[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Konzil von Valencia

Inhaltsverzeichnis

2. Konzil von Toledo

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

1. Konzil von Toledo

O93, f. 68ra; V630, f. 130ra; W411, f. 99r; V1341, f. 61vb; E97, f. 303ra

TOLETANI1 2 CONCILII3 DECEM4 ET OCTO EPISCOPORUM INCIPIUNT5 6 TITULI.

I7 De presbyteris et diaconibus, si post ordinationem filios8 genuerint.

II9 Ut poenitens, si necessitas10 cogat11, lector aut ostiarius fiat.

III12 De his, qui viduas acceperint13, ne diaconi14 efficiantur.

IIII15 Ut subdiaconus, si defuncta uxore aliam duxerit, ostiarius fiat.

V16 Ut, si cuiuslibet17 ordinis clericus tardius ad ecclesiam venerit, deponatur18.

VI19 Ut religiosa20 puella virorum familiaritatem21 non habeat.

VII22 Ut clericus, cuius23 uxor peccaverit, praeter necem potestatem habeat distringendi eam et cum ea cibum non sumat.

VIII24 De eo, qui post baptismum militaverit, ut ad diaconatum25 non permittatur26.

VIIII27 Ut nulla professa28 vel vidua absente sacerdote in domum suam sacerdotale officium vel lucernale impleat29.

X30 Ut nullus obligatum cuiquam absque consensu31 domini vel patroni clericum faciat32.

XI33 Ut, si quis potentium quemlibet exspoliaverit et admonente episcopo non reddiderit, excommunicetur34.

XII35 Ut nullus clericus ab36 episcopo suo recedat et ad alium se transferat.

XIII37 De his, qui in ecclesiam38 intrant et non communicant, ut excommunicentur.

<V1341, f. 62ra> XIIII39 De eo, qui acceperit eucharistiam et non sumpserit, ut sacrilegus40 repellatur.

XV41 De his, qui excommunicantur a42 sacerdotibus, ut nullus ad eos accedat.

<V630, f. 130rb> XVI43 Ut devota, si adulteraverit, decem annos poeniteat, si maritum duxerit, non permittendam44 ad poenitentiam, nisi maritus discesserit.

XVII45 De eo, qui uxorem46 habet47, si48 concubinam habuerit, non communicet49.

XVIII50 Si sacerdotis vel diaconi51 filia religiosa52 peccaverit, in finem tantum communicet.

XX53 Ut praeter episcopum nullus chrisma conficiat.

XXI54 55 De regulis fidei catholicae56 contra Priscillianos.

INCIPIT57 CONSTITUTIO CONCILII EPISCOPORUM XVIII58 TOLETO HABITA59 ARCADII60 ET HONORII61 TEMPORIBUS SUB DIE VII IDUUM SEPTEMBRIUM STILICONE62 V.63 C. <E97, f. 303rb> CONSULE

Convenientibus episcopis64 in ecclesia Toleto65, id est Patronus66, Marcellus, Alicianus67, Afrodosius68, Iocundus, Olimpius, Severus, Articius, Leonas, Asturius, Helarius69, Lampius70, Serenus, Florus, Leporius, Eustocius, Aurelianus, Lampadius71, Exsuperantius72 de Gallicia73 Lucencius74 is conventus municipii Celenis actus75 est, omnes decem et novem76, isti sunt, qui77 et78 in aliis gestis adversus79 Priscilliani80 sectatores et heresem81, quam adstruxerat, libellarem82 <W411, f. 99v> dedere83 sententiam. Consedentibus presbyteris, adstantibus diaconibus et ceteris84, qui intererant85 concilio congregatis, Patronus86 episcopus dixit: Quoniam87 singuli coepimus in ecclesiis nostris facere diversa, et inde tanta scandala sunt, quae usque ad schisma88 perveniunt, si placet, communi consilio decernamus, quid89 ab omnibus episcopis in ordinandis clericis sit sequendum. Mihi autem placet90 constitutum91 primitus concilii Niceni perpetuum92 <O93, f. 68rb> esse servandum93, nec ab94 hoc esse recedendum95. Universi96 episcopi dixerunt: Hoc nobis97 placet, ita ut, si quis cognitas98 gestas concilii Niceni99 aliud, quam statutum est, facere praesumpserit et non in eo perseverandum putaverit, tunc excommunicatus habeatur, nisi per correptionem100 fratrum emendaverit errorem.

