[Home]
[Überblick]
Handschriftenverzeichnis

Handschriftenbeschreibungen
[Text]
[Übersetzungen]
[Capitula Angilramni]
[Collectio Danieliana]
[Lizenz]
[Kontakt]
[Links]
[Impressum]
[Inhalt]

Projekt Pseudoisidor

Pseudoisidor

Capitula Angilramni

Collectio Danieliana

Pseudoisidor Teil I

Pseudoisidor Teil II

Pseudoisidor Teil III

Vorrede zum 1. Konzil von Braga

Inhaltsverzeichnis

6. Konzil von Toledo

Die Auflösung der Handschriftensiglen und Hinweise zur Edition finden Sie hier.

5. Konzil von Toledo

O93, f. 78rb; V630, f. 145rb; W411, f. 127r; V1341, f. 79ra; E97, f. 319ra

INCIPIT1 CONCILIUM TOLETANUM2 VIGINTI QUATTUOR EPISCOPORUM HABITUM ERA DLXXXIIII3 ANNO4 PRIMO DOMNI5 CHINTILLANI6 REGIS.

INCIPIUNT7 8 TITULI EIUSDEM9 CONCILII.

I De institutione novarum10 laetaniarum.

II De custodia salutis regum et defensione prolis praesentium principum.

III De reprobatione personarum, quae prohibentur11 adipisci12 regnum.

IIII De his, qui sibi regnum13 blandiuntur spe rege superstite14.

<E97, f. 119rb> V De his, qui principes <W411, f. 127v> maledicere praesumunt.

VI Ut regum15 fideles a successoribus regum16 rerum iure non fraudentur pro servitutis17 mercede.

VII Quod in celebritate cunctorum conciliorum synodus Toletana temporibus Sisenandi18 habita per19 probationem vocis clarae ob custodiam sui cunctis debeat innotescere20.

<V1341, f. 79rb> Apud urbem Toletanam diversis ex provinciis Spaniae21 sacerdotes domini, qui22 in uno pacis osculo23 in basilica24 sanctae25 martyris Leocadiae26 secundum27 gratiarum actiones omnipotenti domino persolvimus propter suam magnam28 misericordiam, cuius nutu29 in hanc convenimus concordiam et gloriosi30 principis31 nostri Chintalanae32 regis initia, ob cuius salutis et felicitatis constantiam supernam imploramus33 clementiam, qui se34 in medio nostri35 coetus ingressus cum optimatibus et senioribus palatii sui supplex36 omnium orationibus commendavit suosque fideles ita facere sancta exhortatione coegit atque hanc37 institutionem, quam ex praecepto eius et decreto38 nostro sancimus, divina inspiratione praemisit39.

DE40 INSTITUTIONE NOVARUM LAETANIARUM

I Scilicet ut in cuncto regno a deo sibi concesso specialis et propria haec religiosa41 omni tempore teneatur observantia, ut a die Id.42 Decembr. laetaniae43 triduo44 ubique annua successione peragatur45 et indulgentia delictorum lacrimis impetretur. Quod si dies dominica intercesserit, in sequenti hebdomada <V630, f. 145va> celebretur46, ut, quoniam abundante47 iniquitate efficitur48, ut usquequaque49 prolata50 malicia51 nova exerceantur52 facinora, nova quoque haec ipsa surgat53 consuetudo, quae possit ante omnipotentis oculos nostra esse purgatio.

