[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Antiochia

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Konstantinopel

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Laodikea

O93, f. 41vb; V630, f. 86vb; W411, f. 22r; V1341, f. 18va; E97, f. 256rb

INCIPIT1 2 SYNODUS LAODICIAE3.

I De digamis.

II De his4, qui diversorum peccatorum lapsus incurrunt.

III De neofitis non promovendis5 ad sacerdotium.

IIII Non6 licebit coram caticuminis clericos fieri.

V Non7 licere clericis usuram vel sexcupla8 accipere.

VI Non debere hereticos in heresi9 permanentes in ecclesiam ingredi.

VII De Novatianis10 et Quardecimanis11.

VIII De Catafrigis12 ad ecclesiam venientibus.

<O93, f. 42ra> VIIII Non debere catholicos in ea, quae martyria sua heretici dicunt, intrare.

X Non debere catholicam13 hereticorum matrimonio sociari.

XI De caticuminis14 ecclesiae.

XII De ordinandis15 episcopis16 cum consilio metropolitani17 et finitimorum episcoporum.

XIII Non licere populo ministros altaris18 eligere.

XIIII Sanctas oblationes pro eulogiis19 in festivitate paschali ad alias parrochias non debere transmitti.

XV De psalmistis20.

XVI Ut sanctum evangelium etiam21 sabbatis legatur.

XVII Psalmos sparsim non licere confundi.

XVIII De orationibus cotidianis.

<E97, f. 256va> XVIIII De ordine orationum caticuminorum atque fidelium et de communione.

XX De disciplina atque modestia22 clericorum.

XXI De ministerio subdiaconorum.

XXII De ministris, ut orario23 non utantur.

XXIII Quoniam24 non oportet lectores vel psalmistas orario25 uti et sic legere.

XXIIII De lectoribus et psalmistis, ut tabernas non intrent.

XXV Non licere ministris panem26 dare aut calicem benedicere.

XXVI De exorcistis.

XXVII Non debere clericos sive27 laicos ad agapem28 vocatos29 partes tollere.

XXVIII Non licere in ecclesiis accubitos sternere30 vel agapem facere.

XXVIIII Non debere christianos sabaptizare31.

XXX Nulli christiano licere cum mulieribus lavacra excercere.

XXXI De cavendis hereticorum connubiis.

XXXII Non licere ab hereticis eulogias32 accipere.

XXXIII Non debere cum hereticis aut scismaticis orare.

XXXIIII Non eundum33 ad falsos martyres.

XXXV Non licere christianis derelicta ecclesia ad angelorum34 congregationes colligi.

XXXVI Non licere clericos magos vel incantatores esse aut filacte<V630, f. 87ra>ria35 facere.

XXXVII Non licere ab hereticis vel Iudaeis feriatica, quae mittuntur, accipere.

<W411, f. 22v> XXXVIII Non licere a Iudaeis azimas accipere.

<V1341, f. 18vb> XXXVIIII Non licere cum paganis festa celebrare.

XL Episcopos ad synodum vocatos non debere contemnere.

XLI Non debere clericum vel laicum sine epistolis36 peregrinare37.

XLII38 Nullum clericum debere sine iussione sui episcopi peregrinari39.

XLIII40 Ministros non debere ab hostiis recedere.

XLIIII41 Non oportet post duas septimanas quadragesimae42 aliquem ad baptismum suscipere.

XLV43 Non debere mulierem44 ingredi ad altare.

XLVI45 Baptizandos debere fidei symbolum et discere46 et reddere.

XLVII47 De his48, qui in aegritudine baptizantur49.

XLVIII50 Quia51 post baptismum chrisma52 dandum est.

XLVIIII53 In quadragesima54 sabbato55 tantum et dominica56 offerendum.

L57 Non licere quintam58 feriam septimanae maioris59 ieiunium solvi.

LI60 Non debere in quadragesima61 nisi sabbato et dominico natalicia62 celebrare.

LII63 Non licere in quadragesima nuptias fieri.

LIII64 Non licere christianos ad nuptias euntes cantare aut ballare.

LIIII65 Non licere ministros altaris66 vel ceteros quoslibet spectaculis67, quae68 aut69 in nuptiis70 aut in71 cenis72 exhibentur, interesse.

