[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Chalkedon

Inhaltsverzeichnis

2. Konzil von Karthago

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Konzil von Karthago

O93, f. 48rb; V630, f. 97ra; W411, f. 40r; V1341, f. 28vb; B132, f. 50ra; E97, f. 268rb

DEHINC LATINORUM SEQUUNTUR.

CONCILII1 CARTAGINIS2 AFRICAE PRIMI3 INCIPIUNT4 TITULI

<V630, f. 97, rb> I Ut baptismus5 in trinitate susceptus6 non iteretur.

II De martyrum sepulchris et honorificentia.

III Ut clerici vel sanctaemoniales7 feminae cum8 extraneis viris9 vel feminis non habitent.

IIII Ut cum viduis vel aliis10 extraneis11 personis <W411, f. 40v> non commorentur.

V Ut clerici12 laici in alterius ecclesia13 non ordinentur.

VI Ut clerici14 actus saecularium vel procurationes non suscipiant.

VII Ut clerici15 vel16 laici in aliena17 ecclesia non communicent sine litteris episcopi sui.

VIII Ut implicati18 negotiis alienis ante19 reddita ratione clerici20 non ordinentur.

VIIII Ut laici21 clericos actores vel rationatores sibi non constituant.

X Ne episcopus alterius episcopi plebes22 vel23 fines usurpet24.

XI De clericis contumacibus et de numero iudicantium episcopum25, presbyterum26 et27 diaconum.

XII Ut pacta inter episcopos inita28 custodiantur.

XIII Ut non liceat clericis fenerare29.

XIIII Ut laici contemptores canonum excommunicentur30, clerici vero31 honore priventur32.

Dilectissimis33 fratribus et coepiscopis diversarum provinciarum Numidiae Mauritaniae utriusque, metropolis et provinciae consularis34 Aurelius, Mizonius et ceteri episcopi.

Ecclesiasticae utilitatis causa, dum in Carthaginensi35 urbe convenerimus36 in unum, a plerisque suggestum est, quod ea, quae in concilio Hipponiensi iamdudum maturata sunt et legitime ad corrigendam disciplinam salubriter gesta et statuta noscuntur, effrenata temeritate quosdam minime custodire. Ad huiusmodi vero excusandos excessus illud37 ab aliquibus praetendi, quod ea, quae iamdudum legibus statuta sunt, ignorantes praetermiserint. Ob quam rem haec communi consilio per universam provinciam Byzacenam in notitiam cunctis deducenda censuimus, ut abhinc38 quisquis decretorum temerator exstiterit, sciat se status sui operatum fuisse iacturam. Statuta quoque Hipponiensis39 concilii breviata et quaedam eorum in conciliis Carthaginensibus cum Byzacenis episcopis collata ac diligentius pertractata his VII conciliis interpolavimus ordinabiliterque distinximus. Brevem vero statutorum ante singula concilia, in quo omnia videntur esse complexa et quaedam diligentius constituta, huic epistolae subdidimus, ut compendio, quae decreta sunt, recensentes40 sollicitius41 observare curemus. Optamus vos fratres in deo semper bene valere et nostri sine intermissione memores esse atque gaudere semper in domino. Explicit.

INCIPIT42 PRAEFATIO.

Cum43 Gratus44 episcopus Carthaginensi45 in concilio una cum collegis46 <O93, f. 48va> suis consedisset, et qui ex diversis provinciis Africanis ad <E97, f. 268va> Carthaginem convenerunt, Felice Baianensi47, Fortunatiano48 Capritano49, Crescente Baiense50, Vindicio51 Lacubazense52, Abundantio Adrumetino53, Privato Begeselitano54, Gaudentio Turretaliense55, <V1341, f. 29ra> Patricio56 Sincensi57, Quieto Uticensi, Rumulo58 Tebestiano59 et60 ceteris, quorum manus continetur61, idem Gratus62 episcopus dixit: Gratias deo omnipotenti et Christo Iesu, qui dedit malis scismatibus finem et respexit ecclesiam suam, ut in eius gremium63 erigeret universa membra dispersa, qui imperavit religiosissimo Constantio64 imperatori, ut votum gereret unitatis65 et mitteret66 ministros operis sancti famulos dei Paulum et Macharium67. Dei68 ergo nutu69 congregati ad unitatem70, ut per diversas provincias71 concilia celebremus72 et universae provinciae Africae hodierna73 die concilium74 gratia75 dei Carthaginem veniret76, unde considerantibus vobis cum mea77 mediocritate tractentur78 tituli necessarii, de quibus necesse est79 nos memores praeceptorum divinorum et magisterii80 scripturarum contemplantes unitatis tempus, id de sin<V630, f. 97va>gulis definire, quod nec Carthago vigorem legis infringat nec tamen tempore unitatis aliquid durissimum81 statuamus.