DE54 CUSTODIA55 REGUM ET DEFENSIONE PROLIS PRAESENTIUM PRINCIPUM

II Summa autem nobis vigilantia et grandi religionis56 cura providendum est, ut mala57, quae assidue prohibita perpetrantur, circumspecta58 disciplina59 ecclesiastica stirpentur60. Non enim incassum scriptum est: Pestilente flagellato stultus61 sapientior62 erit. <O93, f. 78va> Quamobrem, quoniam praeponderante onere63 delictorum experientia pene semper ac saepe fieri discimus, quod magnopere64 vitare <E97, f. 319va> debemus, quod65 etiam custo<V1341, f. 79va>ditur66 cum hoc67, quod divinis sacramentis spopondimus68, temeritate violamus. Ideoque frequenter est compescendum, quod crebro invenitur transgressum. Sed ne69 succedentes praecedant70 ac deinde sequentes invident71 anterioribus et72 cuncta quieta73 et pacata74 permaneant, haec <W411, f. 128r> in75 concilio communiter considerata defertur sententia, ut servetis, quaecumque in universali et magna synodo provisa conscriptaque circa principum salutem76 et utilitatem77 sunt, haec quoque adiecta custodiantur, videlicet ut omni benignitate omnique firmitate circa omnem posteritatem78 principis nostri Chintilani79 regis teneatur dilectio et praebeatur rationabile defensionis adminiculum, ne res80 iuste provisae aut etiam parentum digna provisione procuratae81 ad82 iuris proprietatem83 pertinentes84 iniuste fraudulenterve85 86 auferantur87 a quoquam causa88 illicite exquisita89 laedendi90 eos91, ne quocumque modo quibuslibet rebus spreta92 dilectione93 molestentur. Haec enim licentia efficit et principes94 subiectis suspectos95 et subiectos in bonis principum cupidos. Quocirca96 ne97 et praemissa contemnantur98 et ut cupiditas radix omnium malorum auferatur, contestamur99 omnes praesentes et absentes vel etiam futuris temporibus consequentes coram deo et angelis eius, quod, si quisquam nostrae contestationis temerator exstiterit100 atque contemptor et quacumque argumentatione odiose eos molestari101 aut in aliquo fuerit conatus laedere, sit anathema in christianorum omnium coetu atque superno condemnetur102 iudicio, sit exprobabilis103 omnibus catholicis et abominabilis sanctis angelis in ministerio dei constitutis, sit104 hoc saeculo perditus et in futuro damnatus105, qui106 tam107 rectae provisioni108 noluit praebere consensum.

DE109 REPROBATIONE PERSONARUM, QUAE PROHIBENTUR ADIPISCI110 REGNUM

III Inexpertis nobis111 moribus112 novam decet invenire medelam. Quapropter quoniam sunt113 inconsiderate quorundam mentes et se114 minime capientes, quos nec origo ornat nec virtus decorat, <V1341, f. 79vb> qui115 passim putant116 licenterque <V630. f. 145vb> ad regalia117 maiestatis pervenire fastigia, huius rei causa nostra omnium cum invocatione <E97, f. 319vb> divina praebetur118 sententia, ut, si119 quis120 talia meditatus fuerit, quem nec lectio121 omnium praeficit122 nec123 Gothicae gentis nobilitas124 ad hunc honoris125 126 apicem trahit, sit127 consortio catholicorum privatus et divino anathemate condemnatus.

DE128 HIS, QUI SIBI REGNI129 BLANDIUNTUR SPE130 REGE SUPERSTITE131

IIII Ergo quia et religioni132 inimicum et hominibus constat esse perniciosum133 futura illicite cogitare et casus principum exquirere ac sibi in posterum providere, cum scriptum sit: Non134 est vestrum nosse tempora135 vel momenta, quae pater posuit136 in sua potestate, hoc decreto censemus, ut, quisquis inventus fuerit talia perquisisse et vivente principe <W411, f. 128v> in alium attendisse pro futura regni spe aut alios in se propter id attraxisse, a conventu catholicorum cum137 excommunicationis sententia expellatur138.

DE139 HIS, QUI PRINCIPES MALEDICERE140 PRAESUMUNT

V Sed et141 hoc pro pestilentiosis hominum moribus salubri deliberatione censemus142, ne quis in principem maledicta congerat, scriptum est enim143 a legislatore144: Principem populi tui ne maledixeris. Quod, si quis fecerit145, excommunicatione ecclesiastica plectatur. Nam146 si maledici regnum dei non possidebunt, quanto magis talis ab ecclesia necessario147 pellitur, qui divinae violator sententiae148 invenitur.