LV Non debere clericum vel laicum christianum ex symbolis convivia celebrare.

LVI Non oportet presbyteros ante ingressum episcopi ingredi73 et sedere in tribunalibus.

LVII Non debere in vicis et villis episcopos ordinare neque presbyteros sine praecepto vel consilio episcopi aliquid agere.

LVIII Non oportet in domibus ab episcopis vel presbyteris oblationem fieri.

LVIIII Non licere psalmos ab idiotis compositos in ecclesia dici nec74 <E97, f. 256vb> libros, qui non sunt75 canonici, legere.76

Sancta synodus quae77 apud Laodiciam78 Frigiae Pacatinae79 convenit80 ex diversis provinciis Asiae regulas exposuit ecclesiasticas, sicut infra scriptum est:

<V630, f. 87rb> DE81 DIGAMIS

I82 De eo, quod oportet secundum ecclesiasticum canonem eos, qui libere et legitime secundis nuptiis iuncti83 sunt nec occultam permixtionem operati sunt, pauco tempore exempto vacare orationibus et ieiuniis et84 secundum veniam reddi eis communionem.

<O93, f. 42rb> DE85 HIS86, QUI DIVERSORUM PECCATORUM LAPSUS INCURRUNT

II87 His, qui diversorum peccatorum lapsus incurrunt et88 oratione89, confessione ac poenitentia90, malorum suorum perfectam91 conversionem demonstrant92, pro qualitate peccati poenitentiae tempus attribuendum est propter misericordiam et bonitatem dei. Qui ergo huiusmodi sunt, revocandi et ad communionem sunt applicandi.

<W411, f. 23r> <V1341, f. 19ra> DE93 NEOFITIS NON PROMOVENDIS AD SACERDOTIUM

III94 Non95 oportet neofitum promoveri96 ad ordinem sacerdotalem.

NON97 LICERE CORAM CATICUMINIS CLERICOS FIERI

IIII98 Non licere manus impositionem99 super ordinandos100 praesentibus caticuminis fieri.

NON101 LICERE CLERICIS USURAM VEL SESCUPLA ACCIPERE

V102 Non licere fenerare103 ministris alienis104 vel105 in sacerdotali ordine constitutis et vel usuras vel lucra, quae106 sescupla dicuntur, accipere.

NON107 DEBERE HERETICOS IN HERESI PERMANENTES IN ECCLESIAM INGREDI

VI108 Non concedendum hereticis ingressum domus dei109 in heresi110 permanentibus.

DE111 NOVATIANIS ET112 QUARDECIMANIS113

VII114 Novatianos115 vel etiam Quardecimanos116, quos Graeci117 teccepeccataetepe118 tesserescedecadeteres119 appellant, id est, qui120 quartadecima luna primi mensis cum Iudaeis pascha celebrant, sed et caticuminos eorum vel fideles nec121 recipi, priusquam condemnent omnem heresim122, plenissime <E97, f. 257rb> autem123 ante omnia, in qua detinebantur, et nunc124, qui apud eos125 fideles dicuntur, symbolum fidei doceantur atque ita unctos sancto etiam chrismate divino sacramento communicare conveniet.

DE126 CATAFRIGIS AD ECCLESIAM VENIENTIBUS

VIII127 Eos, qui convertuntur ab heresi, quae dicitur128 Catafrigas129, qui130 se in clero constitutos existimant, quamvis magni dicantur, huiusmodi cum omni diligentia catecizari131 oportet et132 baptizari133 ab ecclesiae catholicae episcopis et presbyteris.

NON134 DEBERE CATHOLICOS135 IN EA, QUAE MARTYRIA SUA HERETICI DICUNT, INTRARE

VIIII136 Non concedendum137 in cymiteria vel, quae martyria hereticorum138 dicuntur, catholicos orationis gratia139 et petendae curationis intrare, sed et qui ierunt140, si sunt fideles, incommunicabiles141 factos142 ad poenitentiam usque ad143 aliquod temporis144 redigi145, poenitentes autem eos et errasse confitentes146 suscipi oportet.

