[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Konzil von Arles

Inhaltsverzeichnis

3. Konzil von Arles

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Konzil von Arles

O93, f. 58ra; V630, f. 114va; W411, f. 69r; V1341, f. 45vb

INCIPIT1 CONCILIUM2 ARELATENSE SECUNDUM.

INCIPIUNT3 TITULI EIUSDEM CONCILII

I De neophitis clerici4 non5 ordinandis.

II Qualiter coniugati6 ad sacerdotium promoveantur7.

III Ut nullus clericus aut diaconus in solacio suo extraneam habeat mulierem.

IIII Ut nullus clericus in cellario vel in8 secreto intromittat puellam.

V Ut episcopus, cum ordinatur, cum consensu9 metropolitani tres eum ordinent episcopi.

<V630, f. 114vb> VI De episcopo, qui sine conscientia metropolitani fuerit ordinatus.

VII De his, qui seipsos abscidunt.

VIII De his, qui excommunicatos alterius suscipiunt.

VIIII Ut Novatiani in communionem10 non recipiantur.

X De his, qui in persecutione praevaricati sunt.

<O93, f. 58rb> XI De his, qui poenis victi sacrificare compulsi11 sunt.

<W411, f. 69v> XII De his, qui12 in poenitentia13 positi vitam excesserunt.

XIII Ut ne quis qualibet necessitate suam relinquat ecclesiam.

XIIII Ne clericus usuras accipiat.

XV Ne diaconus coram presbytero sedeat vel eucharistiam tradat.

XVI Ut Fotini14 et Paulianistae baptizentur.

XVII15 Ut heretici16, qui in trinitate baptizati sunt, cum chrismate17 et manus impositione recipiantur.

XVIII18 Ut metropolitani arbitrio synodus congregetur.

XVIIII Ut nulli episcopo liceat a synodo abesse19 vel ante peracta20 21 synodo discedere22.

XX De aurigis et theatricis fidelibus.

XXI Si post acceptam poenitentiam quis nupserit.

XXII Ut poenitentia coniugatis ex consensu23 detur.

XXIII De sacerdotibus qui idolatriam24 non everterint25.

XXIIII De accusatoribus fratrum.

XXV De apostatis, si non revertuntur26.

