[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Konzil von Karthago

Inhaltsverzeichnis

3. Konzil von Karthago

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Konzil von Karthago

O93, f. 49rb; V630, f. 98va; W411, f. 42v; V1341, f. 30ra; B132, f. 51va; E97, f. 269vb

INCIPIUNT1 GESTA CONCILII CARTAGINENSIS2 SECUNDI3 HABITA ERA CCCCXXXIII4 5.

I Ut trinitas et6 credatur7 et praedicetur.

II Ut castitas a levitis et sacerdotibus custodiatur.

III Ut chrisma et benedictio puellarum et reconciliatio poenitentium a presbyteris non fiat.

IIII Ut presbyter poenitentem iussus ab episcopo suo reconciliet.

V Ut diocesis, quae episcopum numquam habuit, non habeat.

VI Ut qui criminibus <W411, f. 43r> implicati sunt, clericos non accusent.

VII Ut qui excommunicatum alterius susceperit8, excommunicetur.

VIII Ut si9 excommunicatus presbyter sacrificare praesumpserit, anathematizetur10.

VIIII Ut si presbyter11 inconsulto episcopo agenda12 celebraverit, honore privetur.

X Quanti debeant iudicare13 14 sacerdotem15 atque levitam.

XI Ut nullus parrochiam alienam praesumat.

XII Ut sine consulto16 metropolitani nullus ordinetur episcopus.

XIII Ut17 qui contra professionem vel18 subscriptionem suam venerit19, in concilio deponatur.20 21

GLORIOSISSIMO IMPERATORE22 VALENTINIANO AUGUSTO IIII23 ET THEODOSIO24 25, VIRIS26 CLARISSIMIS27 CONSULIBUS, III28 KL. IUNII29 CARTHAGINE30 IN BASILICA PERPETUA RESTITUTA, CUM GENECLIUS31 EPISCOPUS UNA CUM VICTORE ABDIRITANO <E97, f. 270ra> ET ALIO VICTORE PUPPIANENSE32 ET CETERIS COEPISCOPIS SUIS PROVINCIARUM DIVERSARUM <V630. f. 98vb> CONSEDISSET33,

I34 Geneclius35 episcopus dixit: Omnipotenti deo gratias refero, qui permisit, ut secundum commune consilium36 habitum in praetorio etiam37 ita38 tenorem petitionis litterarum mearum ad Carthaginem pro fide atque humilitate ecclesiastica veniretis39, licet40 non omnes tamen, quoniam totum41 caritas42 persuadet, ut43 qui corpore sunt absentes, nobiscum44 spiritu videantur esse coniuncti, idcirco deo propitio, quia45 praesentes estis pari46 professione fides47 ecclesiastica, quae per nos traditur, in hoc coetu glorioso primitus confitenda est, unde48 49 nunc ordo ecclesiasticus singulorum ex50 consensu51 est52 exstruendus53 atque roborandus, ut54 fratrum et coepiscoporum55 nuper promotorum56 omnium57 mentes58 de59 his60, quae proponenda sunt, roborentur61, et62 sicut a patribus certa dispositione accepimus, ut trinitatem63, quam nostris in sinibus64 consecratam retinemus, patris et filii et spiritus sancti unitatem, quae nullam noscitur habere differentiam65, sicut didicimus66, dei populos67 instruamus. Ab universis episcopis dictum est: Plane sic68 accipimus69, sic tenemus fidem apostolicam sequentes.

O93; V630; V1341; B132; E97

DE70 CONTINENTIA


II Aurelius71 episcopus72 dixit:

Cum in
73 praeterito74 concilio de continentiae75 et castitatis76 moderamine tractaretur, gradus isti tres77 conscriptione78 quadam castitatis per79 consecrationes80 annexi81 sunt: episcopos82, inquam, presbyteros et diaconos83 ita placuit, ut84


condecet, sacrosanctos
85
antistites ac dei
sacerdotes necnon et levitas, vel qui sacramentis divinis inserviunt, continentes esse in omnibus, quo possint simpliciter, quod a deo
86 postulant, impetrare, ut, quod
apostoli docuerunt et ipsa servavit antiquitas
87, nos quoque custodiamus. Ab universis episcopis dictum est: Omnibus placet, ut
episcopi, presbyteri et
88 diaconi, vel qui sacramenta contrectant, pudicitiae custodes etiam ab uxoribus se absti<B132, f. 52ra>neant. Ab omnibus dictum est: Placet, ut in omnibus89 et ab omnibus pudicitia90 custodiatur, qui altario inserviunt.


