[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

1. Konzil von Toledo

Inhaltsverzeichnis

3. Konzil von Toledo

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

2. Konzil von Toledo

O93, f. 69ra; V630, f. 131va; W411, f. 102r; V1341, f. 63va; E97, f. 304vb

XXXVIII1 INCIPIT2 TOLETANA SYNODUS SECUNDA OCTO EPISCOPORUM.

TITULI3 EIUSDEM4 SANCTAE SYNODI INCIPIUNT.

I De his, quos parentes ab infantia in clericatus officio5 manciparunt, si postea voluntatem habent nubendi.

II6 De clerico, qui ad aliam ecclesiam transit, et qui eum receperit7.

<V630, f. 131vb> III8 Ut nullus9 a subdiaconatu10 et supra extraneam11 habeat mulierem.

IIII12 Ut quicquid13 de iure ecclesiae clerici tenuerint, post obitum eorum ad ecclesiam revertatur14.

V15 De his, qui proximis16 suis se17 copulant, ut a communione18 Christi separentur.

IN19 NOMINE DOMINI NOSTRI20 IESU CHRISTI INCIPIT21 SYODUS HABITA IN CIVITATE TOLETANA APUD MONTANUM EPISCOPUM SUB DIE SEXTA DECIMA KL. IUN. ANNO V AMALARICI REGIS ERA DLXV22

Cum in voluntate domini apud Toletanam urbem sanctorum episcoporum praesentia convenissent23 et de institu<V1341, f. 63vb>tis24 patrum canonumque25 decretis commemoratio haberetur26, nobis in unum positis placuit, ut, si qua in antiquis canonibus minime commemorata sunt, salubri tractatu27 ac diligenti consideratione28 instituantur. Si qua vero in anterioribus sunt neglecta29, redivivam30 ordinationis censuram31 obtineant32, quatenus, dum33 usque34 in conciliis35 sunt decreta sed abusione temporum hactenus dimissa36 et ad cultum fidei pertinent, studium religiosae37 observationis <E97, f. 305ra> impendimus, dei38 nostri39 misericor<O93, f. 69rb>diam facilius impetremus.

I De his, quos voluntas parentum a primis infantiae annis in40 clericatus officio41 vel42 monachi43 pariter44 statuimus observandum, ut mox45, cum46 detonsi vel ministerio electorum47, contraditi48 fuerint, in domo ecclesiae sub episcopali praesentia a praeposito sibi debeant erudiri49, at50 ubi octavum decimum51 aetatis suae compleverint annum, coram totius cleri plebisque conspectu52 voluntas eorum de expetendo coniugio53 ab episcopo suo54 perscrutetur55. Quibus si gratia castitatis deo inspirante placuerit et promissionem castimoniae suae absque coniugali necessitate56 responderint servaturos, hi57 tamquam appetitores artissimae viae lenissimo domini iugo subdantur ac primo58 subdiaconatus ministerium59 habita probatione professionis60 suae a vicesimo61 anno suscipiant. Quod si inculpabiliter ac inoffense vicesimum62 et quintum annum aetatis suae peregerint63, ad diaconatus64 officium, si scientes65 implere posse ab episcopo comprobantur66, promoveri debent67. Cavendum tamen est his68, ne <W411, f. 102v> quando suae69 sponsione70 immemores ad terrenas nuptias aut avortivos71 concubitus72 ultra73 recurrant74. Quod si forte fecerint, ut sacrilegio rei ab ecclesia habeantur extranei75. His autem, quibus voluntas propria interrogationis76 tempore desiderium nubendi persuase<V630, f. 132ra>rit, concessam ab apostolis77 sententiam78 auferre non possumus, ita ut, cum provectae79 aetatis in coniugio positi renuntiaturos80 se pari cum81 82 suo operibus carnis spoponderint83, ad sacratos84 gradus aspirent.

II Similiter placuit custodire85, ne quis86 ex eis, qui tali educatione87 imbuuntur, qualibet occasione cogente propriam relinquentes88 ecclesiam ad <V1341, f. 64ra> aliam transire praesumant89. Episcopus vero, qui eum suscipere absque conscientia proprii90 sacerdotis fortasse praesumpserit, totius fraternitatis reum91 esse se noverit, quia durum est, ut eum, quem alius rurali92 sensu ac93 scelari94 infantia95 exuit96, alius suscipere aut97 vindicare98 praesumat.

