[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Sardika

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Laodikea

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Antiochia

O93, f. 40va; V630, f. 84vb; W411. f. 18r; V1341, f. 16va; E97, f. 254ra

INCIPIT1 CONCILIUM ANTIOCENUM.

I2 Non licere pascha diverso tempore facere neque cum Iudaeis celebrare.

II3 Non licere communionem ecclesiae contemnere4 aut excommunicatis5 communicare.

III6 Non debere clericum ad aliam ecclesiam migrantem ibi7 perseverare.

IIII8 Non licere episcopo vel cuicumque clerico, si exauctoratus9 fuerit, ministrare.

V10 Non licere clericis contempto episcopo semote colligere.

VI11 De excommunicatis.

VII12 Nullum peregrinum absque epistolis13 suscipi.

VIII14 Ut epistolae15 a solo16 chorepiscopo fiant17.

VIIII18 De metropolitanis episcopis.

X19 De chorepiscopis20.

XI21 De his22 episcopis vel clericis, qui23 sine24 litteris episcoporum <W411, f. 18v> ad imperatorem vadunt.

XII25 De episcopis vel clericis depositis.

XIII26 Non licere episcopis in aliena27 provincia clericos ordinare.

XIIII28 De episcopis accusatis.

XV29 De quibus supra.

XVI30 De episcopis vacantibus.

XVII31 De episcopis, qui accepta manus impositione non acquiescunt suscipere ministerium.

XVIII32 De his33 quibus supra.

XVIIII34 Non licere sine consilio35 metropolitani episcopi episcopum ordinari36.

XX37 Ut bis in anno synodus38 celebretur.

XXI39 Episcopum de diocesi40 ad diocesim41 non debere transire.

XXII42 Episcopum non debere in alienam irruere civitatem.

XXIII43 Episcopum non licere successorem44 45 sibi constituere.

XXIIII46 De rebus ecclesiasticis et episcopalibus.

XXV47 Episcopum habere potestatem in rebus ecclesiasticis disponendis.48

<O93, f. 40vb> Sancta et pacatissima synodus in unum congregata his49 50, qui per singulas51 provincias sunt unanimis52 sanctis et consacerdotibus in domino <V630, f. 85ra> salutem. <E97, f. 254rb> Gratia et veritas Iesu Christi domini et salvatoris nostri sanctam Antiocenam53 ecclesiam visitans et in unum connectens54 per concordiam pacatissimi spiritus multa quidem et alia55 perfecit, in omnibus <V1341, f. 16vb> autem suggerente sancto et pacifico spiritu multa56 quidem et alia perfecit, in omnibus autem suggerente sancto et pacifico spiritu etiam hoc perfecit, ut, quae visa sunt recte57 constitui58 cum plurima consideratione et59 iudicio una cum omnibus nobis Antiochiam60 ex61 diversis provinciis in unum collectis episcopis in vestram notitiam deferantur62. Credimus autem gratia63 domini et sancto spiritui pacis, quod64 ipsi conspirabitis nobis65, tamquam in unam66 fuissetis virtutem67 et nobiscum orationibus68 annitentes magis autem muniti et in spiritu sancto praesentes iisdem69 ipsis, quae definita70 sunt, consentientes et ea, quae visa sunt, recta71 roborantes cum72 sensu73 sancti spiritus consignabitis. Sunt autem praefiniti canones ecclesiastici hi74, qui infra sunt scripti75 76, quo77 subter inserta78 promulgavere episcopi Eusebius, Niceta, Antiochus, Arcelaus79, Esicius80, Iacobus, Eneas, Bassus, Moyses, Macedonius, Teurus81, alius82 Teurus, Paulus, Eustracius83, Manicius, Agaphius, Alexander, Patricius, Petrus, Narcissus, Siricus, Mocimus, Etherius84, Magnus, Aliphius85, Tarchodi86 87, Mantus, Petrus, Anatolius, Cirion ex provinciis Syriae88 Coelen et89 Phoenicis90 veris91, Arabiae, Mesopotamiae92 93 et haec94 constituerunt quae infra scripta sunt.

NON95 LICERE PASCHA DIVERSO TEMPORE AGERE96 NEQUE CUM IUDAEIS CELEBRARE

I97 Omnes, qui audent dissolvere regulam sancti et magni concilii <W411, f. 19r> Niceni, quod celebratum98 est in praesentia dei et amantissimi Constantini99 imperatoris, de sancta et salutari100 festivitate paschali salvatoris nostri, excommunicatos et abiectos ab ecclesia esse debere maxime, si perseverant101 studio contentionis ad subvertenda ea, quae optime constituta sunt. Et haec quidem dicta sunt de laicis. Si autem de propositis102 ecclesiae aliqui, id est vel episcopus vel presbyter vel diaconus, post hanc definitionem103 et hunc terminum ausi fuerint in subversionem104 populorum et perturbationem ecclesiarum seorsum105 colligere et cum Iudaeis pascha <E97, f. 254va> voluerint106 celebrare, hunc sancta synodus iam107 alienum ab ecclesia esse iudicabit tamquam eum, qui non solum proprii108 peccati reus sit, sed aliorum corruptae mentis conversationis109 supplantator exstiterit, et non solum huiusmodi deponi a sacerdotio et ministerio iubet110, sed et eos111, qui ausi112 fuerint his113 communicare post damna<V630, f. 85rb>tionem. Depositos autem etiam honore, qui extrinsecus est, privari oportet, quem114 sanctus canon et dei sacerdotium promeruit115.