W411

II UT CASTITAS A LEVITIS ET SACERDOTIBUS CUSTODIATUR

Epigonius episcopus vullensium regionum dixit:
Cum preterito concilio de
continentia et castitate
tractaretur, gradus isti
tres, qui contritione quadam castitatis pro consecratione adnecti sunt, episcopus, inquam, presbyter et diaconus, tractatu pleniori, ut pudicitiam custodiant, doceantur. Geneclius episcopus dixit: Ut superius dictum est, decet sacrosanctos antestites <W411, f. 43v> ac dei sacerdotes necnon levitas vel qui sacramentis divinis inserviunt continentes esse
91 in omnibus, quo possint92 simpliciter, quod a domino postulant, impetrare93, ut, quod apostoli docuerunt, et ipsa servavit antiquitas, nunc quoque custodiamus. Ab universis

episcopis, presbiteris et diaconis pudicitiae custodiatur, set etiam ab uxoribus se abstineant, ut ab omnibus pudicitia custodiatur
94, qui altario inserviunt.


<E97, f. 270rb> UT95 CHRISMA ET BENEDICTIO PUELLARUM ET96 RECONCILIATIO POENITENTIUM97 A PRESBYTERIS98 NON FIAT.

III Fortunatus99 episcopus100 dixit: Si iubet sanctitas vestra, suggero, <V341, f. 30va> nam memini praeterito concilio fuisse statutum, ut chrisma vel reconciliatio poenitentium necnon et puellarum consecratio101 a presbyteris non fiat. Si quis autem emerserit102 hoc faciens103, quid de eo statuendum sit? Aurelius104 episcopus dixit: Audivit dignatio vestra suggestionem105 fratris et coepiscopi nostri Fortunati106, quid ad haec dicitis? Ab universis episcopis dictum est: Chrismatis107 confec<V630, f. 99ra>tio et puellarum consecratio108 a presbyteris non fiat, vel reconciliare quemquam in109 publica missa presbytero non licere, hoc omnibus placet110.

<O93, f. 49va> DE111 HIS112, QUI IN PERICULO POSITI RECONCILIANTUR

IIII Aurelius113 episcopus dixit: Si quisquam in periculo fuerit constitutus et se reconciliari divinis114 altaribus petierit, si episcopus absens fuerit, debet utique presbyter consulere episcopum, et115 sic periclitantem eius praecepto116 reconciliare117, quam rem118 debemus salubri consilio roborare. Ab universis episcopis dictum est: Placet119, quod sanctitas vestra necessario nos instruere dignata est.

V Felix120 episcopus Selemselitanus121 dixit: Etiam si hoc placet sanctitati vestrae, insinuo, ut dioceses122, quae numquam123 episcopos acceperunt124, non habeant, et125 illa126 diocesis127, quae aliquando habuit, habeat proprium. Et si accedente128 tempore, crescente fide dei populus multiplicatus desideraverit129 proprium habere rectorem, eius videlicet voluntate, in cuius potestate est diocesis constituta, habeat episcopum. Secundum autem hanc prosecutionem130 sanctitas131 vestra aestimet, quid132 fieri debeat. Geneclius133 episcopus dixit: Si placet, insinuatio fratris et coepiscopi134 nostri Felicis ab omnibus confirmetur. Ab universis episcopis dictum est: Placet.

DE135 HIS, QUI IN ACCUSATIONEM136 MAIORIS137 NATU138 VENIUNT, ET UT EPISCOPUM NULLI CRIMINOSO LICEAT ACCUSARE

VI Numidius episcopus Massilitanus139 dixit: Praeterea sunt140 quamplurimi non bonae conversationis141, qui existimant maiores natu vel episcopos <E97, f. 270va> passim vageque in accusationem142 pulsandos: debent tam facile admitti143 144 <W411, f. 44r> necne145? Aurelius146 episcopus dixit147: Placet igitur148 caritati vestrae, ut is, qui aliquibus149 sceleribus irretitus est, vocem adversus150 <V1341, f. 30vb> maiorem151 natu non habeat accusandi? Ab universis episcopis dictum est: Si criminosus est152, non admittatur153, omnibus placet.

