[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Laodikea

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Ephesus

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Konstantinopel

O93, f. 42va; V630, f. 88rb; W411, f. 25r; V1341, f. 20rb; E97, f. 258rb

INCIPIT SYNODUS, QUAE1 FACTA2 EST CONSTANTINOPOLIM3 ADVERSUS <V630, f. 88va> HERESIM MACEDONIANAM4 AB EPISCOPIS NUMERO CL SUB THEODOSIO MAIORE SIAGRIO ET5 EUTHERIO6 CONSULIBUS AERA CCCCXVIII7

I Custodiendam8 esse fidem patrum trecentorum9 decem et octo.

II Ut episcopi suam10 diocesim gubernent nec11 ad alias accedant.

III Non invitatos episcopos ultra diocesim12 propriam accedere non debere.

IIII De ecclesiis in barbaricis13 compositis.

V De honore Constantinopolitani14 episcopi.

VI De Maximo Cinico philosopho.

VII De fide symboli apud Constantinopolim constituti15.

Hae16 regulae sive definitiones sunt17 expositae ab episcopis CL, qui in unum Constantinopolim convenerunt, quando beatus18 Nectarius episcopus est19 ordinatus, damnato Maximo Cinico, quorum nomina et provinciae in Graeco continentur.

CUSTODIENDAM20 21 ESSE FIDEM PATRUM CCCXVIII

I22 Non spernendam esse fidem patrum trecentorum23 decem et octo, qui24 in Nicea25 Bithiniae convenerunt, sed manere eam ratam oportet et anathematizare26 omnem heresim27, specialiter autem Eunominiorum28, immo Anomianorum, qui latine sine lege29 dicuntur, et Arrianorum sive30 Eudoxianorum31 seminaarrianorum32, necnon Pneumatomacorum33, id est qui contra sanctum spiritum pugnant, et Sabellianorum et Marcellianorum34 et Tofinorum et Apollonaristarum35.

UT36 EPISCOPI37 SUAM38 DIOCESIM GUBERNENT NEC AD ALIAS39 ACCEDANT40

II41 Episcopi, qui extra diocesim sunt ad ecclesias, quae extra terminos eorum sunt, non accedant, neque <E97, f. 258va> confundant et permisceant ecclesias, secundum regulas42 constitutas43 Alexandriae quidem episcopi44 ea45, quae sunt in Aegypto, tantum gubernent, Orientis autem episcopi solius Orientis curam gerant servatis46 honoribus primatus ecclesiae Antiochenae, qui in regulis Niceni47 synodi continentur, sed et48 Asianae diocesis episcopi ea49, quae sunt in Asia et quae ad Asianam50 tantummodo diocesim pertinent, gubernent. Ponti autem episcopi Ponticae tantum diocesis habeant curam, Thraciae vero ipsius tantummodo Thraciae.

NON51 INVITATI52 53 EPISCOPI ULTRA54 DIOCESIM PROPRIAM NON ACCEDANT

III55 Non invitati episcopi <W411, f. 25v> ultra diocesim accedere56 non debere super ordinandis aliquibus vel quibuscumque disponendis ecclesiasticis causis servata57 regula, quae supra scripta est, de unaquaque58 diocesi. <V630, f. 88vb> Manifestum namque est, quod per59 singulas quasque <V1341, f. 20va> provincias provincialis synodus administrare60 et gubernare omnia debeat secundum ea, quae sunt in61 Nicea definita62.

DE63 ECCLESIIS64 IN BARBARICIS65 COMPOSITIS66

IIII67 Ecclesias autem68 dei, quae sunt in barbaricis gentibus constitutae, regere69 administratori70 oportet secundum consuetudinem, quae a patribus obtinuisse dignoscitur.

DE71 72 HONORE CONSTANTINOPOLITANI73 EPISCOPI

V74 Constantinopolitanae civitatis episcopum75 habere oportet primatis honorem post Romanum episcopum, propter quod sit nova Roma.