<V630, f. 87va> NON147 DEBERE CATHOLICAM HERETICO148 MATRIMONIO SOCIARI

X149 150 Mulieres, quae151 apud Graecos152 presbyterae153 appellantur, apud nos autem viduae seniores, univirae154 et matricuriae appellantur, in ecclesia tamquam ordinatas155 constitui non debere156.

DE157 CATICUMINIS ECCLESIAE

XI158 Eos, qui ad ecclesiam pertinent, indifferenter filios <V1341, f, 19rb> proprios hereticorum nuptiis minime sociari debere.

DE159 ORDINANDIS EPISCOPIS CUM CONSILIO METROPOLITANI ET FINITIMORUM EPISCOPORUM

XII160 Episcopum161 non oportet praeter162 iudicium metropolitanorum et163 finitimorum episcoporum constitui ad ecclesiae principatum nec eligantur nisi hi164, quos multo ante nota probabilisque165 vita commendat et nihilominus, si in sermone fidei et recta166 ratione167 per suam conversationem fuerint probati.

NON168 LICERE POPULIS169 MINISTROS ALTARIS ELIGERE

XIII170 De171 eo, quod non sit populis concedendum electionem facere eorum, qui altari172 ministerio sunt applicandi.

SANCTAS173 OBLATIONES PRO EULOGIIS IN FESTIVITATE PASCHALI AD ALIAS PARROCHIAS NON DEBERE TRANSMITTI

XIIII174 Sanctas oblationes ad vicem eulogiarum175 per festivitatem paschalem ad alias parrochias mitti minime oportet.

DE176 PSALMISTIS

<W411, f. 23v> <E97, f. 257rb> XV177 Non licere178 praeter canonicos179 psalmos nisi180, qui regulariter cantores exsistunt, quique181 pulpitus182 ascendunt et de183 codice legunt, alium quemlibet in ecclesia psallere.

UT184 SANCTUM EVANGELIUM ETIAM185 SABBATIS LEGATUR

XVI186 Sabbatis evangelia cum aliis scripturis legenda187 esse censemus188.

PSALMOS189 SPARSIM NON LICERE CONFUNDI

XVII190 In processionibus non connectere191, id est, ex diversis versibus et sensibus libri in unum192 canticum minime coniungere, sed singulorum psal<O93, f. 42v>morum ordinabiliter193 debere194 fieri lectionem195.

DE196 ORATIONIBUS197 COTIDIANIS

XVIII198 De eo, quod semper supplicationes ordinationum199 et ad horam nonam200 et201 vesperam oportet celebrari202.

DE203 ORDINE ORATIONUM CATICUMINORUM

XVIIII204 Quoniam205 caticuminorum orationem separatim et prius prostratis206 eis episcopum207 oporteat celebrari208. Quibus egressis orent209 etiam hi210, qui in211 poenitentia sunt constituti, et post manus impositionem212 his quoque abscedentibus tunc fideles orare debebunt213, quorum tres orationes fiant, una214 quidem, id est prima, per silentium, secunda vero et tertia per vocis pronuntiationem215 et216 tunc demum osculum217 pacis dare218 debere, et posteaquam presbyteri episcopo pacem dederint, tunc etiam laicos dare et tunc oblatio offeratur, solis autem ministris altaris liceat ingredi ad altare et219 ibidem220 communicare.

DE221 DISCIPLINA ATQUE222 MODESTIA CLERICORUM

XX223 Quoniam non oportet diaconum sedere ante presbyterum224, sed ex iussione presbyteri sedeat, similiter autem honorificetur et diaconus225 <V1341, f. 19va> a ministris inferioribus226 et omnibus clericis.

DE227 MINISTERIO SUBDIACONORUM

XXI228 <V630, f. 87vb> Quoniam non oportet subdiaconos229 licentiam habere in secretarium sive sacrarium230, quod Graeci diaconicon appellant231, ingredi et contingere232 vasa dominica.

DE233 234 MINISTRIS, UT ORARIO NON UTANTUR

XXII235 Ministrum236 non oportet orariis uti nec237 ostia derelinquere.

XXIII238 Quoniam non oportet lectores aut psalmistas orariis uti et sic legere aut psallere.

XXIIII239 Quoniam non oportet clericos240 servientes241 a presbyteris usque ad diaconos et deinceps ordinis242 <E97, f. 257va> ecclesiastici omnes usque ad ministros aut lectores aut psalmistas aut exorcistas aut ostiarios aut etiam eos, qui in proposito continentiae sunt, tabernas intrare.