III Illud vero99 praeterea speciali ordinatione decrevimus100, quod nec antiqua concilia in universis101 canonibus siluerunt, ut nullus clericorum <E97, f. 305rb> a gradu subdiaconatus et supra in consortii102 familiaritatis103 habeat mulierem104 vel ingenuam vel libertam105 aut ancillam, sed si sunt ei huiuscemodi servitia, matri vel sorori aliaeque106 propinquae107 contradat108 et quicquid suis manibus perfecerint109, proprio110 domino111 deferatur; aut si propinquitatis112 memoria deest, alterius113 domus vel114 herentis habitaculum requiratur, dummodo115 nulla occasio introeundi116 domum clerici feminae117 permittatur, unde118 aliquem119 possit incurrere120 noxialis famae121 innocentis122 123 portas124 iniuria. Sane si125 deinceps postulatam126 hanc admonitionem127 quisquis128 earum129 consortio frui voluerit, noverit se non solum a clericatus officio retrahi130 vel ecclesiae foribus expelli131, sed etiam omnium132 catholicorum clericorum vel laicorum communione privari, nulla prorsus vel colloquii133 consolatione relicta, quatenus malae consuetudinis abrasa134 rubigo in posteris135 radicis136 suae veneno serpere137 non possit.

IIII Si quis sane clericorum agella138 vel vineolas139 in terris140 ecclesiae sibi141 fecisse probatur142 sustentandae vitae causa143, usque ad diem obitus sui possideat, post144 suum vero de hac luce discessum iuxta145 priorum canonum constitutiones146 ius147 suum ecclesiae sanctae restituat, nec testamentario148 ac successorio iure cuiquam heredum aut149 proheredum relinquat, nisi forsitan150 cui episcopus151 pro servitiis ac praestatione ecclesiae largiri152 voluerit.

<O93, f. 69va> V153 Nam et154 haec salubriter155 praecavenda <W411, f. 103r> sancimus156, ne quis fidelium propinquam sanguinis sui usquequo affinitatis lineamenta157 generis successione cognoscit, in matrimonio sibi desideret copulari, quoniam scriptum est: Omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedat158, ut revelet159 turpitudinem eius160 nec sine denuntiatione sit161 sententiae, nam pau<V630, f. 132rb>lo post infert162 et dicit: Anima, quae fecerit de abominationibus istis quippiam, peribit de medio populi sui. Si163 quis ergo huius decreti <V1341, f. 64rb> temerator exstiterit ac vetitum164 violare praesumpserit, tantum165 graviori se multandum sententia166 recognoscat, quanto eam propinquiorem, cui copulari167 se maluit, suae168 originis169 esse non ambigit170, tantoque annosi171 horis excommunicationis tempore172 Christi corpore173 et fraternitatis <E97, f. 305va> consortio sequestretur, quanto174 fuerit propinquioris sanguinis contagione pollutus.

Huius institutionis regulam, qui subscribimus175 irrefragabili176 auctoritate nos spondemus servaturos. Si quis autem tam177 nostrum178 vel179 eorum, qui nunc sanctae synodo ex hac provincia defuerunt, huic180 tam salubri ordinationi181 obviare182 praesumpserit vel sollerter183 adimplere neglexerit, convictus184 totius fraternae185 caritatis aliquamdiu186 habeatur187 extraneus.

Sane iuxta188 priorum canonum decreta concilium apud fratrem nostrum Montanum episcopum, si dominus voluerit, futurum pronuntiamus. Itaque statuimus189, ut frater et coepiscopus noster Montanus, qui in metropoli est, ad190 comprovinciales nostros domini sacerdotis191 litteras de congreganda synodo adveniente tempore debeat destinare.

Nunc ergo in nomine domini finitis192 his, quae in consultationem193 venerunt, gratias agimus omnipotenti deo, deinde domino glorioso194 Amalrico195 regi196 divinam clementiam postulantes, ut197 innumeris annis198 regni eius ea, quae ad cultum fidei perveniunt199, peragendi nobis licentiam praestet.

