[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Orléans

Inhaltsverzeichnis

Konzil von Tarragona

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

Konzil von Elvira

O93, f. 64rb; V630, f. 123va; W411, f. 87r; V1341, f. 55va

DEINDE1 SEQUITUR CONCILIUM ELIBERRITANUM DECEM ET NOVEM EPISCOPORUM CONSTANTINI TEMPORIBUS GESTUM2 EODEM TEMPORE, QUO3 NICENA SYNODUS HABITA EST4

INCIPIUNT5 TITULI EIUSDEM CONCILII

I6 De his, qui post baptismum idolis immolant.

<W411, f. 87v> II De sacerdotibus gentilium, qui post baptismum immolaverunt7.

III De hisdem8, si idolis munus tantum9 dederint.

IIII De hisdem, si caticumini adhuc immolant, quando baptizarentur10.

V Si domina per zelum ancillam occiderit.

VI Si quicumque per maleficia11 hominem interfecerit.

<V1341, f. 55vb> VII De poenitentibus12 moechiae13 si rursus peccaverint14.

VIII De feminis, quae15 relictis viris suis aliis nubunt.

<V630, f. 123vb> VIIII De feminis, qui16 adulteros maritos relinquunt et aliis nubunt.

X De derelicta17 caticumini, si alterum18 duxerit.

XI De caticumina, si graviter aegrotaverit.

XII De mulieribus, quae lenocinium19 fecerint20.

XIII De virginibus deo sacratis, si adulteraverint.

XIIII De virginibus saecularibus, si moechaverint21.

XV De coniugio eorum, qui ex gentilitate veniunt.

XVI De puellis fidelibus, ne infidelibus coniungantur.

XVII De eis, qui filias suas sacerdotibus gentilium coniungunt22.

XVIII De sacerdotibus et ministris, si moechaverint23.

XVIIII De clericis negotia et nundinas24 sectantibus.

XX De clericis et laicis usurariis25.

XXI De his, qui tardius ad ecclesiam accedunt.

XXII De catholicis in heresim26 transeuntibus, si revertuntur27.

XXIII De temporibus ieiuniorum.

XXIIII De his, qui in peregre baptizantur, ut ad clerum non veniant.

<O93, f. 64va> XXV28 De epistolis communicatoribus29 confessorum.

XXVI30 De hoc31, ut omni sabbato ieiunetur.

XXVII32 De clericis, ut extraneam mulierem33 in domo non habeant.

XXVIII34 De oblationibus eorum, qui non communicant.

XXVIIII35 De inerguminis, qualiter habeantur in36 ecclesia.

XXX37 De his, qui post lavacrum moechaverint38, ut39 nec subdiacones40 fiant.

XXXI41 De adolescentibus, qui post lavacrum42 moechati43 sunt.

XXXII44 De excommunicatis presbyteris, ut in necessitate communionem dent.

XXXIII45 De episcopis et ministris, ut ab uxoribus abstineant.

XXXIIII46 Ne cerei47 in cimiteriis incendantur.

XXXV48 Ne feminae in cimiteriis49 pervigilent50.

XXXVI51 Ne picturae in ecclesia52 fiant.

XXXVII53 De inerguminis54 non baptizatis55.

XXXVIII56 Ut in necessitate et fideles baptizent57.

XXXVIIII58 De gentilibus59, si in discrimine baptizari expetunt.

XL60 Ne61 62 de hoc63, quod idolotitum64 est, fideles accipiant.

XLI65 Ut prohibeant domini idola colere servis.

XLII66 De his, qui ad fidem veniunt, quando baptizentur67.

XLIII68 De celebratione pentecosten.

XLIIII69 De meretricibus paganis, si convertantur.

>V1341, f. 56ra> XLV De caticuminis, qui70 ecclesiam non frequentant.

XLVI De fidelibus, si apostataverint71, quamdiu poeniteant.

XLVII De eo, qui uxorem habet72, si saepius moechatur73.

XLVIII De baptizandis74, ut nihil accipiant clerici75.

XLVIIII76 De frugibus fidelium, ne77 a Iudaeis benedicantur.

L De christianis, qui cum Iudaeis vescuntur.

LI De hereticis, ut a78 clero non promoveantur.

<V630, f. 124ra> LII De his, qui in ecclesia libellos <W411, f. 88r> famosos ponunt.

LIII De episcopis, qui excommunicato alieno79 communicant.

LIIII De parentibus, qui fidem sponsaliorum80 frangunt.

LV De sacerdotibus gentilium, qui iam non sacrificant.

LVI De magistratibus81 et dominantibus82.

LVII De his, qui vestimenta ad ornandam83 pompam dederint84.

LVIII De his, qui communicatorias litteras portant, ut85 de86 fide interrogentur87.

LVIIII De fidelibus, ne ad88 capitolium causa sacrificandi ascendant.

LX De his, qui destruentes idola occiduntur.

LXI De his, qui89 duabus sororibus copulantur.

LXII De aurigis90 et pantomimis91, si convertantur.

LXIII De uxoribus, quae filios de adulterio92 necant.

LXIII De feminis, quae usque ad mortem cum alienis viris adulterant.

LXV De adulteris uxoribus93 clericorum.

LXVI De his, qui privignas94 suas ducunt.

LXVII De coniugio95 caticuminae feminae.

LXVIII De caticumina adultera, quae filium necat.

LXVIIII De viris coniugatis postea in adulterio96 lapsis.

LXX De feminis, quae consciis maritis adulterant.

LXXI De stupratoribus97 puerorum.

LXXII De viduis moechis98, si eundem postea maritum duxerint99.

LXXIII De dilatoribus.

LXXIIII De falsis testibus.

LXXV De his, qui sacerdotes accusant nec probant.

LXXVI De diaconibus, si ante honorem100 peccasse probentur101.

LXXVII De baptizatis, qui nondum confirmati moriuntur.

LXXVIII De fidelibus coniugatis, si cum Iudaea vel gentili moechaverint102.

LXXVIIII De his, qui103 tabula104 ludunt.

LXXX De libertis.

LXXXI De feminarum epistolis.