DE76 MAXIMO CINICO PHILOSOPHO

VI77 Propter78 totius indisciplinationis eius doctrinam79, quae Constantinopoli80 orta est, statutum est81, neque Maximus fuisse aut esse iam82 putetur episcopus83 neque hi84, qui ab eo sunt ordinati, qualemcumque gradum clericatus obtineant omnibus scilicet, quae circa eum vel ab eo gesta sunt, in85 irritum revocatis86.

INCIPIT SYMBOLUM EORUNDEM SANCTORUM CL PATRUM APUD CONSTANTINOPOLIM INSTITUTUM

VII87 Credimus in unum deum patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium conditorem <O93, f. 43rb> et in unum dominum88 Iesum Christum filium dei unigenitum ex patre natum ante omnia saecula, deum ex deo, lumen ex lumine, deum <E97, f. 258vb> verum ex deo vero, natum, non factum, homousion89 patri, hoc est eiusdem cum patre substantiae, per quem omnia facta sunt, quae in caelo et quae90 in terra, qui propter nos et propter nostram91 salutem descendit92 et incarnatus est de spiritu sancto et93 Maria virgine homo factus, passus est sub Pontio Pilato ac94 sepultus et95 tertia die resurrexit, ascendit in caelos, sedet96 ad dexteram patris, inde venturus cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni finis97 non erit. Credimus et98 in spiritum sanctum, dominum et99 vivificantem100, ex patre procedentem, cum patre et filio adorandum et conglorificandum, qui locutus est per prophetas101, unam catholicam atque apostolicam ecclesiam. Confitemur102 unum baptisma103 in remissione104 peccatorum, exspectamus resurrectionem mortuorum et105 vitam futuri saeculi. Amen.

Nomina episcoporum106 CL: Nectarius Constantinopolitanus107, Timotheus Alexandriae, Dorotheus108 a109 Corintho, Cyrillus Hierosolymitanus, Galasius110 Caesariensis111, Marcer Hierecuntius112, Dionysius Diospolitanus, Pricianus113 Nicopolitanus, Saturninus Sebastianus114, Ausentius115 Ascolonita116, Helianus Ianiensis117, Zenon Tyrius, Paulus <W411, f. 26r> Synodensis118, Neisbus a Ptolemeidi119, Philippus Damascenus, Varacus Paleademsis120, Timotheus, Basilides Abilibo121, <V630, f. 89ra> Mochimus Aradensis, et ceteri.

