[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

4. Konzil von Karthago

Inhaltsverzeichnis

6. Konzil von Karthago

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

5. Konzil von Karthago

O93, f. 53ra; V630, f. 106ra; W411, f. 55r; B132, f. 61ra; V1341, f. 37ra; E97, f. 277ra

CONCILIUM1 2 CARTAGINENSE3 AFRICAE QUINTUM HABITUM AB EPISCOPIS LXXIIII4 ERA CCCCXXXVIII

INCIPIUNT5 TITULI6

I7 De accusatoribus8.

II9 De clericis pro crimine suo damnatis10, ut a quolibet non defensentur11.

<E97, f. 277rb> III12 De sacerdotibus et levitis, ut ab uxoribus se contineant13.

IIII14 15 De clericis ad testimonium non pulsandis.

V16 De rebus ecclesiae sine17 consulto18 metropolitani episcopi19 non alienandis.

VI20 Ut nullus episcopus relicta cathedra in diocesi resideat.

VII21 De his, qui nullo testimonio se baptizatos noverunt22, ut baptizentur. Similiter23 de consecratione ecclesiarum faciendum24 est.

VIII25 De tempore paschali seu concilii.

VIIII26 De intercessoribus, ne cathedram morientis episcopi diu retineant27, <V1341, f. 37rb> sed infra annum sacerdotem28 provideant.

<B132, f. 61rb> X29 De30 defensore31 ecclesiarum a32 principe postulando.

XI33 Ut episcopi ad diem concilii occurrant.

XII34 Ut lapsis sacerdotibus35 manus eis sicut laicis non imponatur36.

XIII37 De clericis excommunicatis, quamdiu38 eis39 asserere40 liceat.

XIIII41 De clericis vel monachis ab alio episcopo ordinatis.

XV42 De basilicis, quae sine martyrum reliquiis dedicatae sunt.

XVI43 De idolatriis destruendis44.

<O93, f. 53rb> POST45 CONSULATUM46 placuit47 48, ut49 die VI50 Kal. Iul. Carthagine51 in secretario basilicae restitutae subter52 inserta statuerentur, cum Aurelius episcopus unacum episcopis53 suis consedisset adstantibus diaconibus constituta sunt haec, quae in subsequente54 concilio definita sunt:

I55 In principio statuendum est56, ut accusatoribus57 de inimici domo prodeuntibus, vel qui cum inimicis morantur, non credatur, nec ab accusatis recipiantur, dein58 qui forte in ecclesia quamlibet causam iure apostolico ecclesiis imposito agere voluerit et fortasse discissio59 clericorum uni parti60 displicuerit, non liceat clericum in61 iudicium ad testimonium devocari eum, qui cognitor vel praesens fuit62 et63 nulla64 ad testimonium dicendum ecclesiastici65 cuiuslibet persona66 pulsetur.

II Et67 illud statuendum68, ut69 nullae accusationes a iudicibus audiantur ecclesiasticis, quae legibus saeculi prohibentur, et ut, si quis cuiuslibet honoris clericus iudicio episcoporum70 quocumque crimine fuerit damnatus, non liceat eum sive ab ecclesiis, quibus praefuit71, sive a quolibet homine defensari72, interposita73 poena <V630, f. 106rb> damni pecuniae atque honoris74, quo75 nec aetatem nec sexum excusandum esse praecipimus76.

III Praeterea77, cum78 de quorumdam clericorum quamvis erga uxores proprias79 incontinentia referretur, <E97, f. 277va> placuit episcopos et presbyteros et diaconos secundum priora statuta etiam ab uxoribus continere, quod, nisi fecerint, ab ecclesiastico removeantur officio. Ceteros autem <W411, f. 55v> clericos ad hoc non cogi80, sed secundum uniuscuiusque81 ecclesia82 consuetudinem83 observari84 debere85.

IIII Placuit etiam, ut rem ecclesiae nemo vendat. Quod si aliqua necessitas cogit, hanc insinuandam86 esse primati provinciae, ut cum statuto87 numero88 episcoporum, utrum faciendum sit, arbitretur. Quod si tanta urguet necessitas ecclesiae, ut non possit89 ante90 consulere, saltem91 post factum curiositatem habeat92 et93 vicinis episcopis94 hoc ante95 indicare et ad96 concilium referre eas97 ecclesiae necessitates98. Quod si non fecerit, reus concilii venditor teneatur99.