Montanus in Christi nomine episcopus his constitutionibus acquievi, relegi et subscripsi die et anno quo200 supra. Pancarius episcopus his constitutionibus acquievi et relegi et subscripsi. Canonius201 episcopus subscripsi. Paulus episcopus subscripsi. Domitianus episcopus subscripsi. Marracianus202 episcopus subscripsi. Nibridius episcopus subscripsi. Iustus203 in Christi nomine ecclesiae204 catholicae Urgellitanae205 episcopus hanc constitutionem consacerdotum meorum206 in Toletana207 208 urbe habitam, cum post aliquantum temporis advenissem, salva auctoritate priscorum canonum relegi, probavi et subscripsi.

O93, f. 69va; V630, f. 132rb; W411, f. 103r; V1341, f. 64rb; E97, f. 305va


1 XXXVII W411; XXXVIII fehlt E97

2 INCIPIT fehlt W411

3 TITULI EIUSDEM SANCTAE SYNODI INCIPIUNT fehlt V630

4 EIUSDEM SANCTAE SYNODI INCIPIUNT fehlt W411

5 officium E97

6 II fehlt W411

7 susceperit W411

8 III fehlt W411

9 nullus] nullus clericus E97

10 subdiaconato W411

11 extraneam habeat mulierem] cum extranea habitet muliere W411

12 IIII fehlt W411

13 quidquid korr. aus quid W411

14 revertantur W411

15 V fehlt W411

16 proximis suis se] se proximis suis V630; V1341; E97

17 se fehlt V1341

18 comnio W411

19 IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI fehlt V630

20 NRI V1341

21 INCIPIT fehlt W411

22 DLXV] DLXV PROLOGUS E97

23 convenisset V630; V1341; E97; convenissent] sancto venisset W411

24 institutis] institutis sanctorum V630; V1341; E97

25 canonumque] canonum qui W411

26 haberetur] haberetur in W411

27 tractatu fehlt W411

28 consideratio W411

29 neclecta korr. aus necta O93; neclecta W411

30 redivivam korr. aus redivivae O93; rediu W411

31 censura W411

32 obtineat W411

33 dum usque in fehlt W411

34 usque] his quae V630; V1341; E97

35 concilii W411

36 dimissa et] dum his que W411

37 relegiosis W411

38 domini W411

39 nostri fehlt V630

40 in fehlt W411

41 officium E97

42 vel monachi pariter] monaciparit W411

43 monachi] monachi posuit korr. aus monachi V630

44 pariter] pariter manciparit id E97; parit W411

45 mox cum korr. aus mox O93

46 cum fehlt W411

47 lectorum E97

48 cumtraditi W411

49 erudiri korr. aus eruditi V630

50 ad W411

51 decimum korr. aus decimum annum V1341

52 conspectum W411

53 coniugia W411

54 suo fehlt V630; V1341; W411; E97

55 prescutetur W411

56 necessitatis W411

57 hii W411

58 primum W411

59 ministeriam W411

60 professionis korr. aus professiones O93

61 vicensimo W411; vigesimo E97

62 vicensimum W411; vigesimum E97

63 pergerint W411

64 diaconus O93

65 scienter E97

66 conprobatur W411

67 debent fehlt W411

68 ss W411

69 sua V630; W411; V1341

70 sponsionis E97; sponsione] sponsione is W411

71 avortivos] abortivos V630; afortivos W411; ad furtivos E97

72 concubitos W411

73 ultor W411

74 recurrunt V630

75 extranei His] extraneis W411

76 interrogationisi W411

77 episcopis V630

78 licentiam, interlinear vel sententiam E97

79 profecte W411

80 renuntiaturos] renuntiatures korr. aus renuntiatores W411

81 cum suo] consensu korr. aus cum suo V630; consensu E97

82 cum suo operibus] consuo operibus korr. aus consuo peribus W411

83 sponderint W411

84 sacros E97

85 custodiri E97

86 quis ex] quid W411

87 edocatione W411

88 relinquens E97

89 praesumat E97

90 propri W411

91 reum esse se] se reum esse V630; V1341; E97

92 rorali W411

93 ac korr. aus a O93

94 scelere korr. aus scelera V630; scalore W411; sceleri V1341; squalore E97

