[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

7. Konzil von Karthago

Inhaltsverzeichnis

1. Konzil von Arles

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Mileve

O93, f. 56va; V630, f. 112rb; W411, f. 64v; B132, f. 33rb; V1341, f. 42vb

INCIPIUNT1 TITULI CONCILII2 MILEVITANI

I Contra Pelagianos, qui dicunt etiam sine peccato mori potuisse Adam.

II Quod iuxta apostoli testimonium etiam parvuli, qui nihil peccati adhuc commiserunt, omnes in peccatorum3 remissione4 veraciter baptizentur.

III Quod5 gratia dei non solum peccata dimittat, sed etiam adiuvet6 ne committantur.

IIII Quod per7 gratiam dei sciamus, quid facere debeamus, et diligere, ut faciamus.

V Quod gratia8 dei praestet9, ut lex impleatur, non, sicut ait10 Pelagius11, facile12, quasi13 sine14 gratia dei difficilius possit impleri15.

VI Quod iuxta sententiam Iohannis evangelistae nemo sit, qui esse possit sine peccato.

VII Quod unicuique etiam iusto non solum pro aliis, sed et16 pro semetipso dicere oporteat: Dimitte nobis debita nostra.

<V1341, f. 43ra> VIII Quod a17 sanctis veraciter dicitur: Dimitte nobis debita nostra.

VIIII Quod18 ad19 communes causas ecclesiae generale concilium congregare20 oporteat, in privatis vero causis speciale unuscuiusque provinciae.

X Ut epistolas ad con<W411, f. 65r>cilium evocandum21 metropolitanus subscribat et dirigat.

XI Ut de hereticis22 vel23 infidelibus, quicquid in concilio constituitur, a principe impetretur.

<V630, f. 112rb> XII Ut preces vel orationes compositae, nisi probatae fuerint in concilio, non dicantur24.

XIII Ut posteriores anterioribus episcopis non praeferantur25 nec inconsulto26 primatibus suis aliquid agere praesumatur27.

XIIII Ut episcopi pro tempore consecrationis suae litteras ab ordinatoribus habeant.

XV Ut ubi quis primum legerit28, ibi permaneat clericus.

XVI Ut pro causis ecclesiarum exsecutores29 vel advocati a principe postulentur.

XVII Ut neque dimissus30 neque dimissa alteri coniungatur31.

XVIII De his, qui in sua provincia non communicant32, alibi non33 communicent34.

XVIIII De clericis, qui apud principem saeculare35 iudicium aut synodale imploraverint.

XX Ut sine formatis nemo ad comitatum proficiscatur, vel qualiter fiant36 formatae.

XXI De episcopis, qui37, quod38 repetere poterant, praetermissa39 synodo invaserint.

XXII De clericis, qui de iudicio40 episcoporum suorum conquaeruntur.

XXIII De his, qui apud hereticos poenitentiam acceperunt.

XXIIII De episcopis negligentibus adversus hereticos.41

XXV42 Unde supra.

<B132, f. 33va> XXVI43 De virginibus, qui44 infra viginti quinque45 annos necessitate cogente velantur.

XXVII46 De episcopis, qui post acta Carthaginensi47 48 synodo retenti sunt ad reliqua peragenda.49

INCIPIT50 CONCILIUM MILEVITANUM51 SUB ARCHADIO ET HONORIO IMPERATORIBUS GLORIOSISSIMIS ACTUM

<B132, f. 33vb> Gloriosissimis imperatoribus Arcadio52 et Honorio augustis53 vv54. consulibus. VI Kal. Septembr. in civitate Milevitana55, in secretario basilicae, cum Aurelius episcopus ecclesiae Cartaginis56 in concilio universali consedisset57, adstantibus diaconibus58, Aurelius59 episcopus dixit: Quoniam ecclesiae sanctae unum est corpus omniumque membrorum caput est unum60, factum est61 volente domino62 ac63 64 nostram infirmitatem iuvante65, ut ad hanc ecclesiam veniremus dilectionis et fraternitatis gratia invitati. Unde quaeso caritatem vestram, quia ita credendum est, quod noster accessus ad vos nec superfluus nec66 insuavis est cunctis67. Ideoque pariter quaedam de causis fidei, unde <V1341, f. 43rb> nunc quaestio Pelagianorum68 <V630, f. 112va> imminet, in hoc coetu sanctissimo primitus tractetur, deinde subsequantur69 et aliqua quae disciplinae ecclesiasticae necessaria exsistunt.

QUOD70 ADAM NON71 SIT FACTUS A DEO MORTALIS

I Placuit igitur omnibus episcopis, qui fuerunt in hac sancta <O93, f. 56vb> synodo, constituere haec, quae in praesenti concilio definita sunt, ut quicumque dicit: Adam primum hominem mortalem factum ita, ut, sive peccaret sive non peccaret, moreretur72 in corpore, hoc est de corpore exiret, non peccati merito, sed necessitate naturae, anathema sit.