V Placuit, ut nemini100 sit facultas relicta101 principali cathedra, ad aliquam ecclesiam in diocesi constitutam se102 conferre vel in103 re propria diutius, quam oportet, constitutum curam vel frequentationem propriae cathedrae neglegere.

VI Placuit de104 infantibus, quoties non inveniuntur certissimi testes, qui eos baptizatos esse sine dubitatione testentur, neque ipsi sunt per aetatem idonei de traditis sibi105 sacramentis respondere absque ullo scrupulo106 eos107 esse baptizandos108, ne ista trepidatio eos faciat sacramentorum purgatione privari. Hinc enim legati109 Maurorum fratres nostri consuluerunt110, quia multos111 tales112 a barbaris redimunt. Similiter113 et de ecclesiis, quotiens super earum consecratione hesitatur114, agendum est, id est, ut sine ulla trepidatione consecrentur.

VII Placuit, ut dies115 venerabilis paschae formatarum subscriptione116 omnibus intimetur, dies vero concilii XI Kal. Novembris servetur et scribendum ad singularum quarumque provinciarum primates117, ut, quando <V630, f. 106va> apud se concilium congregant, istum diem non impediant.

VIII Item constitutum est, ut nulli intercessori licitum118 sit cathedram119, cui intercessor datus est, quibuslibet populorum studiis120 vel seditionibus121 retinere, sed dare operam, ut intra122 annum eisdem episcopum123 praevideat. Quod124 si neglexerit, anno exempto125 <E97, f. 277vb> interventor alius tribuatur126.

VIIII Ab127 imperatoribus universis visum est128 postulandum propter afflictionem129 pauperum, quorum molestiis sine intermissione fatigatur130 ecclesia, ut defensores eis adversus potentias divitum cum episcoporum provisione131 delegentur132.

X Item133 134 placuit, ut135, quotiescumque concilium congregandum est, episcopi, qui neque aetate neque136 aegritudine neque alia graviori necessitate impediuntur, competenter occurrant primatibusque suarum137 provinciarum138 intimetur, ut de universis episcopis vel duae vel tres turmae fiant139 ac140 141 de singulis turmis vicissim, quotquot electi fuerint, ad diem concilii instantissime occurrant. Quod si non potuerint occurrere, excusationes suas in tractatoria142 subscribant143, vel si post adventum tractatoriae144 aliquae145 necessitates repente146 forsitan <V1341, f. 37vb> ortae fuerint, nisi rationem impedimenti sui apud suum primatem147 reddiderint148, ecclesiae149 communione debere150 esse contentos151.

<O93, f. 53va> XI Item confirmatum152 est, <W411, f. 56r> ut, si quando presbyteri153 vel diaconi154 in aliqua graviori155 culpa convicti fuerint, qua156 eos a ministerio necesse sit removeri157, non eis158 manus tamquam159 poenitentibus vel tamquam fidelibus laicis imponatur160, neque umquam permittendum161, ut162 rebaptizati ad clericatus gradum163 promoveantur.

XII Rursus constitutum est, ut quoties clericis convictis164 et confessis165 in aliquo crimine vel propter eorum166, quorum167 verecundiae168 parcitur vel propter ecclesiae opprobrium aut insolentem169 insultationem170 hereticorum atque gentilium, si forte causae suae adesse voluerint171 et innocentiam suam asserere, intra annum excommunicationis hoc faciant. <V630, f. 106vb> Si vero172 intra annum causam suam purgare contempserint173, nulla eorum vox174 penitus audiatur.

XIII Item placuit, ut, si175 quis de alterius monasterio repertum176 vel ad clericatum promovere voluerit, vel in177 suo monasterio maiorem monasterii constituere, episcopus, qui hoc fecerit, a ceterorum communione <E97, f. 278ra> seiunctus, suae tantum plebis178 communione179 contentus sit et ille neque clericus neque praepositus perseveret180.

XIIII181 Item placuit, ut altaria182, quae passim per agros aut vias tamquam memoriae martyrum constituuntur183, in quibus nullum corpus aut reliquiae184 martyrum conditae probantur, ab185 episcopis, qui eisdem locis praesunt, si fieri potest, evertantur. Si autem hoc propter186 tumultus187 populares non188 sinitur, plebes tamen admoneantur189, ne illa loca frequentent, ut190, qui recte sapiunt, nulla ibi superstitione devincti191 teneantur. Et omnino nulla memoria martyrum probabiliter192 acceptetur, nisi ubi193 corpus aut aliquae reliquiae194 sunt aut origo alicuius habitationis195 vel196 possessionis vel passionis fidelissima origine197 traditur198. Nam quae199 per somnia et200 per inanes quasi revelationes quorumlibet hominum ubicumque constituuntur altaria, omnimodo reprobentur201.

