consilio suo iudicaverit.

UT121 EPISCOPI PASSIM AD COMITATUM NON PERGANT

VIII122 Osius episcopus dixit: Importunitatis nostrae nimia frequentia et iniustae petitiones fecerunt nos123 non tantam habere gratiam aut fiduciam, dum quidam non cessant ad comitatum ire episcopi et maxime Afri, qui124, sicuti cognovimus, sanctissimi125 fratris et coepiscopi nostri Grati salutaria consilia spernunt126 atque contemnunt127, et non solum ad comitatum multas et diversas ecclesiae128 non profuturas <O93, f. 40ra> perferant129 causas, ut fieri solet aut oportet130, ut aut pauperibus aut viduis aut pupillis131 subveniatur, sed et dignitates saeculares et administrationes quibusquam postulant. Haec itaque pravitas olim non solum murmurationes <E97, f. 252vb> sed et scandala excitan132t. Honestum est autem133, ut episcopus intercessionem suam his134 praestet, qui aliqua iniqua vi135 opprimuntur <V630, f. 83vb> aut si vidua affligatur136 aut populus137 exspolietur138, tamen et ista omnia, si iustam habeant causam et petitionem. Si vobis ergo, fratres carissimi, placet, decernite, ne episcopi ad comitatum accedant, nisi139 forte hi140, qui religiosissimi141 imperatoris142 litteris vel invitati fuerint vel vocati143. Sed quoniam saepe contingit, ut ad misericordiam ecclesiae confugiant, qui iniuriam patiuntur et, qui peccantes in exilium vel144 in145 insulas damnantur146, aut certe quamcumque147 sententiam suscipiunt148. Ideoque subveniendum est his149 et sine dubitatione eis petenda per ecclesiam indulgentia. Si vero150 hoc vobis placet, statuatur. Universi dixerunt: Placet et151 constituatur.

DE152 QUIBUS SUPRA

VIIII153 <V1341, f. 15va> Osius episcopus dixit: Haec quoque prudentia vestra tractare debet, ut, quia decrevistis, ne154 episcopi improbitas notetur ad comitatum pergendo155, quicumque ergo, quales superius memoravimus, preces habuerint vel acceperint156, per157 diaconum suum mittant, quia158 persona ministri non erit invidiosa, quae celerius poterit, quae impetraverit, referre. Et hoc consequens esse videtur, ut unusquisque, qui preces habuerit159, <W411, f. 16v> eas ad fratres et coepiscopos nostros, qui160 in maxima civitate, id est, qui in161 metropoli consistunt, mittant162, et illi per suos diaconos destinent163, tribuendo commendatitias epistolas pari ratione ad fratres et coepiscopos164 nostros, qui in illo tempore in his regionibus et urbibus165 morantur, in quibus felix et beatus Agustus166 rempublicam gubernat167. Si vero habet quis episcoporum amicos in palatio, qui cupit aliquid, quod tamen168 honestum est, impetrare, non prohibeatur per diaconum169 suum rogare et significare eis, quos170 scit benigna intercessione sibi171 absenti172 posse praestare. Qui vero Romam venerit, sicut173 dictum est, sanctissimo fratri et coepiscopo nostro Romanae ecclesiae preces, quas habet, tradat174, ut et ipse prius examinet, si honestae175 et iustae176 sunt, et praestet diligentiam atque sollicitudinem177, ut ad comitatum perferantur178. Universi dixerunt placere sibi179.

DE180 QUIBUS SUPRA

<E97, f. 253ra> X181 Alipius episcopus dixit: Si propter pupillos et viduas vel laborantes, qui causas non iniquas habent, susceperint182 peregrinationis183 incommoda, habebunt aliquid iustae rationis; nunc vero, cum ea postulent, quae sine invidia omnium et repraehensione esse non possunt, non necesse est ire illos ad comitatum.