QUOD73 PARVULI IN PECCATORUM REMISSIONE BAPTIZENTUR

II Item placuit, ut quicumque parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat74 aut dicit75 in76 remissionem77 quidem <W411, f. 65v> peccatorum eos baptizari78, sed nihil ex Adam trahere orginalis peccati, quod lavacro regenerationis expietur79, unde fit80 consequens, ut in eis forma baptismatis81 in remissionem82 peccatorum non vera, sed falsa intellegatur83, anathema sit, quoniam non aliter intellegendum est, quod ait apostolus: Per unum hominem peccatum intravit in mundum et84 per peccatum mors, et ita in omnes85 homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt, nisi quemadmodum ecclesia catholica <B132, f. 34ra> ubique diffusa semper86 intellexit87. Propter hanc enim regulam fidei etiam parvuli, qui nihil peccatorum in semetipsis88 adhuc committere potuerunt89, ideo90 in peccatorum remissione91 veraciter baptizantur92, ut in eis regeneratione93 mundetur, quod generatione traxerunt.

QUOD94 GRATIA DEI NON SOLUM REMISSIONEM TRIBUIT PECCATORUM95, SED ETIAM PRAESTAT96 ADIUTORIUM, NE PECCETUR

III Item placuit, ut97, quicumque dixerit gratiam98 dei, qua iustificamur99 per Iesum Christum dominum nostrum ad solam remissionem peccatorum valere, quae iam commissa sunt100, non etiam ad adiutorium101, ut non committantur102, anathema sit.

QUOD103 PER GRATIAM DEI SCIAMUS, QUID FACERE DEBEAMUS; ET DILIGERE, UT FACIAMUS

IIII Item104 quisquis105 dixerit eandem gratiam dei106 per Iesum Christum dominum nostrum propter hoc tantum nos adiuvare ad non peccandum, quia per ipsam107 nobis revelatur et108 aperitur intellegentia109 mandatorum, ut sciamus, quid appetere, quid vitare debemus110, non autem per illam nobis praestari111, ut112, quod faciendum cognoverimus, etiam facere debeamus113 atque valeamus, anathema sit. Cum enim dicat <V1341, f. 43va> apostolus: Scientia inflat, caritas vero aedificat, valde impium est, ut credamus ad eam, quae inflat, nos habere gratiam Christi et114 ad eam115, quae aedificat, non habere, cum sit utrumque donum dei et scire, quid facere debeamus116, et diligere, ut faciamus, ut aedificante caritate scientia117 non possit118 inflare. Sicut autem de deo scriptum est: Qui119 <V630, f. 112vb> docet hominem120 scientiam, ita121 etiam scriptum est: Caritas ex deo est.

QUOD122 SINE GRATIA123 DEI NIHIL BONI POSSIMUS IMPLERE

V Item placuit, ut, quicumque124 dixerit ideo nobis gratiam125 iustificationis dari, ut, quod facere per liberum iubemur arbitrium, facilius possimus implere per gratiam, tamquam etsi gratia non daretur, non quidem facile, sed tamen possimus126 etiam sine illa implere divina mandata, anathema sit. De fructibus enim mandatorum dominus loquebatur, ubi non ait: Sine me difficilius potestis facere, sed ait: Sine me nihil potestis facere.

QUOD127 IUXTA SENTENTIA128 IOHANNIS EVANGLISTAE NEMO SIT, QUI ESSE POSSIT SINE PECCATO

VI129 Si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus et veritas in nobis non est. Quisquis sic accipiendum putaverit, ut dicat propter humilitatem non130 oportere dici nos non habere peccatum131, non quia veritas132 est, anathema sit. Sequitur enim apostolus et adiungit: Si autem confessi fuerimus peccata nostra, <W411, f. 66r> fidelis est et iustus, qui remittat nobis peccata et mundet nos ab omni iniquitate, ubi satis apparet hoc non tantum humiliter, sed etiam veraciter dici. Poterat enim133 apostolus <O93, f. 57ra> dicere: Si dixerimus, quia non134 habemus peccatum, nos ipsos extollimus, et humilitas in nobis non135 est. Sed cum ait: Nos ipsos decipimus et veritas in nobis non est, satis ostendit eum, qui dixerit se non habere peccatum, non verum loqui sed falsum.

QUOD136 UNICUIQUE, ETIAM IUSTO, NON SOLUM PRO ALIIS, SED ET PRO SEMETIPSO DICERE OPORTEAT: DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA

VII Item placuit, ut, quicumque dixerit in oratione dominica, ideo dicere sanctos: Dimitte nobis debita nostra, ut non pro seipsis hoc dicant, quia non est eis iam necessaria ista petitio, sed pro aliis, qui sunt in suo populo peccatores, <B132, f. 34rb> et ideo non dicere unumquemque137 sanctorum: Dimitte mihi debita mea, sed dimitte nobis debita nostra, ut hoc pro aliis potius quam pro se iustus138 petere intellegatur, anathema sit. Sanctus enim <V1341, f. 43vb> et iustus erat apostolus Iacobus139, cum140 dicebat: In multis enim offendimus omnes. Nam quare additum141 est omnes, nisi ut ista sententia conveniret et142 psalmo, ubi legitur: Ne143 intres in iudicium144 cum servo tuo, quoniam non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens. Et in oratione sapientissimi Salomonis: Non est homo, qui non peccet145. Et in libro sancti Iob: In manu omnis hominis signat, ut sciat omnis homo infirmitatem suam. Unde etiam146 Daniel sanctus et iustus, cum in oratione pluraliter diceret: Peccavimus, iniquitatem fecimus, et cetera, quae ibi veraciter et humiliter confitetur, ne putaretur, quemadmodum quidam sentiunt, hoc non de suis, sed de populi sui potius dixisse peccatis, postea dixit: Cum orarem et confiterer peccata mea et peccata <V630, f. 113ra> populi mei domino deo meo, noluit dicere peccata nostra, sed147 populi sui dixit et sua, quoniam futuros istos, qui tam male intellegerent, tamquam propheta praevidit.