NON116 LICERE COMMUNIONEM117 ECCLESIAE CONTEMNERE AUT EXCOMMUNICATIS COMMUNICARE

II118 <V1341, f. 17ra> Omnes, qui ingrediuntur119 ecclesiam dei et sacras scripturas audiunt, non autem cum populo in oratione120 communicant, adversantur121 autem122 sanctam assumptionem dominici123 sacramenti secundum aliquam propriam disciplinam, hos124 ab ecclesia abici125 oportet, donec confitentes fructum poenitentiae demonstrent et deprecati fuerint, ut data venia suscipi mereantur. Non autem licet126 communicare excommunicatis, neque cum127 his128 per domos ingredi nec129 cum130 eis orare, qui ecclesiae non participant in oratione, nec in131 alteram <O93, f. 41ra> ecclesiam recipi, qui ab alia excommunicantur132. Quod si quis fuerit depraehensus133 episcoporum vel presbyterorum aut134 diaconorum vel etiam, qui in canone detinentur excommunicatis communicare, et hunc135 communione privari tamquam ecclesiae regulas confundentem.

NON136 DEBERE CLERICUM AD ALIAM ECCLESIAM MIGRANTEM IBI137 PERSEVERARE

III138 Si quis presbyter vel diaconus vel quilibet clericus deserta sua ecclesia ad aliam transeundum139 esse crediderit et ibi paulatim temptet, quo migravit, perpetuo permanere, ulterius ministrare non debet, praesertim140 si141 ab episcopo suo ad revertendum fuerit exhortatus. Quod si et142 post143 evocationem sui episcopi non oboedierit144, sed inoboediens145 perseveraverit, omnimodis146 ab officio suo deponi debere nec aliquando spem restitutionis habere. Si147 vero propter hanc culpam depositum148 alius episcopus susceperit149 et ipse a150 communi synodo poenam merebitur increpationis tamquam ecclesiastica iura dissolvens151.

NON152 LICERE EPISCOPO VEL CUICUMQUE CLERICO, <W411, f. 19v> SI EXAUCTO<E97, f. 254vb>RATUS FUERIT, MINISTRARE

IIII153 Si quis episcopus a154 synodo fuerit depositus vel presbyter vel diaconus a proprio episcopo condemnatus, et praesumpserit sacerdotii seu sacri155 ministerii quippiam, non ei amplius liceat neque in alia156 synodo spem restitutionis habere neque assertionis alicuius locum, sed et communicantes ei abici157 omnes ab ecclesia158 et maxime, si, postquam cognoverunt sententiam adversus eum fuisse prolatam, ei159 contumaciter communicaverunt.

NON160 LICERE CLERICIS COMTEMPTO EPISCOPO SEMOTE COLLIGERE

V161 Si quis presbyter aut162 diaconus contempto163 episcopo seipsum ab ecclesia segregaverit et privatim apud se collectis populis altare erigere ausus fuerit et nihilominus episcopo suo exhortante et semel et iterum revocante inoboediens exstiterit, hunc modis omnibus deponendum, <V1341, f. 17rb> nec aliquando consequi curationem aut proprium honorem recipere speret. Quod si etiam <V630, f. 85va> perseveraverit perturbans164 cunctam ecclesiam, quae165 foris est, tamquam seditiosum corripi oportet.

DE166 EXCOMMUNICATIS

VI167 Si quis a proprio168 episcopo excommunicatus est, non eum prius ab aliis debere suscipi, nisi aut169 a170 suo fuerit receptus episcopo aut concilio facto episcopis171 occurrat et respondeat, et si172 synodo satisfecerit et statuerit173 sub alia eum174 sententia, recipi175. Quod etiam circa laicos et presbyteros et diaconos et omnes, qui in clero sunt, convenit observari176.

NULLUM177 PEREGRINUM ABSQUE EPISTOLIS178 SUSCIPI DEBERE179

VII180 Nullum181 absque formata, quod182 Graeci epistolam183 dicunt, peregrinorum clericorum suscipi oportet.

UT184 EPISTOLAE185 A SOLO186 CHOREPISCOPO187 FIANT188

VIII189 Neque presbyter ad regiones longinquas formatas, id est canonicas, epistolas, nisi ad episcopos190 finitimos simplices epistolas mittere praesumat191, vicariis192 vero episcopis193, qui a Graecis chorepiscopi194 appellantur, formatas facere195 liceat.

DE196 METROPOLITANIS EPISCOPIS

VIIII197 Per singulas provincias episcopos singulos scire oportet episcopum metropolitanum, qui praeest, curam et sollicitudinem totius provinciae suscepisse. Propter quod ad198 metropolitanam199 civitatem ab his; qui causas200 habent, concurratur201. Quapropter placuit eum et honore praecellere202 et nihil ultra sine ipso reliquos203 episcopos agere secundum204 <E97, f. 255ra> antiquum205 patrum nostrorum206 canonem, nisi hoc tantum, quae207 uniuscuiusque ecclesiae per suam diocesim competit208. Unumquemque enim oportet episcopum habere suae209 diocesis potestatem210, ut regat et gubernet secundum competentem singulis211 reverentiam et212 providentiam gerat213 omnis regionis, quae sub ipsius est civitate ita, ut etiam214 ordinare ei215 presbyteros et diaconos216 probabili iudicio <O93, f. 41rb> liceat et de singulis ipsius217 regionis causis moderatione <W411, f. 20r> et pondere disceptare218. Ultra autem nihil agere219 permittitur220 citra221 metropolitani episcopi conscientiam222, nec metropolitanus sine ceterorum aliquid gerat consilio sacerdotum.