I82 Ergo83 si84 vobis placet, consideremus85 primum titulum rebaptizationis86. Unde87 sanctitatem vestram postulo, ut mentis vestrae placita producatis ad descendentem88 in aquam et interrogatum <B132, f. 50va> in trinitate89 secundum evangelii90 fidem et apostolorum91 doctrinam et confessum bonam conscientiam in deum de resurrectione Iesu Christi, si92 liceat iterum93 interrogari in eadem94 fide95 et in aquam96 iterum tingui97. Universi episcopi dixerunt: Absit, absit. Illicitas98 esse sancimus rebaptizationes99 et satis esse alienum a sincera fide et100 catholica disciplina101. Gratus102 episcopus dixit: Magna103 beatitudo a104 deo patre105 per Christum dominum concessa est tempore106 nostro, <W411, f. 41r> ut liceat religiosis107 mentibus insinuare ecclesiasticam disciplinam, ut auditores percipientes regulam rectam et deo placentem108 praemia meritorum bonorum percipiant, ut in109 ipsis deus in omnibus et110 pro omnibus honoretur. Discussus est titulus necessarius rebaptizationis, <E97, f. 268vb> in quo plus schismatis111 rabies112 se113 delictis114 celabat115 et habita moderatione legis vigore et auctoritate fides116 custodita est. Illud sane sapientissimis vestris sensibus insinuare contendo, licet vestra prudentia sit instructa117 deo118 et mereatur in pace et119 unitate120 consequi desuper munera larga121, tamen et ego unus ex vobis et qui parens122 vobiscum sollicitudinem123 gero124 propter ecclesiasticum ordinem illud insinuare125 curabo.

II126 Martyrum dignitatem nemo profanus infamet neque passiva corpora, quae sepulturae tantum propter misericordiam ecclesiasticam commendari mandatum est, redigant, ut aut insania praecipitatos aut127 alia ratione peccati128 discretos, non ratione vel tempore competente129, quo martyria celebrentur130, <V1341, f. 29rb> martyrum nomine131 appellent132. Aut133 si quis134 in135 iniuriam martyrum136 vel137 claritati eorum adiungat insanus138, placet eos, si laici sunt, ad poenitentiam redigi, si autem sunt clerici, post commonitionem139 et140 post cognitionem honore privari141. Universi dixerunt: Recte stabilit142 sanctitas vestra, hoc et singulis conciliis statutum143 est.

III144 Gratus145 episcopus dixit: Et illud praecipue, si videtur vestrae dilectioni, cavendum est, ut pastoris146 cura147, quantum debet et post148 regularis149 providentia150 tota151 promuniat152, ut nullis153 lice<V630, f. 97vb>at154 ab affectu155 abstinentibus156 carnali apud157 extraneas pariter commorari. Occasiones158 enim amputandae sunt peccatorum et tollendae omnes suspiciones, quibus subtilitas diaboli sub praetextu caritatis et dilectionis incautas animas vel ignaras retinere consuevit. Nullus igitur et nulla sanctimoniae et virginitati deserviens propter blasphemiam ecclesiae, si vobis placet, in una domo159 penitus commorari160 debent161. Universi dixerunt: <B132, f. 50vb> Qui nolunt nubere et pudicitiam162 meliorem eligunt partem, hanc163 vitare debent et164 non solum habitare simul, sed nec habere ad se aliquem <O93, f. 48vb> accessum. Hoc ergo et lex iubet et sanctitas vestra commendat, hoc et in singulis conciliis a165 nobis statutum166 est. Gratus episcopus dixit: Ergo persuasio interdum prudenter167 solet arcere a peccatis, dum168 imprudentes debet metus huiusmodi <E97, f. 269ra> constringere, si sanum consilium169 respuunt et salutare170 mandatum. Si ergo laici sunt, post commonitionem171, si contempserint, a communione separentur172. Universi dixerunt: Placet173.