<V1341, f. 56rb> Cum convenissent105 sancti et religiosi106 episcopi in ecclesia Elibertina107, hoc est, Felix episcopus Aequitanus108, Conscius109 episcopus Cordobensis, Savinus110 episcopus Spalensis111, Camerinus112 episcopus Tacitanus113, Sinagius episcopus Pegrensis114, <O93, f. 64vb> Secundusdinus115 episcopus Catalensis116, Pardus episcopus Memtessanus117, Flavianus episcopus Eliberritanus, Catonius118 episcopus Corsitanus, Liberius episcopus Meritensis119, Valerius episcopus Caesaragustanus120, Decentius episcopus Legionensis, Melantius episcopus Toletanus, Ianuarius121 episcopus de Fiblaria, Vincentius episcopus Ossonobensis, Quintianus episcopus Elborensis, Successus episcopus de Elicroca122, Euticianus episcopus Bastitanus, Patricius episcopus Malacitanus, residentibus etiam triginta123 sex presbyteris124 adstantibus diaconibus et omni plebe episcopi125 universi dixerunt:

DE126 HIS, QUI POST BAPTISMUM IDOLIS127 IMMOLAVERINT

I. Placuit, ut128, quicumque post fidem baptismi salutaris adulta aetate ad templum idoli idolatriis129 accesserit <V630, f. 124rb> et fecerit, quod est crimen principale130, nec in finem eum ad131 communionem suscipere132.

DE133 SACERDOTIBUS134 GENTILIUM, QUI POST BAPTISMUM IMMOLAVERINT

II <W411, f. 88v> Flamines, qui post fidem lavacri et regenerationis sacrificaverint, eo quod geminaverint scelera135 accedente homicidio vel triplicaverint facinus cohaerente136 moechia137, placuit eos nec in finem accipere communionem.

DE138 HISDEM139, SI IDOLIS MUNUS TANTUM DEDERINT

<W411, f. 88v> III Item flamines, qui non immolaverunt140, sed munus tantum dederunt141, eo quod se a funestis abstinuerunt142 sacrificiis, placuit in finem eis praestare communionem, acta143 tamen legitima poenitentia. Item ipsi144, si post poenitentiam fuerint moechati145, placuit ulterius eis non esse dandam communionem, ne lusisse146 de147 dominica communione videatur148.

DE149 EISDEM, SI CATICUMINI150 ADHUC IMMOLANT, QUANDO BAPTIZENTUR151

IIII <V1341, f. 56va> Item flamines, si fuerint caticumini et se152 a sacrificiis abstinuerint, post triennii tempora153 placuit ad baptismum admitti154 debere.

SI155 DOMINA PER ZELUM ANCILLAM OCCIDERIT

V Si qua femina furore zeli accensa flagellis156 verberaverit ancillam suam, ita ut intra tertium diem animam cum cruciatu157 effundat, eo158 quod incertum sit, voluntate an159 casu occiderit, si voluntate, post septem annos, si casu, per quinque annorum160 tempora, acta legitima poenitentia ad communionem placuit admitti161. Quod si infra tempora constituta fuerit infirmata162, accipiat163 communionem.

SI164 QUIS165 PER MALEFICIUM HOMINEM INTERFECERIT

VI Si quis vero maleficio interficiat alterum, eo quod sine idolatria166 perficere scelus non potuit, nec in finem impertiendam167 esse illi communionem.

DE168 POENITENTIBUS MOECHIAE169, SI RURSUM170 MOECHAVERINT171

VII Si quis forte fidelis post lapsum172 moechiae173 post tempora constituta acta poenitentia denuo fuerit fornicatus, placuit eum174 nec in finem habere communionem.

DE175 FEMINIS, QUAE RELICTIS VIRIS SUIS ALIIS NUBUNT

VIII Item feminae, quae nulla praecedente causa reliquerint viros suos et alteris176 se copulaverint, nec in finem accipiant communionem.

DE177 FEMINIS, QUAE ADULTEROS MARITOS RELINQUUNT178 ET ALIIS NUBUNT

VIIII Item fidelis179 femina, quae adulterum maritum reliquerit180 fidelem et alterum ducit181, prohibeatur182 ne ducat. Si autem183 duxerit, non prius accipiat communionem, quam184 is, quem185 relinquit186, de saeculo exierit, nisi forte necessitas infirmitatis dare compulerit.

X Si187 ea188, quam caticuminus relinquit, duxerit maritum, potest ad fontem lavacri admitti. <V1341, f. 56vb> Hoc et circa feminas caticuminas erit observandum. Quod si fuerit, quae ducitur ab eo, qui uxorem inculpatam relinquit189, et cum scierit illum ab uxore190, quam sine causa relinquit191, placuit in finem huiusmodi dare192 communionem.

<W411, f. 89r> XI Intra193 quinquennii194 autem tempora195 caticumina, si graviter fuerit infirmata, addendum196 ei baptismum <V630, f. 124va> placuit non denegari197.

XII <O93, f. 65ra> Mater198 vel parens vel quaelibet199 fidelis, si lenocinium200 exercuerit201, eo quod alienum vendiderit corpus vel potius202 suum, placuit eam nec in fine203 accipere communionem.

XIII Virgines204, quae205 se deo dicaverunt, si pactum perdiderint virginitatis atque eidem206 libidini servierint non intellegentes, quod207 admiserint208, placuit209 nec in fine210 dandam211 eis212 213 esse communionem. Quod si semet214 persuaserint215, quod216 infirmitate217 corporis lapsae fuerint218, etiam tempore vitae suae huiusmodi feminae egerint poenitentiam et219 abstinuerint220 se a coitu221, eo quod lapsae222 potius videantur223, placuit eas in finem communionem accipere debere.

XIIII Virgines224, quae virginitatem suam non custodierint, si eosdem, qui eas violaverint, duxerint et tenuerint maritos, eo quod solas nuptias violaverint225, post annum sine poenitentia reconciliari226 debebunt, vel si alios cognoverint viros, eo quod moechatae227 sint228, placuit per quinquennii tempora229 acta legitima poenitentia admitti eas ad communionem230.

XV Propter231 copiam puellarum gentilibus minime in matrimonium dandae sunt virgines christianae, ne aetas in flore tumens in adulterio232 animae resolvatur.

XVI Hereticis233 234, qui235 errant236 ab ecclesia catholica, nec ipsis catholicas esse237 dandas puellas, sed neque Iudaeis neque hereticis dare placuit, eo <V1341, f. 57ra> quod nulla possit esse societas fideli238 cum infidele. Si contra interdictum fecerint239 parentes, abstinere per quinquennium placet.

XVII Si240 quis241 forte sacerdotibus idolorum filias suas iunxerint, placuit nec242 in finem eis dandam esse communionem.

XVIII Episcopi243, presbyteri244, diacones, si in ministerio positi detecti fuerint, quod sint moechati245, placuit et propter scandalum et propter infandum246 crimen nec in finem eos communionem accipere debere.