UT149 REGUM150 FIDELES A SUCCESSORIBUS REGNI151 RERUM IURE NON FRAUDENTUR152 PRO SERVITUTIS MERCEDE153

VI Simili providentia pro fidelibus regum nostra datur sententia, ut, quisquis superstes154 principum exstiterit, iuste in rebus profligatis155 aut largitate principis acquisitis nullam debeat <O93, f. 78vb> habere iacturam. Nam si licenter et iniuste fidelium perturbentur mentes, nemo opta<V1341, f. 80ra>bit156 proprium157 ac fidele praebere obsequium, dum cuncta nutant158 in incertum159 et in futuro160 discriminis formidant causam161, sed saluti et rebus eorum principalis pietas162 debeat163 praebere suffragia; exemplis enim ceteri provocantur ad fidem, cum fideles non fraudantur mercede.

QUOD164 IN CELEBRITATE CUNCTORUM CONCILIORUM SYNODUS TOLETANA TEMPORIBUS SISENANDI HABITA PRONUNTIATIONE165 VOCIS CLARAE OB CUSTODIAM166 SUI CUNCTIS DEBEAT INNOTESCI167

VII Propter malorum168 mentium facilitatem169 et memoriae170 oblivionem171 hoc172 sacratissima statuit synodus, ut in omni concilio episcoporum Spaniae173 universalis concilii decretum, quod propter principum nostrorum est salutem174 constitutum, peractis omnibus in synodo publica voce debeat pronuntiari, quatenus175 <E97, f. 120ra> saepe replicatum176 auribus vel assiduitate iniquorum177 mens territa corrigatur, quae ad praevaricandum et oblivione et facilitate178 perducitur.

DE179 INDULGENTIA PRINCIPUM NOXIIS RESERVATA

VIII In his omnibus, quae praemisimus180, potestatem indulgentiae in culpis delinquentium principi reservamus, ut iuxta bonitatis et181 pietatis suae moderamen, ubi182 emundationem183 prospexerit184 mentium, veniam tribuat culparum.

DE185 FAVORE PRINCIPUM CONCILII ACCLAMATIONE186 CONCESSO

VIIII His vero omnibus finem et robur187 subscriptione nostra facientes gloriam et laudem omnipotenti domino, in quantum mortalium valitudo sinit, reddimus. Post haec gratias excellentissimo et glorioso188 principe189 nostro Chinti<V630, f. 146ra>lani190 regi peragimus, <W411, f. 129r> cuius ardor fidei et studium bonae intentionis et unanimitatis concordiam nobis tribuit et fiduciam caritatis. Donet ei dominus et de inimicis triumphum et de beatitudine gaudium, custodiat eum protectione assidua et muniat bonae voluntatis suae circumspectione191 tutis<V1341, f. 80rb>sima, cuius regnum manet in saecula saeculorum. Amen192.

Ego Eugenius193 Toletanae ecclesiae provinciae Carthaginensis194 metropolitanus episcopus his communibus195 decretis annuens subscripsi. Similiter et.alii episcopi196 subscripserunt197 numero XX.

O93, f. 78vb; V630, f. 146ra; W411, f. 129r; V1341, f. 80rb; E97, f. 320ra


1 INCIPIT fehlt W411

2 TOLETANUM] toletanum quintum E97

3 DCLXIIII E97

4 ANNO PRIMO DOMNI CHINTILLANI REGIS INCIPIUNT TITULI EIUSDEM CONCILII] INCIPIUNT TITULI EIUSDEM CONCILII ANNO PRIMO DOMNO CHINTILLANI REGIS V1341