I101 Placuit102 diacones, si103 vel integri vel casti sint104 et continentis105 vitae, etiam si uxores habeant, in ministerio constituantur, ita tamen ut, si qui etiam ante interdictum, quod106 priores107 ante nos episcopus108 constitutum est, <V1341, f. 62rb> inconti<V630, f. 130va>nenter cum uxoribus109 vixerint110, presbyteri111 honore non cumulentur112. Si quis vero ex presbyteris ante interdictum filios susceperit, de presbytero113 ad episcopatum114 non admittatur115.

II116 Item117 placuit, ut118 poenitentes119 non admittantur120 ad clerum, nisi tantum, si necessitas aut usus exegerit, inter ostiarios deputentur121 vel inter lectores, ita ut evangelia122 et123 apostolum non legant124. Si quis125 autem ante ordinati sunt subdiacones, inter subdiacones126 habeantur, ita ut manum non imponant127 nec128 sacra contingant. Ex129 eo vero poenitente dicimus130, qui post baptismum aut pro homicidio aut pro diversis criminibus gravissimisque peccatis publicam poenitentiam gerens sub cilicio131 divino fuerit reconciliatus altario.

III132 Item constituit sancta synodus, ut lector fidelis, si133 viduam alterius uxorem acceperit, amplius nihil <E97, f. 303va> sit, sed semper lector habeatur aut forte134 subdiaconus.

IIII135 Subdiaconus autem defuncta136 uxore, si aliam duxerit uxorem, ab officio, in quo ordinatus fuerit137, removeatur et habeatur inter ostiarios vel inter lectores, ita ut evangelium et apostolum non legat, propterea neque138 ecclesiae servierit, publicis officiis servire videatur. Qui vero tertiam, quod nec dicendum est139, acceperit, abstentus biennio postea140 inter141 laicos reconciliatus per poenitentiam communicet.

V142 Presbyter vel diaconus vel subdiaconus vel quislibet143 ecclesiae deputatus clericus, si intra civitatem fuerit vel in loco, in quo ecclesia est aut144 castelli aut vicis145 146 aut villae, si147 ad ecclesiam aut148 sacrificium cotidianum non venerit, <W411, f. 100r> clericus non habeatur, si castigatus per satisfactionem veniam ab episcopo noluerit149 promereri.

VI150 Itemque puella dei nec151 familiaritatem habeat cum confessore aut cum152 quolibet laico153 sanguinis alieni aut154 convivium sola, nisi ubi sit seniorum aut155 honestorum aut viduarum honestarumque frequentia, ubi honeste consessor156 quilibet cum plurimorum testimonio157 testium convivio interesse possit, cum lectoribus autem in ipsorum domibus non admittendas158 penitus nec videndas159, nisi forte160 si consanguinea soror sit vel uterina.

VII161 Placuit, ut, si quorumcumque162 clericorum uxores peccaverunt163, ne forte licentiam peccandi plus habeant164, accipiant mariti earum hanc potestatem praeter necem <V1341, f. 62va> custodiendi, ligandi in domo sua, ad ieiunia salutaria165 non mortifera eas166 cogentes, ita ut invicem sibi clerici pauperes auxilium ferant, si servitia non habeant; cum uxoribus autem ipsis, quae167 peccaverunt168, nec cibos sumant, nisi forte ad timorem dei acta poenitentia revertantur.

VIII169 Si quis post baptismum militaverit et chlamidem sumpserit ad170 cingulum ad171 necandum fideles, etiam si gravia172 non admiserit, si ad clerum admissus173 fuerit, diaconii174 non accipiat dignitatem.

VIIII175 Nulla176 professa vel vidua absente episcopo vel presbytero in domo sua antiphonas177 cum confessore vel servo suo faciat. Lucernarium vero nisi in ecclesia non legatur, aut si legatur, in villa praesente178 episcopo vel presbytero vel diacono legatur.

X179 <E97, f. 303vb> Clericos, si quid180 obligati sunt vel per181 aequationem182 vel183 genere184 alicuius domus, non185 ordinandos nisi probatae186 vitae fuerint et patronorum187 concessus accesserit.

XI188 Si quis de potentibus clericum189 aut quemlibet pauperiorem <O93, f. 68va> aut religiosum190 exspoliaverit et mandaverit eum191 ad se venire episcopus, ut audiatur192, et contempserit, invicem mox scripta percurrant per omnes provinciae episcopos et quoscumque audire193 potuerint, ut excommunicatus habeatur ipse194, donec oboediat195, ut196 reddat aliena197.