XVIIII Episcopi247, presbyteri248 249 et diaconi250 de locis suis negotiandi causa non discedant, nec251 circumeuntes provincias quaestuosas252 nundinas sectentur253. Sane ad victum <W411, f. 89v> sibi conquirendum aut filium aut libertum aut mercenarium aut amicum aut quemlibet254 mittant et, si voluerint negotiari, intra provinciam negotientur.

XX Si255 quis clericorum deditus256 fuerit usuras accipere, placuit257 degradari et abstineri. Si quis etiam laicus accepisse probatur usuras et promiserit correptus iam <V630, f. 124vb> cessaturum nec ulterius exacturum258, placet ei veniam tribui. Si vero in ea iniquitate duraverit, ab ecclesia sciat259 se260 esse proiciendum.

XXI Si261 quis in civitate262 positus tres dominicas ad ecclesiam non accesserit, pauco tempore abstineatur, ut correptus esse videatur.

XXII Si263 quis de catholica ecclesia ad heresim264 transitum fecerit rursusque ad265 ecclesiam recurrerit, placuit huic266 poenitentiam non esse denegandam, eo quod cognoverit peccatum suum. Qui etiam decem annis267 agat poenitentiam, cui post268 decem269 annis praestari communio debet. Si vero infantes fuerint transducti, quod non suo vitio270 peccaverunt271, incunctanter recipi debeant272.

XXIII Ieiunii273 superpositiones274 per singulos menses placuit celebrari exceptis275 diebus duorum mensium276 Iulio et Augusto277 ob278 eorundem279 infirmitatem.

XXIIII Omnes280 281, qui in peregre fuerint baptizati, eo quod eorum minime sit cognita vita, placuit ad clerum non esse promovendos <V1341, f. 57rb> in alienis provinciis.

XXV Omnis282, qui attulerit litteras confessorias sublato nomine confessoris, eo quod283 omnes284 sub hac nominis gloria partim285 concutiant simplices, communicatoriae ei dandae sunt286 litterae.

XXVI Errorem287 placuit corrigi, ut omni288 sabbati die289 superpositionem290 celebremus.

XXVII291 Episcopus292 vel quilibet alius clericus aut sororem aut filiam virginem dicatam deo293 tantum secum294 habeat, extraneam vero295 nequaquam habere placuit.

XXVIII. Episcopum296 placuit ab eo, qui non communicat, munera accipere non debere.

XXVIIII Inerguminum297, qui ab erratico spiritu exagitatur298, huius nomen neque ad altare cum oblatione esse recitandum, <O93, f. 65rb> neque permittendum, ut sua manu <W411, f. 90r> in ecclesia ministret.

XXX Subdiaconem299 eum300 ordinari non debere, qui in adolescentia301 sua fuerit302 moechatus, eo quod postmodum per subreptionem ad altiorem gradum non303 sit promovendus. Si304 autem aliqui sunt in praeteritum ordinati, amoveantur.

XXXI Adolescentes305, qui post fidem lavacri salutaris fuerint moechati306, cum duxerint307 uxores, acta legitima poenitentia placuit ad communionem eos admitti.

XXXII Si308 quis gravi309 lapsu in ruinam mortis inciderit, placuit agere poenitentiam non debere sine310 episcopi consultu, sed potius apud episcopum agat311, cogente312 tamen infirmitate nec313 est presbyterorum aut diaconorum communionem talibus praestare debere314, nisi eis iusserit episcopus.

XXXIII lJlacuit315 in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus ac316 subdiaconibus positis in ministerio abstinere se a coniugibus <V630, f. 125ra> suis et non generare filios. Quod317 quicumque318 fecerit, ab honore clericatus exterminetur.

XXXIIII Cereos319 per diem placuit in cimiterio non incendi, inquietandi enim sanctorum spiritus non sunt. Qui haec non observaverint, arceantur ab ecclesiae communione320.

XXXV Placuit321 prohiberi, ne322 feminae in cimiterio pervigilent, eo quod saepe323 sub obtentu orationis latenter scelera committant.

XXXVI <V1341, f. 57va> Placuit324 picturas in ecclesia esse non debere nec, quod colitur aut325 adoratur, in parietibus depingatur.

XXXVII Eos326, qui ab immundis327 spiritibus vexantur328, si in329 fine330 mortis fuerint constituti, baptizari331 placet. Si vero332 fideles fuerint, dandam333 eis334 esse communionem. Prohibendum etiam, ne335 lucernas336 publice accendant. Si facere contra interdictum voluerint, abstineantur a communione.

XXXVIII Peregre337 navigantes338 aut339, si ecclesia340 in341 proximo non fuerit342, posse fidelem, qui lavacrum suum integrum habet nec sit bigamus, baptizare in necessitate infirmitatis positum caticuminum, ita ut, si supervixerit, ad episcopum eum perducat, ut343 per manus impositionem perfici344 possit.

XXXVIIII Gentiles345, si in infirmitate desideraverint sibi manus346 imponi, si fuerit eorum ex aliqua <W411, f. 90v> parte honesta vita, placuit eis manum imponi et fieri christianos.

XL Prohibere347 placuit, ut, cum rationes suas accipiunt possessores, quicquid ad idolum datum fuerit, acceptum348 non ferant349. Si vero350 post interdictum fecerint, per quinquennii spatia temporis351 a communione esse arcendos.

XLI Admonere352 placuit fideles353, ut, quantum possunt, prohibeant, ne idola in domibus suis habeant, si vero vim metuunt354 servorum, vel seipsos puros355 conservent. Si non fecerint, alieni ab ecclesia habeantur.

XLII Eos356, qui ad primam fidem credulitatis accedunt, si bonae fuerint conversationis357, intra358 biennium temporis359 placuit ad baptismi gratiam admitti debere, nisi360 infirmitate compellente <O93, f. 65va> coegerit361 ratio vel socio362 subvenire periclitanti vel gratiam postulanti.

XLIII Parvam363 institutionem364 emendari placuit iuxta auctoritatem scripturarum, ut cuncti diem pentecostes365 celebremus, quod366, qui non fecerit, quasi367 novam368 heresem induxisse notetur369.

XLIIII Meretrix370, quae aliquando fuerit, et postea habuerit maritum, si postmodum ad credulitatem venerit, incunctanter placuit esse recipiendam.

XLV Qui371 aliquando fuerit caticuminus et per infinita tempora numquam372 ad ecclesiam accesserit, si eum de clero <V630, f. 125rb> quisquam373 agnoverit374 voluisse375 esse christianum aut testes aliqui exstiterint fideles, placuit ei376 baptismum non negari, eo quod in vetere377 homine deliquisse videatur378.