95 infantiae korr. aus infantia V630; infancie W411; E97

96 exivit W411

97 ac E97

98 vendicare E97

99 vero fehlt E97

100 interlinear vel decernimus E97

101 universis] universis vero W411

102 consortio V630; V1341; E97; consortu W411

103 familiaritate W411

104 muliere W411

105 liberam W411

106 aliaeque] vel aliae korr. aus aliae V630; alię V1341

107 propinquitati W411; E97

108 contradat korr. aus contradicat V1341

109 perfecerit V630; V1341; profecerunt W411

110 propri W411

111 dominio V630; V1341

112 propinquitatis memoria] propinquitas W411

113 alia W411

114 vel herentis] adherentis V630; V1341; E97; aderunt W411

115 dummodo] dum in toto modo V1341; E97; dum modo in toto korr. aus dum in toto modo V630

116 introundi W411

117 femina W411

118 unde] unde aut W411

119 aliqua V630; V1341; E97

120 incurrere] incurrere aut W411

121 fama W411

122 innocenti W411

123 innocentis portas] innocenti fortassis E97

124 portas] portas si possit W411

125 si fehlt V630; V1341

126 postulatam] post datam V630; V1341; posdatum W411; post illatam E97

127 amonitionem W411

128 quisquam E97

129 aurum W411; earum korr. aus eorum V1341

130 retratur korr. aus retatur W411; rethrai E97

131 pelli W411

132 omnium] ab omni W411

133 conloqui W411

134 abarsa W411

135 posteros E97

136 radices W411

137 serpire W411

138 agellos E97

139 viniolas W411

140 terras W411

141 sibi] si bene W411

142 probantur W411

143 causa korr. aus causae V630; causae W411; V1341

144 post suum vero] vero possum W411

145 iusta W411

146 constitutionis V630; constitutiones korr. aus constitutionis V1341

147 ius suum] iussum W411

148 testamentario ac] testamentum korr. aus testamentorum ac V630

149 aut fehlt W411

150 forte E97

151 episcopus korr. aus episcopos O93

152 largire W411

153 V fehlt V1341

154 et fehlt W411

155 salubriter praecavenda] praecavenda salubriter V630; V1341; E97

156 Sanccius W411

157 lineamenta] liniamenta V630; V1341; lineam tamen a W411

158 accedat ut] accedatur W411

159 revele V630; evellet W411

160 eius nec sine denuntiatione sit sententiae korr. aus eius V630

161 sit fehlt W411

162 infret W411

163 Si quis] Quisquis, interlinear vel Si quis E97

164 vetitum korr. aus utitum O93

165 tanto E97

166 sentetia W411

167 interlinear e E97

168 serie korr. aus sereie V630

169 origini E97

170 ambiget W411

171 annosi horis] annosioris V630; V1341; W411; E97

172 tempore] tempore a korr. aus tempore V630; tempore a E97

173 corporis W411

174 quando W411

175 interlinear vel simus E97

176 inrepragabilia W411

177 tamen W411

178 nostram V630

179 quam E97

180 huc W411

181 ordinatione V630; V1341

182 opia W411

183 soliteriter W411

184 convictus] a conventu E97

185 fraternae caritatis] fraternitatis E97

186 aliquandi W411

187 valeatur W411

188 iusta W411

189 statuimus fehlt W411

190 ad comprovinciales] ac provinciales W411

191 sacerdotes V630; V1341; E97

192 finitiis W411

193 consolatione W411

194 glorioso fehlt E97

195 amalaricho W411; amalarico E97

196 rege W411

197 qui W411

198 annis fehlt V630; V1341

199 proveniunt V630; V1341; E97

200 que W411

201 Canorius E97

202 Marracinus W411; V1341; V630

203 Istus W411

204 ecclesiae catholicae Urgellitanae episcopus] episcopus ecclesiae catholicae Urgellitanae E97

205 urgallitane V1341

206 eorum V1341

207 toletana korr. aus toletane V1341

208 Toletana urbe] toletanam urbem W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 15.1.2006