QUOD148 VERACITER A SANCTIS DICATUR: DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA

VIII Item placuit, ut quicumque ipsa verba dominicae orationis, ubi dicimus: Dimitte nobis debita nostra, ita volunt a sanctis dici, ut humiliter, non veraciter149 hoc dicatur, anathema sit. Quis enim ferat150 orantem et non hominibus, sed ipsi domino mentientem, qui labiis sibi dicit dimitti151 velle, et corde dicit, quae sibi dimittantur152, debita non habere?

HUCUSQUE153 DE FIDE154 CAPITULA CONTRA PELAGIANOS, NUNC REGULAE TRACTANTUR ECCLESIASTICAE.

VIIII155 Placuit156, non sit ultra fatigandis157 fratribus anniversaria necessitas, <W411, f. 66v> sed quoties exegerit causa communis, id est totius Africae, undecumque ad hanc sedem pro concilio datae litterae fuerint, congregandam esse synodum in ea provincia, ubi opportunitas persuaserit, causae autem, quae communes non sunt, in suis provinciis iudicentur.

X Placuit etiam158 peti159, ut omnium episcoporum160 161 epistolis omnibus de concilio dandis sanctitas tua sola subscribat.

XI Placuit162 et illud163 adversus hereticos et paganos vel eorum superstitiones164, ut165 legati166 missi de hoc167 glorioso concilio, quicquid utile praeviderint, a168 gloriosissimis principibus169 impetrent.

XII Placuit etiam et170 illud, ut preces vel orationes seu missae, quae171 probatae fuerint in concilio, sive praefationes172 sive commendationes seu manus impositiones ab omnibus celebrentur173, nec aliae174 omnino dicantur in ecclesia, nisi quae175 <V1341, f. 44ra> a prudentioribus tractatae176 vel comprobatae in synodo fuerint, ne forte aliquid contra fidem vel177 per ignorantiam vel per minus178 studium sit compositum.

XIII Valentinus179 episcopus dixit: Si permittit bonum patientiae vestrae180, prosequar181 ea, quae necessaria sunt ecclesiasticae disciplinae. Scimus enim sic182 inviolate183 semper184 permansisse <B132, f. 34va> ecclesiasticam disciplinam, ita185 ut nullus fratrum prioribus suis se aliquando auderet anteponere, sed officiis legitimis id semper exhibitum est prioribus, quod ab insequentibus rationabiliter semper acciperetur. Hunc ordinem iubeat sanctitas vestra melius186 vestris interlocutionibus roborare. Aurelius episcopus dixit: Non decuerat187 quidem, ut haec repeteremus188, nisi forte exsisterent inconsideratae <O93, f. 57rb> mentes quorumdam, quae ad haec statuenda nostros acuerent189 <V630, f. 113rb> sensus190, sed communis haec causa est, quam insinuavit frater et coepiscopus noster191, ut unusquisque nostrum ordinem192 sibi decretum a deo cognoscat et193 posteriores anterioribus deferant194, nec195 eis196 inconsultis197 aliquid agere praesumant. Qua de re oportet eos, qui putaverint198 spretis maioribus aliquid praesumendum competenter esse ab omni199 concilio coercendos200. Universi episcopi dixerunt: Hic ordo et a patribus et a maioribus est servatus et a nobis deo propitio servabitur salvo201 etiam iure primatus Numidiae et Mauritaniae.

UT202 EPISCOPI, QUI ORDINANTUR; AB ORDINATORIBUS SUIS EPISTOLAS ACCIPIANT, QUAE DIEM ET CONSULEM PRAEFERANT

XIIII Deinde placuit, ut, quicumque deinceps ab203 episcopis ordinantur, litteras accipiant ab ordinatoribus suis manu eorum subscriptas continentes204 consulem et diem, ut nulla altercatio de posterioribus vel anterioribus oriatur.

DE205 HIS, QUI SEMEL IN ECCLESIA LEGERIT206, AB ALIIS NON POSSE PROMOVERI

XV Item placuit, ut, quicumque in ecclesia vel semel legerit, ab alia ecclesia207 ad clericatum non teneatur.

XVI Placuit praeterea, ut208 exsecutoribus in omnibus iustis209 desideriis impertiatur. Placuit etiam, ut petantur <W411, f. 57r> a gloriosissimis imperatoribus, ut iubeant iudicibus dare petitos sibi defensores scholasticos, qui in actu210 sint vel in officio defensionum causarum ecclesiasticarum, ut more211 sacerdotum provinciae idem ipsi, qui defensionem ecclesiarum susceperint212, habeant213 facultatem pro negotiis ecclesiarum, quoties necessitas flagitaverit, vel ad obsistendum214 obrepetentibus215 <V1341, f. 44rb> vel ad necessaria suggerenda ingredi iudicum216 secretaria.