XLVI Si379 quis fidelis apostata per infinita tempora ad ecclesiam380 non accesserit, si tamen aliquando fuerit reversus nec fuerit <V1341, f. 57vb> idolator, post decem annos placuit eum381 382 communionem383 accipere.

XLVII Si384 quis fidelis habens uxorem non semel, sed saepe fuerit moechatus385, in finem mortis est conveniendus. Quod si se promiserit cessaturum, detur ei communio. Si resuscitatus rursus fuerit moechatus386, placuit ulterius non ludere eum de communione pacis.

XLVIII Emendari387 placuit, ut hi388, qui baptizantur389, ut fieri solebat, nummos in concam390 non mittant, ne sacerdos, quod gratis accepit391, pretio distrahere videatur, neque pedes eorum lavandi392 sunt a393 sacerdotibus vel clericis.

XLVIIII Admonere394 placuit possessores, ut non patiantur <W411, f. 91r> fructus395 suos, quos a deo percipiunt, cum gratiarum actione a Iudaeis benedici, ne nostram irritam et infirmam faciant benedictionem. Si quis post interdictum facere usurpaverit, penitus ab ecclesia abiciatur396.

L Si397 vero aliquis398 clericus sive399 fidelis fuerit400, qui cum Iudaeis cibum sumpserit, placuit eum a communione abstineri, ut debeat emendari.

LI Ex401 omni heresi402, si403 qui ad nos fidelis venerit, minime est ad404 clerum promovendus vel, si qui sunt in praeteritum ordinati, sine dubio deponantur405.

LII Hi406, qui inventi fuerint libellos407 famosos in ecclesia ponere, anathematizentur.

LIII Placuit408 cunctis, ut ab409 eo episcopo quis recipiat communionem, a quo abstentus410 in crimine aliquo quis411 fuerit. Quod si alius episcopus praesumpserit eum admitti illo adhuc minime faciente vel consentiente, a quo fuerat communione privatus, sciat se huiusmodi causas inter fratres esse cum status sui periculo praestaturum412.

LIIII Si413 qui414 parentes fidem fregerint sponsaliorum, triennii415 tempore abstineant416 se a communione. Si tamen idem sponsus vel sponsa in gravi crimine fuerint depraehensi, excusati erunt parentes. Si vero417 in eodem418 fuerit419 vitio et polluerunt420 se consentiendo421, superior422 sententia servetur.

LV Sacerdotes423 424, qui tantum coronam sacrificantes425 portant nec sacrificant nec de suis sumptibus aliquid idolis426 praestant, placuit post biennium accipere communionem.

LVI <V630, f. 125va> Magistratus427 vero anno, quo428 agit duumviratum429, prohibendum placet, ut se ab ecclesia cohibeat.

LVII Matronae430 vel earum mariti431 vestimenta sua ad ornandum432 saeculariter433 pompam non dent, <O93, f. 65vb> et si fecerint, triennii434 tempore abstineantur.

<V1341, f. 58ra> LVIII Placuit435 436 ubicumque et maxime in eo loco, in quo primae437 cathedrae constitutus438 est episcopus439, ut440 interrogentur hi441, qui communicatorias litteras tradunt, an442 omnia recta443 habeant et444 suo testimonio comprobent445.

LVIIII Prohibendum446, ne quis christianus aut gentilis ad idolum447 capitolii causa sacrificandi ascendat et videat. Quod si fecerit, pari crimine teneatur. Si fuerit fidelis, post decem annos acta poenitentia recipiatur.

LX Si448 quis idola fregerit et ibidem fuerit occisus, quia in evangelio scriptum non est neque invenietur449 sub apostolis umquam factum, placuit in numerum eum450 non recipi martyrum.

<W411, f. 91v> LXI Si451 quis post obitum uxoris suae452 sororem eius duxerit et ipsa sit453 fidelis, quinquennio454 a communione placuit abstineri, nisi forte velocius dari pacem necessitas coegerit infirmitatis.

LXII Si455 auriga456 aut pantomimus457 credere voluerint, placuit, ut458 prius artibus suis renuntient et tunc demum suscipiantur, ita ut ulterius459 non revertantur. Qui460, si facere contra interdictum temptaverit461, proiciantur ab ecclesia.

LXIII Si462 qua mulier463 per adulterium absente464 marito conceperit idque post facinus occiderit, placuit ei465 nec in finem dandam esse communionem, eo quod geminaverit466 scelus.

LXIIII Si467 qua mulier468 usque in finem mortis suae cum alieno viro fuerit469 mulier470 moechata, placuit nec in finem dandam ei471 esse communionem472. Si vero eam473 reliquerit, post decem annos recipi474 ad communionem acta475 legitima poenitentia.

LXV. Si476 cuius clerici uxor fuerit moechata et sciat eam477 maritus suus moechari et eam478 non statim proiecerit479, nec in finem accipiat communionem, ne ab his, qui exemplum bonae conversationis esse debent480, videantur scelerum magisteria procedere.

LXVI Si481 quis privignam482 suam duxerit uxorem, eo quod sit incestus, placuit nec in finem dandam esse communionem.

LXVII Prohibendum483, ne qua fidelis vel caticumina aut comicos484 aut viros scenicos485 habeant486. Quaecumque hoc fecerit487, a communione arceatur488.

LXVIII Caticumina489, si per adulterium conceperit, et conceptum490 <V630, f. 125vb> necaverit, placuit eam in fine491 baptizari.

LXVIIII Si492 quis forte habens uxorem semel fuerit lapsus, placuit eum493 quinquennium494 agere debere de495 ea re poenitentiam496 et sic reconciliari, nisi necessitas infirmitatis coegerit ante tempus dare communionem, hoc et circa feminas observandum497.

LXX Si498 conscio499 marito uxor500 fuerit moechata501, placuit nec in fine502 <V1341, f. 58rb> dandam ei503 esse504 communionem. Si vero eam reliquerit, post decem annos accipiat communionem, si eam, cum scierit505 adulteram, aliquo tempore in domo sua retinuit.

LXXI Stupratoribus506 puerorum nec in finem dandam esse communionem.

LXXII Si507 qua vidua fuerit moechata et eundem postea habuerit maritum, post quinquennii508 tempus acta legitima poenitentia placuit eam communionem509 reconciliari. <W411, f. 92v> Si alium duxerit relicto510 illo, nec in fine511 dandam ei512 esse communionem, vel si fuerit ille fidelis, quem accepit513, communionem non accipiat, nisi post decem annos acta legitima poenitentia, nisi infirmitas coegerit, velocius dare514 communionem.