XV202 Item placuit ab imperatoribus gloriosissimis peti203, ut reliquiae204 idolatriae non solum in simulacris, sed in quibuscumque locis vel lucis205 vel206 arboribus omnimodo deleantur.

Aurelius episcopus ecclesiae Carthaginis207 supra compraehensis in nostro concilio statutis subscripsi; similiter LXXII episcopi subscripserunt.

O93, f. 53 va; V630, f. 106vb, W411, f. 56r; V1341, f. 37vb; E97, f. 278ra


1 Überschrift vor Konzilstext V630

2 CONCILIUM] INCIPIT CONCILIUM V630

3 CARTAGENIS W411; cartaginiensis korr. aus cartaginensis E97

4 LXXIII W411; E97

5 INCIPIUNT fehlt W411

6 CAPITULA V630

7 Rubrik interlinear nachgetragen O93, Zählung der folgenden Rubriken auf Rasur; Rubrik fehlt V630; B132; V1341; E97

8 accusatoribus] clericis ad testimonium pulsandis W411; B132

9 I V630; B132; V1341; E97

10 damnantis W411

11 defensetur W411; defensent V1341

12 II V630; B132; V1341; E97

13 continent W411

14 III V630; B132; V1341; E97

15 Rubrik fehlt W411 (vgl. c. 1)

16 IIII V630; W411; B132; V1341; E97

17 sine consulto] inconsultum W411

18 consultu V1341; E97

19 episcopo B132; episcopi korr. aus episcopo V1341

20 V V630; W411; B132; V1341; E97

21 VI V630; W411; B132; V1341; E97

22 noverint W411

23 Similiter de consecratione ecclesiarum faciendum est fehlt W411

24 faciendum est fehlt V1341

25 VII V630; W411; B132; V1341;

26 VIII V630; W411; B132; V1341; E97

27 rennuant W411; B132; V1341

28 sacerdote V630

29 VIIII V630; W411; B132; V1341; E97

30 De defensore korr. aus Defensore V630; V1341

31 defensore korr. aus fensore V630

32 a fehlt W411

33 X V630; W411; B132; V1341; E97

34 XI V630; W411; B132; V1341; E97

35 sacerdotibus ut korr. aus sacerdotibus V630

36 inponantur V1341

37 XII V630; W411; B132; V1341; E97

38 quandiu korr. aus quadiu E97

39 ei W411

40 adsere O93; assere B132

41 XIII V630; W411; B132; V1341; E97

42 XIIII V630; W411; B132; V1341; E97

43 XV V630; W411; B132; V1341; E97

44 destruendis] destruendis PROLOGUS E97

45 Text des 5. Konzils von Karthago fehlt B132

46 CONSULATUM] CONSULATUM flavii stiliconis E97

47 placuit] PLAUTISTILI V. C. W411

48 placuit ut die VI] XVII E97

49 UT fehlt W411

50 XVI W411

51 CARTAGINE korr. aus CARTAGINENSIS W411; cartagini E97

52 subter inserta statuerentur fehlt W411; E97

53 coepiscopis V1341; E97

54 subsequenti W411

55 I] I cap. E97

56 est fehlt W411

57 accusatoribus de inimici domo prodeuntibus, vel qui cum inimicis morantur, non credatur, nac ab accusatis recipiantur, dein fehlt V630; W411; V1341

58 dein] deinde ut E97

59 decisio W411

60 parte W411

61 hic W411

62 ruit W411

63 ut W411; V1341

64 nullus W411

65 ecclesiastice W411

66 personam W411

67 Ut E97

68 statuendum] statuendum est E97

69 ut nullae accusationes a iudicibus audiantur ecclesiasticis, quae legibus saeculi prohibentur et fehlt V630; W411; V1341