XII198 Item ut liberum nulli199 clero200 sit discedere ab201 episcopo suo et alteri episcopo communicare, nisi forte ei, quem episcopus alius libenter habeat de hereticorum schismate descedentem202 et ad fidem catholicam revertentem203. Si quis204 autem de catholicis discesserit205 et206 communione eorum vel palam vel occulte cum207 eis, qui vel208 excommunicati sunt vel per sententiam iam notati fuerint209 inventi, habeant illorum, ad quos ire voluerunt210, etiam in damnatione consortium.

<W411, f. 100v> XIII211 De his, qui intrant in ecclesiam et depraehenduntur212 numquam communicare, admoneantur, quod213, si non communicant214, ad poenitentiam accedant. Si communicant, non semper abstineant, si non fecerint, abstineantur.

XIIII215 Si quis autem acceptam a sacerdote eucharistiam non sumpserit, velut sacrilegus propellatur.

XV216 De217 his, qui excommunicantur a sacerdotibus, ut nullus ad eos accedat

Si218 quis laicus abstinetur219, ad domum <V1341, f. 62vb> eius vel220 clericorum vel religiosorum221 nullus accedat, similiter et clericus, si abstinetur, a222 clericis devitetur. Si quis cum illo colloqui223 aut convivare224 fuerit depraehensus, etiam ipse abstineatur. Sed hoc pertineat ad eius225 clericos, qui eius226 episcopi et ad omnes, qui commoniti fuerint de eo, qui abstinetur, sive laico quolibet sive clerico.

XVI227 Devotam peccantem non recipiendam in ecclesia228, nisi peccare <V630, f. 131ra> desierit, et si229 desinens egerit aptam poenitentiam decem annis, recipiat communionem. Prius230 autem, quam in ecclesia admittatur ad orationem, ad nullius231 convivium christianae mulieris accedat. Quod si admissa232 fuerit, etiam haec, quae eam receperit habeatur in233 absentia. Corruptorem234 etiam par235 poena constringat. Quae autem maritum acceperit, non admittatur ad poenitentiam, <E97, f. 304ra> nisi adhuc vivente ipso marito caste236 vivere coeperit aut postquam ipse discesserit.

XVII237 Si quis habens uxorem fidelis, si concubinam habeat, non communicet. Ceterum is, qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habet238, a communione non repellatur, tantum ut unius mulieris aut uxoris aut concubinae, ut ei placuerit, sit coniunctione contentus239. Alias vero240 abiciatur, donec desinat et ad poenitentiam revertatur.

XVIII241 Si qua vidua242 episcopi aut presbyteri aut diaconi maritum acceperit, nullus clericus, nulla religiosa243 cum ea convivium sumat, numquam communicet, morienti tantum ei sacramentum244 subveniat.

XVIIII245 Episcopi sive246 presbyteri sive247 diaconi248 filia, si249 devota fuerit et peccaverit et maritum duxerit, si eam pater vel mater in affectum receperint250, a communione habeantur alieni, pater vero causas in concilio se noverit praestaturum, mulier autem non admittatur251 ad communionem, nisi marito defuncto egerit poenitentiam. Si autem vivente eo252 secesserit et poenituerit253 nullo modo nisi254 vitae255 deficiens accipiat256 communionem.

XX257 Quamvis pene utique258 custodiatur259, ut absque episcopo chrisma nemo conficiat, tamen quia in aliquibus260 locis vel provinciis presbyteri dicuntur chrisma conficere261, placuit ex hac die nullum alium nisi262 episcopum chrisma facere263 et per dioceses264 destinare, ita ut de singulis eccle<V1341, f. 63ra>siis ad episcopum ante diem paschae diaconi destinentur aut subdiaconi, qui265 confectum chrisma ab266 episcopo <W411, f. 101r> destinatum ad diem paschae possint267 ad268 tempus deferre. Episcopo269 270 sane certum est, quod om<O93, f. 68vb>ni tempore licet271 chrisma conficere272, sine conscientia autem episcopi nihil penitus presbyteri273 agere praesumant. Statutum vero est diaconum274 non chrismare, sed presbyterum absente episcopo, praesente vero275, nonnisi276 ab ipso fuerit praeceptum. Huiusmodi constitutionem meminerit semper archidiaconus vel praesentibus vel absentibus episcopis suggerendam, ut277 eam278 episcopi custodiant279 et280 presbyteri non relinquant.