UT217 NEQUE DIMISSUS NEQUE DIMISSA ALTERI CONIUNGATUR

XVII Placuit ut218 secundum evangelicam et apostolicam disciplinam219 neque dimissus ab uxore neque dimissa a marito alteri coniungantur220, sed ita maneant aut sibimet221 reconcilientur. Quod si contempserint, ad poenitentiam redigantur, in qua222 causa legem imperialem223 petendam224 promulgari.

XVIII Placuit225, quicumque non communicans in propria provincia in aliis provinciis vel226 transmarinis partibus ad communicandum obrepserit, iacturam communionis vel clericatus excipiat.

DE227 CLERICIS, QUI APUD PRINCIPEM SAECULARE228 IUDICIUM NON SYNODALE IMPLORAVERINT

XVIIII Placuit, ut, quicumque ab imperatore cognitionem229 iudiciorum230 publicorum petierit, honore proprio privetur. Si autem episcopale iudicium ab impera<B132, f. 34vb>tore postulaverit, nihil ei obsit.

UT231 SINE FORMATIS AD232 COMITATUM NEMO PROFICISCATUR, VEL QUALITER FIANT FORMATAE

XX Placuit, ut, quicumque clericus propter necessitatem suam alicubi ad comitatum ire voluerit, formatam ab episcopo suo accipiat. Quod233 si sine formata voluerit pergere, a communione removeatur234. Quod si alicubi235 ei repentina236 necessitas orta fuerit ad comitatum <V630, f. 113va> pergendi, alleget237 apud episcopum loci eius ipsam necessitatem et de hoc scripta238 eiusdem episcopi deferat239. Formatae autem, quae a primatibus vel240 a quibuscumque episcopis241 clericis242 propriis dantur, habeant diem paschae. Quod si adhuc eiusdem anni paschae dies incertus est243, ille praecedens adiungatur244, quomodo solet245 post consulatum246 in publicis gestis247 adscribi.

DE248 HIS, QUI IN PLEBES QUAS AD SE PUTANT PERTINERE249 IN CONVENTIS HIS250 A QUIBUS TENENTUR, INRUERINT

XXI Item251 placuit, ut quicumque252 episcopi quascumque ecclesias vel plebes, quas ad suam cathedram aestimant253 pertinere254, non ita repetunt255, ut causas suas episcopis iudicantibus agant, sed256 alio retinente irruerint sive257 volentibus sive nolentibus plebibus, causae suae detrimentum patiantur258, et quicumque iam hoc fecerunt259, si nondum est inter episcopos finita contentio, sed adhuc inde contendunt260, ille inde discedat, quem constiterit261 praetermissis262 iudiciis263 ecclesiasticis <O93, f. 57va> <V1341, f. 44va> irruisse, nec sibi quisque264 blandiatur, si a primate265, ut retineat, litteras impetrarit, sed sive habeat litteras sive non habeat, conveniat eum, qui tenet et eius litteras accipiat, ut eum266 appareat pacifice tenuisse ecclesiam ad se pertinentem. Si autem ille267 aliquam quaestionem retulerit, per episcopos iudices causa finiatur, sive quos268 eis primates269 dederint270 sive quos ipsos271 vicinos ex272 consensu delegerint273.

DE274 CLERICIS, QUI DE IUDICIIS275 EPISCOPORUM SUORUM CONQUAERUNTUR

XXII Item placuit, ut presbyteri, diaconi vel ceteri inferiores <W411, f. 67v> clerici in causas276, quas habuerint, si de iudiciis episcoporum suorum quaesti fuerint, vicini episcopi eos audiant et inter eos, quicquid est, finiant277 adhibiti278 ab eis ex consensu episcoporum suorum. Quod279 si280 et ab eis provocandum putaverint, non provocent, nisi ad Africana concilia vel ad primates281 provinciarum suarum. Ad transmarina autem, qui putaverint282 appellandum, a nullo intra283 Africam in284 communione suscipiatur.

XXIII Placuit, ut quicumque conversus ab hereticis285 dixerint286 se apud eos poenitentiam accipere, unusquisque catholicus episcopus requirat, ubi et ob quam287 causam apud eosdem288 hereticos poenitentiam susceperit289, ut290 cum certis documentis hoc ipsum sibi approbaverit pro qualitate peccati, sicut eisdem291 episcopo catholico visum fuerit, tempus poenitentiae vel reconciliationis decernat292.