LXXIII Delator515, si quis exstiterit fidelis et per delationem eius aliquis fuerit praescriptus vel interfectus, placuit eum nec in fine516 accipere communionem. Si levior causa fuerit, intra quinquennium accipere poterit communionem. Si caticuminus fuerit, post quinquennii517 tempora admittatur518 ad baptismum.

LXXIIII Falsus519 testis, prout crimen est, abstinebitur. Si tamen non fuerit mortis, quod obiecit, et520 probaverit, quod diu521 tacuerit522, biennii523 tempore abstinebitur. Si autem non probaverit524, conventu525 clericorum526 placuit per quinquennium527 abstineri.

LXXV Si528 quis autem episcopum vel529 presbyterum vel diaconum530 falsis criminibus appetierit et probare non potuerit, nec in finem531 dandam ei esse communionem.

LXXVI. Si532 quis diaconum se permiserit533 ordinari et postea fuerit detectus in crimine mortis, <O93, f. 66ra> quod aliquando commiserit, si sponte fuerit confessus, placuit eum acta legitima poenitentia post triennium accipere communionem. Quod si alius eum detexerit534, post quinquennium acta poenitentia accipere communionem laicam debere.

LXXVII. Si535 quis diaconus regens plebem sine episcopo vel presbytero aliquos baptizaverit536, episcopus537 eos538 per benedictionem perficere debebit. Quod si ante de saeculo recesserit, sub fide, qua539 quis credidit, poterit esse iustus.

LXXVIII. Si540 quis fidelis habens uxorem cum Iudaea vel gentile541 fuerit moechatus, a communione arceatur. Quod si alius <V630, f. 126r> eum detexerit542, post quinquennium acta legitima poenitentia poterit dominicae sociari communioni.

LXXVIIII Si543 quis fidelis alea544, id est tabula545, luserit546, placuit eum abstineri547, et si548 emendatus cessaverit, post annum poterit549 communioni reconciliari.

LXXX Prohibendum550, ut liberti, quorum patroni in saeculo551 fue<V1341, f. 58va>rint, ad clerum non prohibeantur.

LXXXI Ne552 feminae suo potius absque maritorum553 nominibus laicis scribere audeant554, qui fideles sunt, vel litteras alicuius pacificas ad suum555 solum nomen scriptas556 accipiant.

O93, f. 66ra; V630, f. 126ra; W411, f. 92r; V1341, f. 58va


1 DEINDE SEQUITUR] DEINDE SECUNTUR SPANIE W411

2 GESTA W411

3 QUE korr. aus QUO W411

4 EST fehlt O93

5 INCIPIUNT TITULI EIUSDEM CONCILII fehlt V630; INCIPIUNT TITULI EIUSDEM CONCILII] TITULI W411

6 I fehlt W411

7 immolaverint V1341

8 eisdem W411

9 tangum W411

10 baptidientur W411

11 maleficium W411

12 poenitentibus] penitentibus et W411

13 mecie W411

14 mecaverint W411

15 qui V630; W411

16 quae V630; V1341

17 relicta W411

18 adulterum O93

19 linocinium W411; lenocinium korr. aus locinium V1341

20 fecerint korr. aus fecerit V630; fecerit V1341

21 mecaverint W411

22 coniugunt O93

23 mecaverint W411

24 inundinas W411

25 urariis W411

26 heresem W411

27 revertantur W411

28 XXV korr. aus XXVI V1341

29 interlinear vel communicatoriis V630

30 XXVI korr. aus XXVII V1341

31 hoc fehlt W411

32 XXVII korr. aus XXVIII V1341

33 mulierem fehlt W411

34 XXVIII korr. aus XXVIIII V1341

35 XXVIIII] XX V1341

36 in ecclesia fehlt V630

37 XXX korr. XXXI V1341

38 mecaverint W411

39 ut nec] ne W411

40 subdiacones korr. aus subdiaconeis V1341

41 XXXI korr. aus XXXIII V1341

42 lavacro W411

43 mecati W411

44 XXXII korr. aus XXXIIII V1341

45 XXXIII korr. aus XXXIIII V1341

46 XXXIIII korr. aus XXXV V1341

47 certi W411

48 XXXV korr. aus XXXVI V1341

49 cimiterii W411

50 pervigilant O93; pervigilent korr. aus pervigilant V630; V1341

51 XXXVI korr. aus XXXVII V1341

52 ecclesia korr. aus ecclesiae V1341

53 XXXVII korr. aus XXXVIII V1341

54 inergumini W411

55 baptizandis korr. aus baptizandos V630; baptizandis V1341

56 XXXVIII korr. aus XXXVIIII V1341

57 baptidient W411

58 XXXVIIII korr. aus XL V1341

59 gentibus V630

60 XL korr. aus XLI V1341

61 De W411

62 Ne de korr. aus Ne V1341

63 id W411

64 idolaticium W411

65 XLI korr. aus XLII V1341

66 XLII korr. aus XLIII V1341

67 baptidientur W411

68 XLIII korr. aus XLIIII V1341

69 XLIIII korr. aus XLV V1341

70 qui] qui ad W411; V1341

71 apostaverint W411; apostataverint korr. aus apostaverint V1341

72 habens W411

73 mecatur W411

74 baptidiatis W411

75 clerus W411; clerici korr. aus clericis O93

76 LVIIII W411

77 ne a korr. aus ne V630

78 a clero] ad clerum W411

79 alieno] alieno non V1341

80 spontealiorum W411

81 magestratibus W411

82 dumveratis W411

83 ornandum V630

84 dederunt V630

85 ut de korr. aus ut V1341

86 de fehlt V630

87 intergtur V630

88 ac W411

89 qui] qui ā W411

90 auguriis V630; V1341

91 panomimis W411; pantonmiis korr. aus pantomimiis V1341

92 adulterio korr. aus adulteri V1341

93 uxoribus korr. aus uxoris V1341

94 privigna O93; praevignas W411

95 coniugio] coniugio et W411

96 adulterium V1341

97 strupatoribus V630; sturpatoribus W411; stupratoribus korr. aus pustoribus V1341

98 moecis W411

99 duxerit W411

100 honore W411

101 probetur W411; probantur korr. aus probentur V1341

102 mecaverint W411

103 qui fehlt W411

104 tabulam W411

105 CONSEDISSENT W411

106 RELEGIOSI W411

107 eliberritina korr. aus elibertina V630; V1341; ELIBERRITANA korr. aus ELIBERTANA W411