5 DOMNO V630; V1341

6 CINTHILANI W411

7 INCIPIUNT fehlt W411

8 TITULI EIUSDEM CONCILII fehlt V630

9 INCIPIUNT EIUSDEM CONCILII fehlt W411

10 novarum laetaniarum] novorum letaniorum W411

11 prohibentur] non probantur korr. aus probantur E97

12 adipiscere W411

13 ragni

14 supręstite W411

15 regum] regnum de W411

16 regnia W411

17 servitutes W411

18 Sisenandi] sisenandi regis E97

19 per probationem] pronuntiatione E97

20 innotescere] innotescere VIII De indulgentia principum noxiis (principum noxiis] noxiorum principi E97) reservata VIIII De favore principum (principi E97) concilii (concilii korr. aus concilium V1341) adclamatione (adclamationi V630; V1341) concesso (concesso] concesso EXPLICIUNT CAPITULA V1341; E97) V630; W411; V1341; E97

21 ispanię E97

22 qui fehlt W411; E97

23 colle W411

24 basilicam W411

25 sancti V630; V1341

26 Leocadiae] leochadię collecti ubi E97

27 secundum] consedimus V630; V1341 qui consedimus W411

28 magnam fehlt E97

29 notu W411

30 gloriosissimi E97

31 principis korr. aus principes V630

32 chintillanae V630; cinthalani W411; chintilani E97

33 imploravimus E97

34 se in fehlt W411

35 nostri] nostri si W411

36 supplex] supplex se korr. aus supplex W411

37 hunc O93

38 decreto] de cetero O93

39 permisit V1341

40 Rubrik fehlt V630; E97

41 relegiosa W411

42 idum W411

43 laetania V630; V1341; E97; et W411

44 triduum W411

45 peragantur W411

46 celebrentur W411

47 abundan W411

48 efficitur ut] et faciem te W411

49 usque W411

50 prolatus W411

51 malicia] malicia ut W411

52 exerceant V1341; V630

53 urgat W411

54 Rubrik fehlt V630; E97

55 CUSTODIA] CUSTODIA SALUTIS W411

56 relegionis W411

57 male W411

58 circuminspecta W411

59 disciplinam W411

60 extirpentur V630; W411; V1341; E97

61 stultu O93

62 sapientię W411

63 ionere korr. aus vonere W411

64 magnopere korr. aus manopere V1341

65 quodque korr. aus quoque W411; quodque E97

66 custodituros W411; custoditur] custodituros nos E97

67 hoc quod fehlt W411; E97

68 spondimus W411; spopondimus korr. aus spospondimus V630

69 nec W411

70 precederit W411

71 invideant V630; V1341; E97; invidant W411

72 ut W411

73 quiete W411

74 peccata W411

75 in concilio] nostri concilii W411

76 salute W411

77 humilitatem W411

78 potestatem V630; V1341

79 cinthilani W411

80 res iuste provisae] rebus iuste provisis W411

81 procuratis W411

82 vel W411

83 proprietate W411

84 pertinentes fehlt W411

85 fraudulenterve] fraudenter ne W411

86 fraudulenterve auferantur korr. aus fraudulenterque O93

87 auferantur fehlt V630; W411; V1341

88 causa korr. aus causae O93; cause W411

89 exquisite W411

90 ledendi korr. aus ledenti O93; V1341; ledenti W411

91 eos korr. aus eos praebeantur O93; eos praebeatur V630; V1341; eos] eos prebeantur W411

92 preta W411

93 dilectionem W411

94 principes korr. aus principes in O93; principes] principes in V630; W411; V1341; E97