<B132, f. 52rb> DE154 HIS, QUI MERITO FACINORUM SUORUM155 AB ECCLESIAE CONGREGATIONE PELLUNTUR

VII Felix episcopus Selemselitanus156 dixit: Illud autem vestrae suggero sanctitati, ut hi157 158, qui pro facinoribus suis de ecclesia pelluntur et ausi fuerint aut159 ad comitatum pergere aut ad iudicia publica prosilire160, aut si161 forsitan ecclesiae catholicae limina conturbare162 episcopus vel clericus cuiuslibet plebis eos163 sine consensu susceperit, de his164, quid165 censetis166? Epigonius episcopus Bullensium regionum167 dixit: Si quis episcopus communionem tenens catholicam huiusmodi <V630, f. 99rb> homines168 vanis blandimentis incedentes169 temere170 susceperit, sciat171 cum his172 reiectis173 esse depravatum vel174 damnatum. Geneclius175 episcopus dixit: Ergo recte suggerunt fratres et coepiscopi nostri, ut, qui merito facinorum suorum ab ecclesia pulsi sunt, si ab aliquo episcopo aut176 177 presbytero vel178 clerico179 fuerint in180 communione181 suscepti, etiam ipse182 pari cum eisdem183 crimine184 teneatur185 obnoxius186, refugientes187 sui episcopi regulare iudicium? Ab universis188 dictum est: Omnibus placet.

DE189 PRESBYTERIS, QUI A PROPRIIS CORRIPIUNTUR EPISCOPIS

VIII Alipius190 episcopus191 ecclesiae Tagastensis legatus provinciae Numidiae dixit192: Nec illud praetermittendum est, ut, si quis forte193 presbyter ab episcopo suo correptus194 aut excommunicatus, tumore vel superbia195 inflatus, putaverit196 separatim197 198 se deo sacrificia offerenda vel aliud erigendum199 altare contra200 ecclesiasticam fidem disciplinamque crediderit agendum, non exeat impunitus. Valentinus201 primae sedis provinciae Numidiae dixit: Necessario202 disciplinae ecclesiasticae et fidei congrua sunt, quae frater noster Alipius203 prosecutus est. Proinde, quid exinde204 videtur205 vestrae dilectioni, edicite. Si206 quis presbyter contra episcopum suum inflatus scisma207 fecerit, anathema sit. Ab universis episcopis dictum est: Si quis presbyter a praeposito suo excom<E97, f. 270vb>municatus vel correptus fuerit, debet utique apud vicinos episcopos conquaeri208, ut ab ipsis eius causa possit audiri ac per ipsos209 suo episcopo reconciliari. Quod, nisi fecerit, sed210 superbia, quod absit, inflatus secernendum se211 ab episcopi212 sui communione duxerit ac separatim213 cum aliquibus scisma faciens sacrificium deo obtulerit, loco amisso anathema habeatur et214 locum <V1341, f. 31ra> amittat215. Nihilominus et de civitate et216 congregatione, in qua fuerit, longius repellatur, ne vel ignorantes vel simpliciter viventes serpentina fraude decipiat, quoniam217 secundum apostolum ecclesia una est, una fides, unum baptisma. Et si querimoniam iustam <B132, f. 52va> adversus episcopum non218 habuerit, inquirendum erit.

VIIII Numidius219 220 episcopus Maxilitanus221 dixit:. In quibusdam222 locis sunt presbyteri, qui aut ignorantes simpliciter aut dissimulantes audaciter <O93, f. 49vb> praesente et223 inconsulto episcopo cum plurimis in domiciliis224 agant225 agenda226, quod disciplinae et227 incongruum esse cognoscit sanctitas vestra. Geneclius228 <V630, f. 99va> episcopus dixit: Fratris229 et coepiscopi nostri dignae230 satisfactioni231 respondere232 non moremur. Ab universis episcopis dictum est: Quisquis presbyter inconsulto episcopo agendam233 in quolibet loco voluerit234 celebrare, ipse honori suo contrarius exsistit.