108 aequitanus korr. aus aequitanius V630; hacitanus W411

109 Cosius W411

110 Sabinus W411

111 palensis W411

112 Camerimnus V1341

113 tucitanus W411

114 epaegrensis W411

115 Secunddinus korr aus Secundusdinus V630; secundinus W411

116 camterlensis W411

117 memtasanus V630

118 cantonius V630; W411; V1341

119 meritanus V630; emeritensis W411

120 caesaraugustanus V630; W411

121 Ianuaris W411

122 eliocroca W411

123 triginta sex] XXVI W411

124 presbiteres W411

125 universi episcopi] episcopi universi W411

126 Rubrik fehlt V630

127 IDOLAM W411

128 ut quicumque] inter eos qui W411

129 idolaturus korr. aus idolatorus V630; idolaturus W411; V1341

130 principale] principale quia est summus sceleris placuit W411

131 ad fehlt W411

132 suscepere O93; accipere W411

133 Rubrik fehlt V630

134 SACERDOTIS O93

135 scelera korr. aus scelere W411

136 quoerente W411

137 meocia W411

138 Rubrik fehlt V630; Rubrik] DE SACERDOTIBUS GENTILIUM qui post baptismum immolaverint W411

139 EISDEM W411

140 immolaverint W411

141 dederint W411

142 abstinuerint W411

143 ac W411

144 ipsi si korr. aus ipsi V1341

145 mecati W411

146 lusisse] lusisse se W411

147 de korr. aus die V1341

148 videantur W411

149 Rubrik fehlt V630

150 catecuminis W411

151 baptidientur W411

152 se a korr. aus se V1341

153 tempore W411

154 amitti W411

155 Rubrik fehlt V630

156 flagris W411

157 cruciato W411

158 e W411

159 an korr. aus a V1341

160 anni W411

161 admitti korr. aus dimitti V1341

162 infirma W411

163 accipiant V630; accipiat korr. aus accipiant V1341

164 Rubrik fehlt V630

165 QUICUMQUE W411

166 idololatria V1341

167 inperciendam korr. aus inpercipiendam V630

168 Rubrik fehlt V630

169 mecie W411

170 rursus W411; RURSUS V1341

171 mecaverint W411

172 baptismum W411

173 mecie post korr. aus mecie W411

174 eum nec in finem habere] nec in finem habere eum korr. aus nec in finem habere W411; nec in finem habere eum V1341

175 Rubrik fehlt V630

176 alteros W411

177 Rubrik fehlt V630

178 relinquerunt W411

179 fidelis femina] femina fidelis W411

180 relinquerit W411

181 ducet W411

182 probeatur W411

183 autem fehlt W411

184 quam is] nisi W411

185 quem relinquit] qui reliquerit V630

186 reliquit korr. aus relinquit V1341

187 Vor Si] DE RELICTA (V1341: DERELICTA) catecuminis (V1341: CATICUMINI) si alterum duxerit W411; V1341

188 ea korr. aus ca V1341

189 relinquit, et cum scierit illum ab uxore, quam sine causa relinquit korr. aus relinquit V630

190 uxorem O93; W411

191 reliquit V630

192 dari V1341

193 Vor Intra] DE CATECUMINA SI GRAVITER EGROTAVERIT W411; V1341

194 quistinii W411

195 tempora fehlt W411

196 dandam W411

197 negari W411

198 Vor Mater] DE MULIERIBUS quę linocinio fecerint W411

199 quilibet W411

200 linocinio W411

201 exacuerit W411

202 potium W411

203 finem W411

204 Vor Virgines] DE VIRGINIBUS DEO SACRATIS SI ADULTERAVERINT W411

205 qui V630

206 idem O93

207 quid W411

208 admiserint W411

209 placuit] Placuit ut W411

210 finem W411

211 dandam eis] eis dandam W411

212 eis fehlt V1341

213 eis esse korr. aus eis O93

214 semen W411

215 persuaserint] persuasead W411

216 ut W411

217 infirme W411

218 fuerint etiam] vitia W411

219 ut W411

220 abstineant W411

221 coito W411

222 lase W411

223 videatur W411; videantur korr. aus videatur V1341

224 Vor Virgines] DE VIRGINIBUS saecularibus si mecaverint W411

225 inviolaverint W411

226 reconciliare W411

227 mecate W411

228 sint korr. aus sunt O93; sunt W411; V1341

229 tempore W411

230 communionem] communionem oportere W411

231 Vor Propter] DE CONIUGIO EORUM QUI EX GENTILITATE VENIUNT W411; V1341

232 adulterium V1341

233 Vor Hereticis DE PUELLAS (V1341: PUELLIS) fidelibus ne infidelibus coniungantur W411; V1341

234 Heretici V630; V1341

235 qui errant ab acclesia catholica] si se transferre voluerint ad ecclesiam catholicam W411