O93, f. 43rb; V630, f. 89ra; W411, f. 26r; V1341, f. 20va; E97, f. 258vb


1 QUAE FACTA EST fehlt W411

2 FACTA EST] FACTAE V1341

3 CONSTANTINOPOLI V630; V1341; E97

4 MACEDONIAM W411

5 ET fehlt W411

6 EUCERIO W411; EUCHERIO V630; V1341; E97

7 CCCCXVIIII V630; CCCXVIII INCIPIUNT CAPITULA W411

8 Custodienda W411

9 tricentorum W411

10 suam diocesim] suas dioceses W411

11 ne W411

12 diocesem W411

13 barbaricis compostitis] barbarico positis W411

14 constantinopolitanae W411; constantinopolitani korr. aus constantinopoli E97

15 constituti] constituti explicit W411; constituti PROLOGUS E97

16 VIII W411

17 sunt fehlt W411

18 beatus fehlt E97

19 est ordinatus] ordinatus est V1341; E97

20 Custodienda W411

21 Rubrik fehlt V630

22 I fehlt E97

23 tricentorum W411

24 qui fehlt W411

25 niceam W411

26 anathematizare korr. aus anathematizo V630

27 heresem W411

28 Eunominiorum] eum nominorum W411

29 sine lege dicuntur, et Arrianorum sive Eudoxianorum korr. aus sine V630

30 sive Eudoxianorum seminaarrianorum fehlt E97

31 eodoxianorum W411

32 seminaarrianorum] semini arrianorum W411

33 peneumatomacorum O93; Pneumatomacorum korr. aus Peneumatomacorum V1341

34 marcillianorum W411

35 apollinaristarum V1341

36 Rubrik fehlt V630

37 episcopi korr. aus episcopi dio W411

38 SUAM DIOCESIM] suas dioceses W411

39 alienas W411; ALIENAS V1341; E97

40 ACCEDANT korr. aus ACCMANT V1341

41 II fehlt E97

42 regulis W411

43 constitutas fehlt W411

44 episcopi korr. aus episcopis O93

45 ea, quae sunt in Aegypto, tantum gubernent, Orientis autem episcopi fehlt V630

46 servatis korr. aus servatis autem O93

47 necenae W411; nicenę E97

48 et fehlt W411

49 ea, quae sunt in Asia et quae ad Asianam tantummodo diocesim pertinent, gubernent. Ponti autem episcopi fehlt W411

50 Asianam korr. aus Asinam V1341

51 Rubrik fehlt V630

52 INVITATI korr. aus INVITATIS O93

53 INVITATI EPISCOPI] invitatos episcopos W411

54 ULTRA DIOCESIM PROPRIAM] ad dioceses suas W411

55 III fehlt E97

56 accedere non] non accedere W411

57 servata korr. aus servare V630

58 unaquaque korr. aus unaquęque O93; V1341; unaqueque V630; W411

59 per fehlt E97

60 adminstrare V1341

61 in Nicea] invicem W411

62 adfinita W411

63 Rubrik fehlt V630

64 ecclesiis korr. aus clericis W411

65 BARBARICIS COMPOSITIS] barbarico positis W411

66 COMPOSITIS korr. aus COMPOSITOS V1341

67 IIII fehlt E97

68 autem fehlt W411

69 regie W411

70 administratori] atque administrari korr. aus administrari V630; administrare W411; administrari V1341; ac ministrari E97

71 DE honore korr. aus DE W411

72 Rubrik fehlt V630

73 CONSTANTINOPOLITANAE W411

74 V fehlt E97

75 episcopum korr. aus episcopo W411

76 Rubrik fehlt V630

77 VI fehlt E97

78 et W411

79 doctrinam fehlt W411

80 constantinopolim W411

81 est] est et W411

82 etiam V630; V1341; E97

83 episcopus fehlt W411

84 hii W411; ii E97

85 in fehlt W411

86 redactis E97

87 VII fehlt W411; E97

88 dominum] dominum nostrum V1341

89 Omoeusicon W411

90 quae fehlt W411

91 nostram salutem] salutem nostram W411

92 discendit W411

93 ex W411; V1341

94 ac fehlt W411; V1341

95 et fehlt W411; V1341

96 sedet korr. aus sedit V630; sedit W411

97 finis non erit] non erit finis W411

98 et fehlt W411

99 et fehlt V1341

100 vivificatorem V630; W411; V1341

101 prophetas] prophetas in W411

102 Confiteamur W411

103 baptismum E97

104 remissionem W411; V1341; E97

105 et fehlt W411; V1341

106 episcoporum fehlt V630

107 constantinopolitanum W411

108 dorotheus a korr. aus dorotheus O93

109 a Corintho] ab oxorinco W411

110 Gelasius E97

111 cerasiensis W411

112 hiberecuntius W411; hiericuntinus korr. aus hierecuntinus E97

113 Priscianus W411; V1341; Priscianus korr. aus Pricianus E97

114 Sebastenus E97

115 Auxentius V630; V1341; E97

116 ascalonita W411; V630

117 iamensis V630

118 sinondensis W411; Sydonensis V1341

119 btholomeidi O93; phtolomaida V630; V1341; E97; ptolomeide W411

120 paneadensis korr. aus paleadensis E97

121 Abibbo V630; W411; V1341; E97

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 8.1.2006