XXIIII Item293 placuit, ut, quicumque neglegunt294 loca ad suam cathedram pertinentia295 in296 catholicam unitatem <B132, f. 35ra> lucrari, conveniantur a297 diligentibus vicinis episcopis, ut id agere non morentur298. Quod si intra sex menses a die conventionis299 non haec300 fecerint, qui potuerit eas lucrari, ad ipsum pertineant ita sane, ut, si ille, ad quem pertinuisse videbantur, probare potuerit magis illius electam301 <V630, f. 113vb> neglegentiam ab hereticis, ut302 impune ibi sint et suam diligentiam fuisse praeventam, ut303 eo modo eius cura sollicitior304 vitaretur, cum hoc iudices episcopi cognoverint, suae cathedrae loca restituant. Sane si episcopi, inter quos causa versatur, diversarum sunt provinciarum, ille primas305 306 det iudices, in cuius provincia est locus, de quo contenditur307. Si autem ex communi placito vicinos iudices elegerint, aut unus eligatur aut tres. Quod308, si tres elegerint, aut omnium sententiam309 sequantur310 aut duorum.

<V1341, f. 44vb> QUOD311 ELECTORUM IUDICUM SENTENTIA SPERNI NON DEBET312

A313 iudicibus autem, quos communis consensus elegerit, non liceat provocare. Et quisquis probatus fuerit pro314 contumaciam315 nolle obtemperare iudicibus, cum hoc primae sedis episcopo fuerit probatum, det316 litteras, ut nullus ei communicet episcoporum, donec obtemperet317.

UT318 SI EPISCOPIS319 IN SUAM DIOCESIM COMMUNIONE PRIVETUR

XXV320 Si in matricibus cathedris episcopus neglegens fuerit adversus hereticos, conveniatur a vicinis episcopis diligentibus, et321 ei322 sua negligentia demonstretur, ut se excusare non possit. Quod si ex die, quo323 convenitur, intra sex menses, si in eius provincia exsecutio324 fuerit et non eos ad unitatem catholicam convertendos curaverit325, non ei communicetur, donec impleat. Si326 autem exsecutor ad loca non venerit, non adscribatur episcopo.

DE327 EPISCOPIS, QUI DONATISTAS COMMUNICASSE MENTITI FUERINT

Si328 autem probatum fuerit eum de communione illorum329 fuisse mentitum dicendo eos communicasse, quos eo330 sciente non communicasse constiterit, etiam episcopatum amittat.

DE331 VIRGINIBUS, QUAE INFRA VIGINTI QUINQUE ANNOS NECESSITATE COGENTE VELANTUR

XXVI332 Item placuit, ut, quicumque episcoporum necessitate periclitantis333 pudicitiae virginalis, cum vel petitor potens334 vel raptor aliquis335 formidatur336, vel si etiam aliquo337 <W411, f. 68r> mortis periculoso338 scrupulo339 compuncta fuerit, ne non velata moriatur, aut exigentibus parentibus aut his, ad quorum curam pertinet, velaverit340 virginem seu341 velavit inter342 viginti343 quinque annos aetatis, non ei obsit concilium, quod de isto numero annorum constitutum est.

DE344 EPISCOPIS, QUI PERACTA CARTHAGINENSI SYNODO RETENTI SUNT AD RELIQUA PERAGENDA

XXVII345 Item placuit, ne diutius universi episcopi, qui ad concilium congregati sunt, tenerentur346 ab universo concilio iudices ternos347 de singulis provinciis elegi348 349. Et electi sunt de provincia Carthaginiensi350 Vincentius, Fortunatianus351 et Clarus, de provincia Numidia352 Alipius, Augustinus353 et Restitutus354, de provincia Bizacena355 cum sancto sene Donatiano <V1341, f. 45ra> primate356 Crisconius, Iocundus et Emelianus357, de Mauri<V630, f. 114ra>tania358 Sitifensi359 Severianus, <B132, f. 35rb> Asiaticus360 et Donatus, de provincia Tripolitana Plautius, qui ex more legatus unus est missus. Qui omnes cum sancto sene Aurelio universa cognoscant, a quo petit361 universum concilium, ut cunctis sive gestis, quae confecta iam sunt, sive362 epistolis ipse subscribat.

Et363 subscripserunt: Aurelius episcopus ecclesiae Carthaginiensis364 huic365 decreto consensi et perlecto366 subscripsi, Donatianus Teleptensis primae sedis subscripsi. Agustinus367 Ippone regionis subscripsi. Similiter omnes episcopi subscripserunt.368

EXPLICIUNT369 AFRICAE370 CONCILIA.

O93, f. 57vb; V630, f. 114ra; W411, f. 68r; B132, f. 37ra; V1341, f. 45ra


1 Rubrik CONCILIUM AFRICANAE IN MELEVITANA URBE EDITUM CCXIIII EPISCOPORUM ERA CCCCXL TITULI W411

2 CONCILII MILEVITANI] MILEVITANI CONCILII V630

3 peccatorum remissione] remissione peccatorum W411

4 remissionem W411

5 Quoniam W411

6 adiuve W411

7 per fehlt W411

8 gratia] per gratiam V1341

9 preęest V630

10 ut W411

11 pelagianus korr. aus pelagius V630

12 facere B132

13 quod B132; quasi] quod si V630; quod si korr. aus si V1341

14 sine fehlt W411

15 implere W411

16 et fehlt V630; V1341

17 a fehlt O93; W411

18 Ut W411

19 ad fehlt W411

20 congregari W411

21 evocandum] devocandum et W411; devocandum V1341

22 heticis B132

23 sive V630; et V1341

24 dicant W411

25 deferantur W411; V1341

26 inconsultis korr. aus inconsulto V630

27 presumant W411

28 elegerit W411

29 excutores W411

30 dismissus W411

31 coniungantur V1341

32 communicantes W411

33 non fehlt W411

34 communicant W411; V1341

35 secularem W411

36 formatae fiant ] fiant formate W411

37 qui quod] quidquid W411

38 quo B132; quod korr. aus quo V1341

39 pretermissos W411

40 iudiciis W411

41 folgen folgende Rubriken: XXV Quod electorum iudicum sententia sperni non debeat