<W411, f. 41v> IIII174 Gratus175 episcopus dixit: Etsi infinita sunt, quae lege praescripta sunt proficientia disciplinae et unusquisque nostrum tractatu assiduo et commonitione176 frequenti per177 singulas quasque species proficientes ad disciplinam poterit populos178 invitare179, tamen aliqua ex eis180 propter blasphemias suggerenda181 sunt a nobis et182 in concilio statuenda. Si videtur vobis pari sententia teneantur183 etiam hii184, qui cum viduis commorantur et nulla secum185 germanitate coniuncti sunt. Universi dixerunt186: Iuxta viduos et viduas eadem lex maneat et sententia.

V187 Primatus188 189 episcopus Begesclitanus190 dixit: Suggero sanctitati vestrae, ut191 statuatis192 non licere193 clericum alienum ab aliquo suscipi sine litteris episcopi sui neque apud se retinere nec laicum usurpare sibi de plebe aliena, ut eum ordinet sine conscientia eius episcopi194, de cuius plebe est. Gratus episcopus dixit: Haec195 observantia pacem custodit, nam et196 memini197 in198 sanctissimo199 concilio Sardicensi similiter200 statutum, ut nemo alterius plebis hominem201 usurpet, sed si forte erit necessarius202, petat a203 collega suo204 et per205 consensum habeat.

VI206 Nicasius207 episcopus Culustitianus208 dixit: Credo placere suggessionem209 meam sanctitati vestrae et displicere210 vobis, ut, qui serviunt211 deo et annixi212 sunt <V630, f. 98ra> clero, non accedant ad actus seu213 administrationem214 vel procurationem domorum. Gratus215 episcopus dixit: Et apostolorum statuta sunt, quae dicunt: Nemo militans deo ingerit se <B132, f. 51ra> negotiis saecularibus. Proinde aut clerici sint sine actionibus domorum aut actores216 sine officio217 clericorum. Universi dixerunt: Hoc observemus.

VII218 Cassianus219 Usulensis episcopus dixit: Statuat gravitas vestra, ut unusquisque220 clericus vel laicus non communicet221 in alia222 plebe sine litteris episcopi sui. Gratus episcopus dixit: Nisi hoc observatum fuerit, communio fiet passiva. Nam si cum litteris receptus fuerit, et concordia inter episcopos servatur, et223 nemo subtilis alterius fugiens <E97, f. 269rb> communionem, ad alium latenter accedit224. Universi dixerunt: Omnibus provides225 et clero226 et laicis consulis227.

VIII228 Magnus229 episcopus Astuagensis dixit: Quid dilectioni vestrae videtur, procuratores et actores230, etiam prosecutores231 pupillorum, si debeant ordinari? Gratus episcopus dixit: Si post deposita universa et reddita ratiocinia232, si actus vitae ipsorum fuerint comprobati in omnibus, debent233 cum laude clerici234, si postulati235 fuerint, honore munerari. Si enim ante libertatem negotiorum <W411, f. 42r> vel officiorum ab aliquo sine consideratione fuerit236 ordinatus, ecclesia infamatur. Universi dixerunt: Recte omnia statuit sanctitas tua237, ideoque ita est238 et239 nostra240 est quoque sententia.