236 errant korr. aus erant V630

237 esse dandas] dandas esse W411; V1341

238 fideles W411

239 fecerint korr. aus fecerunt O93

240 Vor Si] DE HIS qui filias suas sacerdotibus gentilium coniungant W411

241 qui V630

242 ne O93

243 Vor Episcopi] DE SACERDOTIBUS ET MINISTRIS SI MECAVERINT W411

244 presbyteri] presbiteres et W411

245 mecati W411

246 infadum O93; fanum W411

247 Vor Episcopi] DE CLERICIS NEGOTIA ET NUNDINAS SECTANTIBUS W411

248 presbiteres W411; V1341

249 presbyteres et] presbiteri et korr. aus presbiteri V1341

250 diacones W411

251 ne W411

252 quertuosas W411

253 sectantur O93

254 quamlibet W411

255 Vor Si] DE CLERICIS ET LAICIS USURARIIS W411

256 detus W411

257 placuit] placuit eum W411; V1341

258 exacturus W411

259 sciat se fehlt W411

260 se fehlt V1341

261 Vor Si] DE HIS qui tardius ad ecclesiam accedunt W411

262 civitatem W411

263 Vor Si] DE CATHOLICIS in heresem transeuntibus W411

264 heresem W411

265 ad ecclesiam fehlt W411

266 hic W411

267 annis agat poenitentiam, cui post decem annis korr. aus annis V630

268 post] post hęc W411

269 decem annis] decima nos korr. aus decim annos W411

270 vicio korr. aus iudicio O93

271 peccaverint W411; V1341

272 debeat W411

273 eiunii O93; Vor Ieiunii] DE TEMPORIBUS IEIUNIORUM W411

274 interlinear id est abstinentias O93; superabstinentias V630; V1341

275 exceptis diebus korr. aus exceptis O93

276 mensuum V630; W411; V1341

277 agusto W411

278 ob korr. aus ab O93

279 corundam W411

280 Vor Omnes] DE HIS qui in peregre baptizantur ut ad clerum non veniant W411

281 Omnis V1341

282 Vor Omnis] DE EPISTOLIS communicatoriis confessorum W411

283 quod] quod omnis W411

284 omnis W411

285 parsim W411

286 sunt korr. aus sint V1341

287 Vor Errorem] UT OMNI SABBATO IEIUNETUR W411

288 omnes W411

289 die] die ieiunium V630; V1341

290 superpositionem korr. aus superinpositionem V1341

291 XXXII V630

292 Vor Episcopus] DE CLERICIS ut extraneam feminam in domo non habeant (habeant korr. aus habeat W411) W411

293 deo fehlt W411

294 secum habeat] habeant secum et korr. aus habeat secum et W411

295 vero fehlt W411

296 Vor Episcopum] DE OBLATIONIBUS eorum qui non communicant W411

297 Inerguminum korr. aus Inerguminem, davor DE INERGUMINIS qualiter habeantur in ecclesia W411

298 exsagitatur W411

299 Subdiacones, davor DE HIS QUI POST LAVACRUM MECAverint ne subdiacones fiant W411

300 eos W411

301 ulescentia W411

302 fuerit moechatus] fuerint mecati W411

303 non sit promovendus] promoveantur W411

304 Si autem aliqui] vel si qui W411

305 Adulescentes, davor DE ADULESCENTIBUS qui post lavacrum mecati sunt W411

306 mecati W411

307 duxerint korr. aus dixerint V630

308 Vor Si] DE EXCOMMUNICATIS presbiteris ut in necessitate communionem dent apud presbiterem W411

309 grave W411

310 sine episcopi consultu fehlt W411

311 agat fehlt W411

312 cogente tamen infirmitate] cogentem tamen infirmitatem W411

313 nec est presbyterorum aut diaconorum communionem talibus praestare debere, nisi eis iusserit episcopus] si necesse est presbiterem communionem prestare debere et diaconum si ei iusserit sacerdos W411