XXVI Ut si episcopus neglegat suam diocesim communione privetur

XXVII De episcopis qui donatistas se communicasse mentiti fuerint B132

42 Rubrik fehlt B132

43 XXVIII B132

44 quae V630; W411; B132

45 quinque fehlt B132

46 XXVIIII B132

47 cartaginense W411

48 Carthaginensi synodo] cartaginensis synodi V630

49 folgen folgende Rubriken: XXX De archivo et matricula numidiae

XXXI De quodvuldeo episcopo

XXXII De maximino episcopo

XXXIII In hoc concilio quid egerint episcopi qui ad transmarina legati directi sunt intimatur

XXXIIII De episcopis afrace qui non adfuerunt praesenti concilio

XXXV De episcopis bizacenis

XXXVI De episcopis mauritanie sitifensis

XXXVII De episcopis numidiae

XXXVIII De episcopis tripolitanis

XXXVIIII De conveniendis donatistis

XL Forma conventionis donatistarum

XLI Haec synodus adversus donatistas legationem ad principes dirigit

XLII Quale commonitorium acceperunt legati contra donatistas

XLIII In hoc synodo quę statuta sunt brevis declaratur adnexus

XLIIII Breves causarum

XLV In hoc concilio quaedam de constitutis superioribus corriguntur

XLVI Ut ab electis iudicibus provocare non liceat

XLVII De legtionibus diversarum provinciarum

XLVIII Protestatio maurorum pontificum de promoso

XLVIIII De plebibus que numquam episcopos habuerunt

L De plebibus vel diocesibus ex donatistis conversis

LI De suggestione maurentii episcopi

LII De pacificandis ecclesię romanę et alexandrinę

LIII Concilium contra paganos et hereticos

LIIII Item concilium contra paganos et hereticos

LV Concilium de cognitī episcopi

LVI Concilium contra donatistas

LVII De plebibus conversis a donatistis

LVIII De diocesibus qualiter eas dividant inter se episcopi tam catholici quam qui ex donati parte conversi sunt

LVIIII Ut si qua diocesis episcopos ab heresi liberans triennio possideri nullus eam repetat B132

50 Überschrift fehlt W411

51 MILEVITANUM korr. aus MILIEVITANI V1341

52 AFRICANO V W411

53 agustis O93; V1341; AGUSTO W411

54 V W411

55 MELIVITANA W411

56 cartaginensis B132

57 consedisset] consedisset et B132

58 diaconibus fehlt W411

59 Aurelius episcopus fehlt B132

60 unum fehlt W411

61 est fehlt W411

62 deo B132

63 ad B132; ac korr. aus ad V1341

64 ac nostram infirmitatem iuvante fehlt W411

65 iuvante ut ad hanc ecclesiam korr. aus iuvante V630; V1341

66 nec fehlt W411

67 cunctis] cunctis ut consensum omnium vestrum manifestetur concordari conplacitis decretorum quae iam dudum vel in ipponensi synodo firmata sunt vel postmodum meliori concilio apud cartaginem definita Nunc quoque nobis ex ordine recitentur Tunc demum fraternitatis vestrę concordia luce clarior apparebit si haec quę a nobis superioribus conciliis legaliter definita noscuntur non solum consensu vestro his actis verum et subscriptionibus manifestetis Scippus episcopus primę sedis numidię dixit Credo quod omni fraternitati placuit et statuta sua manu confirmaverunt et subscribendo etiam nobis placere posse et nostra subscriptione firmamus Nicecius episcopus primę sedis mauritanię sitifensis dixit Quę recitata sunt decreta quoniam ratione non carent et sunt approbata cunctis etiam et meę parvitati hęc placent quę quidem propria subscriptione firmabo B132