DE223 CHOREPISCOPIS224, QUI IN VICIS225 ET VILLIS CONSTITUTI SUNT

X226 Chorepiscopi227, qui228 manus impositionem ab episcopis susceperunt229 et230 ut231 episcopi sunt consecrati232, tamen placuit sanctae233 synodo eos234 modum proprium retinere et gubernare adiacentes235 sibi ecclesias236 et esse contentos propria sollicitudine et gubernatione, quam susceperunt237. Constituere autem his238 permittitur lectores et239 240 241 sub<V1341, f. 17va>diacones242 atque243 exorcistas, quibus sufficiat istorum tantum graduum licentiam accepisse. Non autem presbyterum, non diaconum audeant ordinare praeter conscientiam244 episcopi245 civitatis vel ecclesiae, cui adiacens invenitur seu ipse seu regio, in qua praeesse dinoscitur. Quod si quis praevaricare246 ausus fuerit <V630, f. 85vb> constituta, deponi eum et dignitate, qua praeditus247 est, debere privari. Chorepiscopus248 autem ab249 episcopo civitatis vel loci, cui250 idem251 adiacet, ordinandus est.

DE252 253 HIS254 EPISCOPIS VEL CLERICIS, QUI SINE LITTERIS EPISCOPORUM255 AD IMPERATOREM VADUNT

XI256 Si quis episcopus vel presbyter vel omnis omnino, qui est sub ecclesiastica257 regula constitutus, praeter consilium vel litteras eorum episcoporum, qui sunt intra provinciam, et maxime metropolitani ad imperatorem perrexerit258, hunc abdicari259 et eici non solum de communione260, sed etiam propria dignitate privari tamquam molestum et261 importunum imperialibus auribus contra ecclesiastica constituta. Si autem necessitas cogit262 ad imperatorem excurrere propter aliquam actionem, cum263 deliberatione264 et consilio metropolitani265 ipsius provinciae episcopi et ceterorum conscientia episcoporum266 267, qui in eadem provincia sunt, atque268 cum eorum <E97, f. 255rb> litteris ire debebit.

DE269 EPISCOPIS VEL CLERICIS DEPOSITIS

XII270 Si quis a proprio episcopo depositus271 presbyter vel diaconus aut etiam si272 a synodo quilibet273 episcopus fuerit exauctoratus, molestiam imperialibus auribus inferre non praesumat, sed ad maiorum274 episcoporum synodum sese convertat, et quae se putat habere iusta275 in eorum concilio alleget, atque ab his de se exspectet, quae fuerit deprompta276, sententia. Quod si deficiens pusillanimitate hoc277 noluerit facere, sed imperatori fuerit importunus, huiusmodi nullam veniam habeat, neque locum ullius278 assertionis suae nec spem recipiendi gradus habeat279 in futurum.

NON280 LICERE EPISCOPIS IN ALIENA281 PROVINCIA CLERICOS ORDINARE

XIII282 Nullum episcopum audere283 debere ex alia provincia ad aliam284 transitum facere et ordinare aliquos in ecclesiis aut proferre285 ad sacrum ministerium, nec286 alios illuc attrahat episcopos, nisi forte per litteras rogatus abierit, non solum autem287 a metropolitano, sed ab his, qui cum eo sunt, omnibus288 ipsius289 provinciae episcopis. Quod si nullo invitante <W411, f. 20v> inordinate superveniat290 et aliquos vel ordinare praesumpserit vel quoslibet actus291 illi ecclesiae competentes292, qui293 ad se294 minime pertinent, usurpare temptaverit295, vacua quidem et inania erunt omnia, quae gesserit, ipse vero huius indisciplinati ausus et irrationabilis coepti dignas296 causas297 expendat298, tamquam depositus a sancta299 synodo et propter huiuscemodi praesumptionem iam praedamnatus.

<V1341, f. 17vb> DE300 EPISCOPIS ACCUSATIS

XIIII301 Si quis episcopus de aliquibus causis criminalibus in iudicio302 episcoporum fuerit accusatus, contingat autem de ipsis episcopis provinciae, qui convenerunt, diversas habere sententias et alios quidem innocentem eum pronuntiare, alios reum. Propter huiusmodi itaque controversiam amputandam placuit sanctae synodo metropolitanum episcopum alterius vicinae provinciae <V630, f. 86ra> advocari303 et aliquantos304 cum eo episcopos alios, qui pariter residentes, quaecumque fuerint, dirimant305 quaestionem306 propter hoc307, ut firmum sit iudicium, quod ab unius provinciae episcopis fuerit promulgatum.

DE308 QUIBUS SUPRA

XV309 Si quis episcopus criminaliter accusatus ab omnibus, qui sunt intra provinciam, episcopis exceperit <E97, f. 255va> unam consonamque sententiam, <O93, f. 41va> ab aliis ulterius iudicari310 non poterit311, sed manere circa eum oportet tamquam convenientem, quae ab omnibus prolata est, firmam ratamque sententiam.