VIIII241 Metus242 243 Canonensis244 episcopus dixit: Recte statutum245 est, ut obnoxii negotiis alienis non ordinentur. Tamen si dimissi et gratias referre debent et a246 clericorum iniuria temperare, et ipsis non liceat247 clericos nostros eligere apothecarios248 vel rationatores249. Gratus episcopus dixit: Nulli dubium est, quod omnes vel domini vel procuratores250 vel quicumque praesunt, cum audierint saluberrima instituta consilii251 et sibi esse consultum nec impeditum252, propriam253 debebunt254 temperare255 iniuriam in clericis nostris. Quod si256 iniuria257 constitutionis imperatoriae clericos inquietandos258 putaverint, si259 defensio ecclesiastica260 nos261 non deridet262 ac263 pudor publicus vindicabitur. Universi dixerunt: <O93, f. 49ra> Saluberrimae professiones debuerunt tanto concedi264 concilio.

X265 Felix266 episcopus Bagensis dixit: Nullus debet collegae suo267 facere iniuriam, multi enim et transcendunt suas268 269 et270 271 usurpant alienos272 ipsis273 invitis. Gratus episcopus dixit: Avaritiae <V1341, f. 29vb> cupiditatem274 radicem omnium malorum esse nemo275, qui276 dubitet. Proinde277 inhibendum278 est, <V630, f. 98rb> ne quis alienos fines usurpet279 aut trans<B132, f. 51rb>cendat episcopum collegam280 suum281 et282 usurpet alterius plebes sine eius petitu, quia inde cetera mala omnia generantur. Universi dixerunt: Placet, placet.

XI283 Elphideforus284 285 Cuiculitanus286 episcopus dixit: Statuat287 sanctitas vestra288, ut clerici, qui superbi vel contumaces sunt, coerceantur, <E97, f. 269va> ut289, qui minores maioribus irrogaverint iniurias290, metum habeant291. Gratus episcopus dixit: Manifestum est illum non esse dei, qui humilitatem contemnit292, sed diaboli, qui superbiae inventor et princeps est. Unde si quis tumidus vel contumeliosus exstiterit in maiorem natu vel aliquam causam habuerit, a tribus vicinis episcopis, si diaconus est, arguatur293; si presbyter est294, a295 sex, si episcopus a duodecim consacerdotibus audiatur. Universi episcopi dixerunt: Contemptus296 debet contumaciae297 et superbiae in omnibus frangi, causa298 vero pro personis ab statuto299 numero audiatur300.

XII301 Antigonus302 episcopus Matirensis303 304 dixit: Gravem iniuriam patior, et305 credo dolere sanctitatem vestram contumeliam meam et computare communem iniuriam. Optantius, cum se repraesentaret, pactum meum306 <W411, f. 42v> habuit et divisum307 est, quod308 ad se illiceat309 populorum310 imperitorum311 animos contra disciplinam, contra evangelicam traditionem, contra pacem312 placitam313. Nam314 si sibi posse contingere arbitrarentur315, numquam profecto316 in fratrem aliquis317 deliquisset, unde aut inita pacta sui obtineant firmitatem aut conventus, si se non cohibuerit, ecclesiasticam sentiet318 disciplinam. Universi dixerunt: Pax servetur, pacta custodiantur319.

XIII320 Abundantius321 episcopus Adrumentinus322 dixit: In nostro concilio statutum323 est, ut324 non liceat clericis fenerare325. Quid326 etiam sanctitati tuae et huic concilio videatur327, praesenti placito designetur. Gratus episcopus dixit: Novellae328 suggestiones, quae329 vel obscurae330 sunt vel sub genere latent, inspectae331 a nobis formam accipient. Ceterum de quibus apertissime divina scriptura sanxit non differenda332 sententia est, sed potius exsequenda. Proinde quod333 in laicis repraehenditur334, id335 multomagis in336 clericis oportet337 praedamnari. Universi <E97, f. 269vb> dixerunt338: Nemo contra prophetas, nemo contra evangelia339 facit sine periculo.