Patruinus episcopus subscripsi281; Marcellus episcopus <E97, f. 304rb> subscripsi282; Afrodius283 episcopus subscripsi284; Licinianus episcopus subscripsi285; Iocundus episcopus subscripsi286; Severus episcopus subscripsi287; Leonas episcopus subscripsi288; Hilarius <V630, f. 131rb> episcopus subscripsi289; Olimpius episcopus subscripsi290; Ortigius episcopus subscripsi291; Asturius episcopus subscripsi292; Lampius episcopus subscripsi293; Serenus episcopus subscripsi294; Florus episcopus subscripsi295; Leporius296 episcopus subscripsi297; Aurelianus episcopus subscripsi298; Eustotius299 episcopus subscripsi300; Lampadius episcopus subscripsi301; Exuperantius episcopus subscripsi302.

EXPLICIT CONSTITUTIO CONCILII303 TOLETANI

INCIPIT304 305 REGULA306 FIDEI CATHOLICAE307 CONTRA OMNES HERESES308, quam309 maxime contra Priscillianistas310, episcopi Terraconenses311, Carthaginenses, Lusitani et Betici312 fecerunt ex313 praecepto papae314 urbis315 Leonis316 et317 ad Balconium episcopum Galliciae318 transmiserunt.

Ipsi etiam et superscripta319 viginti canonum capitula statuerunt in concilio Toletano.

Credimus in unum verum deum patrem et filium et spiritum sanctum, visibilium et invisibilium factorem, per quem creata sunt omnia in caelo et in terra, unum deum et unam esse divinae substantiae trinitatem. Patrem autem non esse filium320 ipsum, sed habere filium, qui pater non sit, filium non esse patrem, sed filium dei de patris321 esse natura322, spiritum quoque esse paraclitum, qui nec pater sit ipse nec filius, sed a patre filioque procedens. Est ergo ingenitus pater, genitus filius, non genitus paraclitus, sed a patre filioque procedens. Pater est, cuius vox haec est audita de caelis: Hic est filius meus323, in quo mihi324 complacuit, ipsum audite. Filius est, qui ait: Ego a patre exivi et a deo veni in hunc mundum. Paraclitus spiritus est325, de quo filius ait: Nisi <V1341, f. 63rb> abiero ego ad patrem, paraclitus non veniet. Hanc trinitatem personis distinctam326, substantia327 unitam, virtute et potestate328 et maiestate329 indivisibilem, indifferentem, praeter hanc nullam credimus divinam esse naturam vel angeli vel spiritus vel virtutis alicuius, quae deus esse330 credatur. Hunc igitur filium dei deum natum a patre ante omne omnino principium sanctificasse uterum virginis331 Mariae, atque ex ea verum hominem sine332 virili333 generatum semine suscepisse, <E97, f. 304va> duabus dumtaxat naturis, id est deitatis et carnis, in unam convenientibus omnino personam, id est dominum334 nostrum335 Iesum Christum; nec imaginarium336 corpus <W411, f. 101v> aut fantasmatis alicuius in eo fuisse, sed337 solidum atque verum, hunc et esurisse et sitisse et doluisse et flevisse et omnis338 corporis iniurias pertulisse, postremo a Iudaeis crucifixum et sepultum et tertia die resurrexisse, conversatum postmodum cum discipulis suis et339 quadragesima340 post resurrectionem die341 ad caelum ascendisse, hunc filium hominis etiam dei filium et342 filium dei hominis343 filium344 appellamus345. Resurrectionem vero futuram humanae credimus carnis346, animam autem hominis non347 divinae348 esse substantiae aut dei patris349, sed crea<V630, f. 131va>turam dicimus350 dei351 voluntate creatam352.

I353 Si quis autem dixerit aut crediderit a deo omnipotente mundum hunc factum non fuisse atque eius omnia instrumenta, anathema sit.

II354 355 Si quis dixerit atque crediderit deum patrem eundem356 esse filium vel paraclitum357, anathema sit.

III358 Si quis dixerit vel crediderit filium359 eundem esse <O93, f. 69ra> patrem vel paraclitum360, anathema sit.