DE312 EPISCOPIS VACANTIBUS

XVI313 Si quis episcopus vacans in ecclesiam vacantem supervenerit, et hanc obripienter praeter plenariam synodum occupandam esse crediderit, hunc abici oportet, quamvis314 eum plebs, quam diripuit, velit sibi episcopum retinere. Illa315 autem dicitur316 synodus plenaria, in qua etiam episcopus metropolitanus affuerit.

DE317 EPISCOPIS, QUI ACCEPTA MANUS IMPOSITIONE NON318 ACQUIESCUNT SUSCIPERE MINISTERIUM

XVII319 Si quis episcopus suscepta320 manus impositione et deputatus populis321 praeesse non suscipiat ministerium sacerdotii, nec consentiat habere322 ecclesiam, in qua fuerat ordinatus, hunc323 incommunicabilem esse debere, donec coactus consentiat plebem suscipere sibimet deputatam324 aut provinciae plenaria synodus episcoporum de eo aliquid statuat.

DE325 HIS326 QUIBUS SUPRA

XVIII327 Si quis episcopus ordinatus non abierit in parrochiam, cui ordinatus est, si328 non suo vitio, sed plebis forsitan contradictione, hic329 honorem susceptum retinere330 debebit et sacerdotio fungi ita, ut nihil molestiae afferat ecclesiae illi, in qua fuerat constitutus. Exspectare autem eum oportet provinciae plenariam synodum, donec de eo, quod competit, statuatur.

NON331 LICERE SINE CONSILIO METROPOLITANI332 EPISCOPI EPISCOPUM ORDINARE333

XVIIII334 Episcopum non ordinandum <W411, f. 21r> sine335 consilio et praesentia336 metropolitani episcopi, cui melius erit, si ex omni provincia congregentur episcopi. Quod si fieri non potest, hi337, qui adesse non possunt, propriis litteris consensum suum de ipso338 339 designent340, et tunc demum post plurimorum sive per341 praesentiam sive per litteras sententia342 consona ordinetur. Quod si aliter, quam statuta sunt, fiat nihil valere343 huiusmodi ordinationem. Si vero etiam secundum definitas344 regulas ordinatio <V1341, f. 18ra> celebratur, contradicant autem aliqui propter proprias et domesticas simultates his contemptis345 sententia de eo obtineat plurimorum.

UT346 BIS IN ANNO CONCILIUM347 CELEBRETUR

XX348 Propter ecclesiasticas349 causas et, quae exsistunt, controversias dissolvendas sufficere visum est bis in anno per singulas provincias episcoporum con<V630, f. 86rb>cilium350 fieri, semel quidem post tertiam hebdomadam paschalis festivitatis351 ita, ut in quarta hebdomada, quae consequitur, id est media pentecoste352, concilium compleatur. Admoneant autem provinciales episcopos hi353, qui in amplioribus, id est354, in metropolitanis civitatibus degunt. Secundum vero concilium355 Idibus Octobribus356 habeatur, qui dies apud Graecos Hyperberiti mensis decimus invenitur. In ipsis autem conciliis et presbyteros et diaconos praesentes esse oportet et omnes, quotquot se357 laesos existimant358, et synodicam exspectare sententiam. Nec liceat aliquibus apud semetipsos concilia sine metropolitanorum episcoporum conscientia359 facere, quibus de omnibus causis constat permissum esse iudicium.

EPISCOPUM360 DE DIOCESI AD DIOCESIM361 NON DEBERE TRANSIRE

XXI362 Episcopum363 de diocesi ad diocesim364 alteram non debere365 transire, neque si seipsum ingesserit neque si a populis fuerit violenter attractus366 neque si etiam hoc eis367 ab episcopis suadeatur. Manere autem eum debere in ecclesia dei, quam ab initio sortitus est, et non ab ea alibi demigrare secundum regulam super hoc olim a patribus constitutam.

EPISCOPUM368 NON DEBERE IN ALIENAM369 IRRUERE CIVITATEM

XXII370 Episcopum371 non debere in alienam372 irruere civitatem, quae373 illi probatur non esse subiecta neque in regionem, qui374 ad eius curam minime noscitur375 pertinere ad aliquid ordinandum, neque presbyteros aut diaconos constituere ad alios episcopos pertinentes, nisi forte cum voluntate376 et testimonio propriae regionis episcopi. Quod si quispiam horum tale377 facere voluerit, irrita quidem378 erit huiusmodi ordinatio et, quae379 male usurpaverit, a synodo arguantur380. Nam381 si ordinare non potuerit, nullatenus alterius parrochianum iudicare praesumat.

EPISCOPO382 383 NON LICERE384 SUCCESSOREM SIBI CONSTITUERE

XXIII385 Episcopum non licere386 tamquam successorem sibi futurum constituere alterum, quamvis circa vicinia387 mortis habeatur. <O93, f. 41vb> Quod si tale aliquid <E97, f. 256ra> factum fuerit, irrita sit <W411, f. 21v> huismodi ordinatio. Custodire autem debet ecclesiastica constituta, quae ita se continent, non posse aliter episcopum fieri, nisi in concilio et388 cum consensu episcoporum, eorum dumtaxat, qui post389 obitum eius, qui praecessit, habuerint potestatem eum, qui dignus fuerit, provehendi390.