XIIII340 Gratus341 episcopus dixit: Iuxta342 statuta concilii et meae343 mediocritatis sententiam placet <B132, f. 51va> facere rerum omnium conclusionem. Universi <E97, f. 269vb> tituli designati et digesti teneant sen<V1341, f. 30ra>tentias suas. Sane344 credo vos tenere345 multis conciliis a patribus <V630, f. 98va> nostris et traditionem temerariam346 esse347 damnatam et rebaptizationis impietatem esse puniendam. Quas348 res etiam nostro concilio credo iam terminum accepisse. Reliqua vero, quae vel facta vel dicta superius compraehensa sunt vel aliis conciliis conscripta, quae349 secundum legem inveniuntur, custodire nos oportet. Si quis vero statuta supergressus corruperit350 vel pro nihilo habenda putaverit, si laicus est, communione, si clericus est, honore privetur. Universi351 dixerunt: Placet, placet. Gratus352 episcopus dixit: Superest iam, ut placita omnium nostrorum353, quae ad consensum nostrum sunt scripta, vestra quoque subscriptione firmetis. Universi dixerunt: Et consensisse nos concilii huius scripta testantur354 et subscriptione nostra355 consensus declarabitur356 noster357. Et subscripserunt.

O93, f. 49ra; V630, f. 98va; W411, f. 42v; V1341, f. 42v; B132, f. 51va; E97, f. 269vb


1 CONCILIUM W411

2 CARTAGENIS W411; CARTAGINENSIS V1341

3 PRIMA W411

4 INCIPIUNT fehlt W411; INCIPIT V1341; B132

5 baptismum V630; W411; V1341; B132; E97

6 susceptum V630; W411; V1341; B132; E97

7 sanctimoniales korr. aus sanctemoniales E97; sanctimoniales W411

8 vel W411

9 viris korr. aus utris V630

10 duabus W411; viduabus V1341

11 extraneis personis] extraneae personae W411

12 clerici] clerici vel korr. aus clerici V630

13 ecclesiae W411

14 clerici korr. aus cleri W411

15 clerici korr. aus cleri W411

16 vel fehlt O93; E97

17 alterius B132

18 inplicat W411

19 antea V1341

20 clerici korr. aus clerico W411

21 loci W411

22 plebe W411

23 sua W411

24 usurpet korr. aus usurget V630

25 episcopum fehlt V630

26 presbyterorum korr. aus presbyterum V630

27 et fehlt W411

28 unita E97

29 fenerari korr. aus fenerare E97

30 excommunicentur korr. aus excommunentur V630

31 vero fehlt W411

32 priventur] priventur CONCILIUM INCIPIT V630; V1341; priventur Incipit concilium E97

33 Dilectissimis fratribus – semper in domino. EXPLICIT fehlt V630; W411; V1341; B132; E97

34 consolaris O93

35 carthaginiensi korr. aus carthaginensi O93

36 conveneremus O93

37 illud ab korr. aus illud O93

38 abhinc korr. aus abhin O93

39 ypponigensis O93

40 rerensentes korr. aus recesentes O93

41 sollicitius korr. aus sollicitus O93

42 INCIPIT PRAEFATIO] CONCILIUM INCIPIT V630; INCIPIT PRAEFATIO fehlt W411; E97

43 am Rande CONCILIUM INCIPIT B132

44 GREGATUS W411

45 carthaginensis korr. aus carthaginensi O93; CARTAGENSI W411; cartaginensis E97