SYNODUS HABITA27 ARELATO GESTA28 AB EPISCOPIS DIVERSARUM PROVINCIARUM, QUORUM29 NOMINA SUBTER30 TENENTUR INSERTA

Ex Sicilia civitate31 Syracusanorum Sixtus episcopus et Florus32 diaconus, ex provincia Campaniae civitatis Capuensium33 Pronius34 episcopus35, Agrippa et36 Tutus diaconi37, ex provincia Apulia civitatis38 Alpiensium Pardus episcopus et Crescens39 diaconus, ex provincia Dalmatia40 civitatis41 Aquilegiensium Theodorus episcopus it Agaton diaconus, ex urbe Roma, quos Silvester episcopus misit, Claudianus42 et Abitus43 presbyteri44, Eugenius et Quiriacus diaconi45, ex provincia Italiae civitatis46 Mediolanensium Erodes47 episcopus, et Severus diaconus, ex provincia Viennensi civitatis Massiliensium Oresius48 episcopus, Nazareus lector ex provincia Viennensium civitatis <V1341, f. 46ra> Arelas Marinus episcopus, Salamas presbyter, Nicetius49 Afer, Ursinus et Petrus diacones, ex provincia qua supra50, civitatis51 52 Viennensium53 Verus episcopus, Beclas exorcista, ex provincia54 qua supra civitatis Vasianae55 Dafnas56 episcopus, Victor exorcista, ex provincia57 qua supra civitatis Arausicorum58 Faustinus59 presbyter, ex Portunicensi60 Innocentius diaconus, Agapius exorcista, ex provincia Gallia61 civitatis Remorum Imbethanius62 episcopus, Prigenius diaconus, ex civitate Rotomagensium Avidanus63 episcopus, Nicetius diaconus, ex civitate Augustodunensium64 Reticius episcopus, Amandus presbyter, Filomatius65 diaconus, ex civitate Lugdunensium66 Betius episcopus, Pitulinus67 exorcista, ex civitate Agrippinensium68 Maternus episcopus, <V630, f. 115ra> Macrinus69 diaconus, ex provincia Aquitanica civitatis Gabalum70 Genialis71 episcopus, ex civitate Burdegalensium72 Orientalis episcopus, Flavianus73 diaconus, ex civitate Treverorum74 Agroetius75 episcopus, Felix exorcista, ex civitate Tolosa Mamertinus76 episcopus, Leontius diaconus, ex provincia Britannia77 civitatis78 Tuburriacensium Eburius episcopus, ex civitate Clunia Adelfius episcopus, ex civitate Romanorum Liberius episcopus, Flonetius79 diaconus, ex provincia80 Hispaniae civitatis Emeritae Liberius episcopus et Florentius diaconus, civitatis81 Beticae Sabinus presbyter, civitate82 Ursolensium Natalis presbyter et Citerius diaconus, civitatis83 Terracone Probatius84 presbyter, Castorius diaconus, ex civitate Caesaraugustanae85 Clementius presbyter, Rufinus86 exorcista, ex civitate Bastigentiensium87 Termasius88 presbyter et89 Victor diaconus90, ex provincia Maurita<W411, f. 70r>niae91 civitatis92 Caesariensium Fortunatus93 episcopus, Deuterius diaconus, ex provincia Sardiniae94 civitatis95 Caralis Quintus episcopus, Ammonius96 presbyter, ex provincia Africae97 civitatis98 Cartaginis Caecilianus99 episcopus et100 Sperantius diaconus, ex civitate Onina Lampadius101 episcopus, ex civitate Uticea102 Victor episcopus, ex civitate Beneventina Anatasius episcopus, ex civitate Tuburbitana103 Faustus episcopus, ex civitate Cocofeltis Surgentius episcopus, ex civitate104 Numidia105 Victor episcopus, ex civitate Virensium Vitalis episcopus, ex portu106 urbis107 Romae Gregorius episcopus, ex Centumcellis Epitectus108 episcopus, ex civitate Ostensi109 Leontius et Marcharius110 presbyteri111.

I Ordinari ad diaconatus vel112 ad113 sacerdotii officium neophitum non debere.

II Assumi aliquem ad sacerdotium non posse in coniugii vinculo constitutum, nisi fuerit praemissa114 conversio.

III115 Si quis de116 clericis a gradu diaconatus in solacio suo mulierem praeter aviam, matrem, sororem, filiam, neptem117 vel conversam secum uxorem habere praesumpserit, a communione alienus habeatur. Pari118 quoque et mulierem, si se separare noluerit, poena percellat119.

IIII120 Nullus diaconus vel presbyter vel episcopus ad cellarii secretum intromittat puellam121 vel ingenuam vel ancillam.

V <V1341, f. 46rb> Nullus122 episcopus sine metropolitani123 permissu nec episcopus124 metropolitanus125 sine126 tribus episcopis127 comprovincialibus praesumat128 episcopum ordinare, ita ut alii comprovinciales epistolis129 admoneantur, ut se suo responso consensisse significent. Quod si inter partes aliqua130 fuerit dubitatio, maiori numero metropolitanus in electione131 consentiat.

VI Illud autem ante omnia claret132, quod133 eum, qui134 sine conscientia metropolitani constitutus fuerit episcopus iuxta magnam synodum esse episcopum non debere.

VII Hi135, qui se carnali vitio136 repugnare nescientes abscidunt, ad clerum137 pervenire non138 posse139.

VIII Si quis excommunicatum alterius sive clericum <V630, f. 115rb> sive saecularem recipere post interdictum praesumpserit, noverit se reum fraternitatis factum, causam in concilio redditurum140.

VIIII Novatianum in communionem141 recipi non debere, nisi suscepta poenitentiae incredulitatis142 praeteritum damnet errorem.

