[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

6. Konzil von Karthago

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Mileve

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

7. Konzil von Karthago

O93, f. 56ra; V630, f. 111va; W411, f. 63v; B132, f. 32va; V1341, f. 42rb

INCIPIT1 2 3 CONCILIUM4 CARTAGINIS5 AFRICAE VII XVIIII6 EPISCOPORUM7.

I8 De excommunicatis, ut ad clericorum accusationem9 non10 admittantur.

II De personis, quibus clericorum accusatio interdicitur.

III De his, qui primum11 crimen obiectum non probarint12, ut ad cetera non admittantur.

IIII De personis, quae adversus clericos testimonium dicere prohibentur13.

V De eo, quem solo suo testimonio praesumpserit episcopus excommunicandum14.15

ITEM16 HUIC CONCILIO INTERFUIT ECCLESIAE ROMANAE LEGATIO.

Post consulatum17 gloriosissimorum18 imperatorum Honorii19 XII et Theodosii20 VIII augusti21 tertio22 Kal. Iul. Carthagine in secretario23 <W411, f. 64r> basilicae <B132, f. 32vb> restitutae24 cum Aurelius episcopus una cum Faustino ecclesiae Potentinae provinciae Italiae Piceni legato Romanae <O93, f. 56rb> ecclesiae, Vincentio Culusitano25, Fortunatiano Neapolitano, Mauriano26 Uzipparensis27, Adeodato Simidico28, Pentadio Carpitano, Rufiniano29 Muzuensi30, Praetextato31 Sicilibensi32, Quodvultdeo33 Verensi, Candido Abiritano, Galloniano Utinensi34 legatis provinciae Numidiae35 36 proconsularibus37, Alippio <V630, f. 111vb> Tagastensi38, Augustino39 Hipponiensium40 regionis41 et Possidio42 Calamensis43 legatis provinciae Numidiae, Maximiano Aquiregensi, Iocundo Suffitulensi44, Maximiano <V1341, f. 42va> Suffitulensi45 et Hilarino46 Horreocellorum47 legatis provinciae Byzacenae, Notavo48 Sitifensi49 50 et Leone51 Optensi legatis provinciae Mauritaniae52 Sitifensis53, Ninello54 Rusuremsi55, Laurentio Icositano et Numeriano Rusguniensi56 legatis57 provinciae58 Caesariensis59, ab universali concilio iudicibus delectis60 adstantibus diaconibus consedisset et quibusdam peractis multi episcopi ceterorum peragendorum moras se conquaererentur61 sustinere non posse et62 ad proprias ecclesias festinarent. Placuit universo63 concilio, ut ab omnibus eligerentur de singulis quibusque provinciis, qui propter64 alia peragenda residerent, et factum est, ut hi65 adessent, quorum subscriptiones66 eos67 affuisse testantur68.

QUOD69 EXCOMMUNICATI AD ACCUSATIONEM70 ADMITTI NON DEBEANT71

I Placuitque72 omnibus, quoniam superioribus conciliorum decretis de personis, quae admittendae73 sunt ad accusationem clericorum iam constitutum est, et quae personae non admittentur74 non expressum75 est76, idcirco definimus77 eum rite ad78 accusationem non admitti, qui posteaquam excommunicatus fuerit in ipsa adhuc excommunicatione constitutus, sive sit clericus sive laicus, accusare voluerit.

QUOD79 SERVI ET LIBERTI OMNESQUE INFAMES PERSONAE NON DEBEANT ACCUSARE

II Item placuit, ut omnes servi vel proprii80 liberti ad accusationem81 non admittantur82 vel omnes, quos ad accusanda publica crimina leges publicae non admittunt, omnes etiam infamiae <B132, f. 33ra> maculis83 aspersi, id est, histriones84 ac turpitudinibus85 subiectae personae, heretici etiam sive pagani seu86 Iudaei, sed tamen omnibus, quibus accusatio denegatur, in causis propriis accusandi87 licentia88 non neganda.

UT89 QUI90 UNUM CRIMEN91 NON PROBAVERIT, AD ALTERUM NON DEBEAT ADMITTI

III Item placuit, quotiescumque92 clericis ab accusatoribus multa93 crimina obiciuntur, et unum ex ipsis, de quo prius egerit94, probare non valuerit95, ad cetera iam96 non admittatur.

QUI97 AD TESTIMONIUM ADMITTENDI98 SUNT

IIII99 Testes autem ad testimonium non admittendos, qui nec ad accusationem admitti praccepti sunt, vel etiam quos ipse accusator de sua domo produxerit. Ad testimonium autem intra annos quattuordecim aetatis suae non admittantur100.