46 collegis korr. aus collegiis W411

47 habianensis W411

48 furtunatiano korr. aus furtunationo W411

49 capitano B132

50 bagense W411

51 ditio W411

52 Lacubatense V1341

53 adrumetino korr. aus adrumentino W411

54 Begeselitano] begei selitano W411; Begeisilitano V1341; B132; begetsilitano E97

55 turretaliensi W411; E97; Turretamaliense V1341

56 eparcio W411

57 sincensi V630; siccensi W411; E97

58 Romulo E97

59 tebo W411; tabestiano B132; tebestino W411; E97

60 et korr. aus hec W411

61 continentur V1341

62 gratus korr. aus gradus W411

63 gremio W411

64 constantino E97

65 unitatis et mitteret] unitatis et mitteret unitatis et mitteret W411

66 mitteret] mitteret et unitatis et mitteret W411

67 macharium korr. aus machariumcharium E97

68 Dei ergo nutu] ex deo ergo W411; ut ex dei E97

69 nutu fehlt W411

70 unitatem ut] unitatem korr. aus unitatem ut E97

71 provincias fehlt W411

72 celebraremus korr. aus celebremus E97

73 hodierno W411

74 concilii W411

75 gratiam B132

76 veniretur W411

77 a W411; mea korr. aus ea E97

78 tractantur W411

79 est] est et W411

80 magisterii] magisterii divinarum V630

81 durus korr. aus durissimus W411

82 I] I cap. E97

83 Vor Ergo] UT BAPTISMUM IN TRINITATE SUSCEPTUM NON ITERETUR W411

84 si fehlt B132

85 consideramus W411

86 rebaptizatis W411

87 et W411

88 descedentem korr. aus discendentem W411

89 trinitatem W411; E97

90 evangelium V630

91 apostulorum W411

92 si fehlt W411

93 iterum interrogari in eadem fide et in aqua iterum korr. aus iterum V630

94 eadem fide] eandem fidem E97

95 fide korr. aus fidem W411

96 aqua V630; W411; V1341

97 intingi V630

98 inlicitam W411

99 rebaptizationis korr, aus rebaptidiationis W411

100 et] et a V1341

101 disciplina korr. aus disciplinae W411

102 Vor Gratus] DE MARTYRUM SECPULCHRIS ET HONORIFICENTIA, am Rande II W411

103 magna korr. aus magne W411

104 a deo patre] ad deum patrem W411

105 patre per korr. aus patre O93

106 tempori korr. aus tempore V630

107 relegiosis W411

108 placentem] placentem et W411

109 in fehlt W411

110 ex B132

111 scismaticis V1341

112 rabie B132

113 se fehlt W411; E97; est B132

114 delictis celabat] delitescebat korr. aus delictis celebat V630; delitescebat E97

115 celabat korr. aus celebat O93; celbate W411

116 fides fehlt W411; V1341

117 instructa] instructa a korr. aus instructa V630

118 deo] deo docta W411

119 et fehlt W411

120 unitate consequi] unitatem sequi B132

121 larga tamen korr. aus largitaten W411

122 parem E97

123 sollicitudine W411

124 ieram W411

125 insinuare curabo korr. aus in sua recurabo W411

126 III W411

127 aut alia ratione] aut tali korr. aus aut ali W411

128 peccati korr. aus peccato W411

129 conpetenti W411

130 celebrantur korr. aus celebratur W411

131 nomina V630; nomen W411

132 appellant W411

133 At E97

134 quis in] quis ad korr. aus quis V630

135 in fehlt W411; V1341; B132

136 martyrum vel] martyrum korr. aus martyrum vel V630

137 vel fehlt W411; E97

138 insaniet korr. aus insanet W411; insanos E97

139 communitionem korr. aus communionem W411; communionem V1341; B132

140 et post cognitionem fehlt W411

141 privare W411

142 stabiliit O93; stabit W411; stabilivit E97

143 statutum korr. aus statum E97

144 IIII W411

145 Vor Gratus] Ut clerici vel sanctimoniales feminę cum extraneis viris vel feminis non habitent W411

146 pastori W411

147 curam V1341

148 potest korr. aus post V630

149 regulari E97

150 providentia tota] providentia korr. aus providentia V630

151 vota korr. aus tota E97

152 premoneat korr. aus promuniat V630; praemuniat V1341; E97

153 nullis korr. aus nulli V630; nullis korr. aus nullus W411; nulli B132; V1341

154 liceat] liceat extraneis W411; V1341

155 effectu V1341; E97

156 abstinentibus carnali] carnali abstinentibus W411

157 apud extraneas] diverse W411

158 Occansiones O93; occasiones korr. aus occansiones W411

159 domo] domo cum extraneis korr. aus domo V630

160 commorari] commorari non W411; V1341

161 debet V1341

162 pudicitiae W411

163 interlinear vel hoc V630; hanc fehlt W411

164 et fehlt W411

165 a nobis fehlt V630

166 statutum korr. aus statuta W411; statutum korr. aus statum V1341; E97

167 prudentes korr. aus prudenter V630; prudentes V1341; E97

168 cum W411

169 consilium] consilium non korr. aus consilium W411

170 salutare korr. aus salutarem W411

171 communicionem O93; communicationem W411; commonitionem korr. aus communionem V1341; commonitionem korr. aus commonionem B132