70 episcopoporum W411

71 fuit W411

72 depensaverit W411

73 posita W411

74 oris W411

75 quod W411

76 precipiant W411

77 Propterea V630; W411; V1341

78 dum W411

79 propria W411

80 cogis W411

81 uniuscuiusque] munus cuiusque W411

82 ecclesia fehlt W411; ecclesiae V630; V1341; E97

83 consuetudinem fehlt W411

84 observari korr. aus observare O93; observare W411

85 debetur W411

86 insinuandam korr. aus insinuandum O93

87 statuto korr. aus stato O93; statum W411

88 numero] unum vero W411

89 possit korr. aus possint V1341

90 tante W411

91 salutem W411

92 agere W411

93 vel W411

94 episcopus W411

95 antea V1341

96 ad fehlt W411

97 easdem V1341; has E97

98 necessitatis W411

99 tenatur W411; teneatur] teneatur honore amisso V1341

100 nominis W411

101 principali cathedra, ad aliquam ecclesiam in diocesi fehlt W411

102 se conferre] referre W411

103 in re korr. aus in V1341

104 de fehlt W411

105 si W411

106 scripulo W411

107 eos esse fehlt W411

108 baptizandi W411

109 ligati W411

110 consuluerunt korr. aus consulerunt E97

111 multo W411

112 tale W411

113 Similiter et de ecclesiis, quotiens super earum consecratione hesitatur, agendum est, id est, ut sine ulla trepidatione consecrentur fehlt W411

114 hesitator O93

115 die W411

116 subscriptione omnibus korr. aus subscriptione V1341

117 primatus W411

118 licitus W411

119 cathedra W411

120 histuis W411

121 sivitionibus W411

122 in W411

123 episcopus V630

124 Quod si fehlt W411

125 excepto W411

126 trumfatur W411

127 Ab imperatoribus] Imperatorii autem W411

128 est] est enim W411

129 afflictioni W411

130 agitant korr. aus agitat W411

131 professione W411

132 deligantur W411

133 Vor Item] UT ARCHIEPISCOPI PRIMATES NON APELLENTUR, QUIA ILLI NON POSSUNT TRES TURMAS FACERE DE EPISCOPIS, SED ILLI PRIMATES APELLENTUR, QUI PRIMAS SE DESIENENT, QUONIAM IPSI TRES TURMAS FACIUNT V1341

134 Item fehlt W411

135 ut fehlt W411

136 neque aetate fehlt W411

137 sueri W411

138 provintias W411

139 fiant ac korr. aus fiant O93; faciant W411

140 am Rande Ut archiepiscopi primates non appellentur quia illi non possunt turmas facere de episcopis si illi primates appellentur qui primas sedes tenent quoniam ipsi tres turmas facere possunt sicut in canonibus iubetur E97

141 Hanc W411

142 tractoria O93; W411; tractatoria korr. aus tractoria V630; tractatorias E97

143 conscribant W411

144 tractoriae O93; W411

145 aliqua W411

146 repetent W411

147 primate W411

148 reddiderint] reddiderint ab korr. aus reddiderint V630

149 ecclesiae] ecclesiae sue W411; E97

150 deferre W411

151 temptos W411

152 confirmandum W411

153 presbyter W411

154 diaconus W411

155 graviore W411

156 adque W411

157 removere W411

158 ei W411

159 tamquam] vel aquam W411

160 inponantur W411

161 pertendum W411

162 aut W411

163 gradu W411

164 convictus E97

165 confessis] confessis qui W411

166 eorum fehlt W411

167 quorum fehlt W411

168 verecundiam W411

169 insulentem W411

170 insultatione W411

171 fuerint W411

172 vere W411

173 contempserit W411

174 vox] vox postea V630; W411; V1341; E97

175 si fehlt W411

176 raptum E97

177 in fehlt W411

178 plebi O93; W411; E97

179 communioni V1341; E97

180 perseveret] per professionem nec aquam differre W411

181 XIIII fehlt E97

182 altaria] de alterius W411

183 constituantur W411

184 reliquias W411

185 ab episcopis, qui eisdem locis praesunt, si fieri potest, evertantur fehlt W411

186 pro W411

187 tumultum W411

188 non sinitur] noscitur W411

189 admoneatur O93

190 ut qui] utque W411

191 devicti W411

192 probabiliter korr. aus probabilia V630

193 ubi fehlt W411

194 reliquiae korr. aus reliquae V630

195 avitionis W411

196 vel possessionis fehlt W411

197 interlinear vel relatione E97

198 raditur W411

199 quae fehlt W411

200 et per korr. aus et O93; et] et per W411

201 inprobetur W411

202 XV fehlt E97

203 peti ut reliquię korr. aus peti V1341

204 relique W411

205 lucis vel arboribus korr. aus lucis V1341

206 vel fehlt W411

207 Carthaginis] cartaginis in W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 11.1.2006