SI235 QUIS EPISCOPUS ABSQUE TEMPORE SYNODI IN CRIMINE DETRACTUS236 FUERIT, A DUODECIM EPISCOPIS AUDIATUR

X Felix episcopus Selemselitanus237 dixit: Etiam238 hoc adicio secundum statuta veterum239 conciliorum, ut si quis episcopus, quod non240 optamus, in241 reatum aliquem242 incurrerit et fuerit ei nimia necessitas non posse plurimos congregare, ne in crimine remaneat, a duodecim episcopis243 audiatur et a sex presbyter244 et a tribus diaconus245 cum proprio suo episcopo. Geneclius246 episcopus247 dixit: Quid ad haec dicit sanctitas vestra? Ab universis episcopis dictum est: A nobis248 veterum statuta debere249 servari.

X Victor250 episcopus Abziritanus251 dixit: Roboranda est ecclesiastica disciplina, ne quisquam episcoporum alterius plebes252 vel diocesim sua importunitate pulsare debeat253. Qui hoc facere temptaverit, <E97, f. 271ra> quemadmodum coercendus254 est? Geneclius255 episcopus dixit: Et lex sancta prohibet256, et ipsa veritas definit257 258 non259 debere quemquam aliena260 concupiscere. Proinde, quid etiam vobis omnibus placeat261, propria262 voce signate263. Ab universis episcopis dictum est: Placet et264 secundum divinae265 legis et266 sancti evangelii auctoritatem, ut nemo nostrum267 alienos268 limites269 transgrediatur270.

XII Numidius271 episcopus Maxilitanus dixit: Aliqui episcopi usurpatione quadam272 existimant contempto primate cuiuslibet provinciae sive273 ad desiderium populi episcopum ordinare sine litteris ad se primae274 cathedrae manentibus275 neque postea acceptis276. Quid de277 hoc statuat278 sanctitas vestra? Geneclius279 episcopus dixit: Quoniam communis est honorificentia, quae280 unicuique servari281 oportet282 et283 ipsum fratrem284 vestrum pronuntiare285. Ab universis episcopis dictum est: Placet286 omnibus, ut inconsulto primate cuiuslibet287 provinciae tam facile nemo praesumat, licet cum multis episcopis288 in quocumque loco sine eius, ut dictum est, <B132, f. 52vb> praecepto episcopum289 ordinare. Si autem necessitas fuerit, tres episcopi, in quocumque loco sint, cum primatis290 praecepto291 ordinare debeant292 episcopum293.

<W411, f. 46r> XIII Geneclius294 295 episcopus dixit: Omnia ergo, quae a296 297 coetu298 gloriosissimo statuta sunt, placet299 ab omnibus custodiri300? Ab universis episcopis dictum est: Placet301, ut custodiantur302 ab omnibus. Geneclius303 episcopus dixit: Si, quod non opinamur, ab aliquo fuerint304 violata, quid statuitis305, quid306 fieri debeat? <V630, f. 99vb> Ab universis episcopis dictum est: Qui contra suam professionem vel subscriptionem venerit, ipse se307 ab hoc coetu separabit308. Geneclius309 episcopus dixit: Gratulemur deo nostro praestante310, quod pro statu311 ecclesiae catholicae cuncta nos salubri consilio servanda decrevimus. Et ideo, quae ab omnibus sunt dicta, propria debemus subscriptione roborari312. Ab universis episcopis dictum est: Fiat313, fiat314. Et subscripserunt.315

O93, f. 49vb; V630, f. 99vb, W411, f. 45r; V1341, f. 31rb; B132, f. 53ra; E97, f. 271ra