172 separentur] separentur Si vero clerici honore priventur E97

173 Placet] placet placet W411; E97

174 V W411

175 Vor Gratus] UT CUM VIDUIS VEL FILIABUS EXTRANEIS PERSONĘ NON COMMORENTUR W411

176 comminitione W411

177 per fehlt W411

178 populis korr. aus populos W411

179 intimare korr. aus inmare W411

180 his W411

181 suggerenda korr. aus suggerende W411

182 et fehlt W411

183 teneantur korr. aus teneatur W411

184 ii E97

185 secum] cum se W411

186 dixerunt] dixerunt et W411

187 VI W411

188 vor Primatus] UT CLERICI ET LAICI IN ALTERIUS ECCLESIA NON ORDINENTUR W411

189 Privatus W411; E97

190 begesilitanus W411; Begeselitanus V1341; E97

191 et W411

192 statutis W411

193 debere V1341

194 episcopi fehlt W411

195 Haec observantia] hoc observare W411

196 et memini] in mensa W411

197 memini korr. aus nemini V630

198 in fehlt V630; V1341; W411

199 sanctissimo concilio Sardicensi] concilii sanctissimi sardicensis W411

200 similiter fehlt V630; V1341; B132

201 hominem] hominem sibi V1341

202 necessarium W411

203 ad V1341

204 suo korr. aus sua V630

205 per fehlt W411

206 VII W411; VI fehlt V1341

207 Vor Nicasius] UT CLERICI ACTUS SAECULARIUM VEL PROCURATIONES NON SUSCIPIANT W411

208 culustitanus V630; W411; Culusticitanus V1341; cuiusticitanus B132; colustitanus E97

209 suggestionem W411; V1341; E97

210 displicere korr. aus displacere W411

211 serviant W411

212 annexi V630

213 et W411

214 administrationem vel procurationem] administratione vel procuratione korr. aus administratione V630

215 Gratus - observemus (Kapitelende) fehlt W411

216 auctores O93

217 officio korr. aus offensio V630

218 VIII W411

219 Vor Cassianus] Ut clerici vel laici in alia ecclesia non conmunicent sine litteris episcopi sui W411

220 quisquam E97

221 communicent W411; V1341

222 aliena V630

223 ut W411

224 accedat W411; V1341

225 vide korr. aus vides W411; providens B132

226 clericis korr. aus clero W411

227 consulas korr. aus consules W411

228 VIIII W411

229 Vor Magnus] UT INPLICATI NEGOTIIS ALIENIS ante reddita ratione clerici non ordinentur W411

230 auctores V630; actores] actores seu E97

231 prosecutores] seu curatores W411

232 ratiocinia si] ratiocinia korr. aus ratiocinia si E97

233 debent] debent et W411; V1341

234 cleri W411; cleri korr. aus clerici E97

235 postulati fuerint] postulatus fuerit W411; V1341

236 fuerit ordinatus] fuerint ordinati korr. aus fuerit ordinatus E97

237 vestra V630

238 est et nostra] est nostra korr. aus est et nostra est E97

239 et fehlt W411

240 nostra est] nostra korr. aus nostra est W411

241 X W411

242 Vor Metus] UT LAICI CLERICOS (korr. aus CLERICO) ACTORES (korr: aus ACTORE) VEL RACIOCINATORES (korr. aus RACIONATORES) SIBI NON CONSTITUANT W411