XXV Non oportet diacones243 panem244 dare nec calicem benedicere.

XXVI Non oportet ergo245 exorcizare eos, qui necdum ab episcopis sunt provecti, neque in ecclesiis neque intra domos.

XXVII Non oportet ministros246 altaris vel quoslibet clericos247 ad agapem vocatos partes tollere propter iniuriam, quae ex hac occasione248 ecclesiastico ordini249 poterit deputari250.

XXVIII Non oportet in basilicis251 seu in252 ecclesiis agapem facere et253 intus manducare vel accubitus254 sternere.

XXVIIII Non oportet christianos iudaizare et in sabbato vacare, sed operari eos in eadem die, dominica255 praeponendo256 eidem257 diei258, si hoc eis placet, vacent tamquam christiani. Quod si <W411, f. 24r> inventi fuerint iudaizare, anathema sint.

NULLI259 LICEAT CHRISTIANO CUM MULIERIBUS LAVACRA EXCERCERE

XXX260 Quoniam261 non oportet ministros altaris vel etiam clericos quoslibet262 aut continentes

se263 et omnem omnino christianum cum mulieribus lavacra habere communia, haec264 est enim apud gentiles prima repraehensio.

XXXI Quoniam non oportet cum265 hereticis miscere connubia et vel filios vel266 filias dare, sed potius accipere, si tamen profiteantur267 christianos se futuros esse catholicos.

XXXII Non oportet hereticorum benedictiones accipere, quoniam maledictiones sunt magis quam benedictiones.

XXXIII Non oportet cum hereticis268 vel schismaticis orare.

XXXIIII Non oportet omnino269 christianum derelictis martyribus Christi abire ad falsos martyres factos270, hi271 enim alieni a deo sunt. Quicumque autem abire voluerit, anathema sit.

XXXV Non oportet christianos272 derelicta ecclesia dei abire273 ad angelos idolatriam274 non275 minandam276 congregationes facere, quae om<V1341, f. 19vb>nia interdicta sunt. Quicumque autem inventus277 fuerit occulte huic idolatriae <V630, f. 88ra> vacans, sit anathema, <E97, f. 257vb> quoniam derelinquens dominum nostrum Iesum Christum filium dei accessit ad idola.

XXXVI Quoniam non oportet ministros altaris aut clericos magos et278 incantatores esse aut facere, quae dicuntur filacteria, quae sunt magna obligamenta animarum. Hos autem, qui talibus rebus utuntur, proici ab ecclesia iussimus.

XXXVII Quoniam279 non oportet a Iudaeis vel280 hereticis feriatica, quae mittuntur, accipere nec281 cum eis dies agere feriatos.

XXXVIII Quoniam282 non oportet a283 Iudaeis azimas accipere aut communicare impietatibus eorum.

<O93, f. 42vb> XXXVIIII Non oportet cum paganis festa celebrare284 et285 impietatis286 eorum habere societatem.

XL Non oportet vocatos episcopos ad synodum contemnere, sed287 abire debere et aut docere aut288 doceri289, quae sunt ad ecclesiae ceterorumque correctionem utilia290. Quod si contempserit, seipsum videtur291 accusasse, nisi forte292 ire293 non possit.

XLI294 Non oportet ministrum altaris vel etiam295 laicum sine canonicis litteris, id est formata, alicubi296 proficisci.

XLII297 Non oportet ministrum altaris vel quemlibet clericum praeter iussionem episcopi ad peregrinandum298 proficisci.

XLIII Non oportet ministros, id est, ostiarios vel brevi tempore ab ostiis deesse et orationi vacare.

XLIIII Non oportet post299 duas hebdomadas quadragesimae300 quemquam301 ad baptismum suscipi.

XLV Non oportet mulieres ingredi ad altare.

XLVI Baptizandos oportet fidei symbolum discere302 et quinta feria ultimae septimanae vel episcopo <W411, f. 24v> vel presbytero reddere.

XLVII Qui in aegritudine303 constituti baptismum perceperunt304, sani facti symbolum fidei doceantur, ut noverint, qua305 donatione digni sint306 habiti.