IIII361 Si quis dixerit vel crediderit paraclitum362 vel patrem esse vel filium, anathema sit.

V363 Si quis dixerit vel crediderit carnem tantum sine anima a filio dei fuisse susceptam, anathema sit364.

VI365 Si quis dixerit vel crediderit Christum innascibilem esse, anathema sit.

VII366 Si quis dixerit vel crediderit deitatem nascibilem367 esse, anathema sit.

VIII368 Si quis dixerit vel crediderit deitatem Christi convertibilem fuisse369 vel passibilem, anathema sit.

VIIII370 Si quis dixerit vel crediderit alterum deum esse priscae legis, alterum evangeliorum, anathema sit371.

X372 Si quis dixerit vel crediderit ab altero deo mundum fuisse373 factum et non ab eodem374, quo scriptum est: <V1341, f. 63va> In principio fecit deus caelum et terram, anathema sit.

XI375 Si quis dixerit vel crediderit corpora humana non resurgere post mortem, anathema sit376.

XII377 Si quis dixerit vel crediderit animam humanam dei portionem378 vel dei esse substantiam, anathema379 sit.

XIII380 Si quis dixerit vel crediderit alias scripturas, praeter quas381 ecclesia catholica recipit382, in auctoritate383 habendas384 vel esse venerandas, anathema sit.

<E97, f. 304vb> XIIII385 Si quis dixerit vel crediderit386 deitatis et carnis unam387 in Christo esse naturam, anathema388 sit.

XV389 Si quis dixerit vel crediderit esse aliquid, quod se extra divinam trinitatem possit extendere, anathema sit390.

XVI391 Si quis392 astrologiae vel mathesi existimat393 esse credendum, anathema sit.

XVII394 Si quis dixerit vel crediderit coniugia hominum, quae secundum legem divinam licet habere395, exsecrebilia esse, anathema sit396.

XVIII397 Si quis dixerit vel crediderit carnes avium seu pecudum398, quae ad escam dandae399 sunt, non tantum400 pro castigatione401 corporum402 abstinendas, sed exsecrandas403 esse, anathema sit.

<W411, f. 102r> XVIIII404 Si quis in erroribus405 Priscilliani406 sectam sequitur vel profitetur, ut aliud in salutari407 baptismo408 contra409 sedem sancti Petri faciat, anathema sit.

O93, f. 69ra; V630, f. 131va; W411. f. 102r; V1341, f. 63va; E97, f. 304vb


1 am Rande XXXVI W411

2 TOLETANI CONCILII] TOLETANUM CONCILIUM W411

3 CONCILII] concilii primi korr. aus concilii E97

4 DECEM ET OCTO] XVIIII W411

5 INCIPIUNT fehlt W411

6 INCIPIUNT TITULI fehlt V630

7 I] I Ut in ordinandis clericis nicena constitutio teneatur II E97

8 filio W411

9 III E97

10 necessitas korr. aus necessita O93

11 cogit E97

12 IIII E97

13 acciperint W411

14 diacones W411

15 V E97

16 VI E97

17 cuilibet W411

18 deponantur W411

19 VII E97

20 relegiosa W411

21 familiaritatem] familiaritatem in domo V630

22 VIII E97

23 cui W411

24 VIIII E97

25 diaconium korr. aus diaconum V630; diaconium W411

26 permittatur korr. aus permittantur O93; promittantur W411

27 X E97

28 provessa W411

29 implet V630

30 XI E97

31 consensum O93; W411

32 faciant W411

33 XII E97

34 excommunicetur korr. aus excommunicentur E97

35 XIII E97

36 de W411

37 XIIII E97

38 eclesia W411

39 XV E97

40 sacrilegus korr. aus sacrile V1341

41 XVI E97

42 et W411

43 XVII E97

44 permittenda E97

45 XVIII V1341

46 uxorem] uxorem et concubinam E97

47 habet] habet et korr. aus habent et V1341

48 si concubinam habuerit, non communicet] vel duas concubinas comunicet XIX Si sacerdotis vel diaconi vidua maritum duxerit E97

49 communicet] comunicet XVIII Si sacerdos viduam vel levite maritum accipit, in finem tantum communicet W411