DE184 QUIBUS SUPRA

XI185 Gaudentius episcopus dixit: Ea, quae salubriter providistis, convenienti186 aestimatione187 omniumque188 deo placitura et hominibus189 tenere hactenus fortitudinem possunt, si metus huic sententiae coniungatur. Scimus enim etiam190 ipsi saepissime propter paucorum <V630, f. 84ra> imprudentiam191 sacrum ac religiosum sacerdotale nomen fuisse repraehensum. Si igitur contra omnium sententiam aliquis192 visus193 fuerit, ambitioni194 magis placere quam deo, debet scire causis195 redditis honorem atque dignitatem se amissurum. Hoc autem sciri196 et comperi197 poterit, si unusquisque nostrum, qui in canali198 constitutus est, cum progredientem episcopum viderit, inquirat transitum eius, causas videat, quo tendit199, agnoscat. Et si quidem eum agnoverit200 ire ad comitatum, requirat illud, quod superius compraehensum est, ne forte <V1341, f. 15vb> invitatus sit201, ut ei facultas eundi permittatur202. Sin203 vero, ut superius meminit sanctitas vestra propter desideria et ambitiones ire ad comitatum temptaverit, neque litteris eius subscribatur, neque in communione204 recipiatur205. Si vobis206 placet, debet omnium sententia confirmari. Universi dixerunt hoc honestum esse207 et placere sibi constitutionem.

DE208 QUIBUS SUPRA

XII209 Osius episcopus dixit: Sed et moderatio necessaria210 est, dilectissimi fratres, ne subito adhuc quidam nescientes, quid211 decretum sit <W411, f. 17r> in synodo, venerint subito ad civitates eas, <O93, f. 40rb> quae in canali212 sunt, debet213 episcopus214 civitatis ipsius215 admonere et instruere illum, et216 ex eo loco ille mittat diaconum217. Admonitus tamen ipse redeat ad parrochiam suam.

UT218 NE EX LAICO219 QUOLIBET220 EPISCOPUS ORDINETUR

XIII221 Osius episcopus dixit: Necessarium arbitror222, ut diligentissime223 tractetis, si forte aut dives aut scolasticus de foro aut ex ad<E97, f. 253rb>ministratore224 episcopus fuerit postulatus, non prius ordinetur, nisi ante225 et lectoris munere et officio diaconi et presbyteri fuerit perfunctus, et ita per singulos226, si dignus fuerit, ascendat ad culmen episcopatus. Potest enim per has promotiones, quae habent utique prolixum tempus, probari, qua fide sit quave modestia et gravitate et verecundia. Et si dignus fuerit probatus, divino sacerdotio illustretur. Nam nec conveniens est nec ratio227 nec disciplina patitur, ut temere ac leviter ordinetur aut episcopus aut presbyter aut diaconus, qui228 neofitus est, maxime cum beatissimus apostolus magister gentium, ne hoc fieret denuntiasse et prohibuisse videatur, sed hi229, quorum per longum tempus examinata sit vita230 et merita comprobata. Universi dixerunt placere sibi haec.

UT231 EPISCOPUS IN ALIENA PARROCHIA232 NON IMMORETUR

XIIII233 Osius episcopus dixit: Hoc quoque statuere debetis, ut episcopus ex alia civitate, cum venerit ad aliam civitatem vel234 ex provincia sua ad aliam provinciam <V630, f. 84rb> et ambitioni235 magis serviat quam devotioni ita, ut, si voluerit in aliena civitate multo tempore residere et contingat, ut episcopus civitatis ipsius non236 tam237 instructus sit nec tam doctus, is vero, qui advenit, incipiat contemnere eum et frequenter facere sermonem, ut dehonestet et deformet238 illius personam, qua occasione fit, ut non dubitet <V1341, f. 16ra> relinquere239 sibi240 assignatam ecclesiam et transire ad alienam. Definite ergo tempus, quia et non recipere episcopum241 inhumanum est et diutius residere perniciosum est242. Ne fiat ergo, hoc243 providendum est. Memini244 autem245 superiori concilio fratres nostros constituisse, ut, si quis laicus in ea, qua commoratur, civitate246 tres dominicas, id est per tres septimanas, non celebrasset247 conventum, communione privaretur. Si ergo248 haec circa laicos constituta sunt, quanto magis nec licet nec decet, ut episcopus, si nullam tam249 gravem habet necessitatem nec tam difficilem rationem, ut tamdiu desit250 ab ecclesia251, ne252 populum contristet? Universi dixerunt placere sibi.