XLVIII Oportet baptizatos post baptismum307 sacratissimum308 chrisma percipere et caelestis regni309 participes fieri.

XLVIIII Non oportet in quadragesima310 panem311 offerri nisi sabbato et dominica tantum.

L Non oportet in quadragesimae312 quinta feria ultimae ebdomadae ieiunium313 dissolvi314 et totam quadragesimam315 inhonorari, sed per totos dies ieiunare316 et escis317 abstinentiae convenientibus, id est aridioribus, uti.

LI318 Non oportet in quadragesima martyrum <E97, f. 258ra> natalicia celebrari319, sed eorum in sabbato et dominica tantum memoriam fieri.

LII320 Non oportet in quadragesima321 aut nuptias vel322 <V630, f. 88rb> <V1341, f. 20ra> quaelibet natalicia celebrare323.

LIII324 Non oportet christianos325 ad nuptias euntes vel ballare vel saltare, sed caste cenare vel prandere competit christianis.

LIIII Non oportet ministros altaris vel quoslibet clericos spectaculis aliquibus, quae aut326 in nuptiis aut cenis exhibentur, interesse, sed antequam themelici ingrediantur, surgere eos de convivio et abire debere.

LV Non oportet ministros altaris vel quoslibet clericos aut etiam laicos christianos ex symbolis, quae vulgus327 commissalia appellat328, convivia celebrare.

LVI Non oportet presbyteros ante ingressum episcopi ingredi et sedere in tribunalibus, sed cum episcopo ingredi, nisi forte aut329 aegrotet episcopus aut in peregrinationis commodo330 eum esse constiterit.

LVII Non debere in vicis et331 villis episcopos ordinari, sed visitatores, id est, qui circumeant332 constitui, his333 autem, qui ante hoc ordinati sunt, nihil agere censemus334 sine conscientia episcopi civitatis. Similiter etiam presbyteri nihil sine praecepto et consilio episcopi agant.

LVIII Non oportet in domibus oblationes ab episcopis seu335 presbyteris fieri.

LVIIII Non oportet ab idiotis336 psalmos compositos et vulgares337 in ecclesiis dici neque libros qui sunt extra canonem338 legere, nisi solos canonicos novi et veteris339 testamenti. Quae340 autem oporteat legi et in auctoritatem341 recipi, haec sunt:

Genesis, Exodus, Leviticus342, Numeri, Deuteronomium, Iesu Nave, Iudicum, Ruth, Regnorum343 libri quattuor, Paralipomenon344 libri duo, Esdrae, liber Psalmorum numero CL, Proverbia Salomonis, Ecclesiastes, Cantica canticorum, Iob, Esther345, duodecim346 prophetarum libri XVI, id est Oseae347 et348 Amos, Ioel, Abdias, Ionas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachim349, <W411, f. 25r> Esaias, Ieremias, Ezechiel, Daniel. Novi testamenti, id350 est evangelium secundum Matthaeum, <E97, f. 258rb> secundum Marcum, secundum Lucam, secundum Iohannem, Actus apostolorum; canonicae epistolae VII: Iacobi351 una, Petri duae352, prima et secunda; Iohannis353 III, prima et secunda et tertia et354 Iudae una, epistolae Pauli apostoli numero XIIII: ad Romanos, ad Corinthios355 <O93, f. 43ra>prima et secunda, ad356 Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses duae357 prima et secunda, ad Timotheum duae, prima et secunda, ad Titum, ad Philemonem358, ad Hebraeos359.

O93, f. 43ra; V630, f. 88rb; W411, f. 25r; V. 1341, f. 20ra; E97, f. 258rb


1 INCIPIT] INCIPIUNT CAPITULA V630

2 Überschrift] NCIPIUNT CAPITULA SYNODI LAODICIE E97

3 LAUDACIĘ V630, LAODICIAE] LAUDOTIUM INCIPIUNT CAPITULA W411

4 iis E97

5 promovendum V630; V1341

6 Non korr aus No V630

7 Non korr- aus No V630

8 sescupla korr. aus sexcupla O93; sescupla korr. aus sesculpa V630; sexcupla korr. aus excupla W411; sescupla E97