68 pelaginorum W411; pelagianorum korr. aus pelaginorum V1341

69 subsequatur W411

70 Rubrik fehlt V630; W411; B132

71 NON SIT] NON SIT O93

72 moriretur B132

73 Rubrik fehlt V630; W411; B132

74 negant W411

75 dicit] dicit quidem V630

76 in remissionem quidem] quidem in remissionem V630

77 remissione W411

78 baptizare W411

79 expiatur W411

80 sit W411

81 baptismatis korr. aus baptizatis V1341

82 remissionem] remissionem omnium B132

83 intellegantur W411

84 et per korr. aus et B132

85 omnes homines korr. aus omnes V630

86 seper W411

87 illexit W411

88 seipsis W411

89 potuerint B132; V1341

90 Idem W411

91 remissionem W411

92 baptizentur B132

93 regenerationem W411

94 Rubrik fehlt V630; W411; B132

95 PECCATOREM V1341

96 PRAESTAT fehlt V630; W411; B132

97 ut fehlt W411

98 gratia W411; gratam korr. aus gratiam V630

99 iustificamus W411

100 sint B132

101 iustorum W411

102 mittatur W411

103 Rubrik fehlt V630; W411; B132

104 Item korr. aus Item placuit O93

105 quisque W411

106 dei fehlt W411

107 ipsam korr. aus ipsum V1341

108 et aperitur W411

109 intellegentia] in diligentia W411

110 debeamus V1341

111 prestavit W411

112 ut fehlt W411

113 debemus W411; diligamus V630; B132; V1341

114 et fehlt V630

115 eadem W411

116 debemus W411

117 scientiam W411

118 possunt B132

119 quo W411

120 omnem W411

121 ita fehlt W411

122 Rubrik fehlt V630; W411; B132

123 GRATIA DEI] DEI GRATIA V1341

124 quicumque dixerit korr. aus quicumque V1341

125 gratia W411

126 possemus W411

127 Rubrik fehlt V630; W411; B132

128 SENTENTIAM V1341

129 VI] VI Item placuit, ut, quod ait sanctus Iohannes apostolus korr. aus VI V630; VI Item placuit, ut, quod ait sanctus Iohannes apostolus W411