1 INCIPIT W411

2 CARTAGINIENSIS korr. aus CARTAGINENSIS E97

3 SECUNDA W411

4 CCCCXXVIII V630, W411; V1341; E97; CCCXXVIII B132

5 CCCCXXXIII] CCCCXXVIII INCIPIUNT CAPITULA E97

6 et fehlt W411

7 credatur et praedicetur] predicetur et credatur W411

8 susciperit W411

9 si fehlt W411

10 anathimatizetur W411

11 presbyteri O93

12 agendam W411; E97

13 iudicare] iudicare episcopum E97

14 iudicare sacerdotem] sacerdotem iudicare V1341

15 sacerdote O93

16 consultu V630; B132; E97

17 Ut] Ut episcopus W411

18 vel subscriptionem fehlt W411

19 venerit in concilio] in concilio habito verit W411

20 deponatur] deponatur EXPLICIUNT CAPITULa korr. aus deponatur EXPLICIUNT CAPITULO V630; deponatur EXPLICIUNT CAPITULA V1341; deponatur Expliciunt capitula PROLOGUS E97

21 In B132 folgen folgende Kapitelüberschriften:

XIIII Ut que in niceno concilio statuta sunt omnimodo conserventur

XV De avaricia

XVI Ut non liceat episcopum nisi a plurimis ordinari sed si necessitas fuerit vel a tribus ordinentur episcopis

XVII Ut de tripoli unus episcopus in legationem veniat et ut presbyter ibidem a quinque audiatur.

22 imperatori O93; B132; V1341

23 interlinear quater E97

24 TERTIO W411; theudosio B132

25 THEODOSIO] THEODOSIO V O93; theodosio ter E97

26 VIRIS CLARISSIMIS CONSULIBUS] VOC. CONS. W411

27 CLARISSIMIS fehlt B132

28 XIIII V630; W411; B132; E97

29 IUN. IN W411

30 cartagini E97

31 Genecleus E97

32 PUPINIANENSE V630; W411; B132; V1341; puppinianensi E97

33 CONSEDISSENT W411

34 I Geneclius episcopus dixit] idem Genecleus episcopus dixit I Cap. E97

35 Vor Geneclius] UT TRINITAS CREDATUR ET PREDICETUR W411

36 concilium W411

37 etiam ita] et iuxta E97

38 in W411

39 veniretis korr. aus veneretis O93; veniretis] veniretis et E97

40 et W411

41 totum caritas] caritas totum V630; V1341; B132; E97

42 caritas korr. aus caritatis W411

43 et W411

44 nobiscum] nobiscum in V630

45 quia korr. aus qui O93; V630

46 qui W411

47 fides ecclesiastica] fidei ecclesiasticae W411

48 interlinear vel inde demum E97

49 unde nunc] Tum demum korr. aus Dum demum W411

50 et W411

51 consensu] consensu omnium V630; V1341; B132; E97

52 est fehlt W411

53 struendus W411; astruendus E97

54 ut fehlt W411

55 coepiscoporum] coepiscoporum nostrorum E97

56 permotorum E97

57 omnium fehlt V630; W411; V1341; B132

58 meritis korr. aus mentis W411

59 de his] eis korr. aus deis W411

60 iis E97

61 roborentur fehlt W411

62 et sicut] qui W411

63 trinitatis E97

64 senibus W411; finibus V1341

65 differentiam] differentiam etiam korr. aus differenti etiam W411

66 didicimus] didicimus id W411

67 populis korr. aus populus W411

68 si B132

69 accepimus W411

70 Rubrik fehlt V630; B132; Rubrik] W411

71 Text lautet in HG. W411

72 episcopus] episcopus vullensium regionum W411

73 in fehlt W411

74 praetorito B132

75 continentia W411; V1341

76 castitatis moderamine] castitate W411

77 tres] tres qui W411

78 contritione W411

79 per consecrationes] pro consecratione W411

80 consecrationes korr. aus secrationes O93

81 adnecti W411

82 episcopos inquam presbyteros et diaconos] episcopus inquam presbyter et diaconus W411