<V1341, f. 18rb> DE391 REBUS ECCLESIASTICIS ET EPISCOPALIBUS

XXIIII392 Quaecumque res ecclesiae sunt393, convenit cum omni diligentia et bona fide, quae394 395 deo debetur, qui omnia praevidet atque iudicat, quaeque gubernare396 oportet et dispensari cum iudicio et potestate episcopi, cui totius plebis animae videntur397 esse commissae398. Manifesta autem esse399 oportet, quae ecclesiae competunt cum400 notiti<V630, f. 86va>a eorum presbyterorum et diaconorum, qui401 circa ipsum sunt, ut ipsi non ignorent nec eos aliquid lateat eorum, quae402 sunt propria403 ecclesiae, ut, si contigerit episcopum de hac vita migrare404, manifestae sint405 et notae res ecclesiasticae, ne406 intercidant407 atque depereant. Sed nec res propriae episcopi tamquam obnoxiae408 rerum ecclesiasticarum occasione409 ullius pulsentur iniuriae, quia iustum et acceptum410 est apud deum411 et homines, quae412 propria sunt episcopi, quibus ipse iudicaverit derelinqui413, et414 quae ecclesiae sunt415, ipsi416 reservari417. Ita enim fit ut nec ecclesia418 damno aliquo affligatur419, nec episcopus occasione420 rerum ecclesiasticarum proscribatur421, neque pertinentes ad eum in causas incurrant422 atque423 post mortem memoria eius maledictis aliquibus424 oneretur425.

EPISCOPUM426 HABERE POTESTATEM IN REBUS ECCLESIASTICIS DISPONENDUM427

XXV428 Episcopum habere oportet429 rerum430 431 ecclesiasticarum potestatem ad dispensandum omnibus indigentibus432 cum omni timore et reverentia dei. Ipsum quoque ex eis percipere atque uti debere, quibus indiget433, si tamen indiget, vel434 ad suas435 necessarias expensas vel fratrum, qui apud eum hospitalitatis gratia commorantur, ut nulla436 ex437 parte per inopiam defraudetur438 secundum apostolum dicentem: Habentes victum cotidianum et tegumentum corporis his contenti sumus439. Quod si his440 minime contentus atque sufficiens tranferat441 in necessitates domesticas442 ecclesiasticas res vel commoda quaelibet443 ecclesiae aut agrorum <E97, f. 256rb> ecclesiasticorum fructus sine444 conscientia presbyterorum445 apud se redigat et domesticis suis vel446 etiam affinibus aut fratribus aut filiis earum rerum tribuat potestatem, ut per eorum secretam diligentiam447 ecclesiasticae448 laedi videantur, reatum hunc, qui huiusmodi est, apud metropolitanum provinciae praestare debebit. Quod si taliter repraehendatur episcopus449 vel hi450, qui cum ipso sunt, presbyteri, quo451 dicantur haec, quae ad452 ecclesiam pertinent, sive de agris sive453 de aliis quibuscumque ecclesiasticis causis, eos454 sibimet usurpare, pauperes vero necessitate et penuria opprimi, atque ex hoc ipso455 <W411, f. 22r> non solum ecclesiasticae rationi, verum etiam dispensatoribus eius maledicta456 repraehensio augeatur. Hunc457 enim correptionem458 oportet459 mereri460, idque461 condecet sancta synodo cognoscente462.

Eusebius omnibus quae constituta463 sunt praesens subscripsit. Theodorus464, Niceta465, Macedonius, Anatolius, Tharcodi466 467, Mantus, Etherius468, Narcissus, Eustachius469, Esicius, Manicius, <V1341, f. 18va> Paulus et ceteri, quorum nomina in Graeco iam superius continentur, consenserunt470 et subscripse<V630, f. 86vb>runt.

EXPLICIUNT471 ANTIOCENUM472 CONCILIUM.

O93, f. 41vb; V630, f. 86vb; W411, f. 22r; V1341, f. 18va; E97, f. 256rb


1 Überschrift] INCIPIUNT CAPITULA CONCILII ANTIOCENSIS V630; V1341; E97

2 I fehlt O93

3 II fehlt O93

4 contemnere aut] contempnere et korr. aus contempnere W411

5 excumconmunicatis W411

6 III fehlt O93

7 inibi V630

8 IIII fehlt O93

9 exauctoratus korr. aus exactoratus W411

10 V fehlt O93

11 VI fehlt O93

12 VII fehlt O93

13 epistolis korr. aus epistolas O93

14 VIII fehlt O93

15 epistoliae V1341

16 solo chorepiscopo] soli chore episcopi W411

17 faciant W411

18 VIIII fehlt O93

19 X fehlt O93

20 chore episcopis W411

21 XI fehlt O93

22 iis E97

23 qui fehlt O93

24 nec W411

25 XII fehlt O93

26 XIII fehlt O93

27 aliena provincia] alienam provintiam W411

28 XIIII fehlt O93

29 XV fehlt O93

30 XVI fehlt O93

31 XVII fehlt O93

32 XVIII fehlt O93

33 iis E97

34 XVIIII fehlt O93

35 concilio W411

36 ordinare W411

37 XX fehlt O93

38 synodus celebretur] celebretur sinodus W411

39 XXI fehlt O93

40 diocesi ad diocesim korr. aus diocesi E97

41 diocensim W411

42 XXII fehlt O93

43 XXIII fehlt O93

44 successionem W411

45 successorem sibi korr. aus successorem V1341

46 XXIIII fehlt O93

47 XXV fehlt O93

48 disponendis] disponendis EXPLICIUNT CAPITULA INCIPIT CONCILIUM ANTHIOCENUM V630; V1341; E97