50 XX E97

51 diaconis W411

52 relegiosa W411; religiosa korr. aus regiusa V1341; devota E97

53 XVIIII V630; XXI E97

54 XX V630

55 Zählung und Rubrik fehlen E97

56 catholicem W411

57 INCIPIT fehlt W411

58 XVIII fehlt W411

59 abiti W411; habita] habita PROLOGUS E97

60 arcadi W411

61 honori W411; HONORII] HONORII imperatorum E97

62 stilicocone W411; STILICONE korr. aus STICONE V1341

63 V. C. fehlt W411

64 EPISCOPI W411

65 toletana E97

66 Patronus, Marcellus, Alicianus, Afrodosius, Iocundus, Olimpius, Severus, Articius, Leonas, Asturius, Helarius, Lampius, Serenus, Florus, Leporius, Eustocius, Aurelianus, Lampadius, Exsuperantius] patrono, marcello, aliciano, aflodosio, iocundo, olimpio, severo, articio, leona, asturio, hilario, lampio, sereno, floro, leporio, eustochio, aureliano, lampadio, exsuperantio E97

67 Alacianus W411

68 Afrodisius W411; Afrodosius korr. aus Afrodisius V1341

69 Ilarius W411

70 Lampius] Lampadius Exsuperantius V630

71 Lampius V630

72 Exsuperantius fehlt V630

73 gallia V630; V1341; E97

74 Lucencius is] Lucenciosis W411

75 actus est fehlt W411

76 nove W411

77 qui korr. aus que V630

78 et fehlt E97

79 contra E97

80 priscialiani W411

81 heresim E97

82 liberalem E97

83 dire W411

84 ceteri W411

85 intereant E97

86 Patruinus W411

87 Quoniam] I capt. Quoniam E97

88 scismam W411

89 quid korr. aus qui W411

90 placet] placet et W411

91 constituta W411

92 perpetuo W411; E97

93 conservandam W411

94 ab hoc esse] abisese W411

95 recidendum W411

96 Universi fehlt W411

97 omnibus W411

98 cognitas gestas] cognitis gestis V630; W411; V1341; E97

99 nicenii W411

100 corruptionem O93

101 I fehlt O93; II E97

102 Placuit] Placuit ut V630; V1341; E97

103 si fehlt W411

104 sunt E97

105 continentis korr. aus continetis W411

106 quod] quod per V630; W411; E97; quod perro V1341

107 priores ante] plus ita W411

108 episcopos V630; V1341

109 uxoribus] uxoribus suis W411

110 vixerunt E97

111 presbyterii E97

112 commulentur W411

113 praelio O93; presbyterio W411

114 episcopatum] episcopo pactum W411

115 amittatur W411

116 III E97

117 ITA W411

118 ut] ut ad W411

119 penitente W411

120 admittatur W411

121 deputetur W411

122 evangelium E97

123 aut V630; V1341

124 legat W411

125 qui V630; V1341; E97

126 subdiacones] subdiacones archidiacones W411

127 imponant korr. aus imponat E97

128 nec sacra] aut sacra non W411

129 Ex eo vero poenitente] ex penitente vero W411

130 dicimus] dicimus deo W411

131 concilio V630; cilicio korr. aus cilio E97

132 IIII E97

133 si fehlt W411

134 forte fehlt W411

135 V E97

136 defuncto V1341

137 fuerat W411; V1341; E97

138 nequi V630; V1341; E97

139 es W411

140 postea korr. aus post W411

141 inter korr. aus in V1341

142 VI E97

143 quilibet korr. aus quaelibet V630; quilibet W411; V1341; E97

144 ut W411

145 vicus W411; vici E97

146 vicis] vici sunt V630

147 si fehlt W411

148 aut] aut ad V630

149 noluit V630

150 VII E97

151 AUT W411

152 cum quolibet] quecumque libet W411

153 laico] laico sive W411

154 interlinear vel nec E97

155 aut honestorum aut viduarum honestarumque frequentia] frequentia aut onestorum aut viduarum onestarumquę W411