X De his, qui in persequutione praevaricati sunt, si voluntarie fidem negaverunt, hoc de eis Nicena synodus statuit, ut quinque annis143 inter caticuminos exeant, et duos inter discommunicantes, ita ut communionem inter poenitentes non praesumant. In potestate tamen vel arbitrio erit episcopi, ut144 si eos ex animo errorem deflere et agere poenitentiam viderit, si145 ad communionem in146 propriam147 ecclesiam148 velit149 humanitate150 suscipere151.

XI Si qui152 vero dolore victi et pondere persecutionis negare et153 sacrificare compulsi sunt, duobus annis inter caticuminos et154 triennio inter poenitentes habeantur a communione suspensi.

XII De his, qui in poenitentia155 positi156 vitam157 <W411, f. 70v> excesserunt, placuit nullum communione vacuum debere dimitti, sed pro eo, quod honoravit poenitentiam, oblatio illius recipiatur.

XIII Nullus158 cuiusque ordinis clericus, non diaconus, non presbyter, non159 episcopus quacumque occasione160 faciente, propriam relinquat ecclesiam, sed omnimodis161 aut excommunicetur aut redire cogatur. Quod si aliquis162 commorationis163 tempore invito episcopo suo in aliena164 ecclesia habitans ab episcopo loci clericus fuerit ordinatus, huiusmodi ordinatio irrita habeatur.

XIIII Si quis clericus pecuniam dedit165 ad usuram aut conductor alienae rei voluerit esse aut turpis lucri gratia genus aliquod negotiationis166 exercuerit, depositus a clero a communione alienus fiat.

XV <V1341, f. 46va> In secretario diaconos167 inter presbyteros sedere non liceat, vel corpus Christi praesente presbytero tradere non praesumant168. Quod si fecerint169, ab170 officio diaconatus abscedant171.

XVI Fotinianos172 vero173 sive Paulianistas secundum patrum statuta baptizari174 oportet.

XVII Bononianos175 autem ex eodem176 errore venientes, quos sicut Arrianos baptizari in trinitate manifestum est, dum interrogati fidem nostram ex toto corde confessi fuerint, cum chrismate et manus impositione in ecclesia recipi sufficit.

XVIII Ad Arelatensis177 episcopi arbitrium178 synodus est179 congreganda, ad quam <O93, f. 58vb> urbem ex omnibus mundi <V630, f. 115va> partibus sub sancti Marini tempore legimus celebratum fuisse concilium atque conventum. Si quis commonitus infirmitatis causa defuerit, personam vice sua dirigat.

XVIIII180 Si quis autem adesse neglexerit aut coetum181 fratrum, antequam concilium dissolvatur, crediderit deserendum182, alienatum se a fratrum communione cognoscat, nec eum recipi liceat nisi in sequenti synodo fuerit absolutus.

XX De agitatoribus sive theatricis183, qui fideles sunt, placuit eos, quamdiu agunt, a communione separari.

XXI Poenitentes, quae defuncto viro aliis nubere praesumpserint vel suspecta vel interdicta familiaritate cum extraneo vixerint184, cum eodem ab ecclesiae liminibus arceantur185. Haec186 etiam et de viro in poenitentia posito placuit observari.

XXII Poenitentiam coniugatis187 nonnisi ex consensu dandam.

XXIII Si in alicuius presbyterio infideles aut faculas188 accenderint aut arbores fontesve189 vel saxa venerantur, si hoc eruere190 neglexerit, sacrilegii reum se esse cognoscat. Dominus autem191 ordinator rei ipsius, si admonitus emendare noluerit, communione privetur.

XXIIII Eos qui falsa fratribus capitalia obiecisse convicti fuerint, placuit eos usque ad exitum non communicare, sicut magna synodus ante constituit192, nisi digna satisfactione poenituerint193.

XXV Hi194, qui post sanctam195 religionis196 professionem197 apostatant et ad saeculum redeunt <W411, f. 71r> et postmodum poenitentiae remedia non requirunt198, sine poenitentia communionem penitus non accipiant. Quos etiam iubemus ad clericatus officium non admitti, et quicumque ille sit199, <V1341, f. 46vb> post poenitentiam habitum saecularem200 non praesumat. Quod si praesumpserit, ab ecclesia alienus habeatur.