314 debere, nisi eis iusserit episcopus korr. aus debere V1341

315 Vor Placuit] DE EPISCOPIS et ministris ut ab uxoribus abstineant W411

316 ac subdiaconibus fehlt W411

317 Quod fehlt W411

318 quicumque] quicumque vero V1341

319 Vor Cereos] NE CEREI in cimiteriis incendantur W411

320 communionem W411

321 Vor Placuit] NE FEMINE in cimiteriis pervigilent W411

322 nec W411

323 saepe sub] se pestib W411

324 Vor Placuit] NE PICTURAE IN ECLESIA FIANT W411

325 et W411

326 Vor Eos] DE INERGUMINI non baptizatis W411

327 immundis spiritibus] spiritibus inmundis V630 V1341

328 vexantur korr. aus vexabantur O93

329 in korr. aus inventi V630

330 finem W411

331 baptizare W411

332 vero fehlt

333 dandam eis] dandam eis korr. aus dandam V1341

334 eis fehlt W411

335 ne fehlt W411

336 lucernas] lucerna si W411

337 Vor Peregre] UT IN NECESSITATE FIDELES BAPTIZANT Loco W411

338 navigantes aut] navigantes korr. aus navigantes aut V1341

339 ut W411

340 eclesie W411

341 in fehlt W411; V1341

342 fuerint W411

343 ut fehlt W411

344 superfici W411

345 Vor Gentiles] DE GENITILIBUS si in discrimine baptizari expetunt W411

346 manu W411

347 Proibere, davor NE DE ID QUOD IDOLATICIUM est fideles accipiant W411

348 accepta W411

349 inferant V630; ferant korr. aus fuerant W411

350 vero fehlt W411

351 temporum W411

352 Vor Admonere] UT PROIBEANT domini idola colere servis W411

353 fideles fehlt W411

354 metunt W411

355 puros korr aus viros V1341

356 Vor Eos] DE HIS qui ad fidem veniunt quando baptizentur W411

357 conversationes W411

358 intro W411

359 temporum W411

360 nisi] nisi in W411; nisi korr. aus nisi in V1341

361 cogerit W411

362 socium W411

363 Vor Parvam] DE CELEBRATIONE PENTECOSTEN W411

364 institutionem korr. aus instituonem W411

365 pentecosten W411

366 nisi W411

367 quasi fehlt W411

368 novem V630; V1341

369 notentur W411

370 Vor Meretrix] DE MERETRICIBUS paganis si convertantur W411

371 Vor Qui] DE CATECUMINIS qui ad eclesiam non frequentant W411

372 numquam ad korr. aus numquam V1341

373 quisque W411

374 agnoverit korr. aus ignoverit V630; agnoverit] hoc noverit W411

375 voluisse fehlt W411

376 eis W411

377 vetere homine] veterem hominem W411

378 videantur W411

379 Vor Si] DE FIDELIBUS si apostataverint quamdiu pęniteant W411

380 eclesia W411

381 cum V1341

382 eum communionem accipere] communione W411

383 communione V630

384 Vor Si] DE EO QUI UXOREM HABENS SEPIUS MECATUR W411

385 mecatus W411

386 mecatus W411

387 Emendare, davor DE BAPTIZATIS ut nihil accipiat clerus W411

388 hii W411

389 baptidiantur W411

390 conca W411

391 accipit W411

392 labandi W411

393 a fehlt W411

394 Vor Admonere] DE FRUGIBUS FIDELIUM ne a iudeis benedicatur W411

395 fructos W411

396 abiciantur W411

397 Vor Si] DE CHRISTIANIS qui cum iudaeis vescuntur W411

398 quis W411

399 vel W411; V1341

400 fuerit qui fehlt W411

401 Vor Ex] DE HERETICIS ut ad clerum non promoveant W411

402 heresi si qui ad nos fideles] heres fidelis si W411

403 si fehlt V630

404 ad clerum fehlt W411

405 deponatur W411

406 Hii, davor DE HIS QUI IN ECLESIA LIBELLOS FAMOSOS PONUNT W411

407 libellos fehlt W411

408 Vor Placuit] DE EPISCOPIS qui excommunicato alieno communicant W411

409 ab eo korr. aus ab V1341

410 interlinear ab abstineo venit O93

411 quis fuerit] qui fuerint W411

412 prestarum W411

413 Vor Si] DE PARENTIBUS qui fidem sponsaliorum frangunt W411

414 que W411

415 trienni W411

416 abstineant se a communione] abstineantur W411

417 vero fehlt W411

418 eisdem W411

419 fuerint W411; V1341

420 polluerunt korr. aus polluerint O93; polluerint W411

421 consentiendo fehlt W411

422 superiori W411

423 Vor Sacerdotes] DE SACERDOTIBUS GENTILIUM Qui iam non sacrificant W411

424 Sacerdotes korr. Sacerdos V1341

425 sacrificant W411

426 idolis] ad idola W411

427 Vor magistratus] DE MAGISTRATIBUS W411

428 quod V630

429 dumviratum W411

430 Vor Matrone] DE HIS qui vestimenta ad ornandam pompam dederint W411

431 mariti] mariti ut W411

432 ornandam V630; W411; V1341

433 saeculariter fehlt W411

434 triennii tempore] triennio temporis W411

435 Vor Placuit] DE HIS QUI COMMUNICATOrias litteras portant Ut de fide interrogentur W411

436 Placuit] Placuit quoniam W411

437 primae cathedrae constitutus] prima catedra constituta W411

438 constitus V630

439 episcopatus V1341

440 aut W411

441 hii W411

442 an fehlt W411

443 recte W411

444 et fehlt W411

445 conprobati W411

446 Vor Prohibendum] DE FIDELIBUS ne ad capitolium causa sacrificandi ascendant W411

447 idolam W411

448 Si quis idola fregerit et ibidem fuerit occisus, quia in evangelio scriptum non est neque invenietur sub apostolis umquam factum, placuit in numerum eum non recipi martyrum] DE HIS qui destruentes idola occiduntur W411

449 invenitur V630; V1341

450 eum korr. aus eorum V630

451 Vor SI] DE HIS qui duabus sororibus copulantur W411

452 sive W411

453 fuerit W411

454 quinquennium W411

455 Vor Si] DE AURIGIIS et puto minimis si convertantur W411

456 auguria V630

457 pantomimus] quanto minimos W411

458 aut W411

459 ulterius] ulterius ad ea W411

460 Quod V630

461 temptaverint korr. aus temptaverit V630; V1341; temptaverint W411

462 Vor Si] DE UXORIBUS que filios ex adulterio necant W411

463 mulier fehlt W411

464 obsente W411

465 ei fehlt W411

466 geminaverit scelus] geminaveritis celus W411

467 Vor Si] DE FEMINIS que usque ad mortem cum alienis viris adulterant W411

468 mulier fehlt W411; V1341

469 fuerit mulier] fuerit korr. aus fuerit mulier V1341

470 mulier fehlt W411

471 ei fehlt V630

472 communionem si vero eam reliquerit, post decem annos recipi ad communionem acta legitima poenitentia. LXV. Si cuius clerici uxor fuerit moechata et sciat eam maritus suus moechari et eam non statim proiecerit, nec in finem accipiat communionem korr. aus communionem O93

473 eum V1341

474 recipia ad] recipiat W411

475 ac W411

476 Vor Si] DE ULTERIS UXORIBUS CLERICORUM W411

477 eum W411

478 eam non] non eam W411

479 proicerit W411

480 debent] debent ab es W411

481 Vor SI] DE HIS qui (HIS qui korr. aus HIS W411) PERVIGNAS SUAS DUCUNT W411

482 prevignam korr. aus previginam W411; praevignam V1341

483 Vor Prohibendum] DE CONIUGIO CATICUMINE FAEMINE W411

484 commatos W411

485 cenerarios W411

486 habeant korr. aus habeat O93

487 fecerint W411

488 arceantur W411; arceantu V1341

489 Catecuminus, davor DE CATECUMINA ADULTERA que filium necunt W411

490 conceptum necaverit] provocaverit W411

491 finem W411

492 Vor Si] DE VIRIS CONIUGATIS postea in adulterio lapsis W411

493 eum fehlt W411

494 quinquennio V630; V1341

495 de ea re fehlt V630; W411

496 penitentia W411

497 observandam W411

498 Vor Si] DE FEMINIS qui consentientis maritis adulterant W411

499 conscio marito] cum conscientia mariti W411

500 uxor fuerit moechata] fuerit moechata uxor V630; V1341

501 moechata] moechata uxor V1341

502 finem V630; W411; V1341

503 ei fehlt V630; eis W411

504 esse fehlt V630

505 sciret W411; scieret V1341

506 stropatoribus korr. aus stopratoribus, davor DE STUPRATORIBUS puerorum W411

507 Vor Si] DE VIDUIS mecis si eundem postea maritum duxerit W411

508 quinque W411

509 communione V630; W411; communioni V1341

510 relicto korr. aus recto V1341

511 finem V630; W411

512 ei fehlt W411

513 acceperit V630

514 dari W411

515 Dilator, davor DE DILATORIBUS W411

516 finem W411

517 quinquenni korr. aus quinquennii W411

518 amittetur W411

519 Vor Falsus] DE FALSIS TESTIBUS W411

520 et] et si V630; V1341

521 domino W411

522 tacuit W411

523 bienni W411

524 probaverit in korr. aus probaverit V630

525 convento W411

526 clero W411

527 quennium W411

528 Vor Si] DE HIS qui sacerdotes accusant non probant W411

529 vel fehlt V630

530 diaconum korr. aus daconum V1341

531 fine V630; V1341

532 Vor Si] DE DIACONIBUS si ante honorem peccasse probantur W411

533 premiserit W411

534 detexerit korr. aus duxerit V630

535 Vor Si] DE BAPTIZATIS qui nondum confirmati moriuntur W411

536 baptidiaberit W411

537 episcopos V1341

538 eos] se os W411

539 quia W411

540 Vor Si] DE FIDELIBUS coniugatis si cum iudea vel gentile mechaverint W411

541 gentili korr. aus gentile V630

542 detexerit korr. aus duxerit V630; deduxerit W411

543 Vor Si] DE HIS QUI A TABULA LUDUNT W411

544 aleam W411

545 tabulam W411

546 luserit] luserit nummis W411

547 abtineri W411

548 si] si eum W411

549 potuit V630

550 Vor Prohibendum] DE LIBERTIS W411

551 saeculum W411

552 Vor Ne] DE FAEMINARUM EPISTOLIS W411

553 maritorum korr. aus manitorum V630; martyrium W411

554 audiant W411

555 suum] suum non W411

556 scripturas W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 15.1.2006