95 suspectos et subiectos korr. aus suspectos O93

96 Quocirca] quos circa korr. aus circa W411

97 nec W411

98 contemnantur] tem creantur W411

99 constestamus W411

100 existerit W411

101 molestare W411; E97

102 condemnentur W411

103 exprobrabilis V630; V1341; E97

104 sit] Sit in E97

105 condempnatus V630; V1341

106 quia W411

107 tamen W411

108 provisionis W411

109 Rubrik fehlt V630; E97

110 adipiscere W411

111 NOVIS korr. aus NOBIS V1341; novis E97

112 mortuis W411; morbis E97

113 sunt fehlt W411

114 se minime korr. aus semine V630

115 qui fehlt W411

116 putant korr. aus putan O93

117 regna W411

118 preberetur W411

119 si fehlt W411

120 quis korr. aus qus W411

121 electio korr. aus lectio V630; electio V1341

122 provecit W411; proficit V1341

123 ne W411

124 nobilitatis W411

125 honoris fehlt V630; V1341

126 honoris apicem] apicem dignitatis E97

127 sit] sit a V630; E97

128 Rubrik fehlt V630; E97

129 REGNI BLANDIUNTUR] BLANDIUNTUR REGNUM W411

130 SPE fehlt W411

131 SUBPRESTITE W411

132 relegioni W411

133 subprestitiosum W411

134 Non est korr. aus Non V1341

135 tempora vel momenta] momenta vel tempora V630; V1341

136 posuit fehlt W411

137 cum fehlt W411

138 expellentia W411

139 Rubrik fehlt V630; E97

140 MALEDIRE korr. aus MALEDICERE W411

141 et fehlt W411

142 sensimus W411

143 enim fehlt W411

144 legelatore W411

145 feceris O93

146 Nam si korr. aus Nam W411

147 necessario] non cessario W411

148 sententia W411

149 Rubrik fehlt V630; E97

150 REGNUM W411

151 REGNI] regni a W411; SUIS REGUM V1341

152 FRAUDENTUR korr. aus FRAUDENTER V1341

153 mercedem W411

154 subprestitis W411

155 probligatis W411

156 obtavit W411

157 promptum W411

158 nuntiant W411

159 incertu W411

160 futurum E97

161 casum E97

162 pietatis W411

163 debet V630; V1341; E97

164 Rubrik fehlt V630; E97

165 PRONUNTIATIONE] per nuntiationem W411

166 CUSTODIAM SUI] custodiamus vi W411

167 innotescere W411; INNOTESCI korr. aus INNOTESCIT V1341

168 malarum V630; V1341; E97

169 facilitate W411

170 memoria W411

171 oblivione W411; oblivionis V630; V1341

172 hac W411

173 ispanię E97

174 salute W411

175 quatenus] quatinus dum E97

176 replicatur E97

177 inquorum W411

178 facilitate korr. aus felicitate E97

179 Rubrik fehlt V630; E97

180 promisimus W411

181 et pietatis fehlt W411

182 ut W411

183 emendationem W411

184 prospexerit korr. aus prospexerint O93; prespexerit W411; E97

185 Rubrik fehlt V630; E97

186 adclamatio W411

187 roborem W411

188 gloriosissimo V630; V1341

189 principi V630; W411; principi korr. aus principo V1341

190 cinthilani korr. aus cinthiliani W411

191 circumspectionem O93; circuminspectionem W411

192 Amen fehlt V630; W411; V1341

193 Eugenius fehlt W411

194 cartaginiensis E97

195 communibus korr. aus communionibus V630

196 EPISCOPORUM W411

197 subscripserunt] SUSCIPSERUNT ID W411

© 2004-2006 Karl-Georg Schon
Dieser Text ist urheberrechtlich geschützt. Er steht unter der GNU Free Documentation License.
Demnach dürfen Sie ihn frei weiter verbreiten und bearbeiten, vorausgesetzt Sie nennen den Namen des ursprünglichen Autors und Sie geben auch anderen das Recht den von Ihnen bearbeiteten oder verbreiteten Text unter den gleichen Bedingungen weiter zu verbreiten. Im einzelnen finden Sie Bestimmungen der GNU Free Documentation License unter dem Menüpunkt Lizenz.

Zuletzt geändert am 19.1.2006