49 iis E97

50 his qui korr. aus his V1341

51 SINGULAS provincias sunt korr. aus SINGULAS W411

52 UNIANIMIBUS W411

53 Antiocenam ecclesiam] ECCLESIAM ANTHIOCENAM W411

54 CONECTENS korr. aus CONVECTENS W411

55 alia korr. aus aliam V630

56 multa quidem et alia] etiam hoc V1341

57 RECTA W411

58 constitui] CONSTITUI ET W411

59 ET korr. aus ET IN W411

60 antiochiae korr. aus antiochia E97

61 ET W411

62 DIFFERENTUR korr. aus DEFERENTUR W411

63 gratiae V630; V1341; E97

64 quod] QUOD ET korr. aus QUOD W411; quod et V1341

65 NOBISCUM W411

66 UNA korr. aus UNAM W411

67 VIRTUTE korr. aus VIRTUTEM W411

68 OROTIONIBUS W411

69 HISDEM W411; isdem E97

70 DIFINITA W411

71 recta korr. aus recto O93

72 cum sensu] consensu V630

73 CONSENSU korr. aus SENSU W411; consensu V1341; E97

74 HII W411; ii E97

75 scripti korr. aus scripsi V630

76 scripti] SCRIPTA in qua sinodo fuerunt korr. aus SCRIPTA W411

77 quos V630; V1341; E97

78 inserti V630; V1341; E97

79 Archelaus korr. aus Arcelaus W411

80 Esidius korr. aus Etsicius V630

81 Teurius W411

82 alius Teurus fehlt W411

83 Eustatius V630; W411; V1341; E97

84 ETBerius W411

85 Alipius E97

86 Tarcodius V1341

87 Tarchodi Mantus] Tarcodimantus E97

88 Syriae Coelen] Sirieco korr. aus Sirico W411

89 et fehlt W411

90 Alesphenices korr. aus Alesphences W411

91 veteris korr. aus veris W411; veteris V1341

92 Mesopotamiae et korr. aus Mesopotamiae O93; V630

93 Mesopotamiae] Mesopotamię cilici isauriae korr. aus Mesopotanię W411; Mesopotamiae Ciliciae V1341

94 hoc V630

95 Rubrik fehlt V1341

96 FACERE W411

97 I fehlt E97

98 cebratum V1341

99 Constantini fehlt W411; Constanti V1341

100 salutari korr. aus sulutari O93

101 perseverent W411

102 prepositis korr. aus propositis V630; praepositis W411; V1341; E97

103 diffinitionem W411

104 subversione W411

105 seorsum colligere et] nitatur hac retinens korr. aus nitatur hac retines W411