DE253 EPISCOPIS254 IN ALIENA PROVINCIA POSSESSIONES255 HABENTIBUS

XV256 Osius episcopus dixit: Quia nihil praetermitti <E97, f. 253va> oportet, sunt qui<W411, f. 17v> dam fratres et coepiscopi nostri, qui non in ea civitate possident, in qua episcopi videntur esse constituti257, vel certe parvam rem258 illic259 260 habent261, alibi autem idonea praedia habere noscuntur vel affectiones proximorum, quibus indulgeant. Hactenus autem eis permitti oportet, ut accedant ad possessiones suas et disponant vel ordinent fructum laboris sui, ut post tres dominicas, id est post tres septimanas, si morari necesse est262, in suis potius fundis morentur. Et si est proxima civitas, in qua presbyter est, ne sine ecclesia facere videatur263 diem264 dominicum, illuc265 accedat266, ut nec res eius domesticae per absentiam eius detrimentum sustineant et non frequenter veniendo ad aliam civitatem, in qua est267 episcopus, suspicionem iactantiae et ambitionis incurrat. Universi dixerunt placere sibi.

DE268 CLERICORUM EXCOMMUNICATIONE

XVI269 Osius episcopus dixit: Si hoc quoque270 omnibus271 placet, ut sive diaconus sive presbyter sive272 quis clericorum ab episcopo suo communione fuerit privatus et ad alterum perrexerit273 episcopum, et scierit ille, ad quem confugerit, eum ab episcopo suo274 fuisse abiectum, non oportet, ut ei communionem indulgeat. Quod si fecerit, sciat se convocatis episcopis causas esse dicturum. Universi dixerunt: Hoc statutum275 et pacem servabit276 et concordiam custodiet.

LICERE277 CLERICIS, SI INIUSTE FUERINT EXCOMMUNICATI, ADIRE278 279 280 VICINOS EPISCOPOS281

XVII282 Osius episcopus dixit: Quod283 me adhuc movet284, reti<V630, f. 84va>cere non debeo. Si episcopus quis285 forte iracundus, quod esse <V1341, f. 16rb> non debet, cito aut aspere commoveatur adversus presbyterum aut diaconum286 suum et exterminare eum de ecclesia voluerit, providendum est, ne innocens damnetur aut perdat communionem. Et ideo habeat287 potestatem, qui288 deiectus est, ut finitimos episcopos interpellet et causa289 eius audiatur et diligentius tractetur, quia non oportet ei negari audientiam290 roganti291. <O93, f. 40va> Et ille episcopus, qui aut292 iuste aut iniuste abiecit eum, patienter accipiat, ut negotium discutiatur, ut293 vel probetur294 sententia eius a295 plurimis vel <E97, f. 253vb> emendetur296. Tamen priusquam omnia diligenter et fideliter fuerint examinata, eum, qui fuerit297 communione separatus, nullus alius debet praesumere, ut recipiat et communioni298 societ. Qui autem convenerint ad audiendum, si clericorum esse299 fastigium300 viderint et superbiam, non decet301, ut episcopus aut iniuriam aut contumeliam patiatur, austerioribus302 eos303 verbis castigent304, ut305 oboediant honesta praecipienti episcopo, quia sicut ille sincerum amorem debet clericis exhibere caritatis306, ita quoque vicissim ministri infucata307 debent308 episcopo suo obsequia exhibere.

NON309 LICERE EPISCOPUM310 ALTERIUS <W411, f. 18r> CLERICUM IN SUA311 ECCLESIA ORDINARE

XVIII312 Ianuarius episcopus dixit: Illud quoque sanctitas vestra statuat313, ut nulli episcopo liceat alterius civitatis ecclesiasticum sollicitare et in sua diocesi ordinare clericum, quia ex his contentionibus solent314 nasci discordiae315, et ideo prohibeat316 omnium sententia, ne quis hoc facere audeat.

DE317 QUIBUS SUPRA

XVIIII318 Osius episcopus dixit: Et hoc universi constituimus, ut quicumque ex alia parrochia voluerit alienum ministrum sine consensu episcopi ipsius319 et sine voluntate ordinare, non sit rata ordinatio eius. Quicumque autem hoc usurpaverit a fratribus et coepiscopis nostris et admoneri320 debet et corrigi.

UT321 322 EXTRANEI323 CLERICI APUD THESSALONICAM NON TARDENT

XX324 Cleticius325 episcopus dixit: Non ignoratis, quanta et qualis sit Thessalonicensium civitas. Saepe enim326 ad eam veniunt ex aliis regionibus presbyteri et diaconi327, et328 non sunt contenti, ut brevi tempore remorentur329 aut resideant ibi aut certe vix post longa spatia ad sua redire coguntur330. Universi dixerunt: Ea331 tempora332, quae constituta sunt circa episcopos, et erga horum personas observari debent.