243 Metun W411; Metnus korr. aus Metus E97

244 canonensis korr. aus canonensi W411

245 statum O93

246 ad O93

247 liceat] liceat vel dominis W411; E97

248 apotegarios W411

249 ratiocinatores W411; V1341

250 procuratores korr. aus procreatores V630; precuratores W411

251 concilia V1341; concilii E97

252 impeditam W411

253 propriam] propriam quod W411

254 inibebunt W411

255 temperare iniuriam fehlt W411

256 si] si in E97

257 iniuriam W411; E97

258 inquitandos korr. aus inquietantos V630

259 et W411

260 ecclesiastica nos korr. aus ecclesiastica O93

261 nos fehlt W411; V1341

262 deerit W411

263 et W411; ac fehlt V1341; B132; E97

264 concedi korr. aus concidi W411

265 XI W411

266 Vor Felix] NE EPISCOPUS ALTERIUS EPISCOPI PLEBES AUT FINE USURPET W411

267 suo fehlt W411

268 suos W411; sua E97

269 suas et korr. aus suas V630

270 aut V630

271 et] et fine korr. aus et W411

272 alienos korr. aus alienas W411; alienas V630; V1341; B132; aliena E97

273 ipsis korr. aus ipsi V630

274 cupiditatem] cupiditatem quam W411

275 nemo qui] qui nemo W411

276 quis E97

277 deinde W411

278 prohibendum W411

279 usurpat W411

280 collegam korr. aus collegem W411

281 suam O93; suum korr. aus suam V1341

282 aut V630; V1341; B132; E97

283 XII W411

284 Vor Elpideforus] DE CLERICIS contumacibus et numero iudicantium episcopum presbyterum et diaconum W411

285 Elphideferus V630; B132; Elpideforus W411; Elphicleferus V1341

286 cusculitanus E97

287 Statuat korr. aus Statuit V630; W411

288 tua W411

289 ut fehlt W411

290 iniurias] iniurias ut W411

291 habeant] habeant disciplinae V1341

292 condempnat korr. aus condemnat W411

293 arguatur] qui arguitur W411

294 est fehlt V630; B132; E97

295 a fehlt B132

296 Contundi korr. aus Contendum W411

297 contumaciae et superbiae] contumacia et superbia korr. aus contumaciam et superbiam W411

298 Causę W411; Causae V1341

299 isto W411

300 audiantur korr. aus audiatur W411

301 XII fehlt W411; V1341

302 Vor Antigonus] UT PACTA INTER episcopos inita custodiantur W411

303 mazirensis E97

304 Matirensus dixit] dixit mararensis V630

305 et fehlt W411

306 mecum korr. aus meum V630

307 dividum W411

308 quod ad] ut V630; V1341; B132; ut in W411

309 illiciat korr. aus inliceat V630; E97; illiceat korr. aus illiceant W411

310 populorum] populorum et korr. aus populorum W411

311 imperitorum korr. aus imperatorum O93; imperatorum W411; B132

312 paci W411

313 placita W411

314 Nam si korr. aus Nam W411

315 arbitraretur E97

316 perfecto V1341

317 aliquid E97

318 sentiat B132; sentiat korr. aus sentiet E97

319 custodiatur W411

320 XIIII W411

321 Vor Abundantius] UT NON LICEAT CLERICIS FENERARI (korr. aus FENERARE) W411

322 adrumetinus korr. aus adrumtinus E97

323 statutum korr. aus statum V630, W411

324 ut fehlt E97

325 fenerari korr. aus fenerare W411

326 Quid korr. aus Qui W411; Quod B132

327 videtur W411

328 Novellae suggestiones] novella suggestio W411

329 quę korr. aus qui W411

330 obscura W411

331 inspecta W411

332 ferenda W411

333 quod in korr. aus quod W411

334 deprehenditur W411

335 id fehlt W411

336 in fehlt W411

337 oportet fehlt W411

338 dixerunt Nemo contra prophetas korr. aus dixerunt V630

339 evangelia korr. aus evangelica W411

340 XV W411

341 Vor Gratus] UT laici contemtores canonum excommunicentur clerici honore priventur W411

342 Iusta V630

343 meae fehlt W411

344 sine W411

345 retinere V630; V1341; B132

346 temerariam fehlt W411; V1341

347 esse korr. aus se O93; V630

348 Quas korr. aus Qua V630

349 quae fehlt W411

350 corruperit korr. aus corriperit W411

351 Universi dixerunt: Placet, placet fehlt W411

352 am Rande XV B132

353 nostrum E97

354 testatur W411

355 monstra B132

356 declinabitur W411

357 nostrę W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 9.1.2006