83 diacones V630; V1341; B132

84 ut fehlt B132

85 sacrosancto B132; sacrosanctos] sacros sanctos E97

86 domino W411

87 antiquas B132

88 et fehlt E97

89 omnibus korr. aus ominibus V630

90 pudicitia custodiatur korr. aus pudicitia O93

91 esse korr. aus se W411

92 possint korr. aus possunt W411

93 impetrare korr. aus imperare W411

94 custodiatur korr. aus custodiantur W411

95 Rubrik fehlt V630; B132

96 ET fehlt V1341

97 poenitentum E97

98 PRESBITERO W411

99 Numidius W411

100 episcopus] episcopus maxilitanus W411

101 confirmatio B132

102 memerserit, interlinear presumpserit W411

103 facere W411

104 Geneclius W411

105 suggessionem V630

106 numidii W411

107 crisme W411; Xchrismatis V630

108 confirmatio B132

109 in publica missa] publicae nissa penitentem a korr. aus publicae nissa a W411

110 placet fehlt W411

111 Rubrik fehlt V630; B132; Rubrik] UT PRESBITER AB EPISCOPO IUSSUS RECONCILIET (korr. aus RECONLIET) PAENITENTEM W411

112 iis E97

113 Geneclius W411

114 divinis korr. aus divinitus V630; divinitus V1341; B132

115 et sic] ut W411

116 praecepto] precepto liceat korr. aus precepto W411

117 reconciliari V630

118 rem fehlt W411

119 Placet] Placet omnibus W411

120 Vor Felix] UT DIOCESIS QUAE EPISCOPUM NUMQUAM HABUIT NON HABEAT W411; V1341; E97

121 selemsilitanus B132

122 dioceses korr. aus diocesis W411

123 numquam episcopos korr. aus numquam V1341

124 acciperunt W411

125 vel W411

126 illa korr. aus illi W411

127 diocesis que korr. aus diocesis W411

128 accedentem B132

129 sideraverit B132

130 persecutionem V1341

131 sanctitas vestra aestimet] sanctitati vestrae est estimare W411; sanctitas vestra] sanctitatis vestrae V1341

132 quod B132

133 Genecleus E97

134 coepiscopis E97

135 Rubrik fehlt V630; B132; UT QUI IN CRIMINIBUS IMPLICATI SUNT CLERICOS NON ACUSENT W411

136 ACCUSATIONE W411

137 MAIORIS] MAIORUM V1341; E97

138 NATU fehlt V1341

139 Massilitanus dixit] maxulitanus dixit dum korr. aus maxulitanus dum W411

140 sint korr. aus sunt W411

141 recordationis W411

142 accusatione W411

143 admitti korr. aus admit W411

144 admitti] admitti contra apostolicam regulam W411

145 necne korr. aus necte V630; necne korr. aus nectere W411

146 Geneclius W411

147 dix B132

148 igitur fehlt E97

149 aliquibus korr. aus alibus V630; aliquibus sceleribus] aliquibus criminibus korr. aus aliquibus W411

150 adversum W411

151 maiores V630

152 est] est ut W411; E97

153 amittatur B132

154 Rubrik fehlt V630; B132; UT QUI EXCOMMUNICATUM ALTERIUS SUSCIPERIT EXCOMMUNICETUR W411

155 SUORUM ab korr. aus SUORUM O93

156 selemselitanus dixit korr. aus selemselitanus dum W411; selemsitanus B132

157 ii E97

158 hi qui korr. aus hi V1341

159 aut korr. aus ut W411

160 prosilere V630; W411

161 si fehlt V1341; E97

162 adtemptare W411

163 eos sine consensu susceperit fehlt W411

164 iis E97

165 quid korr. aus quod W411; qui B132

166 censetis korr. aus cessetis W411

167 regionum dixit korr. aus regionum W411

168 hominem W411

169 incenderit korr. aus incederit W411

170 temere susceperit fehlt W411

171 sciat] sciat se korr. aus sciat W411

172 isdem W411; his] his se E97

173 reiectis korr. aus secretis V630; secretus V1341; serectis B132

174 vel damnatum] transiens in eorum consortium korr. aus transiens eorum W411

175 Genelius B132; Genecleus E97

176 vel V630; V1341; B132; E97

177 aut presbytero fehlt W411

178 vel clerico korr. aus clerico W411

179 clerico korr. aus crelico V630

180 in fehlt W411

181 communionem E97

182 ipsi W411

183 eis V630; V1341; B132; E97

184 crimine fehlt W411

185 teneantur korr. aus teneatur W411

186 obnoxii korr. aus noxii W411

187 refugientes sui episcopi regulare iudicium fehlt W411

188 universis] universis episcopis V1341

189 Rubrik fehlt V630; B132; Rubrik] UT EXCOMMUNICATUS PRESBITER SI SACRIFICARE PRESUMPSERIT ANATHEMATIZETUR W411

190 Alipius episcopus ecclesiae Tagestensis legatus provinciae Numidiae] Felix episcopus elemselitanus (korr. aus selemselitanus) W411