CLERICI333 334 VIM PASSI AUT PERSECUTIONEM, SI AD ALIAM ACCESSERINT CIVITATEM, NON VETENTUR335 IBI336 MORARI, QUAMDIU POTUERINT REDIRE

XXI337 <V1341, f. 16va> Osius episcopus dixit: Suggerente fratre et coepiscopo nostro Olympio hoc etiam placuit, <E97, f. 254ra> ut si aliquis vim perpessus est et inique pulsatus338 pro disciplina vel catholica defensione vel confessione veritatis <V630, f. 84vb> fugiens pericula innocens et devolutus ad aliam venerit civitatem non prohibeatur immorari339, quamdiu aut redire potuerit aut iniuria eius remedium acceperit. Durum est enim, qui persecutiones patitur, non recipi, etiam et larga benivolentia340 et humanitas est ei exhibenda.341

O93, f. 40va; V630, f. 84vb; W411, f. 18r; V1341, f. 16va; E97, f. 254ra


1 Überschrift] INCIPIUNT CAPITULA SARDICENSIS CONCILII E97

2 TRICENTORUM W411

3 INSTITUTI] CONSTITUTI INCIPIUNT CAPITULae W411

4 Capitulatio fehlt V1341

5 transferre W411

6 nisi korr. aus ni O93

7 habentibus korr. aus habentius V630

8 positis E97

9 non W411

10 episcopis W411; E97

11 aliena provincia] alienam provintiam W411

12 XVI fehlt W411

13 excommunicati] excommunicati vicino W411; excommunicati vicinos V630; V1341

14 addere W411

15 adire episcopos] vicinos adire episcopos E97

16 XVIII W411

17 in fehlt O93

18 sua ecclesia] suam ecclesiam V630; W411; V1341; E97

19 XVIIII fehlt W411

20 XXI fehlt W411

21 Clerici vim] Clericum W411

22 vitentur W411

23 ibi morari fehlt E97

24 redire EXPLICIUNT CAPITULA INCIPIT CONCILIUM SARDICENSE TRECENTORUM EPISCOPORUM ET IN EO CANONES INSTITUTI V630; (EPISCOPORUM] EPISCOPORUM ET korr. aus EPISCOPORUM); V1341; E97