O93, f. 58vb; V630, f. 115va; W411, f. 71r; V1341, f. 46vb


1 INCIPIT fehlt W411; V1341

2 am Rande XXI W411

3 INCIPIUNT TITULI EIUSDEM CONCILII fehlt V630; INCIPIUNT TITULI EIUSDEM CONCILII] TITULI W411; TITULI EIUSDEM CONCILII INCIPIUNT V1341

4 clericis V630; W411; V1341

5 non ordinandis] ne ordinentur W411

6 iugati W411

7 promovantur V1341

8 in fehlt V1341

9 consensum W411

10 communione W411

11 compulsi korr. aus compusi O93

12 qui in korr. aus qui W411

13 penitentiam W411

14 fotini korr. aus foni W411

15 XVI W411

16 hereticis V1341

17 chrisma W411

18 XVII W411

19 abesse korr. aus esse O93; deesse V630; W411; V1341

20 peracto W411

21 peracta synodo] peractam synodum korr. aus peracta synodo V630

22 discere W411

23 convers W411

24 idolatria W411

25 everterunt V630; V1341

26 revertantur W411

27 HABITA] ABITA IN CIVITATE W411

28 GESTUM W411

29 QUORUM NOMINA SUBTER TENENTUR INSERTA fehlt W411

30 SUBTER tenentur korr. aus SUBTER V1341

31 civitate fehlt V630; W411; V1341

32 florius W411

33 Capuensium fehlt V630; W411; V1341

34 protus V630; V1341; protinus W411

35 episcopus] episcopus et V630; V1341

36 et fehlt V1341

37 diaconus W411; diacones V1341

38 civitatis Alpiensium fehlt V630; W411; V1341

39 cresces W411

40 damulti V630; V1341

41 civitatis Aquilegiensium fehlt V630; W411; V1341

42 claudianus korr. aus claudanus V630

43 habitus V630

44 presbiteres W411

45 diacones W411

46 civitatis Mediolanensium fehlt V630; W411; V1341

47 Erodes episcopus, et Severus diaconus, ex provincia Viennensi civitatis Massiliensium fehlt V630; W411; V1341

48 orosius V630; W411; V1341

49 nicetus V630

50 supra] supra viennensium V630

51 civitatis fehlt V630; W411; V1341

52 civitatis vienensium korr. aus vienensium civitatis O93

53 viensium W411

54 provincia qua supra civitatis] civitate V630; W411; V1341

55 vasione W411

56 damnas V630; V1341; damnase W411

57 provincia qua supra civitatis] civitate V630; W411; V1341

58 aurasicorum V630; V1341; aurosicorum W411

59 laustinus V630; W411; V1341

60 porta V630; W411; V1341

61 galliae V630; gallea W411

62 inbethausius korr. aus inbethanius V1341

63 avidamus V630; W411; avidiamus V1341

64 Augustodunensium Reticius] augusta idonupetius V630; agusta idunopetius W411; V1341

65 filomatis V630; W411; V1341

66 Lugdunensium Betius] heleu donavotius W411; heliu donovotius V630; V1341

67 pitulius V630; V1341; pitolius W411

68 agrippina V630; W411; V1341

69 murinus V630; W411; V1341

70 vagalu V630; W411; vagulu V1341

71 genialus V630

72 burdigala V630; W411; V1341

73 flavius V630; W411; V1341

74 verorum V630; V1341; triverorum W411

75 aricius V630; W411; V1341

76 martinus V630; V1341; matinus W411

77 bitania V630; W411; V1341

78 civitatis Tuburriacensium fehlt V630; W411; V1341

79 florentius W411

80 provincia Hispaniae civitatis Emeritae Liberius episcopus et Florentius diaconus fehlt V630; W411; V1341

81 civitatis Beticae] ex civitate betica V630; W411; V1341

82 civitate Ursolensium Natalis presbyter et Citerius diaconus fehlt V630; W411; V1341