156 confessor W411; E97

157 testimonio testium] testimoniorum testimonio W411

158 admittendos W411

159 videndos O93

160 forte] forte aut korr. aus forte a V630

161 VIII E97

162 cuicumque W411

163 peccaverint V630; V1341; peccaverint korr. aus peccaverit E97

164 habeant korr. aus habeat O93

165 interlinear vel salutifera E97

166 eas korr. aus eius V630

167 qui W411

168 peccaverint W411

169 IX E97

170 aut V630; W411; V1341; E97

171 ad necandum fideles fehlt W411

172 gravia non korr. aus grava V630

173 dimissus V1341

174 diaconii korr. aus diaconi O93; diaconi V630; W411; V1341

175 X E97

176 ulla E97

177 antifanas W411

178 praesente korr. aus praesete O93

179 XI E97

180 qui E97

181 pro V630

182 aequatione korr. aus aequationem V630; equatione W411; ęquitationem E97

183 vel] vel de V630; V1341

184 generele W411

185 non fehlt W411

186 probate korr. aus proba O93; profatos W411

187 patronorum korr. aus patronum V630; patronum O93; V1341

188 XII E97

189 CLERICORUM W411

190 relegiosum W411

191 eum ad se venire episcopus ut] ad ipsum episcopo mutent W411

192 audiat W411

193 adire V630; V1341; E97

194 ipse fehlt W411

195 audiat korr. aus oboediat audiat, interlinear obediat O93; audiatur W411; oboediat korr. aus oboediat audiat V1341

196 et korr. aus ut V1341; et E97

197 alieno W411

198 XIII E97

199 nulli clero] nullis clerico non W411

200 clerico W411; V630; V1341

201 de W411

202 descedentem korr. aus descendentem O93

203 revertem W411

204 qui E97

205 discesserint E97

206 et] et in E97

207 cum eis fehlt W411

208 vele W411

209 fuerant E97

210 voluerint E97

211 XIIII E97

212 depraehenduntur korr. aus depraehendentur V1341

213 ut W411

214 communicant, ad poenitentiam accedant. Si communicant korr. aus communicant O93

215 XXIIII V1341; XV E97

216 XV korr. aus XVI V1341; XVI E97

217 De his, qui excommunicantur a sacerdotibus, ut nullus ad eos accedat fehlt W411; E97

218 Si quis] QUISQUIS W411

219 abstinetur korr. aus abstinetur vel O93; abstinetur] abstinetur Vel W411

220 vel fehlt W411

221 relegiosorum W411

222 ad W411

223 colloqui aut convivare] conloquia et conviviare W411

224 convivari E97

225 eos korr. aus eius V1341 V1341; eos E97

226 eius] eius sunt V630; W411; V1341; E97

227 XVI korr. aus XVII V1341; XVII E97

228 ecclesiam V630; V1341

229 si fehlt W411

230 prius autem korr. aus prius W411

231 nullius korr. aus nullus O93

232 amissa W411

233 in absentia] absenta W411; abstenta E97

234 corruptarem W411

235 per W411

236 custe W411

237 XVII korr. aus XVIII V1341; XVIII E97

238 habet korr. aus habeat O93; habeat W411

239 contemptus korr. aus coniunctus V630; contemtus W411; coniunctus V1341

240 vero] vero vivens V630; W411; V1341; E97

241 XVIII korr. aus XVIIII V1341; XVIIII E97

242 vidue W411

243 relegiosa W411

244 sacramenta W411

245 XVIIII korr. aus XX V1341; XX E97

246 sive korr. aus si V630

247 seu E97

248 diaconi filia] diaconi filie korr. aus diaconi O93

249 sive W411

250 reciperint W411

251 amittatur W411

252 eos W411

253 poenituerit] penituerit communionem in W411

254 nisi fehlt W411

255 vita E97

256 accipiet W411

257 XX korr. aus XXI V1341; XXI E97

258 ubique E97

259 CUSTODIAT W411

260 quibusdam E97

261 conficere, placuit ex hac die nullum alium nisi episcopum chrisma conficere korr. aus conficere V630