25 CONVENENTI W411

26 REATU W411; raeatus korr. aus raetus E97

27 conscientiae V630; W411; V1341

28 HAEC W411; E97

29 INSTITUTA W411

30 Rubrik fehlt V630

31 transferre W411

32 I fehlt E97

33 corruptela funditus korr. aus corruptela V1341

34 ne W411; V1341; E97

35 transferre V1341

36 ordine W411

37 ambitione W411

38 hominibus W411

39 sit W411

40 acciperit W411

41 sinceram korr. aus siceram W411

42 ut W411

43 esse] esse hoc W411

44 damnamus V630; V1341; E97

45 finem V630; W411

46 si fehlt W411

47 Rubrik fehlt V630

48 vocatus E97

49 II fehlt E97

50 suis fehlt V630

51 ne V1341; E97

52 videatur W411

53 claritatis W411

54 clausisse W411; V1341

55 Rubrik fehlt V630

56 CONTENDENTIBUS] CONTENTIONEM HABENTIBUS W411

57 III fehlt E97

58 etiam ut korr. aus etiam V630

59 ne fehlt W411

60 ex alia] exilia W411

61 provincia] provintia non W411

62 Rubrik fehlt V630

63 IIII fehlt E97

64 revocetur E97

65 iis E97

66 examinaverunt V630; V1341; E97

67 Romano fehlt W411

68 indicaverint W411

69 reservandum W411

70 iudicis W411

71 refrangentur korr. aus refrangetur W411; refragentur E97

72 hoc fehlt V630

73 hoc ergo] ergo hoc V1341; E97

74 respondent W411

75 Rubrik fehlt V630

76 V fehlt E97

77 sentiae V630

78 plena sanctitate] plenam sanctitatis W411

79 aliqui W411

80 videntur W411

81 Rubrik fehlt V630

82 VI fehlt E97

83 rematuere W411

84 debere illum] debet ille W411

85 conveniri V630; V1341

86 convenire episcopum] cum venerit episcopus W411

87 ostendi W411

88 ipsi veniant] ipse veniat W411

89 dissimulaverit V630; V1341; E97

90 rescripserit W411

91 episcopos W411

92 ordinandi episcopum fehlt W411

93 dandi W411

94 et W411

95 unius W411

96 sibi korr. aus si V630; sive W411

97 ordinari korr. aus ordinare W411

98 episcopi korr. aus christi W411

99 summi honoris fehlt W411

100 ille W411

101 ut W411

102 in] in his W411

103 civitatibus korr. aus vitatibus V1341

104 habuerint W411

105 respondet W411

106 Rubrik fehlt V630

107 VII fehlt E97

108 et W411

109 omnes fehlt W411

110 appellaverint W411

111 videtur korr. aus fuerit O93

112 Romanae ecclesiae] ecclesiae romane W411

113 se fehlt W411

114 audiri korr. aus audire V630

115 revocetur W411

116 romanis W411

117 iis E97

118 deprecatione sua] deprecationem suam V630

119 mittendus W411

120 a fehlt W411

121 Rubrik fehlt V630

122 VIII fehlt E97

123 nos non korr. aus nos W411

124 quis W41

125 sanctissimi korr. aus sanctissimis V630

126 sperant W411; spernant V1341

127 condempnant W411

128 ecclesiae] ecclesie sue V630

129 perferunt E97

130 oportet ut korr. aus oportet V1341

131 pupillis] pupillis ut E97

132 excitat E97

133 autem ut korr. aus autem W411

134 iis E97

135 vim W411

136 adfligetur W411

137 pupillus W411

138 expoliatur W411

139 nisi korr. aus ni W411

140 hii W411; ii E97

141 relegiosissimi W411

142 imperatoris korr. aus imperatores W411

143 evocati W411

144 vel in korr. aus vel V630

145 vel] vel in V630; W411

146 damnatur W411

147 quicumque W411

148 excipiunt W411

149 his fehlt W411; iis E97

150 ergo V1341

151 ut E97

152 Rubrik fehlt V630

153 VIIII fehlt E97

154 nec W411

155 perigendo W411

156 acciperint W411

157 pro W411

158 quae W411

159 habuerit korr. aus habuerint V630; haberint W411

160 qui in maxima civitate, id est, qui in metropoli consistunt, mittant, et illi per suos diaconos destinent, tribuendo commendatitias epistolas pari ratione ad fratres et coepiscopos nostros fehlt W411

161 in fehlt W411; V1341

162 mittat V1341; E97

163 distinent O93

164 episcopos W411

165 urbibus korr. aus ubibus W411

166 augustus E97

167 gubernant korr. aus gubernat V630; gubernant W411

168 tam E97

169 diaconem W411; V1341

170 quod W411

171 si W411

172 absente W411

173 sicuti W411; V1341

174 tractat W411

175 honostę KV630; honesta V1341

176 iuste korr. aus iusta V1341

177 sollucitudinem W411

178 perferatur W411; V1341

179 sibi] sibi et omne istum consilium W411; sibi et honestum esse consilium V1341