<V1341, f. 42vb> DE101 EPISCOPO, QUI EXCOMMUNICAT EUM, QUI SIBI SOLI CRIMEN DICIT ESSE CONFESSUM

<W411, f. 64v> V Item placuit, ut, si quando episcopus dicit aliquem sibi soli proprium crimen fuisse confessum atque ille neget, non putet ad iniuriam suam episcopus pertinere, quod illi soli non creditur, et si scrupulo102 propriae conscientiae se dicit neganti103 nolle104 <V630, f. 112ra> communicare, quamdiu excommunicato non communicaverit suus105 episcopus, eidem106 episcopo ab aliis non communicetur episcopis107, ut magis caveat episcopus, ne dicat in quemquam, quod aliis documentis convincere non potest.108

Et subscripserunt Aurelius episcopus109 ecclesiae Carthaginis, Faustinus Potentinae provinciae Picene, Alippius Tagastensis110 legatus provinciae Numidiae111, Augustinus112 Hippone regio113 legatus Numidiae114, Possidius115 episcopus Calamensis legatus provinciae116 Numidiae117 118, Novatus Sitifensis legatus provinciae119 eiusdem, Leo Moptensis legatus provinciae Mauritaniae Sitifensis, Mauritanus120 Uzipparitanus, Rufinianus Muzensis, Quodvultdeus121 Ucremsis122, Candidus Abarritanus123 <O93, f. 56va> Germanicianorum, Gallonianus Utinensis, Maximianus Aquiregiensis124 legatus provinciae Byzacenae, Iocundus Suffetulae legatus provinciae Bizacenae, Hilarius125 Orreoceliensis126 legatus provinciae Bizacenae, Maximinus127 Suffetulensis128 legatus provinciae Bizacenae, Ninellus Rusurrensis legatus provinciae Caesariensis129, Laurentius130 Icositanus legatus provinciae Cae<B132, f. 33rb>sariensis131, Numerianus132 Rusgumensis133 legatus provinciae Caesariensis134, Philippus presbyter135 legatus ecclesiae Romanae, Asellus presbyter legatus ecclesiae Romanae.136

O93, f. 56va; V630, f. 112ra; W411, f. 64v; B132, f. 33rb; V1341, f. 42vb

1 am Rande XIII W411

2 Rubrik vor Konzilstext V630

3 INCIPIT fehlt W411

4 CONCILII W411

5 CARTAGINENSE V630; V1341

6 XVIII W411; XV korr. aus XX V1341

7 EPISCOPORUM GESTUM ERA QUA SUPRA CUI ETIAM INTERFUIT PRAEDICTA LOGATIO ROMANE ECCLESIAE TITULI W411

8 INCIPIUNT CAPITULA I V630

9 accusatione W411

10 non fehlt B132

11 primum korr. aus primo V1341

12 probarunt V630; V1341; B132

13 prohibetur W411

14 EXCOMMUNICANDUM] EXCOMMUNICANDUM EXPLICIUNT CAPITULA V630

15 folgt Rubrik VI De accusato vel accusatore B132

16 Rubrik fehlt W411

17 CONSULATU W411

18 gloriosissimorum imperatorum korr. aus gloriosissimorum O93

19 honorio W411

20 osio W411

21 agustorum W411

22 quarto W411

23 secratario W411

24 restitutae] restitute huic concilio interfuit legatio ecclesiae romane W411

25 Culisitano V1341

26 maririno W411

27 uzipparensi W411

28 simidicensi W411

29 rufiniani O93

30 muzensi W411; V1341; muziensi B132; mutuensi W411

31 pretexto W411; protextato B132; Praetextato korr. aus Protextato V1341

32 cilibensi B132

33 quodvuldeo V630

34 uticensi korr. aus utinensi V630

35 Numidiae fehlt W411

36 Numidiae proconsularibus, Alippio Tagastensis, Augustino Ipponiensium regionis et Possidio Calamensis legatis provintiae Numidiae korr. aus Numidiae V1341

37 proconsulariis W411

38 tagatensi W411; tagastensis V630; B132; Tagastensis korr. aus Tagatensis V1341