191 episcopus korr. aus episcopus dixit B132

192 dixit fehlt B132

193 forsitan W411

194 correctus W411

195 superbia korr. aus supercilia W411

196 putaverit korr. aus patuerit W411

197 separatim] separatim a E97

198 separatim se] a se separatim W411

199 elegendum W411

200 contra fehlt W411

201 Valentinus primae sedis provinciae Numidiae] Geneclius episcopus W411

202 Necessaria W411

203 felix W411

204 detinde W411

205 videatur korr. aus videtur W411

206 Si quis presbyter contra episcopum suum inflatus scisma fecerit, anathema sit fehlt W411

207 chrisma V630; O93

208 conqueri korr. aus conquiri W411

209 ipsas W411

210 sed korr. aus quod V630; sed] et si W411

211 se fehlt V630

212 episcopi sui] episcopo suo W411

213 seperatim W411

214 et locum amittat fehlt W411

215 ammittat O93

216 et congregatione in fehlt W411

217 Quo V1341

218 non fehlt E97

219 Vor Numidius] UT SI PRESBITER (presbyteri E97) INCONSULTO EPISCOPO AGENDAM (korr. aus AGENDUM W411; AGENDA V1341; E97) CELEBRAVERIT (celebraverint E97) HONORE PRIVETUR (priventur E97) W411; V1341; E97

220 umidius O93

221 maxulitanus W411

222 quibus W411

223 et inconsulto korr. aus consulto W411

224 domociliis W411

225 agunt E97

226 agendam W411; E97

227 et fehlt E97

228 Genelius B132; Genecleus E97

229 Fratris et coepiscopi nostri] fratre et coepiscopo nostro W411

230 dignae satisfactioni] dignis ut cessioni tuae W411

231 suggestioni E97

232 respondere non moremur] responderent non moretur W411

233 agenda V630

234 voluerit korr. aus coluerit W411

235 Rubrik fehlt V630; B132; QUANTI DEBEANT SACERDOTEM ATQUE LEVITAM IUDICARE W411

236 DETENTUS V1341; E97

237 selamselutanus O93; selemsitanus B132

238 Etiam] Etiam et V1341

239 veterum korr. aus veteri W411

240 dominum W411

241 ne W411

242 aliquid W411

243 episcopus V630

244 presbyteris O93; presbyter korr. aus presbyteris W411

245 diaconis O93; diaconus korr. aus diaconibus W411

246 Genelius B132; Genecleus E97

247 episcopus fehlt V630

248 nobis veterum] nobis hęc korr. aus nobis cetera W411

249 debent servari korr. aus debere servare W411

250 Vor Victor] UT NULLUS PARROCHIAM ALIENAM PRESUMAT W411; V1341; E97

251 abziriditanus V630; B132

252 plebis W411

253 debere W411

254 coercendus korr. aus coercendum W411

255 Genelius B132; Genecleus E97

256 prohibet et korr. aus prohibet W411

257 definivit korr. aus definit V630; definit] non sinit korr. aus non sinet W411; definivit E97

258 definit] non sinit korr. aus non sinet W411

259 non debere fehlt W411

260 alienum W411

261 placet W411

262 propria korr. aus proprie V630

263 signate korr. aus signare W411

264 et fehlt V630; ut W411; V1341

265 divinae legis] divinam korr. aus divine E97

266 et sancti evangelii fehlt W411

267 nostrum korr. aus nostram W411

268 alienus W411

269 limitem W411

270 transgradiatur V630

271 Vor Numidius] UT SINE CONSULTO (CONSULTU korr. aus CONSULTO V1341; consultu E97) METROPOLITANI NULLUS ORDINETUR (ORDINETUR] ordinetur episcopus E97) W411; V1341; E97