9 heresim W411

10 novatianis korr. aus novationis V630; novationis V1341

11 quartodecimanis korr. aus quardecimanis V630

12 catafrigiis W411

13 catholicam korr. aus catholicom W411

14 canoninicis W411

15 ordinandis episcopis korr. aus ordinandis E97

16 episcopis korr. aus episcopos W411

17 metropolitano W411

18 altaris korr. aus alteris W411

19 eologiis W411

20 psalmis E97

21 etiam fehlt V630; V1341; E97

22 molestia V630

23 orario korr. aus oratio V630; oratio W411

24 Quod E97

25 orario korr. aus orari W411

26 panes V1341

27 vel V630

28 agapem korr. aus gapem E97

29 vocatos korr. aus vacatos V630

30 externere W411

31 sabbatizare W411

32 eologias W411

33 eundi W411; eundum korr. aus eundem E97

34 angelos W411

35 philacterias E97

36 epistolico W411

37 peregrinari V1341; E97

38 Zählung und Rubrik fehlen W411

39 peregrinare V630

40 XLII W411

41 XLIII W411

42 quadragensime W411

43 XLIIII W411

44 mulieres W411

45 XLV W411

46 dicere W411

47 XLVI W411

48 iis E97

49 baptizantur korr. aus baptizatur V630; baptizatur V1341

50 XLVII W411

51 Quod E97

52 chrisma dandum korr. aus chrismandum V630; chrisma dandum] chrismandum W411; V1341; E97

53 XLVII W411

54 quadragensima W411

55 sabbato tantum korr. aus tantum sabbato O93

56 dominicam V630

57 XLVIII W411

58 quintam feriam] quinta feria E97

59 maioris ieiunium] autentici W411

60 L W411

61 quadragensima W411

62 natalicia] natalicia martyrum V630; V1341; E97; natalicias martyrum W411

63 LI W411

64 LII W411

65 LIII W411

66 altaris vel fehlt E97

67 spectacu O93; expectaculis W411

68 qui W411

69 aut in korr. aus aut W411

70 nuptias V1341

71 in fehlt W411

72 cena W411

73 ingredere W411

74 nec libros qui non sint canonici legere] vel qui sint libri canonici EXPLICIUNT CAPITULA W411

75 sint V630; W411

76 legere] legere EXPLICUNT CAPITULA INCIPIT SYNODUS LAODICIAE V630; V1341; E97; EXPLICIUNT CAPITULA W411

77 quae apud] SECUNDUM W411

78 LAUDOTIAM W411; LAUDICIA V1341

79 Pacatiane V1341

80 CONVOCATA W411

81 Rubrik fehlt V630

82 I fehlt V630; E97

83 coniuncti W411

84 et fehlt W411

85 Rubrik fehlt V630

86 iis E97

87 II fehlt E97

88 et] et his W411

89 oratione confessione ac poenitentia] orationi confessioni hac poenitentiae W411

90 penitentia korr. aus patientia V630

91 profectam W411

92 demonstrantes W411

93 Rubrik fehlt V630; W411

94 III fehlt E97

95 Non oportet neofitum promoveri ad ordinem sacerdotalem als Rubrik geschrieben W411

96 PONERE W411

97 Rubrik fehlt V630; W411

98 IIII fehlt E97

99 inpositione W411

100 ordinatos W411

101 Rubrik fehlt V630; W411

102 V fehlt E97

103 fenerari E97

104 altaris korr. aus a litteris V630

105 vel] vel in W411

106 quae sescupla dicuntur] qua esse culpa dinoscuntur W411

107 Rubrik fehlt V630; W411

108 VI fehlt E97

109 dei korr. aus domini O93

110 heresim W411

111 Rubrik fehlt V630

112 ET QUARDECIMANIS fehlt W411

113 quartadecimanis korr. aus quardecimanis E97

114 VII fehlt E97

115 Novatianos korr. aus Novationos V630

116 quartadecimanos V630; V1341; E97

117 geci V630

118 teccepeccataetepe tesserescedecadeteres] teccereckaiaeteri tesserescedecateris W411