106 voluerit W411

107 iamque W411

108 proprii] pro W411

109 conversatione E97

110 iubet fehlt W411

111 hos W411

112 ausi fuerint] ausus fuerit W411

113 his fehlt W411

114 que W411

115 meruit W411

116 Rubrik fehlt V630

117 COMMUNIONEM korr. aus COMMUNICATIONEM W411

118 II fehlt E97

119 ingrediuntur] ingrediuntur in W411; V1341

120 orationem O93

121 adversatur W411

122 etiam V1341

123 dominici sacramenti] dominicis sacramentis W411

124 hos fehlt W411

125 abici fehlt W411

126 licere W411; liceat V1341

127 cum his fehlt W411

128 iis E97

129 et O93; V630; W411; E97; neque V1341

130 cum fehlt W411

131 in fehlt W411

132 excommunicatur W411

133 quilibet W411

134 vel V630

135 hunc] hunc oportet V630; W411; V1341; E97

136 Rubrik fehlt V630

137 IBI PERSEVERARE] TRANSIRE W411

138 III fehlt E97

139 transeuntium W411

140 persertim V630

141 si fehlt W411

142 et] et si W411

143 post korr. aus potest V630

144 obaudierit W411

145 inoboediens fehlt W411; inboediens V1341

146 omnismodis W411; V1341

147 Si] Si quis W411

148 depositus W411

149 susciperit W411

150 a fehlt W411

151 dissolvent W411

152 Rubrik fehlt V630

153 IIII fehlt E97

154 a fehlt W411

155 sacri ministerii] sacra ministeria W411

156 alio V630

157 abici fehlt W411

158 ecclesiae W411

159 et W411

160 Rubrik fehlt V630

161 V fehlt E97

162 vel W411

163 contempto] contempto suo W411; V1341

164 perturbans] perturbans et V1341

165 qui W411

166 Rubrik fehlt

167 VI fehlt E97

168 propri O93; V630

169 aut fehlt V1341

170 a fehlt W411

171 episcopis fehlt W411

172 si fehlt V1341

173 am Rande paenituerit V630

174 eum fehlt W411

175 recipi] recipi oportet W411

176 observare W411

177 Rubrik fehlt V630

178 EPISTOLA W411; V1341; E97

179 DEBERE fehlt W411

180 VII fehlt E97

181 Nullus W411

182 quam W411; V1341

183 epistolium W411

184 Rubrik fehlt V630

185 EPISTOLIA W411; EPISTOLEA V1341

186 SOLO CHOREPISCOPO] SOLI CHORE EPISCOPI W411

187 CHOREPISCOPI V1341

188 FACIANT W411

189 VIII fehlt W411; E97

190 episcopo O93

191 praesumat fehlt W411

192 vicarius W411, Vicarios V1341

193 episcopi W411

194 chore episcopi W411

195 fari W411

196 Rubrik fehlt V630

197 VIIII fehlt W411; E97

198 a W411

199 metropolitanem W411, metropolitanam korr. aus metropolitanum V1341

200 causa W411

201 concurratur korr. aus concuratur V630; V1341

202 prebere W411

203 reliquo W411

204 secundum] secundum quod W411

205 antiquam O93

206 nostrorum] nostrorum qui obtinuit W411

207 quod E97

208 conpetunt W411

209 suae] et suo W411

210 potestatem ut regat et gubernet] ad hanc (korr. aus hac) gubernandam W411

211 sibi W411

212 et providentiam gerat omnis regionis quae] ad providendum regionique W411

213 gerat omnis korr. aus generationum E97

214 etiam korr. aus etam V630

215 ei fehlt W411

216 diacones W411; diaconos] diaconos ei V1341

217 ipsius regionis causis fehlt W411

218 deceptare W411

219 agendum W411

220 permittit W411

221 ceteri W411; circa, interlinear vel citra E97

222 conscientia W411

223 Rubrik fehlt V630

224 CHOREPISCOPIS] CHORE EPISCOPIS W411

225 VICIS ET VILLIS] VILLIS ET IN VICIS W411

226 X fehlt E97

227 Chorepiscopi] Chore episcopi W411

228 qui] tam si in W411

229 susciperunt W411

230 et ut episcopi sunt consecrati tamen fehlt W411

231 ut fehlt V1341

232 consecrati korr. aus constituti V1341

233 sancto W411

234 eos] eos oportere W411

235 adiecentes W411

236 ecclesias] ecclesias commissas W411

237 susceperunt korr. aus susciperunt W411

238 iis E97

239 et fehlt E97

240 et] et sub V1341

241 et subdiacones atque fehlt W411

242 subdiaconos V630; V1341; E97

243 et V1341

244 conscientiam korr. aus consciam V630

245 episcopi] episcopi vel W411; V1341

246 praevaricari E97

247 praeditus korr. aus praedictus V630

248 Chorepiscopus] chore episcopus W411

249 ad O93

250 cui korr. aus cu V1341

251 idem korr. aus dem V630

252 DE his korr. aus DE W411

253 Rubrik fehlt V630

254 iis E97

255 EPISCOPORUM fehlt W411

256 XI fehlt E97

257 ecclesiastico O93

258 perrexerit korr. aus perrex V1341

259 addicari O93; abdicare W411

260 communione] communione debere W411

261 et fehlt W411

262 contigit W411

263 eum W411

264 diberatione E97

265 metropolitani ipsius] metropolitane W411

266 episcoporum fehlt V1341

267 episcoporum qui fehlt W411

268 atque cum eorum W411

269 Rubrik fehlt V630

270 XII fehlt E97

271 depositus] depositus vel V1341

272 si a fehlt W411

273 qualibet W411

274 maiorem W411

275 iuxta W411

276 deprompta] deprompta et V630

277 hoc fehlt W411

278 illius W411

279 habet W411

280 Rubrik fehlt V630

281 ALIENA PROVINCIA] ALIENAM PROVINTIAM W411

282 XIII fehlt E97

283 audire W411

284 aliam korr. aus alium V630

285 pręferre korr. aus proferre V630

286 ne W411

287 autem fehlt W411; V1341

288 omnibus fehlt W411

289 ipsius fehlt W411

290 supervenerit E97

291 actus illi korr. aus actus V1341

292 competentes korr. aus competens V630

293 qui ad se] ad se qui W411

294 se minime] seminine korr. aus semine V630

295 temptaverint W411

296 dignus V630; dignas korr. aus dignus V1341

297 pęnas E97