272 quadam korr. aus quedam W411

273 suae W411; sive fehlt E97

274 primae cathedrae] cathedrae primę W411

275 interlinear vel a V630; manentibus W411; manentibus korr. aus manenti E97

276 accepta W411

277 de hoc fehlt W411

278 statuet W411; statuit V1341; E97

279 Genelius B132; Genecleus E97

280 quae] quę de W411

281 servare W411

282 oportet fehlt W411

283 et ipsum] de hoc ipso W411; E97

284 fratrem korr. aus fratrum V1341; favorem E97

285 am Rande vel idipsum fraternitati vestrę convenit V630

286 Placuit E97

287 cuilibet W411

288 episcopis fehlt W411; V1341

289 episcopum] episcopum non debere W411

290 primatis korr. aus primitis W411

291 praecepto] praecepto episcopum V1341

292 debent E97

293 episcopum fehlt V630

294 Vor Geneclius] UT EPISCOPUS (EPISCOPUS fehlt V1341) QUI CONTRA PROFESSIONEM SUAM (SUAM fehlt V1341) IN CONCILIO HABITO (korr. aus HABITA W411; HABITO fehlt V1341) VEneRIT (korr. aus VERIT W411) DEPONATUR W411; V1341; Ut qui contra professionem vel subscriptionem suam venerit in concilio deponatur E97

295 Genelius B132; Genecleus E97

296 a] a vestro korr. aus a V630

297 a coetu] in hoc cętu korr. aus hac utet W411

298 coetu korr. aus coetu et V630

299 placet] placet ut korr. aus placet W411

300 custodiantur korr. aus custodiatur

301 Placet ut korr. aus Placet W411

302 custodiantur ab omnibus] ab omnibus custodiantur korr. aus ab omnibus custodiatur W411

303 Genelius B132; Genecleus E97

304 fuerint korr. aus fuerit W411

305 statuitis korr. aus statutis V630; statuetis korr. aus statuatis W411

306 quid fieri debeat fehlt W411

307 se fehlt W411

308 seperetur korr. aus seperabitur W411

309 Genelius B132; Genecleus E97

310 praestanti E97

311 statu korr. aus stratu E97

312 roborare W411; E97

313 Fiat fiat Et suscripserunt fehlt B132

314 fiat Et korr. aus fiat W411

315 Nach c. 13 folgen in B132 noch folgende Texte:

XIIII Aurelius episcopus dixit: Haec ita apud nos habentur exemplaria statutorum, quę tunc patres nostri de concilio niceno secum detulerunt, cuius formam servantes hęc, quę sequentur constituta firmata a nobis custodientur.

XV. Aurelius episcopus dixit: Avariciae cupiditas qui rerum omnium malorum matrem esse nemo quis dubitat. Proinde inhibenda est, ne quis alienos fines usurpet aut per praemium terminos patrum statutos transcendit. Nec omnino cuiquam clericorum liceat de qualibet re faenus accipere. Quamquam novellę suggestiones, quę vel obscure sunt vel sub genere latent, inspecte a nobis formam accipiant, ceterum de quibus apertissimę divina scriptura sanxit. Non est differenda sententia sed pocius exsequenda, proinde quod in laicis repraehenditur, id multo magis in clericis praedamnari. Universum concilium dixit: Nemo contra prophetas, nemo contra evangelia facit sine periculo.

XVI Aurelius (am Rande tironisches hic) episcopus dixit: Quid ad hęc dicit sanctitas vestra? Ab universis episcopis dictum est: A nobis veterum statuta debere servari. Sicuti et inconsulto primatę cuiuslibet provintie tam facile non praesmant. Multi congregati episcopi episcopum ordinare nisi si necessitas fuerit, tres episcopi in quocumque loco sint eius praecepto ordinare debebunt episcopum. Et si quis contra suam professionem vel subscriptionem venerit in aliquo, ipse se honore privabit.

XVII Item placuit de tripoli propter inopiam provintię unus episcopus in legationem veniat. Et ut ubi presbyter a quinque audiatur episcopis et diaconus a tribus ut superius memoratum est proprio episcopo residente.

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 9.1.2006