119 KAI ΔEKATEPEC E97

120 in W411

121 non V630; W411; V1341; E97

122 heresem W411

123 autem fehlt W411

124 tunc W411; V1341; E97

125 iudaeos O93

126 Rubrik fehlt V630; W411

127 VIII fehlt E97

128 dicitur] dicitur se W411

129 cataphrigarum V630; V1341; E97; confrigasse W411

130 qui se] quae W411

131 catezizare W411

132 et fehlt W411

133 baptizare W411

134 Rubrik fehlt V630; W411

135 CATHOLICOS IN korr. aus CATHOLICOS V1341

136 VIIII fehlt E97

137 condendum O93

138 hereticorum dicuntur] dicuntur hereticorum W411

139 gratia et] gratiae W411

140 inierunt W411

141 incommutabiles O93; W411; E97; incommunicabiles korr. aus incommutabiles V1341

142 facto W411

143 ad fehlt V1341

144 tempus V630; V1341; E97

145 redige O93

146 et W411

147 Rubrik fehlt V630; W411

148 HERETICORUM V1341; E97

149 X fehlt E97

150 Text von c. 10 und c. 11 vertauscht W411

151 Qui W411

152 gregos V630

153 PRESBITERES W411

154 univirae] uni viro W411

155 ordinata W411

156 debebit W411

157 Rubrik fehlt V630; W411

158 XI fehlt E97

159 Rubrik fehlt V630; W411

160 XII fehlt E97

161 am Rande OR O93

162 preter korr. aus propter W411

163 et fehlt W411

164 hii W411; ii E97

165 probabilis W411

166 recti W411

167 oratione V630; V1341

168 Rubrik fehlt V630; W411

169 POPULO V1341; E97

170 XIII fehlt E97

171 am Rande OR O93

172 altariis W411; altaris V630; V1341; E97

173 Rubrik fehlt V630; W411

174 XIIII fehlt E97

175 eologiarum W411

176 Rubrik fehlt V630; W411

177 XV fehlt E97

178 licere korr. aus lice V630

179 canonicos korr. aus canonecos W411

180 nisi qui regulariter cantores exsistunt fehlt W411

181 qui W411

182 pulpitum V630; W411; V1341; pulpita E97

183 de codice] codices W411

184 Rubrik fehlt V630; W411

185 ETIAM fehlt V1341; E97

186 XVI fehlt E97

187 legendae V1341

188 censemus fehlt W411

189 Rubrik fehlt V630; W411

190 XVII fehlt E97

191 convectere W411

192 unum canticum minime] unam caticumini me W411

193 ordinabiliter] ordinabiliter de medio W411

194 deberi W411

195 lectione W411

196 Rubrik fehlt V630; W411

197 ORATIONIBUS korr. aus ORDINATIONIBUS V1341

198 XVIII fehlt E97

199 orationum korr. aus ordinationum V1341; orationum E97

200 nonam korr. aus novam V1341

201 et fehlt W411

202 celebrare W411

203 Rubrik fehlt V630; W411

204 XVIIII fehlt E97

205 Quoniam] QUONIAM oportet W411; Quod E97

206 prostratis eis] prostratum W411

207 episcoporum W411

208 celebrare W411; E97

209 orentur W411

210 hii W411; ii E97

211 in fehlt W411

212 inpositione W411

213 debent E97

214 hunc W411

215 pronuntiatione W411

216 hac W411

217 osculum pacis] osculo pacem W411

218 dari W411; E97

219 et ibidem fehlt W411

220 ibidem fehlt V1341

221 Rubrik fehlt V630; W411

222 ATQUE MODESTIA fehlt V1341; E97

223 XX fehlt E97

224 presbiteros W411

225 diaconos W411

226 insuperioribus W411

227 Rubrik fehlt V630; W411

228 XXI fehlt E97

229 ministro W411

230 secrarium V1341

231 apellant korr. aus pellant O93

232 contingere] contingere se V630

233 DE MINISTRIS UT] UT MINISTRI V1341; E97

234 Rubrik fehlt V630; W411

235 XXII fehlt E97

236 interlinear subdiaconum O93

237 nec ostia] negotia W411

238 Zählung und Text fehlen W411

239 XXIII W411

240 altario W411

241 servientes a korr. aus servientes O93; deservientes W411

242 ordine W411

243 diocone V630; ministros W411; diacono korr. aus diacone V1341; diacono E97

244 panem dare] dare panes W411

245 ergo fehlt V630; W411