298 expendat korr. aus expediat O93

299 sancto O93

300 Rubrik fehlt V630

301 XIIII fehlt E97

302 inditio W411

303 advocari] advocari oportere W411

304 aliquantos cum eo korr. aus aliquantos V1341

305 dirimant korr. aus derimant W411

306 quaestiones V1341; E97

307 hoc ut] quod W411

308 Rubrik fehlt V630

309 XV fehlt E97

310 iudicare V630; W411

311 potuerit W411

312 Rubrik fehlt V630

313 XVI fehlt E97

314 quamvis] tam si W411

315 Illa korr. aus Ille W411

316 dicetur W411

317 Rubrik fehlt V630

318 NON fehlt W411

319 XVII fehlt E97

320 accepta W411

321 populis korr. aus populus W411

322 haberi W411

323 hunc korr. aus hun W411

324 deputatam korr. aus deputatum V630

325 Rubrik fehlt V630

326 HIS fehlt W411; E97

327 XVIII fehlt E97

328 cui W411

329 hoc W411

330 retinere] retinere non W411

331 Rubrik fehlt V630

332 METROPOLITANI EPISCOPI] METROPOLANIS EPISCOPIS W411

333 interlinear vel ri E97

334 XVIIII fehlt E97

335 sine] sine pro W411

336 prescientia W411; praesentiam V1341

337 hii W411; ii E97

338 ipsis W411

339 ipso designent, et tunc demum post plurimorum sive korr. aus ipso E97

340 consignent W411

341 per fehlt W411

342 sententia consona] sententiam consonam O93; V1341; E97

343 valere] valere de W411

344 difinitas W411

345 contentis W411

346 Rubrik fehlt V630

347 SYNODUS W411; E97; SYNODUS korr. aus SYNODU V1341

348 XX fehlt E97

349 ecclesiasticas korr. aus ecclesiastica O93

350 concilio W411

351 festivitatis korr. aus festivitas V630; festivitas W411

352 pentecosten korr. aus pentecoste O93; pentecosten W411

353 hii W411; ii E97

354 est] est qui V630; V1341; E97

355 concilium] concilium in W411

356 octubris W411; octobris E97

357 se laesos] electos W411

358 existiment W411

359 conscientiam W411

360 Rubrik fehlt V630

361 DIOCESEM W411

362 XXI fehlt E97

363 Episcopum de korr. aus Episcopum V630

364 diocesem W411

365 deberet W411

366 adtractatus W411

367 ei E97

368 Rubrik fehlt V630

369 ALIAM W411

370 XXII fehlt E97

371 Episcopus W411

372 aliam W411

373 qui W411

374 quae V630; V1341

375 dinoscitur W411

376 voluntate et testimonio fehlt W411

377 tale] tali aliquid W411

378 quaedam O93

379 qui W411

380 arguatur W411

381 Nam si ordinare non potuerit, nullatenus ad alios pertinentem iudicare praesumat fehlt W411

382 EPISCOPUM V1341; E97

383 Rubrik fehlt V630

384 debere E97

385 XXIII fehlt E97

386 debere V630; W411, V1341; E97

387 vicinia korr. aus vicina E97

388 et cum korr: aus et V1341

389 post obitum eius] postulabat umilius W411

390 prohibendi W411

391 Rubrik fehlt V630

392 XXIIII fehlt E97

393 sunt korr. aus sint V630

394 quem O93

395 quae deo debetur, qui omnia praevidet atque iudicat] quando debetur omnia previdentia atque iudicanti W411

396 gubernari W411; E97

397 videtur W411

398 conmissum W411

399 esse fehlt W411

400 cum notitia fehlt W411

401 qui] id est W411

402 qui W411

403 propriae W411; V1341; E97

404 migrare] migrare cum W411

405 sunt W411

406 non W411; V1341

407 intercedant W411

408 obnixae O93; abnoxiae W411

409 occansione O93; W411; occasione korr. aus occansione V1341

410 civile W411

411 dominum V1341

412 qui W411

413 derelinqui et] derelinqui et ea korr. aus derelinqui ea V1341

414 et] et ea E97

415 sunt fehlt V630; V1341; E97

416 ipse W411

417 reservare W411

418 ecclesia] ecclesiae a W411

419 adfligetur W411

420 occansione O93; W411; occasione korr. aus occansione V1341

421 praescribatur W411

422 incurrant korr. aus incurrunt V630; V1341; incurrunt E97

423 quod W411

424 aliquibus korr. aus aquibus O93

425 honoretur W411; oneratur korr. aus oneretur E97

426 Rubrik fehlt V630

427 DISPENSANDIS W411; disponendis E97

428 XXV fehlt E97

429 oportet fehlt W411

430 rerum korr. aus reum V630

431 rerum ecclesiasticarum] eclesiasticarum rerum W411

432 indigentibus fehlt O93

433 indigent W411

434 vel fehlt W411

435 sua necesssaria expensa korr. aus suas necessarias expensas W411

436 nulle W411

437 ex parte korr. aus ex V1341

438 defraudentur V630; V1341; E97

439 simus E97

440 is korr. aus his W411

441 transigat korr. aus transeat O93

442 domesticas fehlt V630

443 qualibet W411

444 sine] cetera W411

445 presbyterum W411

446 vel etiam korr. aus vel etiam vel etiam O93

447 diligentiam] diligentiam liceri W411

448 ecclesiastici V630; W411; V1341; ecclesiasticae] ecclesiasticę res E97

449 episcopis W411

450 hii W411; ii E97

451 quod E97

452 ad fehlt W411

453 sive de aliis fehlt W411

454 eo V1341

455 ipsum W411

456 maledicta] maledicta et W411

457 Hunc enim] Hoc igitur W411

458 correctionem V630

459 oportet mereri idque] me requiri quae W411

460 mereri] me requiri W411

461 idque] id quoque V630; V1341; E97; quae W411

462 interlinear id est approbante O93; E97

463 constitutae W411

464 Teuderus W411

465 neceta W411

466 Tharcodius V1341

467 Tharcodi Mantus] Tharcedimantus E97

468 ethereus W411

469 eustacius W411; Eustasius E97

470 consenserunt et subscripserunt] consensimus W411; V1341

471 EXPLICIT V630; W411; V1341; E97

472 ANTIOCENUM CONCILIUM fehlt W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.1.2006