83 civitatis Terracone] ex civitate terracona V630; W411; V1341

84 probatus V630; V1341

85 cęsaraugusta V630; V1341; cesaragusta W411

86 rovinus V630; W411; V1341

87 tebastigentium V630; V1341; bastigentium W411

88 termanus V630; termarius W411; V1341

89 et fehlt V630; W411; V1341

90 diaconus fehlt W411

91 maritania W411; mauritania V1341; mauritaniae korr. aus mauritania V630

92 civitatis Caesariensium] cesariensis korr. aus cesariense V630; cesariense W411; V1341

93 furtunatus W411

94 sardinia W411; V1341

95 civitatis Caralis fehlt V630; W411; V1341

96 admonius V630; W411; V1341

97 africa W411; V1341

98 civitatis Cartaginis fehlt V630; W411; V1341

99 cicilianus V630; W411; V1341

100 et fehlt V630; W411; V1341

101 ampadius W411

102 utica V630; utiea W411; utica korr. aus utiea V1341

103 turbustuna V630; turbustana W411; V1341

104 civitate fehlt V630; V1341; provintia W411

105 numedia W411; Nomidia V1341

106 portu korr. aus porto V630; porto W411; V1341

107 urbis korr. aus urbis urbis V1341

108 epitatus V630; W411; V1341

109 astensi W411

110 macarius korr. aus marcarius V630

111 presbyteres W411

112 HAC W411

113 ad fehlt W411; ac V1341

114 promissa V1341

115 IIII O93

116 de clericis] clericus W411

117 nepotem korr. aus neptem W411

118 Par V630

119 precellat W411

120 IIII fehlt O93

121 pullam korr. aus puellam W411

122 Nullus fehlt W411

123 metropolitani permissus nec] metropolitano vel W411

124 episcopus] episcopus vel in W411

125 metropolitani W411

126 vel W411

127 episcopis fehlt W411

128 praesumat episcopum ordinare] non liceat ordinari W411

129 epistolis] epistolis admonitionis W411

130 aliquanta W411

131 lectione W411

132 clareat W411; V1341

133 quod fehlt W411

134 qui] qui se W411

135 HII W411

136 vita W411

137 clericum W411

138 non fehlt W411

139 possunt V1341

140 redditurum korr. aus rediturum V1341

141 communionem korr. aus communem O93; communione W411

142 credulitate W411; credulitatis V1341

143 annos W411

144 ut si korr. aus ut O93

145 si fehlt W411

146 in fehlt W411

147 propriam ecclesiam] propria ecclesia V630; V1341

148 ecclesiasticam W411

149 velit fehlt W411; V1341

150 humanitatem W411

151 suscipiat W411

152 quis O93; W411; V1341

153 vel W411

154 et fehlt W411; V1341

155 penitentiam W411

156 positi vitam korr. aus positi O93; positi vitam] vitam positi W411

157 vita V1341

158 Vor Nullus] UT NE QUIS qualibet necessitate suam relinquat ecclesiam W411

159 non episcopus fehlt W411

160 occansione O93; occasione korr. aus occansione V1341

161 omnismodis W411

162 aliquod W411

163 commonitionis W411

164 alia V1341

165 dederit V1341

166 negotionis W411

167 DIACONO W411

168 presumat W411; V1341

169 fecerit W411

170 ab fehlt W411

171 abscedat W411

172 FOTINIACOS W411

173 vero fehlt W411

174 baptizare W411

175 Bononianos korr. aus Bonianos O93; BONICIACOS W411

176 eadem W411

177 Arelatensis episcopi] ARELATENSE EPISCOPO W411

178 arbitrium fehlt O93; W411

179 est fehlt W411

180 XVIII V1341; V1341

181 certum W411

182 deserendum korr. aus diserendum V630

183 teatricis korr. aus teatris V630; teatris V1341

184 vixerit W411

185 arcantur W411

186 Hoc V1341

187 coniunctis W411

188 aculas W411

189 fontes W411; fontes korr. aus fontesve V1341

190 eruere korr. aus erueri V1341

191 aut W411

192 constuit W411

193 paenituerit W411

194 HII W411

195 sanctae W411

196 relegionis W411

197 professione W411

198 requirant W411

199 sit fehlt W411

200 seculare W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 12.1.2006