246 ministrum W411

247 clericos] clericos aut etaim laicos W411

248 occansione W411

249 ordine W411

250 deputare W411

251 dominicis W411

252 in fehlt W411

253 et fehlt W411

254 accubitos W411

255 dominicam V630; E97

256 proponendo W411

257 eadem W411

258 diem W411

259 Rubrik fehlt V630; W411

260 XXX fehlt E97

261 Quoniam fehlt W411

262 quodlibet W411

263 sed korr. aus se E97

264 haec fehlt V630; V1341; E97

265 cum] cum hominibus W411

266 et V630

267 profiteantur] profiteant ut W411

268 heredicis W411

269 omnem W411

270 factos fehlt V630; V1341; E97

271 hii W411; Ii E97

272 christianis W411

273 am Rande vel angelos nominare E97

274 idolatrium W411

275 non minandam] nominandam V630; V1341; E97

276 minantem W411

277 inventus korr. aus intentus E97

278 et fehlt W411

279 Quoniam fehlt W411

280 et V630

281 neque W411; V1341

282 Quoniam fehlt V630; W411; V1341; E97

283 a fehlt W411

284 celebrare et korr. aus celebrare O93

285 et] et in korr. aus et V630; aut V1341; et cum E97

286 impietatibus V630; V1341; E97

287 sed abire debere et fehlt W411

288 aut doceri fehlt W411

289 doceri korr. aus docere O93

290 utilia fehlt W411

291 videbitur W411

292 forte] forte pro infirmitate V630; E97; forte prę infirmitate W411; forte per infirmitate V1341

293 ire] prę infirmitate W411

294 Text von c. 41 und c. 42 vertauscht W411

295 quemlibet W411

296 aliquo W411

297 c. 42 am Rande nachgetragen E97

298 peregrina W411

299 post fehlt W411

300 quadragensimę W411

301 tamquam W411

302 discere fehlt W411

303 aegritudine] egritudine sunt W411

304 perciperunt W411

305 qua donatione] quando natione W411

306 sunt W411; sint korr. aus sit V1341

307 baptismum korr. aus baptissimum V630

308 sacratissimum chrisma percipere et] chrismatis quoque W411

309 caelestis regni] regni christi W411

310 quadragensima W411

311 panem] panem benedictionis korr. aus panem E97

312 quadragesimae quinta feria] quadragensima quintam feriam W411

313 ieiunium fehlt W411

314 dissolvi et totam quadragesimam fehlt W411

315 quadragensimam W411

316 ieiunare et korr. aus ieiunare W411

317 escis korr. aus scis V630

318 c. 51 fehlt W411

319 celebrare

320 LI W411

321 quadragensima W411

322 aut W411

323 celebrari V1341; E97

324 LII W411

325 christianis W411

326 aut in korr. aus aut W411

327 vulgo W411

328 appellant W411

329 aut aegrotet episcopus] vel egrotante episcopo W411

330 commodo fehlt W411

331 et] et in W411

332 cumeant V630; W411

333 hoc W411; Hos V1341

334 censemus fehlt W411

335 sive V630

336 IDIOTIS korr. aus IDOTIS W411

337 vulgare W411

338 conone W411

339 veteri W411

340 am Rande abhinc O93

341 auctoritate W411

342 leviticus korr. aus leviticum O93; Leviticum V1341

343 regum V1341

344 paralipominon W411

345 erter W411

346 duodecim] II decem W411

347 ose W411

348 et fehlt W411

349 malichim, am Rande vel malachias V630; malachias W411

350 id est fehlt W411

351 Iacobi korr. aus Iacob V630; Iacob W411

352 duas W411

353 Iohannis III prima et secunda et fehlt W411

354 et fehlt V630; W411; V1341; E97

355 corintheos W411; Corinthios] chorinthios IIe E97

356 Ad korr. aus A E97

357 una ad colosenses ad thessalonicenses II korr. aus duae V630; duae] Ad colosenses Ad thessalonicenses IIe E97

358 Filimonem W411; V1341

359 hebreos] hebreos EXPLICIT SYNODUS (SYNONDUS V1341) LAUDICIAE V630; V1341; E97; ebręos EXPLICIT W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.1.2006