262 nisi fehlt W411

263 conficere V630; V1341

264 dioceses korr. aus dioces O93; diocesim V630

265 ut W411

266 ad O93

267 possit W411

268 ad tempus deferre] occurrere W411

269 am Rande Nota crisma O93

270 episcopum W411

271 licere korr. aus lice W411

272 conficere korr. aus conficere Si autem V1341

273 presbyteri agere praesumant] faciendum W411

274 diaconem W411

275 vero] vero episcopo korr. aus vero V630

276 si W411

277 aut V630

278 eam] eam et V630; V1341; E97; eam aut W411

279 custodiant korr. aus custo O93

280 aut W411

281 subscripsit O93; V1341; E97

282 subscripsit V1341

283 Afrodisius W411; Afrondius V630

284 subscripsit V1341

285 subscripsit V1341

286 subscripsit V1341

287 subscripsit V1341

288 subscripsit V1341

289 subscripsit V1341

290 subscripsit V1341

291 subscripsit V630; V1341

292 subscripsit V1341

293 subscripsit V1341

294 subscripsit V1341

295 subscripsit V1341

296 Leporus E97

297 subscripsit V1341

298 subscripsit V1341

299 Eustochius E97

300 subscripsit V1341

301 subscripsit V1341

302 subscripsit V1341; E97; subscripsi korr. aus subscripsit V630

303 CONCILII TOLETANI fehlt V630

304 am Rande XXI W411

305 INCIPIT] XXI V630

306 REGULE W411

307 CATHOLICAE fehlt V630

308 HERESES] HERETICOS Et W411

309 quam fehlt E97

310 Piscillianistas] priscillianos quam W411; E97

311 terraconense W411

312 betice W411

313 ex] et cum W411

314 papae urbis Leonis] beati Leonis romani pontificis E97

315 urbis] urbis romae korr. aus urbis V630

316 Leonis] leonis leonis W411

317 et fehlt W411

318 Galliciae] gallici et W411; gallitię korr. aus gallatię V630

319 suprascripta V630

320 filium ipsum] ipsum filium W411; E97

321 patri W411

322 naturam W411

323 meus korr. aus meus dilectus O93; meus] meus dilectus V1341

324 bene W411; V1341; mihi] mihi bene V630

325 est fehlt W411

326 districtum W411

327 substantiam W411

328 potestate korr. aus potestatem V1341

329 maiestate korr. aus magestate O93; maiestatem W411

330 esse fehlt V630

331 mariae virginis korr. aus virginis mariae O93; marie virginis W411

332 sine korr. aus sive V630

333 virile W411

334 dominum nostrum korr. aus dominum O93

335 nostrum fehlt E97

336 inmaginarium korr. aus inmaginarum W411

337 sed solidum] ad solium W411

338 omnes W411

339 et fehlt W411

340 quadragensima W411

341 dei W411

342 et filium dei] aut dei deum W411

343 omnis W411

344 filium fehlt W411

345 appellare W411

346 carni W411

347 non] non a W411

348 divinae esse substantiae] divinam esse substantiam W411

349 patrem W411; partem korr. aus patrem E97

350 dicimus fehlt V630; V1341

351 divina W411

352 creatam korr. aus creaturam V630

353 I fehlt V630; E97

354 II fehlt V630; E97

355 Anathematismus 2 und 3 vertauscht V630

356 eundem korr. aus eundm O93

357 paracletum W411

358 III fehlt V630; E97

359 paracletum W411

360 paracletum W411

361 IIII fehlt V630; E97

362 paraclitum fehlt W411

363 V fehlt V630; E97

364 sit fehlt E97

365 VI fehlt V630

366 VII fehlt V630; E97

367 nascibilem korr. aus innascibilem O93; innascibilem V630; W411

368 VIII fehlt V630; E97

369 fuisse korr. aus esse fuisse O93

370 VIIII fehlt V630; E97

371 sit fehlt E97

372 X fehlt V630; E97

373 fuisse factum] factum fuisse V630; W411; V1341; E97

374 eodem] eo de V630; E97

375 XI fehlt V630; E97

376 sit fehlt E97

377 XII fehlt V630; E97

378 fortiorem W411

379 anathema sit fehlt W411

380 XIII fehlt V630; E97

381 quas] quas quas W411

382 respicit W411

383 auctoritatem W411; auctoritate korr. aus auctorita V1341

384 habendas korr. aus habenda O93

385 XIIII fehlt V630; E97

386 crediderit] crediderit et W411

387 unam in] humanam esse W411

388 anathema sit fehlt W411

389 XV fehlt V630; E97

390 sit fehlt E97

391 XVI fehlt V630; E97

392 quis] quis korr. aus quis dixerit vel crediderit W411

393 estimat W411

394 XVII fehlt V630; E97

395 habentur W411

396 sit fehlt W411

397 XVIII fehlt V630; E97

398 pecodum W411

399 datę E97

400 tandum O93

401 castigationem W411

402 hominum V630; V1341; hominum, interlinear vel corporum E97

403 exsecrandas korr. aus exsecrendas O93

404 XVIIII fehlt V630; E97

405 errore V630

406 priscilliani korr. aus priscillini W411

407 salutare W411

408 baptismi W411

409 con W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 15.1.2006