180 Rubrik fehlt V630

181 X fehlt E97

182 susceperunt V630

183 peregrinationis korr. aus peregrinationes W411

184 Rubrik fehlt V630

185 XI fehlt E97

186 convenienti] convenientia et W411

187 existimatione W411

188 omniumque deo] omnium a quo W411

189 omnibus W411

190 etiam] etiam et E97

191 impudentiam W411; E97

192 aliquis fehlt W411

193 missus O93; nisus W411

194 ambitione W411

195 causas W411

196 scire W411

197 comperiri E97

198 canone W411

199 tendat W411

200 cognoverit W411

201 est W411

202 permittantur W411

203 Sin korr. aus Si O93; W411

204 communionem V1341; E97

205 recipiatur] recipiendum est W411

206 vobis] vobis omnibus W411

207 est V630

208 Rubrik fehlt V630

209 XII fehlt E97

210 necessarium W411

211 quod W411

212 canales korr. aus carnales W411

213 debent W411; Debet] Debet ergo korr. aus Debet E97

214 episcopos W411

215 ipsius korr. aus ipsus O93

216 et fehlt W411; ut V1341

217 diaconem W411; V1341

218 Rubrik fehlt V630

219 LAICIS W411

220 QUISLIBET W411

221 XIII fehlt E97

222 arbitror korr. aus arbitor V630

223 diligentissime korr. aus diligentisme V630

224 administratiore W411

225 ante et] et ante W411

226 singulos] singulos gradus W411

227 rationis V630; W411; ratio korr. aus rationis V1341

228 qui neofitus est] neophitus W411

229 hii W411; ii E97

230 vitae W411

231 Rubrik fehlt V630

232 PROVINTIA W411; V1341; PARROCHIA] provintia diu E97

233 XIIII fehlt E97

234 vel ex korr. aus vel V630; V1341

235 ambitionum W411

236 nec W411

237 tamen W411

238 infirmet W411

239 reliquere W411

240 sibi assignatam] adsignatam sibi W411

241 episcopum] episcopum suum W411

242 est fehlt W411

243 hoc fehlt W411; V1341

244 Memini korr. aus Meminit E97

245 autem] ergo ait korr. aus ergo E97

246 civitate] civitate per korr. aus civitate E97

247 celebrasse W411

248 ergo haec] haec ergo W411

249 tam gravem habet] habet tam gravem W411

250 absit W411

251 ecclesia] ecclesia sua O93; W411

252 et W411; nec V630; V1341; E97

253 Rubrik fehlt V630

254 EPISCOPIS] EPISCOPIS QUI W411

255 POSSESSIONEM V1341; E97

256 XV fehlt E97

257 constituti korr. aus constitui V630

258 rem] rem ibi korr. aus rem V1341

259 illi V630; V1341

260 illic habent] habent illic E97

261 habent fehlt V630; V1341

262 sit W411

263 videatur korr. aus fadeatur O93

264 diem fehlt W411

265 illuc korr. aus illum V630; illuc fehlt W411

266 accedant W411; V1341

267 est fehlt W411

268 Rubrik fehlt V630

269 XVI fehlt E97

270 quoque omnibus korr. aus quoque O93

271 hominibus W411

272 sive fehlt W411

273 perrexit W411

274 suo fehlt W411

275 statum V630; W411

276 servavit W411

277 Rubrik fehlt V630

278 ADIRE korr. aus ADDERE V1341

279 ADIRE VICINOS] VICINOS ADIRE W411; ADIRE VICINUM V1341

280 ADIRE VICINOS EPISCOPOS] vicinum adire episcopum E97

281 EPISCOPUM V1341

282 XVII fehlt E97

283 quid W411

284 moveat W411

285 qui E97

286 diaconem W411

287 habet E97

288 qui korr. aus quo O93

289 causas V1341

290 audientia W411

291 rogandi W411

292 aut iuste fehlt W411

293 ut vel] vel ut E97

294 prohibetur W411

295 a fehlt W411

296 emendentur W411

297 fuerat W411

298 communione W411

299 esse fehlt W411

300 fastidium W411

301 decet ut korr. aus decet V630

302 austeribus W411

303 eum W411

304 castigant V1341

305 am Rande Require in epistola damasi papae ad stephanum archiepiscopum mauritanie V630

306 caritatem W411

307 infugata W411

308 debent] debent ut W411

309 Rubrik fehlt V630

310 EPISCOPO W411

311 SUA ECCLESIA] SUAM ECCLESIAM W411

312 XVIII fehlt E97

313 constituat E97

314 solet W411; V1341

315 discordia W411; V1341

316 probet W411

317 Rubrik fehlt V630

318 XVIIII fehlt E97

319 sui E97

320 admonere W411

321 CAPUT W411

322 Rubrik fehlt V630

323 EXTRANEI CLERICI APUD THESSALONICAM] APUT TESALONICAM EXTRANEI CLERICI W411

324 XX fehlt E97

325 Aetitius W411; Eleticius E97

326 enim fehlt W411

327 diacones W411

328 et non korr. aus et W411

329 morentur E97

330 cogatur W411; cogantur korr. aus coguntur V1341; cogantur E97

331 Ea] Et a V630

332 tempore W411

333 CLERICI VIM] CLERICUM W411

334 Rubrik fehlt V630

335 VITENTUR W411

336 IBI fehlt E97

337 XXI fehlt E97

338 pulsus W411

339 ininmorari W411

340 bonavolentia W411

341 exhibenda] EXPLICIT CONCILIUM SARDICENSE V630; W411; V1341; E97

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.1.2006