130 non fehlt W411

131 peccatum fehlt W411

132 veritas] vere ita W411

133 etenim W411

134 non habemus peccatum] peccatum non habemus V1341

135 non fehlt W411

136 Rubrik fehlt V630; W411; B132

137 unuquemque B132

138 iustos W411

139 Iacobus fehlt W411

140 qui W411; V1341

141 dictum W411

142 et fehlt W411

143 Non V630

144 iudicio W411

145 peccet] peccet tibi W411

146 et W411

147 sed] sed et W411

148 Rubrik fehlt V630; W411; B132

149 veraciter hoc korr. aus veraciter V1341

150 ferat korr. aus fuerat V1341

151 dimitte B132

152 dimittantur] dimittantur se W411

153 Rubrik fehlt B132

154 FIDE fehlt V1341

155 VIIII fehlt V630

156 Placuit] IN PRIMITUS PLACUIT ut W411; PLACUIT] PLACUIT UT V630

157 fatigandi W411

158 iam W411

159 peti ut] petito W411

160 episcoporum korr. aus episcoporum suorum V630

161 episcoporum] episcoporum ut W411

162 Placuit] PLACUIT UT W411

163 ILLUC W411

164 subprestitiones W411

165 ut fehlt W411

166 legati missi] legatissimi B132

167 hoc] hoc ad W411

168 de W411

169 principis W411

170 et fehlt W411; B132

171 nisi W411

172 pręvationes W411

173 celebrantur W411

174 aliae] alique ex his W411

175 quae fehlt W411

176 tractatae vel comprobatae] tractata conprobata W411

177 vel per korr. aus vel W411

178 minus fehlt W411

179 VALERIANUS W411

180 nostrae V630

181 prosequere W411

182 sic] in hac ecclesia cartaginensis W411

183 inviolatam W411

184 semper fehlt V630

185 ita ut korr. aus ita V630

186 melius vestris korr. aus melius V1341

187 docuerat W411

188 repeterem B132

189 acuerunt W411

190 sensos W411

191 noster ut korr. aus noster B132

192 ordinem fehlt W411; V1341

193 ut W411

194 deferant] deferant honorem korr. aus deferant V630; differant W411

195 nec] nec in B132

196 eis inconsultis] inconsultis primatibus W411

197 inconsultis] inconsultis primatibus V1341

198 putaverunt W411

199 omni concilio] omnibus W411

200 coercendos. Universi episcopi dixerunt: Hic ordo et a patribus fehlt W411

201 salvo etiam iure primatus Numidiae et Mauritaniae fehlt W411

202 Rubrik fehlt V630; W411; B132

203 ab episcopis fehlt W411

204 contentes W411

205 Rubrik fehlt V630; W411; B132

206 LEGERINT korr. aus LEGERIT V1341

207 ecclesia] eclesia si W411

208 ut exsecutoribus fehlt W411

209 iustis fehlt W411

210 actos W411

211 mores W411

212 susciperint W411

213 habeant korr. aus habeat O93

214 obsistendum korr. aus obsitendum V630

215 obrepentibus korr. aus obrepetentibus V630; obrepentibus W411; B132; V1341

216 iudicum korr. aus iudicium V630; iudicium W411

217 Rubrik fehlt V630; W411; B132

218 quoque W411

219 disciplinam] disciplinam ut W411

220 coniungatur V1341

221 sibi W411

222 qua fehlt W411

223 imperialem korr. aus imperalem W411

224 petentem W411

225 Placuit] Placuit ut V630

226 vel] vel in W411

227 Rubrik fehlt V630; W411; B132

228 SAECULAREM V1341

229 cogitationem W411

230 iudiciorum publicorum] publicorum iudiciorum W411

231 Rubrik fehlt V630; W411; B132

232 AD COMITATUM NEMO] NEMO AD COMITATUM V1341

233 Quod si] quasi W411; Quod si korr. aus Quod V1341

234 removetur W411

235 alicubi korr. aus cubi O93

236 repentina] repenti nec W411

237 alliget W411

238 rescripta V1341

239 perferat V1341

240 vel a quibuscumque] que W411

241 episcopi W411

242 clericis fehlt W411

243 est korr. aus fuerit O93

244 adiungantur W411

245 solent W411

246 consolatum W411

247 gentis W411

248 Rubrik fehlt V630; W411; B132

249 PERTINERE] PER ITINERE V1341

250 HIS A korr. aus HIS V1341

251 Item fehlt W411

252 quicumque fehlt V630; W411; V1341

253 existimant W411

254 pertine W411

255 repetant V630; repetierint W411

256 sed] sed si korr. aus sed V630

257 sive volentibus fehlt W411

258 patiatur W411

259 fecerint W411

260 condendunt W411

261 constituerit W411; B132

262 premissis W411

263 iudicibus W411

264 quis W411

265 primato W411

266 eum fehlt W411

267 ille] ille qui W411

268 quod W411

269 premates dederint] perimatus dederit W411

270 dederit W411

271 ipsi W411

272 ex consensu] cum consulto primatis W411

273 elegerint W411

274 Rubrik fehlt V630; W411; B132

275 IUDICIO V630; W411; B132

276 causis W411; V1341

277 fiant W411

278 adhibiti] a debitis W411

279 Quod si et] quos W411

280 si et korr. aus sit V630

281 primatos W411

282 putaverint korr. aus putaverit V630; putaverit W411

283 intra korr. aus inter V1341

284 in communione] ad conmunionem W411

285 HEREDICIS W411

286 dixerit V630; W411; B132; V1341

287 hanc B132

288 eosdem] eos dum W411

289 susciperit W411

290 ut korr. aus et W411

291 eidem V630; W411; B132; V1341

292 decernit B132

293 Item fehlt W411

294 NEGLEGANT W411

295 pertinentia in] pertinentiam O93

296 in fehlt B132

297 a diligentibus] ad ligentibus W411

298 moretur W411

299 conversionis W411

300 hoc V630

301 relectam W411

302 ut impune] inpune ut V630; inpone W411

303 ut] ut korr. aus ut in V630; ut in B132; V1341

304 sollicitus W411

305 primates O93; B132; V1341; primatus W411; primas korr. aus primates V630

306 primas det iudices] primatus deiudicet W411

307 contenditur korr. aus tenditur V630

308 Quod, si tres elegerint, aut omnium sententiam sequantur fehlt W411

309 sententia V630; B132

310 sequatur korr. aus sequantur V630

311 Rubrik fehlt V630; W411; B132

312 DEBEANT V1341

313 Vor A] XXV V630; am Rande XXV B132

314 per W411

315 contumaciam W411; V1341

316 de W411

317 adtemperet W411

318 Rubrik fehlt V630; W411; B132

319 EPISCOPIS IN] EPISCOPUS NEGLEGAT V1341

320 XXVI V630; B132

321 et fehlt W411

322 ei korr. aus eis B132

323 quo fehlt W411

324 excutio W411

325 curaret W411

326 Si autem exsecutor ad loca non venerit, non adscribatur episcopo fehlt W411

327 Rubrik fehlt V630; W411; B132

328 Vor Si] XXVII V630; am Rande XXVII B132

329 eorum W411

330 eos V630; B132

331 Rubrik fehlt V630; W411; B132

332 XXVIII V630; B132

333 pereclitantis korr. aus pereclitantes W411

334 potens vel raptor] petens vel probatur W411

335 aliqui W411

336 formidator W411

337 aliquo] aliquo in W411; aliquo korr. aus aliqui V1341

338 periculosos korr. aus periculo V630; periculo W411

339 scripulo W411

340 velaverint W411

341 seu velavit fehlt W411

342 intra W411

343 viginti] viginti et W411

344 Rubrik fehlt V630; W411; B132

345 XXVIIII V630; B132

346 teneretur W411

347 terminos W411

348 eligi korr. aus elegi V630; V1341; eligi W411

349 eligi Et fehlt W411

350 cartaginensi V630; W411; B132; V1341

351 fortunatus B132

352 numidiae korr. aus numidia V630; numedia W411

353 agustinus W411; V1341

354 restitutus korr. aus restitus V1341

355 bizicena W411; bizacene B132

356 primatę korr. aus privatę V1341

357 melianus V630; W411; V1341

358 maritania W411

359 sitifensis O93; W411

360 asiatius W411

361 petiit W411

362 seve W411; seu V1341

363 Et subscripserunt fehlt W411

364 cartaginensis W411; B132

365 huic decreto consensi et perlecto fehlt W411

366 perlecto korr. aus prelecto V630; praelecto B132

367 Augustinus B132

368 folgen folgende Texte: c. 86 (Schluss) bis c. 88 und c. 90-101 des Konzils von Afrika der Dionysio-Hadriana B132

369 EXPLICIUNT AFRICAE CONCILIA fehlt B132

370 AFRICANA W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 12.1.2006