39 agustino W411; B132

40 ippone W411

41 regiensis W411

42 possio W411

43 calamensi korr. aus calamensis V630; calanensi korr. aus calenensi W411

44 sefetulensi W411

45 Suffitulensi fehlt W411

46 hilario W411

47 orreoceliorum W411

48 nofato W411

49 sitifensis B132

50 Sitifensi et Leone Optensi legatis provinciae Mauritaniae fehlt B132

51 leonem W411

52 mauritane W411

53 sitifensi W411

54 Ninello Rusuremsi] ninelorum W411

55 rusurensi V630; B132; V1341

56 nuguniensi V630; rusmensi W411; Rusgumensi V1341; ruguniensi B132

57 legatum W411

58 provinciae] provintiae mauritanie korr. aus provintiae mauritane W411; provinciae Mauritaniae V630; B132; V1341

59 cepariensis W411

60 Dilectis W411

61 conquererentur korr. aus conquerentur V1341

62 et fehlt W411

63 universali W411

64 petere W411

65 hii W411

66 subscriptiones korr. aus scriptiones V1341

67 eos fehlt W411

68 testatur W411

69 Rubrik fehlt V630; W411

70 ACCUSATIONEM korr. aus CAUSATIONEM V1341

71 DEBEANT korr. aus DEBENT B132

72 Placuitque] PLACUIT QUAE W411; Placuit itaque V1341

73 admittendi W411

74 admittantur korr. aus admittentur V630; admittantur W411

75 expressum korr. aus expressus B132

76 sit B132

77 diffinimus B132

78 ad accusationem] accusationibus W411

79 Rubrik fehlt V630; W411

80 proprie W411

81 accusationem] accusationem publice W411

82 admittantur vel omnes, quos ad accusanda publica crimina leges publicae non fehlt W411

83 maculam W411

84 striones W411

85 turpidionibus W411

86 sive V630; V1341

87 accusandi licentia non neganda] accusari diligentiam non negandam W411

88 licentiam V1341

89 Rubrik fehlt V630; W411

90 QUI] QUI IN V1341

91 CRIMEN NON korr. aus CRIMEN V1341

92 quotienscumque clericis korr. aus quotienscumque V1341

93 multa korr. aus multa multa V1341

94 egerint V1341; egerat B132

95 valuerint V1341

96 iam fehlt V630; B132; V1341

97 Rubrik fehlt V630; W411

98 ADMITTENDI SUNT] NON ADMITTENDIS V1341

99 IIII fehlt V630

100 admittatur B132

101 Rubrik fehlt V630; W411

102 scripolo W411

103 negandi B132

104 nollet W411

105 suus episcopus fehlt W411

106 ei W411

107 episcopis korr. aus episcopus V630; episcopus W411

108 folgt auf beigeheftetem Blatt:

VI DE ACCUSATO VEL ACCUSATORE

Item placuit ut accusatus vel accusator in eo loco und est ille qui accusatur si metuit aliquam vim temerarie multitudinis locum sibi eligat proximum quo non sit difficile testes producere ubi causa finiatur B132

109 episcopus ecclesiae Carthaginis] cartaginis eclesie episcopus W411

110 taganstensis W411

111 numedie W411

112 agustinus O93; W411

113 regionis korr. aus regio V630

114 numedie W411

115 Possidius episcopus Calamensis legatus provinciae Numidiae fehlt B132

116 provintiae Numidię korr. aus provintiae V1341

117 numedie W411

118 Numidiae, Novatus Sitifensis legatus provinciae eiusdem korr. aus Numidiae V1341

119 procinviae eiusdem fehlt W411

120 Maurianus W411

121 quodvuldeus O93; Quodvulds W411

122 ucrensis W411; Veremsis V630; V1341

123 abiritanus V630; aparitanus B132

124 aquiregio W411

125 hylarius korr. aus hylarus O93

126 Horreoceliensis korr. aus Horreococellensis V1341

127 maximinus korr. aus maximus O93; Maximianus W411; V1341

128 suffutulensis B132

129 cesariensi W411

130 Laurentius fehlt W411

131 cesariensi W411; cecesiensis B132; Cecesaensis V1341

132 Numirianus W411

133 nusgumensis V630

134 cesariensi W411

135 presbyter] presbiter legatus V630; W411; B132; V1341

136 auf beigeheftetem Blatt:

VI DE ACCUSATO VEL ACCUSATORE

Item placuit ut accustus vel accusator in eo loco unde est ille qui accusatur si metuit aliquam vim temerarie multitudinis locum sibi eligat proximum quo non sit difficile testes producere ubi causa finiatur (= Konzil von Aftika der Dionysio-Hadriana c. 30; vgl. Ben. Lev. III,86).

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 12.1.2006